Egypt

Foto: Leger Uten Grenser

Egypt


Leger Uten Grenser har jobbet i Egypt siden 2010 og jobber i dag i Kairo og Alexandria 

Hjem > Land > Egypt
Oppdatert 03.12.2020
        

Dette er situasjonen i Egypt: 

I desember 2019 var det i følge FN mer enn 250.000 flyktninger og asylsøkere i Egypt. Mange flyktninger og migranter fra Afrika og Midtøsten kommer til Egypt, enten midlertidig eller for å bosette seg i landet. Mange av disse menneskene har vært utsatt for vold eller forfølgelse i hjemlandene sine. Mange sliter med både fysiske og psykiske helseproblemer. 

 Antall migranter som kommer til Egypt har økt kraftig de siste årene som følge av konflikt og ustabilitet i Syria, Irak, Sudan, Sør-Sudan, Somalia og Libya. Disse menneskene har begrenset tilgang til grunnleggende helsetjenester. De har lite integreringtilbud og få jobbmuligheter.  

Artikkelen fortsetter under bildet

En av våre helsearbeidere gir helsehjelp til en ung gutt ved en av våre klinikker i Egypt. Foto: Leger Uten Grenser / Sima Diab

 

Hva gjør vi? 

I Egypt jobber Leger Uten Grenser med å gi helsehjelp til migranter, flyktninger og asylsøkere i Kairo og Alexandria. I løpet av 2019 gjennomførte vi 16.400 pasientkonsultasjoner, i tillegg til 8600 individuelle psykiske helsekonsultasjoner. Vi hadde også 2260 konsultasjoner for fysioterapi, og arrangerte rundt 1050 sosiale støttegrupper. 

Helsehjelp til migranter, flyktninger og asylsøkere  

Prosjektet vårt i Kairo går ut på å gi helsehjelp til migranter og flyktninger. Vi jobber med å gi medisinsk og psykisk helsehjelp, seksual og reproduktiv helsehjelp, fysioterapi og sosial støtte.  

I 2019 behandlet teamene våre 737 mennesker som hadde blitt utsatt for vold og overgrep. Vi gjennomførte mer enn 110 gruppetimer med 1140 mennesker som omhandlet mentalhelse. Vi ga også omfattende helsehjelp til 1330 ofre for seksualisert vold, og 739 av pasientene fikk helsehjelp innen 72 timer etter overgrepet.  

Les mer: Flyktninger i Afrika

Artikkelen fortsetter under bildet

En av våre helsearbeidere gir helsehjelp ved en av våre klinikker i Egypt der vi behandler pasienter som har blitt utsatt for vold og overgrep. Foto: Leger Uten Grenser / Sima Diab

 

Seksualisert og kjønnsbasert vold 

Vi jobber også med å gi helseinformasjonsarbeid i Kairo. Dette gjør vi i samarbeid med sivilsamfunnet, myndighetene, andre viktige medisinske aktører og akademiske institusjoner. Her jobber vi med å rette fokuset på vold mot kvinner. Som en del av dette arbeidet arrangerte vi en konferanse i slutten av 2019 der vi diskuterte de fysiske og psykiske konsekvensene av  seksualisert og kjønnsbasert vold. Vi diskuterte også hvordan man kan forbedre tilgangen til helsehjelp for kvinner som opplever dette.  

Leger Uten Grenser opprettet også i 2019 en medisinsk og psykologisk støtteenhet som skal gjøre det mulig for andre samarbeidspartneres helseklinikker å tilby omfattende helsehjelp til ofre for seksualisert vold. Denne støtteenheten vil støtte disse organisasjonene med å integrere, vedlikeholde og opprettholde helsetjenestene, slik at de kan forbli uavhengige fra andre aktører. Støtteenheten jobber for tiden i samarbeid med tre organisasjoner ved syv helseklinikker i Alexandria og Kairo.   

Les mer: Seksualisert vold

I Egypt jobber vi med å gi psykisk helsehjelp til ofre for seksualisert vold. Foto: Leger Uten Grenser / Sima Diab

 

 

 HVORFOR ER VI I EGYPT 
 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen