Libya

Foto: Guilaume Binet/ Leger Uten Grenser

Libya


Leger Uten Grenser er en av få internasjonale organisasjoner som arbeider i Libya, hvor vi blant annet gir helsehjelp til flyktninger og migranter i de ulike interneringssentrene.

Hjem > Land > Libya
Oppdatert 23.06.2020
        

På tross av konflikt og ustabilitet kommer fremdeles mange arbeidsøkede migranter til Libya. Leger Uten Grenser fortsetter å gi helsehjelp til migranter og flyktninger som er fengslet rundt om i landet. 

Det siste året har det vært flere harde kamper i hovedstaden Tripoli. Libya er også et transittland for mange flyktninger og migranter som krysser Middelhavet over til Europa. Mange flykter også fra den voldelige og ustabile situasjonen i Libya. 

Havet eneste vei ut fra Libya

Leger Uten Grenser startet for første gang å jobbe i Libya i 2011.

I 2018 ga Leger Uten Grenser blant annet helsehjelp til migranter og flyktninger som er vilkårlig fengslet i interneringssentre i Tripoli, Misrata, Khoms og Zliten, som formelt er administrert av det libyske innenriksdepartementet. De aller fleste medisinske behovene kommer av de dårlige bo- og leveforholdene i de overfylte sentrene. Det mangler nok mat og rent drikkevann, i tillegg til altfor få latriner. Leger Uten Grenser behandler mange for luftveisinfeksjoner, muskelsmerter, hudsykdommer og diarésykdommer. Vi jobber også med å bistå lokalsamfunnet og migranter og flyktninger utenfor interneringssentrene i Bani Walid. 

Leger Uten Grensers siste nyheter fra ​Libya

Leger Uten Grenser har flere ganger krevd at den vilkårlige fengslingen av migranter og flyktninger i Libya må stanse. Organisasjonen fordømmer også støtten europeiske myndigheter gir den libyske kystvaktens arbeid i Middelhavet, som sender flyktninger og migranter tilbake til Libya – et land de i praksis har flyktet fra – hvor de uten en juridisk prosess blir holdt i interneringssentre. Her blir mange utsatt for ekstrem vold, utnyttelse og utpressing.

Åpent brev til alle EUs ledere (samt ledere av Norge og Sveits) for å fordømme det som skjer i Libya og at Europa må ta ansvar 

Leger Uten Grensers arbeid i 2018

Artikkelen fortsetter etter bildet.

Leger Uten Grenser jobber i interneringsentre i Tripoli, Misrata, Khoms og Zliten i Libya. Likevel er tilgangen begrenset, både for Leger Uten Grenser og for de få andre humanitære aktørene som finnes i Libya.
Foto: Sara Creta/Leger Uten Grenser

 

Helsehjelp i interneringssentre

Mange av pasientene våre som sitter vilkårlig fengslet i interneringssentre i Libya er ekstremt sårbare, blant annet enslige barn, ammende mødre og deres nyfødte og ofre for menneskesmugling. De som har blitt utsatt for menneskesmugling kan ha vært fanget over en lengre periode uten nok mat, blitt torturert, utsatt for ekstrem vold eller har hatt familiemedlemmer som har blitt drept.  

De aller fleste medisinske behovene Leger Uten Grenser behandlet er relatert til eller har forverret seg på grunn av forholdene i sentrene. Interneringssentrene er overfylte, uten nok rent vann, mat og latriner. De inhumane forholdene gjør at sykdommer som akutt luftveisinfeksjon, tuberkulose, diarésykdommer og hudsykdommer sprer seg. Mange sliter også psykisk med traumer og andre mentale lidelser, noe som forverrer seg på grunn av forholdene i sentrene. 

I 2018 utførte Leger Uten Grenser flere enn 31.500 pasientkonsultasjoner i interneringssentrene i Tripoli, Misrata, Khoms og Zliten, og henviste flere enn 1.050 pasienter videre til sykehus. Ved flere anledninger møtte vi pasienter som hadde blitt fraktet tilbake til Libya etter å ha forsøkt å krysse Middelhavet. Dette var enten utført av den libyske kystvakten eller andre kommersielle skip, noe som er et brudd på flyktningkonvensjonen og havretten. Vi utførte også rundt 140 akutt medisinske konsultasjoner på enkelte plasser i 2018 hvor flyktninger ble satt i land.  

Artikkelen fortsetter etter bildet.

LÅSER: Vakten stenger døren til cellen i Abu Salim fengslingssenter, Tripoli, Libya. Foto: Guillaume Binet / Leger Uten Grenser

 

Libya er ikke trygt

Leger Uten Grenser har flere ganger kritisert europeiske myndigheter fordi de støtter opp om politikken som gjør at flyktninger og migranter blir returnert tilbake til Libya. Så langt fortsetter denne praksisen med Europas støtte. 

Derimot har det blitt satt i gang flere forsøk på å kriminalisere søk- og redningsarbeid på Middelhavet. Dette i tillegg til at europeiske myndigheter har overgitt dette ansvaret til den libyske kystvakten. Det gjør at sårbare mennesker risikerer livene sine når de blir sendt tilbake til Libya, et land de allerede har flyktet fra. FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) og andre organiasjoner har flere ganger dokumentert at det skjer alvorlige brudd på menneskerettigheter. FN har også uttalt at det ikke er forsvarlig å sende flyktninger og migranter tilbake til Libya. 

Artikkelen fortsetter etter bildet.

FENGSLET: Janzour fengslingssenter, i utkanten av Tripoli, Libya. Fangene tilbringer dager og måneder i Libyas fengslingssentre, uten å vite når de vil bli løslatt. Foto: Guillaume Binet / Leger Uten Grenser

 

Arbeid med migranter og lokalsamfunn utenfor interneringssentrene

Gjennom 2018 fortsatte vi med å gi helsehjelp i Bani Walid, angivelig et sentralt tilholdssted for smuglere og menneskesmuglere. Her assisterer vi mennesker som har rømt eller blitt løslatt fra fangenskap av kriminelle nettverk i området. Her utførte vi flere enn 800 medisinske pasientkonsultasjoner og henviste flere pasienter etter behov videre til sykehus i Misrata eller Tripoli.

De fleste migrantene og flyktningene bor utenfor interneringssentrene, eller holdes fanget på hemmelige steder. De er – på samme måte som lokalsamfunnene i Libya – rammet av sviktende helsetilbud på grunn av medisin- og legemangel. Det er kritisk mangel på nok helsepersonell og medisiner.

Dette går utover helsen til lokalsamfunn, og migrantene og flyktningene som ikke er fanget i interneringssentre. I 2018 sørget teamene våre for 2.500 pasientkonsultasjoner i Tawergha og Misrata, både til lokalbefolkningen og til migranter. Vi startet også opp et prosjekt hvor vi støtter opp svangerskapshelse før og etter fødsel for kvinner i Bani Walid. 

Artikkelen fortsetter etter bildet.

ABU SALIM, Tripoli, Libya. Foto: Guillaume Binet / Leger Uten Grenser

 

Se video: Leger Uten Grenser med åpent brev til europeiske statsledere og les brevet her

 

 

 HVORFOR ER VI I LIBYA 
 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen