Egypt

Foto: Leger Uten Grenser

Egypt


i 2016 har Leger Uten Grenser fortsatt arbeidet med diagostisering og behandling av hepatitt C, og gitt grunnleggende helsehjelp til flyktninger og migranter i Egypt

Hjem > Land > Egypt
        

Landets geografiske plassering gjør at det fungerer som en link mellom Nord-Afrika og Midtøsten. Den politiske styringen i landet har vært ustabil siden demonstrasjonene mot styresmaktene i januar 2011 som gjorde at president Hosni Mubarak måtte gå av.

Leger Uten Grenser har vært i Egypt siden 2010. Vi fokuserer på å gi helsehjelp til mennesker som er ekskludert fra helsesystemet og å gi behandling for sykdommer som for eksempel hepatitt C.

Vårt arbeid i 2016  

Egypt fungerer som et nøkkeltransittland og destinasjon for flyktninger fra afrikanske land og Midtøsten. Mange av dem har opplevd vold og forfølgelse i hjemlandet sitt.    

Antallet migranter som ankommer Egypt har steget de siste årene på grunn av konflikt og ustabilitet i Syria, Irak, Sudan, Eritrea, Somalia og Libya for å nevne noen. Ved utgangen av 2016 var det 193.375 registrerte flyktninger og asylsøkere i Egypt. De bor for det meste i Cairo, Alexandria og Damietta.

Les mer om flyktninger i Midtøsten og Afrika

Migranter sliter med liten grad av integrering, begrensede jobbmuligheter og vanskeligheter med å få tilgang til helsetjenester på grunn av minkende finansiering. Mange venter fortsatt på svar på asylsøknaden sin og mange har opplevd vold og utnyttelse i hjemlandet eller i løpet av reisen til Egypt og har psykiske problemer og fysiske plager.

Leger Uten Grenser har utviklet rehabiliterende behandlingsplaner for slike pasienter, som består av medisinsk og psykologisk hjelp, psykoterapi og generell støtte.

I 2016 behandlet Leger Uten Grenser 1465 nye pasienter, i tillegg til de allerede eksisterende pasientene. Medisinske team har også assistert andre sårbare individer ved å gjennomføre 2655 medisinske konsultasjoner og ved å distribuere 2300 hygienepakker.

I 2016 fortsatte Leger Uten Grenser diskusjonene med de Egyptiske helsemyndighetene om å etablere samarbeidsprosjekter i nøkkelområder innenfor helse. Leger Uten Grenser har tilbudt å bidra med teknisk medisinsk ekspertise til allerede eksisterende initiativer.  
 

 

 HVORFOR ER VI I EGYPT 
 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen