Egypt

Foto: Leger Uten Grenser

Egypt


i 2017 har Leger Uten Grenser fortsatt arbeidet med diagostisering og behandling av hepatitt C, og gitt grunnleggende helsehjelp til flyktninger og migranter i Egypt

Hjem > Land > Egypt
Oppdatert 20.12.2018
        

Landets geografiske plassering gjør at det fungerer som en link mellom Nord-Afrika og Midtøsten. Den politiske styringen i landet har vært ustabil siden demonstrasjonene mot styresmaktene i januar 2011 som gjorde at president Hosni Mubarak måtte gå av.

Leger Uten Grenser har vært i Egypt siden 2010. Vi fokuserer på å gi helsehjelp til mennesker som er ekskludert fra helsesystemet og å gi behandling for sykdommer som for eksempel hepatitt C.

Vårt arbeid i 2017

I 2017 utvidet Leger Uten Grenser aktivitetene i Egypt for å dekke behovene til det økende antallet flyktninger og migranter som ankommer landet. 

Egypt fungerer som et nøkkeltransittland og destinasjon for flyktninger fra afrikanske land og Midtøsten. Mange av dem har opplevd vold og forfølgelse i hjemlandet sitt.    

Ifølge tall fra UNHCR, FNs høykommissær for flyktninger, befant det seg 211 104 flyktninger og asylsøkere fra over 60 land i Egypt (september 2017). Majoriteten har flyktet fra konflikt og usikkerhet i land som Syria, Irak, Libya, Sudan, Somalia og Eritrea. Mange har blitt utsatt for vold og utnytting i hjemlandet eller under reisen, og har psykiske problemer og fysiske funksjonshemninger. I Egypt sliter de ofte med å få tilgang til medisinsk behandling på grunn av administrative og språklige barrierer, høye gebyrer og mangel på egnede tjenester. De bor for det meste i Cairo, Alexandria og Damietta.

Les mer om flyktninger i Midtøsten og Afrika

Migranter sliter med liten grad av integrering, begrensede jobbmuligheter og vanskeligheter med å få tilgang til helsetjenester på grunn av minkende finansiering. Mange venter fortsatt på svar på asylsøknaden sin og mange har opplevd vold og utnyttelse i hjemlandet eller i løpet av reisen til Egypt og har psykiske problemer og fysiske plager.

Siden 2012 har prosjektet til Leger Uten Grenser i hovedstaden Kairo tilbudt migranter og flyktninger rehabiliterende behandling skreddersydd deres individuelle behov, som består av medisinsk og psykisk helsehjelp, fysioterapi og sosial støtte. 

I 2017 behandlet Leger Uten Grenser mer enn 2 000 nye pasienter, i tillegg til de 1 500 som allerede er innrullet i programmet. Teamene våre gjennomførte rundt 20 000 konsultasjoner innenfor grunnleggende medisinsk behandling, fysioterapi, psykisk helse og sosial støtte.

Leger Uten Grenser deltar i diskusjoner med Egypts helse- og befolkningsdepartement og nasjonale medisinske institusjoner om etablering av partnerskapsprosjekter innenfor viktige folkehelseområder. I år ble det enighet med de egyptiske rettsmedisinske myndighetene om at Leger Uten Grenser skal gi medarbeiderne deres opplæring i medisinsk håndtering av ofre for seksualisert vold. Leger Uten Grenser forhandler også med den egyptiske Røde halvmåne om et samarbeidsprosjekt rettet mot medisinsk behandling og krisehåndtering.

 

 HVORFOR ER VI I EGYPT 
 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen