Egypt

Foto: Sima Diab / Leger Uten Grenser

Egypt


Leger Uten Grenser gir helsehjelp til migranter, flyktninger og asylsøkere i Kairo

Hjem > Land > Egypt
Oppdatert 22.04.2022
        

Dette er situasjonen i Egypt: 

Ifølge FN var det flere enn 259.200 flyktninger og asylsøkere i Egypt i desember 2020. Rundt halvparten er fra Syria, mens resten hovedsakelig er fra afrikanske land som Sudan, Eritrea og Etiopia. Mange har vært utsatt for vold eller forfølgelse i hjemlandene, og flere sliter med både fysiske og psykiske helseproblemer. 

Antall migranter som kommer til Egypt har økt kraftig de siste årene som følge av konflikt og ustabilitet i blant annet Syria, Irak, Sudan, Sør-Sudan, Eritrea, Somalia og Libya. Migrantene har begrenset tilgang til grunnleggende helsetjenester. Integreringstilbudet er mangelfullt, det er få jobbmuligheter, og mange har ikke tilgang til helsetjenester på grunn av begrenset finansiering. Leger Uten Grenser tilbyr rehabiliterende behandling til disse pasientene. Det inkluderer fysisk og psykisk helsehjelp, fysioterapi og sosial støtte. 

Artikkelen fortsetter under bildet

I Egypt jobber vi med å gi psykisk helsehjelp til ofre for seksualisert vold. Foto: Leger Uten Grenser / Sima Diab

 

Hva gjør vi? 

I Egypt jobber Leger Uten Grenser med å gi helsehjelp til migranter, flyktninger og asylsøkere i Kairo. I løpet av 2020 gjennomførte vi 15.200 pasientkonsultasjoner, i tillegg til 5.730 individuelle konsultasjoner med fokus på psykisk helsehjelp.  
 
2020 var et utfordrende år på grunn av stengte flyplasser, forstyrrelser i forsyningskjeder og portforbud som følge av covid-19. Teamene våre begynte å tilby alternative konsultasjoner knyttet til psykisk helse som ikke krevde fysisk oppmøte. Vi gjennomførte også helsefremmende arbeid og sosial støtte. Vi ga psykisk helsehjelp over telefon, i tillegg til å fortsette nødhjelpsarbeidet på klinikken. Fra juni startet vi gradvis opp igjen med fysiske konsultasjoner, og var fullt og helt tilbake med dette innen slutten av året. 
 
Til tross for disse utfordringene bistod vi flere pasienter med symptomer på fysisk overgrep i 2020 enn i 2019. I tillegg til å tilby psykisk helsehjelp gjennom både fysiske og digitale konsultasjoner, henviste vi også pasienter til nødvendige sosiale tjenester.

Helsehjelp til migranter, flyktninger og asylsøkere  

Prosjektet vårt i Kairo går ut på å gi fysisk og psykisk helsehjelp til migranter og flyktninger. Vi jobber særlig med seksuell og reproduktiv helse, og behandling av mennesker med fysiske og psykiske traumer. 

I 2020 gjennomførte vi 15.200 pasientkonsultasjoner og 5.730 konsultasjoner med fokus på psykisk helsehjelp.

Les mer: Flyktninger i Afrika

Artikkelen fortsetter under bildet

En av våre helsearbeidere gir helsehjelp ved en av våre klinikker i Egypt der vi behandler pasienter som har blitt utsatt for vold og overgrep. Foto: Leger Uten Grenser / Sima Diab

 

Informasjon om seksualisert og kjønnsbasert vold 

Vi jobber også med informasjonsarbeid i Kairo slik at tjenestene våre kan nå frem til enda flere flyktninger, migranter og egyptere uten tilgang til helsehjelp. Dette gjør vi i samarbeid med sivilsamfunnet, myndighetene, andre viktige medisinske aktører og akademiske institusjoner. Vi jobber særlig med å sette søkelys på vold mot kvinner. Som en del av dette arbeidet arrangerte vi en konferanse i slutten av 2019 der vi diskuterte de fysiske og psykiske konsekvensene av seksualisert og kjønnsbasert vold. Vi diskuterte også hvordan man kan forbedre tilgangen til helsehjelp for kvinner som opplever dette.

Leger Uten Grenser psykolog behandler en pasient på en klinikk i Maadi i Egypt.
En pasient får psykisk helsehjelp fra en av våre psykologer i Egypt. Foto: Leger Uten Grenser / Sima Diab

 

Les mer: Seksualisert vold

 

 

 HVORFOR ER VI I EGYPT 
 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen