Angrep på sykehus

Foto: Victor J. Blue

Angrep på sykehus


Nesten 100 medisinske fasiliteter enten drevet eller støttet av Leger Uten Grenser har blitt bombet siden 2015. Majoriteten har vært i Syria, men tilfeller har også funnet sted i Jemen, Afghanistan, Ukraina og Sudan.

Hjem > Konflikter > Angrep på sykehus
18.07.2017 | Oppdatert 18.02.2019
        

Les Leger Uten Grensers siste nyheter om angrep på sykehus

Et brudd på internasjonal humanitærrett

Sykehus er beskyttet under internasjonal humanitærrett, og er ikke et legitimt militært mål. Koordinatene til alle sykehus deles med krigførende parter for å forhindre uhell og misforståelser.

Leger Uten Grenser trenger forsikringer som lar oss jobbe i tråd med våre egne prinsipper og med internasjonal humanitærrett: at vi trygt kan behandle alle som trenger det, uansett hvem de er, uansett hvilken side i konflikten de måtte støtte.

Vår mulighet til å drive sykehus ved frontlinjen i Afghanistan, Syria, Jemen og andre konfliktområder avhenger av at disse grunnleggende prinsippene blir respektert.

Målrettede angrep på helsefasiliteter gjør den sivile befolkningen til de store taperne.

Double-tap

I flere av bombingene har det blitt tatt i bruk en militær taktikk som kalles double-tap.

Denne går ut på at man først bomber et mål, hvorpå man enten bomber det samme området igjen når mennesker har strømmet til for å hjelpe, eller bomber det nærmeste sykehuset når de skadde har blitt flyttet dit for behandling.

Dette var tilfelle i Kunduz, Afghanistan, og i byen Al Zafarana nær Homs, og Ma’arat Al Numan-sykehuset i Idlib i Syria, for å nevne noen.

Denne typen angrep viser tydelig at det er en bevisst handling, og at det ligger en vilje bak til å ramme sykehus.

Les om angrepet på sykehuset i Kunduz

Les om sykehusbombingen i Ma'arat Al Numan

Uavhengige undersøkelser

Det er begrenset hva Leger Uten Grenser kan gjøre for å stille de skyldige til ansvar etter en slik hendelse. Utover å klage dem inn for domstolene i det relevante landet, kan vi be Den internasjonale humanitære fact-finding kommisjonen (IHFFC) om å starte en granskning.

IHFFC undersøker som en uavhengig og upartisk part om det har skjedd et brudd på internasjonal humanitærrett. Kommisjonen er avhengig av tillatelse fra alle involverte parter for å starte en undersøkelse.

Etter at det amerikanske militæret bombet Leger Uten Grensers sykehus i Kunduz i Afghanistan 3. oktober 2015, kunne ikke IHFFC starte en etterforskning fordi USA sa nei.

Samling av dokumentasjon

Altfor ofte er det eneste vi kan gjøre å offentlig fordømme de som angriper helsearbeidere og pasientene våre, og håpe at dette skader imaget deres så mye at de vil unngå det i fremtiden.

Når det har skjedd et angrep samler vi inn den dokumentasjonen vi kan, som bilder og videoopptak av skadene tatt av sivile og våre egne ansatte. Dette har vist seg veldig nyttig for å støtte argumentasjonen mot de ansvarlige.

Analysebyrået Forensic Architecture bruker kartografi, analyser av bilder, juridisk og arkitektonisk ekspertise for å fastslå fakta og avklare hvem som kan stå bak.

Nå nylig ba Leger Uten Grenser Forensic Architecture om å undersøke bombingen av Ma’arat Al Numan sykehuset i Idlib i Syria i februar 2016.

Jemen

Mellom oktober 2015 og august 2016 ble 26 av våre kollegaer og pasienter drept i fire separate bombeangrep mot sykehus og helsefasiliteter vi driver eller støtter i Jemen. Flere andre sykehus har blitt beskutt av artilleri på bakken. På sensommeren og høsten 2016 ble spesielt mange sykehus og andre humanitære mål angrepet.

Artikkelen fortsetter under videoen.

 

Sykehuset i Haydan ble bombet 26. oktober 2015. Vi fortsatte å jobbe her frem til angrepet på Abs-sykehuset i naboprovinsen Hadja 15. august 2016. Denne bombingen tok livet av 19 mennesker, inkludert en av våre ansatte, og 24 mennesker ble skadet. Leger Uten Grenser så seg nødt til å trekke sine ansatte ut fra seks sykehus nord i Jemen etter dette angrepet, men fortsatte å støtte dem utenfra. I november samme år var vi tilbake igjen.

Leger Uten Grenser gjenopptok arbeidet på Haydan-sykehuset i Sa’ada-provinsen 19. februar i 2017.

I Jemen behandler Leger Uten Grenser krigsskadde på begge sider av frontlinjene, og bidrar med livreddende helsetjenester til barn, gravide, HIV-pasienter og pasienter med nyresvikt, i tillegg til å tilby psykologisk hjelp i flere områder.

Angrepene på sykehus i Jemen legger ytterligere press på et allerede skjørt og tungt belastet helsesystem. De tilbakevendende angrepene avskrekker dessuten mennesker som sårt trenger helsehjelp fra å oppsøke hjelp hos oss.  

Kunduz, Afghanistan

Lørdag 3. oktober 2015 ble Leger Uten Grensers traumesykehus i den afghanske byen Kunduz ødelagte av gjentatte og presise amerikanske luftangrep.

Angrepene drepte 42 mennesker. 14 av de drepte jobbet for Leger Uten Grenser, 24 personer var pasienter og fire var pårørende. Flere titalls andre ble såret.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Det som er igjen av en sykeseng i et rom i den østlige fløyen av den polikliniske hovedbygningen. Kunduz, 10. oktober 2015. Foto: Andrew Quilty.
Kunduz, Foto: Victor J. Blue


Angrepet har hatt katastrofale følger for ofrene, deres familier, Leger Uten Grensers hjelpearbeidere og hele lokalsamfunnet i Kunduz. Tusener av mennesker ble frarøvet livsviktige helsetjenester.

Artikkelen fortsetter under bildet.

TYDELIGE SPOR: Et hull etter en antatt missil mellom røntgenavdelingen til venstre, og operasjonssalen til høyre. Kunduz, 14. oktober 2015. Foto: Victor J. Blue


Siden 2011 hadde sykehuset gitt gratis kirurgisk hjelp til mennesker med konfliktrelaterte og andre skader. Sykehuset var det eneste av sitt slag i hele den nordøstlige delen av Afghanistan. Sykehuset tilbød helsehjelp til menneskene i Kunduz-provinsen og til folk fra naboprovinsene.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Kunduz, 10. oktober 2015. Foto: Andrew Quilty


Syria

I løpet av 2016 ble 32 sykehus og helsesentre støttet av Leger Uten Grenser bombet ved 71 anledninger.

Under angrepet på Ma’arat Al Numan-sykehuset i Idlib i Syria 15. februar 2016, ble sykehuset truffet av fire missiler. 25 mennesker ble drept og elleve skadet. Blant dem var pasienter, besøkende og helsepersonell.

27. april 2016 ble minst 55 mennesker drept da Al Quds-sykehuset og de omkringliggende nabolagene i Aleppo ble bombet.

Ifølge American University i Beiruts kommisjon på Syria har 814 helsepersonell blitt drept siden krigen startet.

Latamneh sykehus

Rundt klokken seks om ettermiddagen den 25. mars 2017 ble Latamneh sykehus nord i Hama truffet av en bombe.

Informasjon Leger Uten Grenser fikk pekte mot at kjemiske våpen ble brukt i angrepet. Bomben ble sluppet fra et helikopter og traff byggets inngangsparti.

Like etter angrepet ble det rapportert om at pasienter og ansatte led av alvorlige luftveisproblemer og «brennende» slimhinner. Disse symptomene er vanlige ved kjemiske angrep.

To mennesker mistet livet i angrepet. En av dem var doktor Darwish, sykehusets ortopediske kirurg. Tretten personer ble overført til behandling i andre fasiliteter.

Tapet av doktor Darwish gjorde at det var kun to ortopediske kirurger igjen for en befolkning på rundt 120.000 mennesker. Sykehuset var ute av drift i tre dager etter angrepet.

Latamneh sykehus ligger noen få kilometer fra frontlinjen til de krigende partene. Sykehuset gir medisinsk hjelp til befolkningen på rundt 8000 personer.

 HVOR: ANGREP PÅ SYKEHUS 
 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen