Libya

Foto: Sara Creta

Libya


Leger Uten Grenser er en av få internasjonale organisasjoner som arbeider i Libya, hvor vi blant annet gir helsehjelp til flyktninger og migranter i de ulike interneringssentrene.

Hjem > Land > Libya
Oppdatert 21.12.2021
        

Dette er situasjonen

De humanitære forholdene i krigsherjede Libya blir stadig verre, og det går hardt utover flyktningene, migrantene og de internt fordrevne i landet. Fra før lever de i en ekstremt prekær situasjon hvor de er utsatt for vilkårlig internering under umenneskelige forhold, menneskehandel, misbruk og utnyttelse. Siden begynnelsen av februar har flere og flere migranter, flyktninger og asylsøkere blitt sperret inne i de sterkt overfylte interneringssentrene i Tripoli. Det har ført til økte spenninger, særlig ved Al Mabani-senteret. Her oppstod det en skyteepisode 8. april 2021, som resulterte i at én person ble drept, og to ble skadet.

Det er mellom 700.000 og én million migranter i Libya i dag, ifølge Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM). I tillegg har over 373.000 libyere blitt fordrevet i sitt eget land.

På tross av konflikt og ustabilitet kommer fremdeles mange arbeidsøkede migranter til Libya. Libya er også et transittland for mange flyktninger og migranter som krysser Middelhavet over til Europa. Mange flykter også fra den voldelige og ustabile situasjonen i Libya. Tusenvis som forsøker å krysse Middelhavet blir tatt av den libyske kystvakten og tvunget tilbake til landet de flyktet fra. 

Leger Uten Grenser fortsetter å gi helsehjelp til migranter og flyktninger som er vilkårlig fengslet rundt om i landet. 

Les mer: Havet eneste vei ut fra Libya

Artikkelen fortsetter under bildet

Leger Uten Grenser jobber i interneringsentre i Tripoli, Misrata, Khoms og Zliten i Libya. Likevel er tilgangen begrenset, både for Leger Uten Grenser og for de få andre humanitære aktørene som finnes i Libya.
Foto: Sara Creta/Leger Uten Grenser

 

Hva gjør Leger Uten Grenser 

Leger Uten Grenser startet for første gang å jobbe i Libya i 2011 og har gitt helsehjelp til migranter og flyktninger som er vilkårlig fengslet i interneringssentre i blant annet Tripoli, Misrata, Khoms og Zliten, som formelt er administrert av det libyske innenriksdepartementet. De aller fleste medisinske behovene kommer av de dårlige bo- og leveforholdene i de overfylte sentrene. Det mangler nok mat og rent drikkevann, i tillegg til altfor få latriner. Leger Uten Grenser har behandlet mange for luftveisinfeksjoner, muskelsmerter, hudsykdommer og diarésykdommer.

Etter gjentatte tilfeller av vold mot flyktninger og migranter holdt i to interneringssentre i den libyske byen Tripoli, ble vi i juni 2021 tvunget til å midlertidig suspendere aktivitetene våre i interneringssentrene i Mabani og Abu Salim. Tre måneder senere kunne vi endelig returnere for å gi helsehjelp i interneringssentrene, etter forsikring fra libyske myndigheter om at vi vil kunne jobbe i tråd med medisinsk etikk og humanitære prinsipper. 

Vi jobber også med å bistå lokalsamfunnet og migranter og flyktninger utenfor interneringssentrene i Bani Walid. 

I 2020 utførte vi blant annet 16.800 pasientkonsultasjoner, ga 3030 svangerskapskonsultasjoner og hadde 250 tuberkulose-pasienter i behandling. 

Les mer: Flyktninger og migranter i større fare enn noensinne

Artikkelen fortsetter etter bildet.

Janzour interneringssenter, i utkanten av Tripoli, Libya. Her tilbringer mennesker dager og måneder uten å vite når de vil bli løslatt. Foto: Guillaume Binet / Leger Uten Grenser

 

Vilkårlig fengsling av migranter og flyktninger må stanses

Leger Uten Grenser har flere ganger krevd at den vilkårlige fengslingen av migranter og flyktninger i Libya må stanse. Organisasjonen fordømmer også støtten europeiske myndigheter gir den libyske kystvaktens arbeid i Middelhavet, som sender flyktninger og migranter tilbake til Libya – et land de i praksis har flyktet fra – hvor de uten en juridisk prosess blir holdt i interneringssentre. Her blir mange utsatt for ekstrem vold, utnyttelse og utpressing.

Se video: Leger Uten Grenser krever at Europa tar ansvar 

 

Helsehjelp i interneringssentre

Mange av pasientene våre som sitter vilkårlig fengslet i interneringssentre i Libya er ekstremt sårbare, blant annet enslige barn, ammende mødre og deres nyfødte og ofre for menneskesmugling. De som har blitt utsatt for menneskesmugling kan ha vært fanget over en lengre periode uten nok mat, blitt torturert, utsatt for ekstrem vold eller har hatt familiemedlemmer som har blitt drept.  

De aller fleste medisinske behovene Leger Uten Grenser behandlet er relatert til eller har forverret seg på grunn av forholdene i sentrene. Interneringssentrene er overfylte, uten nok rent vann, mat og latriner. De inhumane forholdene gjør at sykdommer som akutt luftveisinfeksjon, tuberkulose, diarésykdommer og hudsykdommer sprer seg. Mange sliter også psykisk med traumer og andre mentale lidelser, noe som forverrer seg på grunn av forholdene i sentrene. 

Les mer: Migranter skutt i interneringsleir i Libya

Artikkelen fortsetter etter bildet.

En vakten stenger døren til en celle i Abu Salim interneringsssenter i Tripoli i Libya. Foto: Guillaume Binet / Leger Uten Grenser

 

Libya er ikke trygt

Leger Uten Grenser har flere ganger kritisert europeiske myndigheter fordi de støtter opp om politikken som gjør at flyktninger og migranter blir returnert tilbake til Libya. Så langt fortsetter denne praksisen med Europas støtte. 

Derimot har det blitt satt i gang flere forsøk på å kriminalisere søk- og redningsarbeid på Middelhavet. Dette i tillegg til at europeiske myndigheter har overgitt dette ansvaret til den libyske kystvakten. Det gjør at sårbare mennesker risikerer livene sine når de blir sendt tilbake til Libya, et land de allerede har flyktet fra. FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) og andre organiasjoner har flere ganger dokumentert at det skjer alvorlige brudd på menneskerettigheter. FN har også uttalt at det ikke er forsvarlig å sende flyktninger og migranter tilbake til Libya. 

Les mer: – Jeg ville ikke engang bedt fienden min om å komme til Libya

 HVORFOR ER VI I LIBYA 
 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen