Syria

Foto: Florent Vergnes

Syria


Krigen i Syria har pågått siden 2011 og har ført til enorme medisinske behov. Millioner av mennesker er avhengig av humanitær hjelp, og over 13,5 millioner mennesker er tvunget på flukt enten i Syria eller til andre land.

Hjem > Land > Syria
27.06.2017 | Oppdatert 25.05.2023
        

Dette er situasjonen i Syria:

Krigen i Syria har pågått siden 2011 og har kostet hundretusener av liv. Krigen har ødelagt store deler av landet, tvunget millioner av mennesker på flukt og skapt enorme lidelser og store helsebehov. Mer enn 15,3 millioner mennesker har nå behov for humanitær hjelp. Sivile områder – også sykehus – blir regelmessig bombet, og tilgang til helsehjelp er svært begrenset flere steder i landet.

6,9 millioner syrere er nå på flukt i eget land, og de fleste av dem har blitt fordrevet flere ganger. Nesten like mange – 6,6 millioner – har flyktet ut av landet siden krigen startet i 2011. De aller fleste flyktet til Tyrkia, Irak, Jordan og Libanon.

Den pågående konflikten har gått hardt utover helsesystemet. Mange sykehus og klinikker nord i landet har enten blitt skadet eller ødelagt, mens andre har vært nødt til å redusere kapasiteten sin drastisk. I september 2022 oppstod et stort kolerautbrudd nord i landet.

Langlesning: Syria: Ti år i krig

Jordskjelvet i Sørøst-Tyrkia og Nordvest-Syria februar 2023

Den 6. februar ble Tyrkia og Syria rammet av kraftig jordskjelv. Leger Uten Grenser hadde allerede team i områdene som ble rammet, og nødhjelpsresponsen vår kom raskt på plass. Vi satte fort i gang md å behandle skadde. Siden jordskjelvet har vi også delt ut 84.810 nødhjelpspakker, hatt 23.790 pasientkonsultasjoner på mobile klinikker, 6000 konsultasjoner innen psykisk helse, og vi har donert 35 tonn med medisiner og utstyr.

Leger Uten Grenser støttet 32 sykehus, og vi fortsetter fremdeles å gi helsehjelp gjennom mobile klinikker og vi deler ut nødhjelpspakker. Teamene våre jobber også med å gi psykisk helsehjelp, og med vann- og sanitærforhold. Vi vil også bistå med å rehabilitere sykehus og klinikker som har blitt rammet av jordskjelvet.  

Les mer: Nødhjelpsresponsen vår i Tyrkia og Syria etter jordskjelvet

Zeinab bodde i et område som ble tatt over av IS, og greide å flykte til til fots til Ain Al Arab etter at staten kollapset. Mange av kvinnene beskriver hvordan konflikten har fratatt dem barn og ektemenn og ført til store lidelser. Foto: Jake Simkin

 

Hva gjør Leger Uten Grenser i Syria? 

Vi er til stede i de områdene vi har tilgang til, men samtidig gjør sikkerhetssituasjonen arbeidet vårt svært utfordrende. Den syriske regjeringen gir oss heller ikke tillatelse til å jobbe i regjeringskontrollerte områder, noe som begrenser muligheten vår til å gi helsehjelp.

I de områdene hvor vi har vært i stand til å forhandle frem tilgang med garantier om sikkerhet for våre ansatte, driver eller støtter vi flere sykehus og helsesentre. Vi gir også helsehjelp i leirer for internt fordrevne flyktninger. I områdene hvor vi ikke har muligheten til å ha egne folk på bakken støtter vi på andre måter. Det kan være donasjoner av medisiner og utstyr, fjernopplæring av helsearbeidere og teknisk og økonomisk støtte.  

I dag jobber vi nordvest og nordøst i landet i Aleppo, Raqqa, Hassakeh og Idlib. Vi har medisinske team i flere leirer for internt fordrevne, deriblant Al-Hol-leiren. I Syria jobber vi med kroniske sykdommer, psykisk helse, krigskirurgi og grunnleggende helsehjelp, i tillegg til at vi rykker ut under sykdomsutbrudd eller andre akutte kriser. I 2021 utførte vi, sammen med våre samarbeidspartnere, 1,1 millioner pasientkonsultasjoner, 130.200 vaksinasjoner og assisterte ved 18.100 fødsler i Syria. 

Vi gir også helsehjelp til syriske flyktninger i flere andre land som Libanon, Jordan og Irak. 

Ny rapport: En generasjon tapt: fare og desperasjon i Al-Hol-leiren i Syria

En sykepleier sjekker oksygennivået til en pasient med korona-symptomer på et behandlingssenter vi støttet i Idlib under en alvorlig korona-bølge i 2021. Foto: Abdul Majeed Al Qareh

 

Stort kolerautbrudd i 2022

I september 2022 oppstod et stort kolerautbrudd nordøst og nordvest i landet. Utbruddet ble først knyttet til at folk drakk urent vann fra elven Eufrat, og ble ytterligere forverret av en alvorlig vannmangel og dårlige vann- og sanitærforhold. Utbruddet spredte seg til flere steder landet, og over 50.000 mistenkte tilfeller er rapportert per 1. mars 2023.

Leger Uten Grenser har respondert på utbruddet i Nordvest-Syria siden september, med helseinformasjonsarbeid og opplæring av helsearbeidere. Vi har støttet et behandlingsenter og satt opp flere isolasjonsenheter. Vi har behandlet pasienter i provinsene Idlib og Aleppo, og vi har drevet flere vannstasjoner og har delt ut hygienepakker med blant annet vannkanner, såpe og klortabletter til flere enn 20.000 familier i leirer for internt fordrevne. Vi har også jobbet med andre organisasjoner med å forberede vann- og sanitærforholdene.  

De 4,4 millioner menneskene i Nordvest-Syria lever under vanskelige forhold, og kolerautbruddet kom på toppen av harde kamper og mangel på humanitær hjelp.

Les mer: 3 kolerautbrudd som pågår akkurat nå

Angrep på helsehjelp  

Leger Uten Grenser har gjentatte ganger sett at de krigførende partene ikke respekterer helsearbeidere eller helsefasiliteter. Bare i 2016 var det 71 angrep på 32 sykehus og klinikker Leger Uten Grenser støtter i Syria. Spesielt i områder hvor kampene pågår, er det kritisk mangel på medisinsk utstyr og helsepersonell. 

Les mer: Angrep på sykehus og klinikker

Begrenset tilgang 

I de områdene hvor det ikke har vært mulig å ha egne folk på bakken, støtter Leger Uten Grenser likevel flere sykehus og klinikker på andre måter. Det meste av dette arbeidet blir styrt fra nabolandene og innebærer blant annet forsyninger av medisiner og medisinsk utstyr.

Noen helsefasiliteter har vært avhengig av Leger Uten Grenser for å være i drift, mens andre blir støttet av flere andre organisasjoner. 

Leger Uten Grenser gir også opplæring av helsearbeidere, gir medisinske råd, og støtter driften av klinikker og sykehus økonomisk. I beleirede områder hvor hjelpekonvoier ofte blir fratatt medisiner og utstyr hadde Leger Uten Grenser forsyningslinjer som gikk under bakken. 

Siste nyheter fra  Syria

Får ikke sikkerhetsgarantier 

For å få tilgang til områder vi ønsker å gi humanitær hjelp, forhandler Leger Uten Grenser alltid med dem som til enhver tid kontrollerer et område – uavhengig av om det er offisielle eller uoffisielle myndigheter.  

Leger Uten Grenser har ikke vært til stede i IS-kontrollerte områder fordi de ikke kan garantere for sikkerheten til våre ansatte etter at de bortførte flere av våre ansatte i 2014.  

I tillegg har Leger Uten Grenser heller ikke jobbet i regjeringskontrollerte områder fordi vi ikke har fått tillatelse av syriske myndigheter, til tross for at vi gjentatte ganger har søkt om autorisasjon til å jobbe der.

Slik rapporterer vi om hendelser i områder vi selv ikke er til stede

Et sykehus i Øst-Aleppo ble fylt igjen med sandposer etter et luftangrep i 2016, som drepte en lege og skadet flere sykepleiere. Foto: Karam Almasri
 HVORFOR ER VI I SYRIA 
 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen