Foto: Laurin Schmid/SOS MEDITERRANEE
Hjem > Nyheter > Ofte stilte spørsmål om Middelhavet
Nyheter

Ofte stilte spørsmål om Middelhavet

31.05.2017 | Oppdatert 27.07.2018
        

Hvorfor driver dere redningsarbeid i Middelhavet?

Vi mener at ingen mennesker på flukt skal måtte drukne. Som alle andre steder i verden hvor Leger uten grenser jobber – i krig- og konfliktområder og andre humanitære kriser – er vårt arbeid basert på prinsippet om alle menneskeliv er like mye verdt, og vi jobber for å redde liv og lindre nød der mennesker ikke har tilgang på annen hjelp.

Hva slags aktiviteter har Leger Uten Grenser på Middelhavet? 

Leger Uten Grenser har per dags dato én redningsbåt på Middelhavet, Aquarius som vi driver sammen med SOS MEDITERRANEE.

Leger Uten Grenser hadde i deler av 2017 to redningsbåter i Middelhavet, Prudence og Aquarius. I 2016 hadde vi tre båter; Bourbon Argos, Dignity og Aquarius. Her reddet vi til sammen 21.603 og assisterte 8969 redninger i over 200 redningsoperasjoner. 

 

Leger Uten Grenser sier dere er en uavhengig, nøytral organisasjon. Hvordan kan dere si det og fortsatt kritisere Europeisk og norsk politikk så krast?

Når staters politikk fører til humanitære kriser og vi er vitne til det er det vår plikt å snakke ut. Vi ser at europeisk flyktningpolitikk skaper store humanitære behov som en konsekvens av dette. Vi kan ikke la være å snakke ut når mennesker drukner på havet som en konsekvens av europeisk politikk.

Så lenge staters politikk fører til humanitære behov, lidelser og død og vi er vitne til det, mener vi at det er vår plikt å gi en stemme til menneskene det rammer. Vi tar aldri stilling til hvilke parter i en konflikt/krig som har rett eller galt, men vi snakker på vegne av de behovene og lidelsene vi er vitne til i felt.

 

Hvorfor kan man ikke sende flyktningene tilbake til Libya?

Det er ikke forsvarlig å sende mennesker tilbake til Libya. I følge internasjonal lov kan mennesker ikke sendes tilbake til områder som ikke blir anerkjent som trygge. De som blir sendt tilbake til Libya blir ofte satt i interneringssentre hvor forholdene er uverdige og inhumane. Det er ingen rettslig prosess for de som blir internert, og det finnes ikke et offisielt register på hvor de befinner seg. Leger Uten Grenser har de siste to årene sørget for helsehjelp til flyktninger og migranter i enkelte interneringssentre i Libya i Tripoli, Khoms og Misrata. 


Teamene har vært vitne til alarmerende mange tilfeller av vold og utnyttelse utført av sikkerhetsstyrker, militære, smuglernettverk, kriminelle gjenger og private i Libya. Mange har opplevd å bli tatt på gaten og arrestert på ubestemt tid uten noen form for juridisk prosess. Noen av disse fasilitetene kontrolleres av gjenger som utpresser familien til de arresterte for penger. De fasilitetene vi har sett har vært overfylte, og mat- og vannmangel har vært et alvorlig problem. Leger Uten Grenser har vært vitne til at voksne mennesker har vært både underernærte og dehydrerte. I noen tilfeller har folk kun hatt tilgang til én liter vann per dag og tilgang til toalett og dusj har vært begrenset, noen som har resultert i hudinfeksjoner, lus, skabb og lopper. 

 

Hvordan foregår redningsaksjonene deres i Middelhavet?

Alle redningsaksjoner Leger Uten Grenser utfører i Middelhavet er i tråd med lover for internasjonalt farvann og SOLAS-konvensjonen (Den internasjonale konvensjonen om sikkerhet for menneskeliv til sjøs), i tillegg til italienske og europeiske lover. Alle redningsaksjonene våre er koordinert gjennom den italienske kystvaktens redningskoordineringssenter i Roma, som bestemmer når og hvordan vi skal respondere. Alle vi redder i Middelhavet blir ført til havn i Italia hvor de blir møtt av italienske og EU-grensevakter. 

Dere er jo en medisinsk organisasjon med leger og sykepleiere, er det å drive redningsaksjoner deres jobb?

Vi jobber etter behov, og vi jobber med å redde menneskeliv. Vi ser at det er store behov i Middelhavet og ettersom europeiske land ikke har noen skikkelige redningsmekanismer på plass for å hindre at mennesker drukner på havet vil Leger Uten Grenser være til stede for å redde liv. Dette er også et resultat av at EU ikke gir mennesker på flukt andre lovlige og trygge veier for å nå sikkerhet i Europa. 

Hvorfor valgte Leger Uten Grenser å ikke signere de italienske retningslinjene for ikke-statlige organisasjoner som driver redningsarbeid i Middelhavet?

Leger Uten Grenser valgte å ikke signere retningslinjene som ble lagt frem av italienske myndigheter i august i år, fordi vi ikke kan stå bak flere viktige punkter.

Vi mener retningslinjene ikke vil gjøre redningsarbeid i Middelhavet mer effektivt og trygt. Flere av de nye retningslinjene er fortsatt uklare, og enkelte bryter med de grunnleggende humanitære prinsippene om uavhengighet, nøytralitet og upartiskhet. I stedet for å være fokusert på søk- og redningsarbeids eneste mål – å redde mennesker i havsnød som risikerer å drukne, blir avtalen blir presentert som en del av EUs migrasjonspolitikk.

Politikken er selvfølgelig svært viktig for Italia, men Leger Uten Grenser kan ikke signere et dokument som blander politiske mål med det humanitære imperativet.

Mener dere at alle som kommer over Middelhavet skal få asyl i Europa?

Vi tar ikke stilling til hvor mange eller hvem som skal få innvilget asyl i Europa. Vi mener at alle har rett til en human behandling og alle har rett til å søke asyl, og få behandlet asylsøknaden sin etter flyktningkonvensjonen. Hvorvidt mennesker skal få innvilget søknaden sin er opp til hvert enkelt land, og noe Leger Uten Grenser ikke har noen mening om.

Er ikke flyktningkrisen over?

Krisen er ikke over selv om den ikke får like stor mediedekning lenger, og det at mennesker migrerer er ikke noe nytt. Antall mennesker som migrerer steg med kun 0,1 prosent fra 2010-2015 (fra 3,2 prosent til 3,3 prosent). Det som skjer nå er derfor ikke noe nytt og heller enestående. Flyktningkrisen har aldri handlet om antallet mennesker som kommer, derimot handler krisen om hvordan de Europeiske landene har respondert på krisen.

EU inngikk en avtale med Tyrkia i mars 2016 for å holde immigranter ute av Europa ved å sende dem tilbake til Tyrkia. Samtidig begynte flere Europeiske land å stenge grensene sine, slik at tusenvis av flyktninger og immigranter ble stående fast, hovedsakelig i Hellas, Italia og Serbia. Siden avtalen gikk i havn har få mennesker krysset Egeerhavet fra Tyrkia til Hellas.

På den andre siden fortsetter mange å krysse Middelhavet fra Libya til Italia i utrygge båter ved hjelp av menneskesmuglere. Rundt 5000 mennesker mistet livet på denne ruten i 2015 og hundrevis ankommer landegrensen hver dag mellom Tyrkia og Bulgaria, og Tyrkia og Hellas ved hjelp av smuglere.

 

 

Hvorfor kommer flyktningene over Middelhavet?

Majoriteten av de som flytter på seg risikerer ikke livet kun fordi de ønsker gratis skolegang og medisinsk hjelp. De flytter på seg fordi livet deres er så ufattelig vanskelig og farlig at de føler at det er deres eneste alternativ. De alle fleste som krysser Middelhavet har vært innom Libya hvor alarmerende mange har opplevd, eller sett, ekstrem vold og seksuelle overgrep mot migranter.

Hvor kommer flyktningene fra? 

De fleste Leger Uten Grenser redder fra Middelhavet kommer fra land sør for Sahara. I 2015 var majoriteten fra Eritrea, og i 2016 representerte de den nest største gruppen. Mange kommer også fra land som Nigeria, Guinea, Elfenbenskysten, Gambia, og en stor andel kommer fra Sudan, Somalia og Bangladesh.

Er det bare enslige menn som kommer over Middelhavet?

De fleste vi redder er menn. Dette er på grunn av at familiene deres tror de kan takle en slik vanskelig reise bedre. Likevel var det i 2016 et økende antall barn uten følge og det var et relativt høyt antall gravide kvinner. Flere kvinner var i så sene stadier at de fødte på båtene. Uansett alder eller kjønn så er de fleste som kommer seg til Europa ekstremt sårbare.

Har dere leger om bord i båtene? Hvordan er helsen til de dere redder?

Vi har leger ombord på båtene. Vi behandler stort sett hudsykdommer, dehydrering og hypotermi i tillegg til alvorlige brannskader forårsaket av bensin blandet med sjøvann. Vi ser også tegn til tortur og påførte skader. Det er også svært mange gravide kvinner så vi har også jordmødre ombord på båtene.

 

Hvorfor vil dere ikke ta imot penger fra EU-land og Norge?

Vi har besluttet å si nei til alle statlige midler som kommer fra EU & Norge – med umiddelbar virkning. Det har vært direkte utslagsgivende at EU- /Tyrkia-avtalen er en inhuman avtale som bryter både menneskerettigheter og Genevekonvensjonen, og at Norges regjering har sluttet opp om avtalen. Ved å ta imot midler fra EU og Norge støtter vi, teknisk sett, EU/Tyrkia-avtalen og det kan vi ikke stille oss bak. Dette vil ikke få noen konsekvenser for våre prosjekter eller pasienter verden over. 

Mer i denne seksjonen  
Nyheter
Pasienthistorier
Feltblogg
Land
Helseutfordringer
Flyktninger
Krig og konflikt
Sykdommer
Foto: Laurin Schmid/SOS MEDITERRANEE
Hjem > Nyheter > Ofte stilte spørsmål om Middelhavet
Nyheter

Ofte stilte spørsmål om Middelhavet

31.05.2017 | Oppdatert 27.07.2018
        

Hvorfor driver dere redningsarbeid i Middelhavet?

Vi mener at ingen mennesker på flukt skal måtte drukne. Som alle andre steder i verden hvor Leger uten grenser jobber – i krig- og konfliktområder og andre humanitære kriser – er vårt arbeid basert på prinsippet om alle menneskeliv er like mye verdt, og vi jobber for å redde liv og lindre nød der mennesker ikke har tilgang på annen hjelp.

Hva slags aktiviteter har Leger Uten Grenser på Middelhavet? 

Leger Uten Grenser har per dags dato én redningsbåt på Middelhavet, Aquarius som vi driver sammen med SOS MEDITERRANEE.

Leger Uten Grenser hadde i deler av 2017 to redningsbåter i Middelhavet, Prudence og Aquarius. I 2016 hadde vi tre båter; Bourbon Argos, Dignity og Aquarius. Her reddet vi til sammen 21.603 og assisterte 8969 redninger i over 200 redningsoperasjoner. 

 

Leger Uten Grenser sier dere er en uavhengig, nøytral organisasjon. Hvordan kan dere si det og fortsatt kritisere Europeisk og norsk politikk så krast?

Når staters politikk fører til humanitære kriser og vi er vitne til det er det vår plikt å snakke ut. Vi ser at europeisk flyktningpolitikk skaper store humanitære behov som en konsekvens av dette. Vi kan ikke la være å snakke ut når mennesker drukner på havet som en konsekvens av europeisk politikk.

Så lenge staters politikk fører til humanitære behov, lidelser og død og vi er vitne til det, mener vi at det er vår plikt å gi en stemme til menneskene det rammer. Vi tar aldri stilling til hvilke parter i en konflikt/krig som har rett eller galt, men vi snakker på vegne av de behovene og lidelsene vi er vitne til i felt.

 

Hvorfor kan man ikke sende flyktningene tilbake til Libya?

Det er ikke forsvarlig å sende mennesker tilbake til Libya. I følge internasjonal lov kan mennesker ikke sendes tilbake til områder som ikke blir anerkjent som trygge. De som blir sendt tilbake til Libya blir ofte satt i interneringssentre hvor forholdene er uverdige og inhumane. Det er ingen rettslig prosess for de som blir internert, og det finnes ikke et offisielt register på hvor de befinner seg. Leger Uten Grenser har de siste to årene sørget for helsehjelp til flyktninger og migranter i enkelte interneringssentre i Libya i Tripoli, Khoms og Misrata. 


Teamene har vært vitne til alarmerende mange tilfeller av vold og utnyttelse utført av sikkerhetsstyrker, militære, smuglernettverk, kriminelle gjenger og private i Libya. Mange har opplevd å bli tatt på gaten og arrestert på ubestemt tid uten noen form for juridisk prosess. Noen av disse fasilitetene kontrolleres av gjenger som utpresser familien til de arresterte for penger. De fasilitetene vi har sett har vært overfylte, og mat- og vannmangel har vært et alvorlig problem. Leger Uten Grenser har vært vitne til at voksne mennesker har vært både underernærte og dehydrerte. I noen tilfeller har folk kun hatt tilgang til én liter vann per dag og tilgang til toalett og dusj har vært begrenset, noen som har resultert i hudinfeksjoner, lus, skabb og lopper. 

 

Hvordan foregår redningsaksjonene deres i Middelhavet?

Alle redningsaksjoner Leger Uten Grenser utfører i Middelhavet er i tråd med lover for internasjonalt farvann og SOLAS-konvensjonen (Den internasjonale konvensjonen om sikkerhet for menneskeliv til sjøs), i tillegg til italienske og europeiske lover. Alle redningsaksjonene våre er koordinert gjennom den italienske kystvaktens redningskoordineringssenter i Roma, som bestemmer når og hvordan vi skal respondere. Alle vi redder i Middelhavet blir ført til havn i Italia hvor de blir møtt av italienske og EU-grensevakter. 

Dere er jo en medisinsk organisasjon med leger og sykepleiere, er det å drive redningsaksjoner deres jobb?

Vi jobber etter behov, og vi jobber med å redde menneskeliv. Vi ser at det er store behov i Middelhavet og ettersom europeiske land ikke har noen skikkelige redningsmekanismer på plass for å hindre at mennesker drukner på havet vil Leger Uten Grenser være til stede for å redde liv. Dette er også et resultat av at EU ikke gir mennesker på flukt andre lovlige og trygge veier for å nå sikkerhet i Europa. 

Hvorfor valgte Leger Uten Grenser å ikke signere de italienske retningslinjene for ikke-statlige organisasjoner som driver redningsarbeid i Middelhavet?

Leger Uten Grenser valgte å ikke signere retningslinjene som ble lagt frem av italienske myndigheter i august i år, fordi vi ikke kan stå bak flere viktige punkter.

Vi mener retningslinjene ikke vil gjøre redningsarbeid i Middelhavet mer effektivt og trygt. Flere av de nye retningslinjene er fortsatt uklare, og enkelte bryter med de grunnleggende humanitære prinsippene om uavhengighet, nøytralitet og upartiskhet. I stedet for å være fokusert på søk- og redningsarbeids eneste mål – å redde mennesker i havsnød som risikerer å drukne, blir avtalen blir presentert som en del av EUs migrasjonspolitikk.

Politikken er selvfølgelig svært viktig for Italia, men Leger Uten Grenser kan ikke signere et dokument som blander politiske mål med det humanitære imperativet.

Mener dere at alle som kommer over Middelhavet skal få asyl i Europa?

Vi tar ikke stilling til hvor mange eller hvem som skal få innvilget asyl i Europa. Vi mener at alle har rett til en human behandling og alle har rett til å søke asyl, og få behandlet asylsøknaden sin etter flyktningkonvensjonen. Hvorvidt mennesker skal få innvilget søknaden sin er opp til hvert enkelt land, og noe Leger Uten Grenser ikke har noen mening om.

Er ikke flyktningkrisen over?

Krisen er ikke over selv om den ikke får like stor mediedekning lenger, og det at mennesker migrerer er ikke noe nytt. Antall mennesker som migrerer steg med kun 0,1 prosent fra 2010-2015 (fra 3,2 prosent til 3,3 prosent). Det som skjer nå er derfor ikke noe nytt og heller enestående. Flyktningkrisen har aldri handlet om antallet mennesker som kommer, derimot handler krisen om hvordan de Europeiske landene har respondert på krisen.

EU inngikk en avtale med Tyrkia i mars 2016 for å holde immigranter ute av Europa ved å sende dem tilbake til Tyrkia. Samtidig begynte flere Europeiske land å stenge grensene sine, slik at tusenvis av flyktninger og immigranter ble stående fast, hovedsakelig i Hellas, Italia og Serbia. Siden avtalen gikk i havn har få mennesker krysset Egeerhavet fra Tyrkia til Hellas.

På den andre siden fortsetter mange å krysse Middelhavet fra Libya til Italia i utrygge båter ved hjelp av menneskesmuglere. Rundt 5000 mennesker mistet livet på denne ruten i 2015 og hundrevis ankommer landegrensen hver dag mellom Tyrkia og Bulgaria, og Tyrkia og Hellas ved hjelp av smuglere.

 

 

Hvorfor kommer flyktningene over Middelhavet?

Majoriteten av de som flytter på seg risikerer ikke livet kun fordi de ønsker gratis skolegang og medisinsk hjelp. De flytter på seg fordi livet deres er så ufattelig vanskelig og farlig at de føler at det er deres eneste alternativ. De alle fleste som krysser Middelhavet har vært innom Libya hvor alarmerende mange har opplevd, eller sett, ekstrem vold og seksuelle overgrep mot migranter.

Hvor kommer flyktningene fra? 

De fleste Leger Uten Grenser redder fra Middelhavet kommer fra land sør for Sahara. I 2015 var majoriteten fra Eritrea, og i 2016 representerte de den nest største gruppen. Mange kommer også fra land som Nigeria, Guinea, Elfenbenskysten, Gambia, og en stor andel kommer fra Sudan, Somalia og Bangladesh.

Er det bare enslige menn som kommer over Middelhavet?

De fleste vi redder er menn. Dette er på grunn av at familiene deres tror de kan takle en slik vanskelig reise bedre. Likevel var det i 2016 et økende antall barn uten følge og det var et relativt høyt antall gravide kvinner. Flere kvinner var i så sene stadier at de fødte på båtene. Uansett alder eller kjønn så er de fleste som kommer seg til Europa ekstremt sårbare.

Har dere leger om bord i båtene? Hvordan er helsen til de dere redder?

Vi har leger ombord på båtene. Vi behandler stort sett hudsykdommer, dehydrering og hypotermi i tillegg til alvorlige brannskader forårsaket av bensin blandet med sjøvann. Vi ser også tegn til tortur og påførte skader. Det er også svært mange gravide kvinner så vi har også jordmødre ombord på båtene.

 

Hvorfor vil dere ikke ta imot penger fra EU-land og Norge?

Vi har besluttet å si nei til alle statlige midler som kommer fra EU & Norge – med umiddelbar virkning. Det har vært direkte utslagsgivende at EU- /Tyrkia-avtalen er en inhuman avtale som bryter både menneskerettigheter og Genevekonvensjonen, og at Norges regjering har sluttet opp om avtalen. Ved å ta imot midler fra EU og Norge støtter vi, teknisk sett, EU/Tyrkia-avtalen og det kan vi ikke stille oss bak. Dette vil ikke få noen konsekvenser for våre prosjekter eller pasienter verden over. 

 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen