Syria

Foto: Florent Vergnes

Syria


Krigen i Syria har pågått siden 2011. Millioner av mennesker har behov for humanitærhjelp og de medisinske behovene er store. 

Hjem > Land > Syria
27.06.2017 | Oppdatert 09.11.2022
        

Dette er situasjonen i Syria:

Krigen i Syria har pågått siden 2011 og har kostet flere hundretusener av liv. Krigen har ødelagt store deler av landet, tvunget millioner av mennesker på flukt og skapt enorme lidelser og store helsebehov. Sivile områder blir regelmessig bombet  – også sykehus, og tilgang til helsehjelp er svært begrenset flere steder i landet. Flesteparten av de 6,7 millioner menneskene som nå er på flukt i eget land har blitt fordrevet flere ganger og lever under svært vanskelige forhold. Halvparten av innbyggerne har også flyktet ut av landet siden krigen startet i 2011. De aller fleste til Tyrkia, Irak, Jordan og Libanon.

Den pågående konflikten har også gått hardt utover helsesystemet. Mange sykehus og klinikker nord i landet har enten blitt skadet eller ødelagt, mens andre har vært nødt til å redusere kapasiteten sin drastisk. Siden september 2022 har det oppstått store kolerautbrudd nordøst- og nordvest i landet.

Langlesning: Syria: Ti år i krig

Zeinab bodde i et område som ble tatt over av IS, og greide å flykte til til fots til Ain Al Arab etter at staten kollapset. Mange av kvinnene beskriver hvordan konflikten har fratatt dem barn og ektemenn og ført til store lidelser. Foto. Jake Simkin

 

Hva gjør Leger Uten Grenser i Syria? 

Vi er til stede i de områdene vi kan, men sikkerhetssituasjonen gjør dette svært utfordrende. Den syriske regjeringen gir oss heller ikke tillatelse til å jobbe i regjeringskontrollerte områder, noe som begrenser muligheten vår til å gi helsehjelp.  

I de områdene hvor vi har vært i stand til å forhandle frem tilgang med garantier om sikkerhet for våre ansatte, driver eller støtter vi flere sykehus og helsesentre. Vi gir også helsehjelp i leirer for internt fordrevne flyktninger. I områdene hvor vi ikke har muligheten til å ha egne folk på bakken støtter vi på andre måter. Det kan være donasjoner av medisiner og utstyr, fjernopplæring av helsearbeidere og teknisk og økonomisk støtte.  

I dag jobber vi nordvest og nordøst i landet i Aleppo, Raqqa, Hassakeh og Idlib. Det er medisinske team i flere leirer for internt fordrevne, deriblant Al-Hol-leiren. I Syria jobber vi med kroniske sykdommer, psykisk helse, krigskirurgi og grunnleggende helsehjelp, i tillegg til at vi rykker ut under sykdomsutbrudd eller andre akutte kriser. I 2021 ble det blan annet utført 1,1 millioner pasientkonsultasjoner, 130.200 vaksinasjoner og det ble assistert ved 18.100 fødsler i Syria. 

Vi gir også helsehjelp til syriske flyktninger i flere andre land som Libanon, Jordan og Irak. 

Ny rapport: En generasjon tapt: fare og desperasjon i Al-Hol-leiren i Syria

En sykepleier sjekker oksygennivået til en pasient med korona-symptomer på et behandlingssenter vi støttet i Idlib under en alvorlig korona-bølge i 2021. Foto: Abdul Majeed Al Qareh

 

Kolera herjer og vinteren er på vei

Siden september 2022 har det oppstått store kolerautbrudd nordøst- og nordvest i landet. Utbruddene ble først knyttet til vann i nærheten av Eufrat-elven og alvorlig vannmangel nord i Syria. Nå har utbruddet spredt seg utover i landet, og flere enn 15.000 mistenkte tilfeller har blitt rapportert inn og 60 døde (21. oktober 2022).

Leger Uten Grenser har respondert på utbruddet i nordvest-Syria siden september. Her driver vi med helseinformasjonsarbeid og opplæring av helsearbeidere. Vi støtter et behandlingsenter og setter opp to andre isolasjonsenheter. Vi behandler også pasienter i Idlib og Aleppo-guvernementene. Vi driver fem vannstasjoner og har delt ut hygienepakker med blant annet vannkanner, såpe og klortabletter til flere enn 20.000 familier i leirer for internt fordrevne. Vi jobber også med andre organisasjoner med å forberede vann- og sanitærsituasjonen, og driver kartlegging av behov i Hassakeh.  

De 4,4 millioner menneskene som bor i nordvest-Syria har nok en hard vinter i vente. Kolerautbruddet kommer også nå på toppen av harde kamper og avbrutte forsyninger av nødhjelp på grensen. Den pågående konflikten har gått hardt utover folks tilgang til helsehjelp og gode nok vann-og sanitærforhold. Likevel ligger den største utfordringen i om helsesystemet kan takle et stort utbrudd  i tillegg til kutt i midler og enorme helsebehov

Les mer: 3 kolerautbrudd som pågår akkurat nå

Artikkelen fortsetter etter bildet

Her deler vi blant annet ut vann, hygieneartikler og tepper til internt fordrevne flyktninger nordvest i Syria. Foto: Leger Uten Grenser

 

Angrep på helsehjelp  

Vi har også gjentatte ganger sett at de krigende partene ikke respekterer helsearbeidere eller helsefasiliteter. Bare i 2016 var det 71 angrep på 32 sykehus og klinikker Leger Uten Grenser støtter i Syria. Spesielt i områder hvor kampene pågår, er det kritisk mangel på medisinsk utstyr og helsepersonell. 

Les mer: Angrep på sykehus og klinikker

Begrenset tilgang 

I de områdene hvor det ikke har vært mulig å ha egne folk på bakken, støtter Leger Uten Grenser likevel flere sykehus og klinikker på andre måter. Det meste av dette arbeidet blir styrt fra nabolandene og innebærer blant annet forsyninger av medisiner og medisinsk utstyr.  

Noen helsefasiliteter har vært avhengig av Leger Uten Grenser for å være i drift, mens andre blir støttet av flere andre organisasjoner. 

Leger Uten Grenser gir også opplæring av helsearbeidere, gir medisinske råd, og støtter økonomisk med driften av klinikker og sykehus. I beleirede områder hvor hjelpekonvoier ofte blir fratatt medisiner og utstyr hadde Leger Uten Grenser forsyningslinjer som gikk under bakken. 

Siste nyheter fra  Syria

Får ikke sikkerhetsgarantier 

For å få tilgang til områder vi ønsker å gi humanitær hjelp, forhandler Leger Uten Grenser alltid med dem som til enhver tid kontrollerer et område – om det er offisielle eller uoffisielle myndigheter.  

Leger Uten Grenser har ikke vært til stede i IS-kontrollerte områder fordi de ikke kan garantere for sikkerheten til våre ansatte etter at de bortførte flere av våre ansatte i 2014.  

I tillegg har Leger Uten Grenser heller ikke jobbet i regjeringskontrollerte områder fordi vi ikke har fått tillatelse av syriske myndigheter, til tross for at vi gjentatte ganger har søkt om en slik autorisasjon. 

Slik rapporterer vi om hendelser i områder vi selv ikke er til stede

BOMBING: Et sykehus i Øst-Aleppo ble fylt igjen med sandposer etter et luftangrep i 2016, som drepte en lege og skadet flere sykepleiere. Foto: Karam Almasri
 HVORFOR ER VI I SYRIA 
 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen