/var/www/legerutengrenser.no/public_html/sites/default/files/pictures/story_main_pictures/msb87366.jpg
Foto: PABLO GARRIGOS/ Leger Uten Grenser
Hjem > Nyheter > Redningsbåten Geo Barents holdes igjen i Italia
Nyheter

Redningsbåten Geo Barents holdes igjen i Italia

05.07.2021 | Oppdatert 09.07.2021
        

Båten ble anholdt den 2. juli 2021 etter at skipet gjennomgikk en 14-timers havnestatskontroll hvor 22 mangler ble identifisert, ti av disse blir brukt som grunnlag for å nekte båten å reise ut igjen på havet. 

Leger Uten Grenser vil gjøre de nødvendige justeringene som kreves for å komme ut på Middelhavet igjen. Likevel vet vi at slike inspeksjoner gir myndighetene en mulighet til å følge opp politiske målsetninger kamuflert som administrative prosedyrer. Når europeiske land ikke er villige til å utføre søk- og redningsarbeid, er det minste de kan gjøre å la uavhengige redningsbåter utføre jobben. 

Reddet 410 mennesker på to dager 

Teamene om bord på Geo Barents reddet 410 mennesker på Det Sentrale Middelhavet mellom 10-12. juni i år. Alle viste tegn på utmattelse og mange var ekstra sårbare. Blant dem var 16 kvinner, hvor en var gravid og det var også 101 mindreårige barn uten følge. De fleste kom fra krigsrammede land som Syria, Etiopia, Eritrea, Sudan og Mali. 

– Leger Uten Grenser anerkjenner behovet for grundige havnestatskontroller. Men slike kontroller er ment å ivareta og øke sikkerheten til sjøs, ikke brukes som et politisk verktøy for å hindre livreddende søk- og redningsarbeid. Langtekkelige inspeksjoner av NGO-båter i italienske havner har som mål å finne mangler, slik at de hindres å reise ut igjen å redde liv. Konsekvensene er tragiske: mens redningsbåter blir holdt igjen, går liv tapt på Middelhavet, sier humanitærrådgiver Trygve Thorson. 

Villedende tolkning av havretten

Italienske myndigheter har også satt spørsmålstegn om hvorvidt båten er skikket til å drive søk- og redningsarbeid, ved blant annet å hevde at den hadde for mange mennesker om bord under de siste redningene. Ifølge internasjonal lov finnes det derimot ikke noen spesifikke internasjonale klassifiseringer for redningsbåter som driver humanitært arbeid. 

Denne villedende tolkningen av havretten ser også bort fra at redningsoperasjoner, hvor kapteinen har plikt til å hjelpe folk i havsnød, må anses som force majeure, altså en situasjon utenfor menneskers kontroll. Derfor kan ikke antall mennesker om bord i denne situasjonen tas med i beregningen som et kriterium for å oppfylle SOLAS-konvensjonen (SOLAS - Safety Of Life At Sea omhandler sikkerhet til personell og skip på sjøen) 

Mennesker fortsetter å miste liv på verdens dødeligste fluktrute

Det har vært mange grusomme båtforlis dette året, blant annet skjedde det nylig en tragedie bare noen mil utenfor Lampedusa hvor mange mistet livet. Vi hører også nå rapporteringer om et forlis utenfor Tunisia, og likene av kvinner og barn skylles innover den libyske kysten. Bare i 2021 har minst 721 mennesker mistet livet i Det sentrale Middelhavet.  

Leger Uten Grenser vil derfor legge fram en plan for å gjøre de forberedningene som kreves, og ber italienske myndigheter om å oppheve ordren om å anholde skipet, i tråd med gjeldende prosedyrer.  Hvis dette ikke skjer vil vi vurdere andre initiativer for å utfordre beslutningen. 

Geo Barents er på havet som et resultat av at europeiske myndigheter har fraskrevet seg ansvaret for å selv drive søk- og redningsarbeid. Samtidig blokkerer de uavhengige organisasjoners mulighet til å gjøre jobben de selv nekter å utføre. Europeiske myndigheter, inkludert de norske, har også støttet den farlige libyske kystvakten, som returnerer flyktninger og migranter tilbake til Libya – landet de flyktet fra. 

Leger Uten Grenser vil gjøre alt vi kan for å komme oss tilbake på Det sentrale Middelhavet, for å redde liv på verdens dødeligste fluktrute.    

Leger Uten Grenser ber om: 

  • At italienske myndigheter legger til rette for at redningsbåten Geo Barents kan frigis så snart som mulig, i tråd med gjeldende prosedyrer.  
  • At europeiske land og institusjoner stanser den politiske og materielle støtten til den libyske kystvakten, så lenge de fortsetter å returnere mennesker tilbake til Libya. EU-medlemslandene må også granske enhver anklage om at de i strid med loven presser båter tilbake. Den EU-støttede libyske kystvakten har flere ganger demonstrert at de ikke har kapasitet til å koordinere søk- og redningsarbeid, og at deres voldelige oppførsel har satt liv i fare og ført til dødsfall.  

Les mer: Ofte stilte spørsmål om vårt arbeid på Middelhavet

/var/www/legerutengrenser.no/public_html/sites/default/files/pictures/story_main_pictures/msb87366.jpg
Mer i denne seksjonen  
Nyheter fra felt
Land
Sykdommer og helse
Flyktninger
Naturkatastrofer
Krig og konflikt
Foto: PABLO GARRIGOS/ Leger Uten Grenser
Hjem > Nyheter > Redningsbåten Geo Barents holdes igjen i Italia
Nyheter

Redningsbåten Geo Barents holdes igjen i Italia

05.07.2021 | Oppdatert 09.07.2021
        

Båten ble anholdt den 2. juli 2021 etter at skipet gjennomgikk en 14-timers havnestatskontroll hvor 22 mangler ble identifisert, ti av disse blir brukt som grunnlag for å nekte båten å reise ut igjen på havet. 

Leger Uten Grenser vil gjøre de nødvendige justeringene som kreves for å komme ut på Middelhavet igjen. Likevel vet vi at slike inspeksjoner gir myndighetene en mulighet til å følge opp politiske målsetninger kamuflert som administrative prosedyrer. Når europeiske land ikke er villige til å utføre søk- og redningsarbeid, er det minste de kan gjøre å la uavhengige redningsbåter utføre jobben. 

Reddet 410 mennesker på to dager 

Teamene om bord på Geo Barents reddet 410 mennesker på Det Sentrale Middelhavet mellom 10-12. juni i år. Alle viste tegn på utmattelse og mange var ekstra sårbare. Blant dem var 16 kvinner, hvor en var gravid og det var også 101 mindreårige barn uten følge. De fleste kom fra krigsrammede land som Syria, Etiopia, Eritrea, Sudan og Mali. 

– Leger Uten Grenser anerkjenner behovet for grundige havnestatskontroller. Men slike kontroller er ment å ivareta og øke sikkerheten til sjøs, ikke brukes som et politisk verktøy for å hindre livreddende søk- og redningsarbeid. Langtekkelige inspeksjoner av NGO-båter i italienske havner har som mål å finne mangler, slik at de hindres å reise ut igjen å redde liv. Konsekvensene er tragiske: mens redningsbåter blir holdt igjen, går liv tapt på Middelhavet, sier humanitærrådgiver Trygve Thorson. 

Villedende tolkning av havretten

Italienske myndigheter har også satt spørsmålstegn om hvorvidt båten er skikket til å drive søk- og redningsarbeid, ved blant annet å hevde at den hadde for mange mennesker om bord under de siste redningene. Ifølge internasjonal lov finnes det derimot ikke noen spesifikke internasjonale klassifiseringer for redningsbåter som driver humanitært arbeid. 

Denne villedende tolkningen av havretten ser også bort fra at redningsoperasjoner, hvor kapteinen har plikt til å hjelpe folk i havsnød, må anses som force majeure, altså en situasjon utenfor menneskers kontroll. Derfor kan ikke antall mennesker om bord i denne situasjonen tas med i beregningen som et kriterium for å oppfylle SOLAS-konvensjonen (SOLAS - Safety Of Life At Sea omhandler sikkerhet til personell og skip på sjøen) 

Mennesker fortsetter å miste liv på verdens dødeligste fluktrute

Det har vært mange grusomme båtforlis dette året, blant annet skjedde det nylig en tragedie bare noen mil utenfor Lampedusa hvor mange mistet livet. Vi hører også nå rapporteringer om et forlis utenfor Tunisia, og likene av kvinner og barn skylles innover den libyske kysten. Bare i 2021 har minst 721 mennesker mistet livet i Det sentrale Middelhavet.  

Leger Uten Grenser vil derfor legge fram en plan for å gjøre de forberedningene som kreves, og ber italienske myndigheter om å oppheve ordren om å anholde skipet, i tråd med gjeldende prosedyrer.  Hvis dette ikke skjer vil vi vurdere andre initiativer for å utfordre beslutningen. 

Geo Barents er på havet som et resultat av at europeiske myndigheter har fraskrevet seg ansvaret for å selv drive søk- og redningsarbeid. Samtidig blokkerer de uavhengige organisasjoners mulighet til å gjøre jobben de selv nekter å utføre. Europeiske myndigheter, inkludert de norske, har også støttet den farlige libyske kystvakten, som returnerer flyktninger og migranter tilbake til Libya – landet de flyktet fra. 

Leger Uten Grenser vil gjøre alt vi kan for å komme oss tilbake på Det sentrale Middelhavet, for å redde liv på verdens dødeligste fluktrute.    

Leger Uten Grenser ber om: 

  • At italienske myndigheter legger til rette for at redningsbåten Geo Barents kan frigis så snart som mulig, i tråd med gjeldende prosedyrer.  
  • At europeiske land og institusjoner stanser den politiske og materielle støtten til den libyske kystvakten, så lenge de fortsetter å returnere mennesker tilbake til Libya. EU-medlemslandene må også granske enhver anklage om at de i strid med loven presser båter tilbake. Den EU-støttede libyske kystvakten har flere ganger demonstrert at de ikke har kapasitet til å koordinere søk- og redningsarbeid, og at deres voldelige oppførsel har satt liv i fare og ført til dødsfall.  

Les mer: Ofte stilte spørsmål om vårt arbeid på Middelhavet

 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen