Foto: Gabriele François Casini/Leger Uten Grenser
Hjem > Nyheter > Korona-innsatsen: Dette gjør vi i Afrika
Nyheter

Korona-innsatsen: Dette gjør vi i Afrika

08.04.2020 | Oppdatert 25.05.2020
        

Vi er særlig bekymret for sårbare grupper som bor i overfylte flyktningleirer, mennesker på flukt, hjemløse og mennesker i land med svake helsesystemer. Våre medisinske team har derfor forberedt seg på potensielle tilfeller av covid-19-viruset i prosjektene våre verden over. Dette innebærer blant annet behandling, helsesjekker, opplæring av helsearbeidere, infeksjonskontroll og å sette opp feltsykehus.

Samtidig forsøker vi så godt vi kan å sørge for at grunnleggende helsehjelp er tilgjengelig, og holde de vanlige prosjekter våre i gang ved å sette inn ekstra tiltak. 

Les mer: Vår covid-19-respons i land for land

Artikkelen fortsetter under bildet

Phenduka Mtshali har tuberkulose og får behandling av Leger Uten Grenser i Sør-Afrika. Det er mange tuberkulose-pasienter i landet, og de er ekstra sårbare mot covid-19-viruset.
Leger Uten Grenser bidrar nå i covid-19-responsen i Sør-Afrika med flere team. Foto: Tadeu André

 

Dette gjør vi i Afrika

Sør-Afrika

Vi har omgjort de fire vanlige prosjektene våre til å respondere på pandemien i Sør-Afrika (i Gauteng, KwaZulu-Natal og Western Cape). Her jobber teamene våre med å assistere smittesporing, utarbeide og gi helseinformasjon, sette opp helsefasiliteter og vi planlegger å bistå i å hvordan prioritere pasientbehov (triage), isolere syke, samt å gi behandling. Leger Uten Grenser har også team som jobber også med hjemløse og asylsøkere, og driver helseinformasjonsarbeid.

I Johannesburg har vi mobile team som utfører pasientkonsultasjoner og utfører helsesjekker på fire sentre for hjemløse. De samarbeider også med et mobilt team som jobber med kontaktsporing og helsesjekker. Vi har også utarbeidet en strategi i Eshowe for hvor sårbare grupper som hiv- og tuberkulosepasienter kan hente medisiner trygt. Dette teamet jobber også med å finne hvilke sykehus og klinikker som har kapasitet til å behandle korona-pasienter i Eshawe og Mbongolwane. 

I Rustenburg har vi på helsesentre og sykehus satt opp telt for å kunne enklere prioritere pasientbehov og installert håndvaskstasjoner. 

I Khayelitsha er det satt opp et feltsykehus som etter planen skal ta imot korona-pasienter fra 1.juni. Dette er i et av områdene med flest covid-19-tilfeller i landet, og vi samarbeider her tett med helsemyndighetene med helsesjekker og testing, samt støtte til arbeidet om å minimere sykehusbesøk for sårbare pasientgrupper. 

Korona-pandemien: Ingen bør profittere eller ta patent på medisiner, tester eller vaksiner

Burkina Faso 

I Burkina Faso har vi bygger vi sykehus i Ouagadougou, med plass til 50 innlagte covid-19-pasienter. Etter planen vil sykehuset være klart til å ta imot pasienter 26. mai. Vi har også rekruttert rundt 70 ansatte, som har fått grundig opplæring.Vi støtter også to helsesentre i Baskuy og Sig-Noghin i hovedstaden med blant annet donasjoner av beskyttelsesutstyr, sette opp isolasjonsenheter og bistår med triage. Vi har også gitt opplæring til helsearbeidere her, og andre steder i landet.

Vi jobber med covid-19-respons i Bobo-Dioluasso vest i landet, som ligger i det nest verst rammede området. Her jobber vi med covid-19-pasienter på et sykehus i samarbeid med nasjonale helsemyndigheter, og støtter universitetssykehuset og to andre helsesentre.  

Øst i landet har vi nettopp rehabilitert en avdeling for covid-19-pasienter og gitt opplæring av helsearbeidere på Fada regionalsykehus. Ved Gayeri helsesenter jobber vi med forebygging, vann- og sanitærarbeid og trygg pasientflyt. En isolasjonsenhet på Fada-sykehuset er ferdig, samt isolasjonsrom alle steder vi arbeider. Vi har kartlagt behovene for smittevernutstyr og pasientflyt på Gayeri helsesenter.

Vi har også satt i gang flere forebyggende tiltak i våre andre prosjekter i landet, og kartlegger arbeidet vårt etter behov. Vi fortsetter også med sykdomsovervåking og driver helseinformasjonsarbeid. 

Burkina Faso: Korona-viruset sprer seg raskt og forverrer den humanitære krisen

Sør-Sudan: 

Leger Uten Grenser bistår sør-sudanske helsemyndigheter med opplæring av helsearbeidere i infeksjonskontroll og hvordan prioritere pasientbehov for pasienter med covid-19-symptomer. Vi har også satt i gang covid-19-tiltak i alle prosjektene våre. 

Les mer: Leger Uten Grenser krever svar fra verdens ledere om koronavaksine

Artikkelen fortsetter under bildet

Adrien Mahama er vann- og sanitærkoordinator i Sør-Sudan og sørger for opplæring i forebygging og infeksjonskontroll på Al Sabah-sykehuset i Juba. Her forbereder vi oss på å ta imot potensielle covid-19-pasienter.
Foto: Gabriele François Casini/Leger Uten Grenser

 

Mali

I Mali støtter vi ledelsen av en covid-19-enhet i Bamako. Denne enheten ble satt opp av helsemyndighetene og har et område for å prioritere pasientbehov, et isolasjonsområde og en avdeling med plass til åtte pasienter. Etter planen vil den bli utvidet til 100 sengeplasser når man flytter til en ny bygning. Her jobber vi med hygienekontroll, og logistikk og gir teknisk støtte. Vi bistår også to andre sykehus som tar imot covid-19-pasienter i Bamako med smittevern, opplæring og med pasientflyt. Leger Uten Grenser støtter også helsemyndighetene i andre aktiviteter innen smittesporing og hvordan nå ut til ulike lokalsamfunn. Vi har også satt opp vannstasjoner for håndvask enkelte steder i området. 

Rundt Niono har vi satt i gang aktiviteter med å skape bevissthet rundt covid-19. Vi har installert vannstasjoner for håndvask på sykehuset, og på helsesentre i områdene rundt. I Tominian, som ligger på grensen mot Burkina Faso, har vi satt opp et isolasjonstelt for mistenkte tilfeller, og vi har satt opp en stasjon for håndvask. 

Glemt krise: Krisen forverrer seg i Nord- og Sentral-Mali

Den demokratiske republikken Kongo

I Nord-Kivu i Den demokratiske republikken Kongo har vi satt opp en isolasjonsenhet med plass til 20 pasienter på Masisi General Reference Hospital. I Kinshasa støtter vi St. Joseph-sykehuset, som er et av seks steder helsemyndighetene har satt opp for behandling av covid-19. Her har vi startet opplæring i hvordan identifisere covid-19 og forebygging av viruset. 

Team er også på vei til å sette opp et isolasjonstelt for 40 pasienter. I Goma støtter vi helsemyndighetene med et tidligere behandlingssenter for ebola, som nå skal fokusere på covid-19. Vi støtter også arbeidet med en ny covid-19-enhet i nærheten av flyplassen. 

Glemt krise: Blodig konflikt i Øst-Kongo: enorme humanitære behov

Artikkelen fortsetter under bildet

Her driver vi opplæring av lokale frivillige helsearbeidere i Kiziba i Nord-Kivu-provinsen i DR Kongo. Helseinformasjonsarbeid er helt avgjørende for å forebygge spredning.
Foto: Sabrina Rubli/Leger Uten Grenser

 

Kamerun

I Yaounde i Kamerun har vi startet å ta imot covid-19-pasienter på Djoungolo  helsesenter. Her er det nå plass til 110 pasienter, men vi skal etter hvert utvide denne kapasiteten. 

Vi støtter også Hôpital Général med å prioritere pasientbehov, trygg pasientflyt, infeksjonskontroll og kontrolltiltak. Leger Uten Grenser har også jobbet med å sette opp et system for hvordan man skal prioritere pasientbehov på Jamot sykehus. 

Nordvest og sørvest i landet har vi satt opp isolasjon- og behandlingsenheter i Bamenda og Buea regionale sykehus for mistenkte og bekreftede covid-19-pasienter. Vi har også gitt opplæring til de som skal arbeide på disse avdelingene. 

Det har blitt satt i ekstra tiltak for å beskytte andre klinikker og helsesentre vi støtter i andre områder, gir logistikkstøtte og opplæring på TikoDistrict-sykehuset. Retningslinjene våre for ambulanser har blitt en del av covid-19-responsen, og vi jobber med helseinformasjonsarbeid i lokalsamfunn. I den nest verst rammede byen i landet, Douala, gir vi opplæring av helsearbeidere. 

Les mer: – Vi kan ikke bekjempe korona-viruset uten rent vann og god hygiene

Artikkelen fortsetter under bildet

Her blir det utført helsesjekker før man går inn på Bamenda St Mary Soledad Hospital nordvest i Kamerun for å hindre at andre pasienter og helsearbeidere blir smittet.
Foto: Freida Nemkul/Leger Uten Grenser

 

Kenya

Vi støtter flere sykehus, klinikker og helsesentre i Nairobi, Kiambu, Dadaab og Mombasa i Kenya. Her jobber vi blant annet med helseinformasjonsarbeid, opplæring av helsearbeidere, logistikkstøtte og styrking av infeksjonsforebygging, kontroll og hvordan man prioriterer behov. 

I Kiberia-slummen i Nairobi har vi et team som utfører helsesjekker og henviser mistenkte korona-pasienter på Mbagathi-sykehuset.

I Emba støtter vi fem sykehus med prioritering av pasientbehov, helsesjekker og med å styrke smittevern ved 11 helsefasiliteter. Vi har også satt opp et system for å prioritere pasientbehov og et isolasjonsrom på et sykehus i Kiambu. 

I Homa Bay har vi gitt hiv-pasienter medisiner for tre måneder slik at de slipper å oppsøke sykehus. Vi jobber også med helsemyndighetene med å designe et bygg for bekreftede covid-19-tilfeller i Malela. 

I landets største flyktningleir Dadaab har vi satt opp en covid-19-isolasjonsenhet med plass til 10 pasienter. Vi har også satt opp et isolasjonsrom i Likoni i Mombasa, som gjør at kvinner kan føde i trygge omgivelser. 

Les mer: Dette gjør vi i Kenya

Libya 

I Libya har vi drevet opplæring i infeksjonskontroll og håndtering av covid-19-pasienter for leger og sykepleiere i Tripoli. 

Langlesning: Havet eneste vei ut fra Libya

Artikkelen fortsetter under bildet

I Nduta-leiren i Tanzania deler ofte en familie på fem til sju stykker hus. Det finnes bare tre vannstasjonsområder i hele leiren, noe som gjør det nærmest umulig å ha god nok håndhygiene.
Foto: Freida Nemkul/Leger Uten Grenser

 

Tanzania

Leger Uten Grenser er den største helseaktøren i Nduta-leiren i Tanzania hvor 73.000 burundiske flyktninger bor. Her har vi bygget fire områder for å vurdere pasientbehov og for isolasjon på fire klinikker, og en stor isolasjonsavdeling på hovedsykehuset vårt. Her vil mistenkte covid-19 tilfeller bli henvist, med kapasitet til 10 innlagte pasienter med mulighet for oksygenmaskiner. Vi ønsker å øke med 50 plasser, og etter hvert 100 etter behov. 

Vi har også team som driver helseinformasjonsarbeid for å sikre god hygiene og helsetiltak for å takle et potensielt korona-utbrudd. 

Glemt krise: Flyktningleirer på bristepunktet i Tanzania

Sudan

I Sudan jobber Leger Uten Grenser med helseinformasjonsarbeid og opplæring av helsearbeidere. Vi driver også mobile klinikker og støtter andre helsefasiliteter.

Nigeria 

I Nigeria jobber vi med å kunne fortsette våre vanlige prosjekter. Vi setter også opp isolasjonsenheter i prosjektene våre, og vi setter i gang flere tiltak for at pasienter og ansatte skal være trygge. Vi driver med helseinformasjonsarbeid i flere lokalsamfunn og i leirer for internt fordrevne. 

I alle syv delstatene hvor Leger Uten Grenser jobber i Nigeria sørger vi for teknisk støtte til helsemyndighetene og Nigeria Centre for Disease Control når de setter opp isolasjonssentre for pasienter med symptomer på covid-19. Vi jobber også med helseinformasjonsarbeid, setter opp vannstasjoner for håndvask, isolasjonsområder i lokalsamfunn og i flyktningleirer. I delstaten Ebonyi støtter vi også opp helsemyndighetene og Nigeria Centre for Disease Control for testing av covid-19.

I Sokoto gir vi opplæring i smittevern til helsemyndighetene og støtter opp arbeidet på en isolasjon- og behandlingsenhet med plass til 20 pasienter. I Anka og Benue jobber vi med lokalsamfunn i leirer for internt fordrevne for å finne løsninger for de mest sårbare. Her diskuteres det om alternativer for husly og det blir satt opp enkelte vannstasjoner for håndvask. 

Les mer: Dette gjør vi i Nigeria

Artikkelen fortsetter under bildet

Det er svært vanskelig for mennesker i flyktningleirer som i Borno-delstaten i Nigeria å ta forholdsregler for å unngå smitte.
Mange lider av andre sykdommer, og det er mangel på vann og gode sanitærforhold.

 

Niger 

I Niger skal et behandlingsenter med plass til 50-100 innlagte pasienter i nærheten av Hôpital National Lamordé bli ferdig i starten av mai. Her vil vi sammen med helsemyndighetene behandle covid-19-pasienter, og vi har allerede drevet opplæring av ansatte. 

Vi støtter også opp akutt-telefonsentralen og responsteam i fem kommuner i byen. Team arbeider også med hjemme-pasienter, og henviser alvorlige tilfeller videre.  Vi har innført nye tiltak for hvordan prioritere pasientbehov (triage), og styrker infeksjonskontrollen i prosjektene våre i Magaria i Niger.

Liberia

Så langt har 117 fått bekreftet covid-19, og åtte har dødd av viruset i Liberia. Leger Uten Grenser fullførte nylig en helseinformasjonskampanje om hygiene og utdeling av såpe som nådde 77.000 husholdninger i Monrovias mest sårbare nabolag. Vi gir også teknisk støtte til byens militærsykehus hvor korona-pasienter får behandling. 

Leger Uten Grensers team fortsetter å gi mentalhelsehjelp over telefon, men har blitt nødt til å midlertidig utsette operasjoner på barnesykehuset vårt på grunn av reiserestriksjoner av helsepersonell. 

Les mer: Korona i Vest-Afrika: Dette har vi lært fra ebola-epidemien

Guinea: 

I Kouroussa i Guinea har vi satt opp et isolasjonstelt med plass til åtte pasienter på Hopital Préfectoral de Kouroussa. 

Sierra Leone

I Sierra Leone er vi en del av det nasjonale operasjonssentret, og vi samarbeider tett med helsemyndighetene. Det innebærer å undersøke de stedene som blir vurdert som covid-19-behandlingsentre. I Kenema har vi blitt forespurt om støtte til åpningen av et covid-19-behandlingssenter på  Kenema Government Hospital. 

Prosjektene våre i Kenema, Goroma Mende og Wandor tilbyr infeksjonskontroll og kontrollutstyr til andre klinikker og helsesentre. Dette er også en del av vår respons i forbindelse med lassafeber, og Kenema-prosjektet vårt har også donert håndvaskstasjoner til 42 landsbyer. 

På tre andre sykehus og helsesentre i landet har vi satt opp isolasjonsavdelinger, og vi jobber med sykdomsovervåking i hovedstaden. I Freetown har også vann- og sanitærteam startet å omgjøre en bygning til et behandlingsenter med plass til 120 pasienter.

Glemt krise: Livsfarlig å være gravid i Sierra Leone

Artikkelen fortsetter under bildet

I 2014-2016 ble Vest-Afrika rammet av en forferdelig ebolautbrudd. Selv om ebola er et helt annet virus med mye høyere dødelighet fikk man på plass  overvåkings- og koordineringsmekanismer for epidemier.
Det er nå bare et spørsmål om tid før vi får se hvor effektive de er, og hvordan situasjonen utvikler seg. Foto: Tommy Trenchard

 

Zimbabwe

I Zimbabwe​ støtter vi behandling av covid-19-pasienter i isolasjon i Harare. Vi jobber for at enheten skal ha plass til 164 innlagte pasienter. Vi har også vann- og sanitærteam som jobber i flere lokalsamfunn. Til sammen har vi gitt opplæring til 415 helsearbeidere i landet.

Elfenbenskysten

I Elfenbenskysten støtter Leger Uten Grenser helsemyndighetene med et transittsenter som skal utføre helsesjekker og henvise pasienter med koronasymptomer videre til et behandlingssenter. I Boauke driver vi opplæring av helsearbeidere og utfører helsesjekker ved forskjellige innganger inn til byen. Vi har også gitt opplæring til helsearbeidere, og jobber med vann- og sanitærforhold.

I Abidjan I Elfenbenskysten jobber vi sammen med helsemyndighetene med å behandle covid-19-pasienter på Grand Bassam behandlingssenter, med plass til 76 pasienter. 

Vi har også produsert, i samarbeid med andre aktører, én million vev-masker som skal deles ut til befolkningen for å hindre spredning i Abidjan og Bouake. 

Les mer: – Hvis de ikke engang har mat, hvorfor skulle de ha såpe?

Artikkelen fortsetter under bildet

HIv- og tuberkulose-pasienter er ekstra sårbare for virus og andre sykdommer. Derfor gir Leger Uten Grenser ut medisiner for en lengre periode i flere av hiv-prosjektene våre, slik at
pasientene våre ikke trenger å dra på sykehuset så ofte og bli eksponert for pasienter som kan være smittet av covid-19. Foto: Luca Sola

 

Senegal

I Dakar i Senegal støtter vi helsemyndighetene på Hopital Dalal Jamn nord i byen. Her har vi gitt opplæring, jobbet med vann- og sanitærforhold og bistått med hvordan man prioriterer behov og andre protokoller. 

Vi jobber også andre deler i landet, blant annet i Guediawaye-distriktet. I Dakar støtter vi et behandlingsenter med plass til 80 pasienter med trygg pasientflyt, opplæring og smittevern. Vi støtter også helsemyndighetenes arbeid i lokalsamfunn, testing og helseovervåking. 

Eswatini

I Eswatini støtter vi helsemyndighetene med infeksjonskontroll og hvordan prioritere pasientbehov. Vi er også en del av en teknisk rådgivningsgruppe som jobber med å tilpasse behandling og omsorg for hiv, tuberkulose og andre pasienter med ikke-smittsomme sykdommer. Team gir også helseinformasjonsarbeid i lokalsamfunn. 

Den sentralafrikanske republikk 

Vi fortsetter å gjøre alt vi kan for å fortsette våre 13 prosjekter i Den sentralafrikanske republikk, og vi sørger for at det er nok medisiner og forsyninger. Vi jobber med å styrke smittevern, opplæring og har andre forebyggende tiltak. Målet vårt er å sørge for at vi kan konsultere og behandle pasienter med symptomer for covid-19. Det gjør at vi må tilpasse hvordan arbeide med ekstra sårbare grupper som underernærte barn og hiv- og tuberkulosepasienter. 

Vi trapper opp arbeidet vårt i ulike lokalsamfunn for å forklare hva covid-19 er, og hvordan forebygge viruset. Dette er utfordrende fordi mange ikke har tilgang på vann. Vi har derfor satt på plass flere håndvaskstasjoner på klinikker og helsesentre vi jobber, og bistår lokale myndigheter med å sette opp tilsvarende. 

I Bangui er vi i dialog med helsemyndighetene i forbindelse med en nasjonal responsplan, med blant annet hvordan isolere og behandle covid-19-pasienter. 

Glemt krise: Den humanitære krisen fortsetter i Den sentralafrikanske republikk

Guinea Bissau

I Guinea Bissau gir vi opplæring på en rekke områder i forbindelse med covid-19 på National Hospital Siamo Mendes. Vi forventer at vi kommer til å utvide dette til andre provinser, vi støtter også lokale ringesentre og mobile responsteam. 

Malawi

Så langt er det få rapporterte tilfeller av covid-19 i Malawi, men vi har tilpasset prosjektene våre hvis dette endrer seg. Det innebærer blant annet at vi installerer håndvasker, gir helseinformasjonsarbeid og utfører helsesjekker. Vi sørger for å gi medisiner for en lengre periode til pasientene våre på de to hiv-prosjektene våre, så de ikke trenger å dra på sykehus for ofte. Vi har midlertidig stanset støttegruppene våre for unge hiv-pasienter, og livmorshalskreftprosjektet vårt fokuserer bare nå på akutte tilfeller. 

Mosambik

I Mosambik har vi satt inn ekstra tiltak på en rekke områder i de vanlige prosjektene våre for å hindre smitte og spredning. I Maputo har vi startet med å støtte byens hovedsykehus i forbindelse med covid-19 på hospital Polana Caniço. Et Leger Uten Grenser team jobber fulltid på dette sykehuset med å støtte opp helsemyndighetene med infeksjonskontroll, opplæring, pasientflyt og protokoller. I Pemba har vi hjulpet lokale helsemyndigheter med å sette opp et isolasjonssenter. 

Somalia og i Somaliland

I løpet av de siste ukene har vi sammen med Verdens helseorganisasjon og andre aktører koordinert med helsemyndighetene i Somalia og i Somaliland om hvordan vi jobber med covid-19 i prosjektene våre, men også utover dette på et nasjonalt plan. 
Helsesystemet er allerede overbelastet på grunn av viruset, noe som også går utover andre helsetjenester som rutinevaksinering og ernæringsprogrammer. Vi har satt i gang ekstra tiltak for å beskytte helsearbeiderne våre på frontlinjen i de områdene vi har prosjekter i. (Las Anod, Galkayo and Baidoa.)  Det innebærer infeksjonsforebygging og infeksjonskontroll, opplæring og hvordan prioritere pasientbehov. Vi trapper også opp helseinformasjonsarbeidet vårt og gir rådgivning om hvordan sette opp isolasjonsenheter. 

I Hargeisa er vi en del av en arbeidsgruppe som sammen med andre organisasjoner støtter helsemyndighetene i Somaliland med å sette opp et covid-19-senter. Det innebærer at vi har donert noe smittevernsutstyr, gitt opplæring til akutthelsearbeidere, helsearbeidere og ambulansesjåfører. 

Les mer: Vårt arbeid i Somalia

Uganda

Så langt er det få tilfeller og dødsfall av covid-19-pasienter i Uganda, men Leger Uten Grenser forbereder seg og setter i gang ekstra tiltak i prosjektene sine hvis dette skulle endre seg. 
 

Mer i denne seksjonen  
Nyheter fra felt
Land
Sykdommer og helse
Flyktninger
Naturkatastrofer
Krig og konflikt
Foto: Gabriele François Casini/Leger Uten Grenser
Hjem > Nyheter > Korona-innsatsen: Dette gjør vi i Afrika
Nyheter

Korona-innsatsen: Dette gjør vi i Afrika

08.04.2020 | Oppdatert 25.05.2020
        

Vi er særlig bekymret for sårbare grupper som bor i overfylte flyktningleirer, mennesker på flukt, hjemløse og mennesker i land med svake helsesystemer. Våre medisinske team har derfor forberedt seg på potensielle tilfeller av covid-19-viruset i prosjektene våre verden over. Dette innebærer blant annet behandling, helsesjekker, opplæring av helsearbeidere, infeksjonskontroll og å sette opp feltsykehus.

Samtidig forsøker vi så godt vi kan å sørge for at grunnleggende helsehjelp er tilgjengelig, og holde de vanlige prosjekter våre i gang ved å sette inn ekstra tiltak. 

Les mer: Vår covid-19-respons i land for land

Artikkelen fortsetter under bildet

Phenduka Mtshali har tuberkulose og får behandling av Leger Uten Grenser i Sør-Afrika. Det er mange tuberkulose-pasienter i landet, og de er ekstra sårbare mot covid-19-viruset.
Leger Uten Grenser bidrar nå i covid-19-responsen i Sør-Afrika med flere team. Foto: Tadeu André

 

Dette gjør vi i Afrika

Sør-Afrika

Vi har omgjort de fire vanlige prosjektene våre til å respondere på pandemien i Sør-Afrika (i Gauteng, KwaZulu-Natal og Western Cape). Her jobber teamene våre med å assistere smittesporing, utarbeide og gi helseinformasjon, sette opp helsefasiliteter og vi planlegger å bistå i å hvordan prioritere pasientbehov (triage), isolere syke, samt å gi behandling. Leger Uten Grenser har også team som jobber også med hjemløse og asylsøkere, og driver helseinformasjonsarbeid.

I Johannesburg har vi mobile team som utfører pasientkonsultasjoner og utfører helsesjekker på fire sentre for hjemløse. De samarbeider også med et mobilt team som jobber med kontaktsporing og helsesjekker. Vi har også utarbeidet en strategi i Eshowe for hvor sårbare grupper som hiv- og tuberkulosepasienter kan hente medisiner trygt. Dette teamet jobber også med å finne hvilke sykehus og klinikker som har kapasitet til å behandle korona-pasienter i Eshawe og Mbongolwane. 

I Rustenburg har vi på helsesentre og sykehus satt opp telt for å kunne enklere prioritere pasientbehov og installert håndvaskstasjoner. 

I Khayelitsha er det satt opp et feltsykehus som etter planen skal ta imot korona-pasienter fra 1.juni. Dette er i et av områdene med flest covid-19-tilfeller i landet, og vi samarbeider her tett med helsemyndighetene med helsesjekker og testing, samt støtte til arbeidet om å minimere sykehusbesøk for sårbare pasientgrupper. 

Korona-pandemien: Ingen bør profittere eller ta patent på medisiner, tester eller vaksiner

Burkina Faso 

I Burkina Faso har vi bygger vi sykehus i Ouagadougou, med plass til 50 innlagte covid-19-pasienter. Etter planen vil sykehuset være klart til å ta imot pasienter 26. mai. Vi har også rekruttert rundt 70 ansatte, som har fått grundig opplæring.Vi støtter også to helsesentre i Baskuy og Sig-Noghin i hovedstaden med blant annet donasjoner av beskyttelsesutstyr, sette opp isolasjonsenheter og bistår med triage. Vi har også gitt opplæring til helsearbeidere her, og andre steder i landet.

Vi jobber med covid-19-respons i Bobo-Dioluasso vest i landet, som ligger i det nest verst rammede området. Her jobber vi med covid-19-pasienter på et sykehus i samarbeid med nasjonale helsemyndigheter, og støtter universitetssykehuset og to andre helsesentre.  

Øst i landet har vi nettopp rehabilitert en avdeling for covid-19-pasienter og gitt opplæring av helsearbeidere på Fada regionalsykehus. Ved Gayeri helsesenter jobber vi med forebygging, vann- og sanitærarbeid og trygg pasientflyt. En isolasjonsenhet på Fada-sykehuset er ferdig, samt isolasjonsrom alle steder vi arbeider. Vi har kartlagt behovene for smittevernutstyr og pasientflyt på Gayeri helsesenter.

Vi har også satt i gang flere forebyggende tiltak i våre andre prosjekter i landet, og kartlegger arbeidet vårt etter behov. Vi fortsetter også med sykdomsovervåking og driver helseinformasjonsarbeid. 

Burkina Faso: Korona-viruset sprer seg raskt og forverrer den humanitære krisen

Sør-Sudan: 

Leger Uten Grenser bistår sør-sudanske helsemyndigheter med opplæring av helsearbeidere i infeksjonskontroll og hvordan prioritere pasientbehov for pasienter med covid-19-symptomer. Vi har også satt i gang covid-19-tiltak i alle prosjektene våre. 

Les mer: Leger Uten Grenser krever svar fra verdens ledere om koronavaksine

Artikkelen fortsetter under bildet

Adrien Mahama er vann- og sanitærkoordinator i Sør-Sudan og sørger for opplæring i forebygging og infeksjonskontroll på Al Sabah-sykehuset i Juba. Her forbereder vi oss på å ta imot potensielle covid-19-pasienter.
Foto: Gabriele François Casini/Leger Uten Grenser

 

Mali

I Mali støtter vi ledelsen av en covid-19-enhet i Bamako. Denne enheten ble satt opp av helsemyndighetene og har et område for å prioritere pasientbehov, et isolasjonsområde og en avdeling med plass til åtte pasienter. Etter planen vil den bli utvidet til 100 sengeplasser når man flytter til en ny bygning. Her jobber vi med hygienekontroll, og logistikk og gir teknisk støtte. Vi bistår også to andre sykehus som tar imot covid-19-pasienter i Bamako med smittevern, opplæring og med pasientflyt. Leger Uten Grenser støtter også helsemyndighetene i andre aktiviteter innen smittesporing og hvordan nå ut til ulike lokalsamfunn. Vi har også satt opp vannstasjoner for håndvask enkelte steder i området. 

Rundt Niono har vi satt i gang aktiviteter med å skape bevissthet rundt covid-19. Vi har installert vannstasjoner for håndvask på sykehuset, og på helsesentre i områdene rundt. I Tominian, som ligger på grensen mot Burkina Faso, har vi satt opp et isolasjonstelt for mistenkte tilfeller, og vi har satt opp en stasjon for håndvask. 

Glemt krise: Krisen forverrer seg i Nord- og Sentral-Mali

Den demokratiske republikken Kongo

I Nord-Kivu i Den demokratiske republikken Kongo har vi satt opp en isolasjonsenhet med plass til 20 pasienter på Masisi General Reference Hospital. I Kinshasa støtter vi St. Joseph-sykehuset, som er et av seks steder helsemyndighetene har satt opp for behandling av covid-19. Her har vi startet opplæring i hvordan identifisere covid-19 og forebygging av viruset. 

Team er også på vei til å sette opp et isolasjonstelt for 40 pasienter. I Goma støtter vi helsemyndighetene med et tidligere behandlingssenter for ebola, som nå skal fokusere på covid-19. Vi støtter også arbeidet med en ny covid-19-enhet i nærheten av flyplassen. 

Glemt krise: Blodig konflikt i Øst-Kongo: enorme humanitære behov

Artikkelen fortsetter under bildet

Her driver vi opplæring av lokale frivillige helsearbeidere i Kiziba i Nord-Kivu-provinsen i DR Kongo. Helseinformasjonsarbeid er helt avgjørende for å forebygge spredning.
Foto: Sabrina Rubli/Leger Uten Grenser

 

Kamerun

I Yaounde i Kamerun har vi startet å ta imot covid-19-pasienter på Djoungolo  helsesenter. Her er det nå plass til 110 pasienter, men vi skal etter hvert utvide denne kapasiteten. 

Vi støtter også Hôpital Général med å prioritere pasientbehov, trygg pasientflyt, infeksjonskontroll og kontrolltiltak. Leger Uten Grenser har også jobbet med å sette opp et system for hvordan man skal prioritere pasientbehov på Jamot sykehus. 

Nordvest og sørvest i landet har vi satt opp isolasjon- og behandlingsenheter i Bamenda og Buea regionale sykehus for mistenkte og bekreftede covid-19-pasienter. Vi har også gitt opplæring til de som skal arbeide på disse avdelingene. 

Det har blitt satt i ekstra tiltak for å beskytte andre klinikker og helsesentre vi støtter i andre områder, gir logistikkstøtte og opplæring på TikoDistrict-sykehuset. Retningslinjene våre for ambulanser har blitt en del av covid-19-responsen, og vi jobber med helseinformasjonsarbeid i lokalsamfunn. I den nest verst rammede byen i landet, Douala, gir vi opplæring av helsearbeidere. 

Les mer: – Vi kan ikke bekjempe korona-viruset uten rent vann og god hygiene

Artikkelen fortsetter under bildet

Her blir det utført helsesjekker før man går inn på Bamenda St Mary Soledad Hospital nordvest i Kamerun for å hindre at andre pasienter og helsearbeidere blir smittet.
Foto: Freida Nemkul/Leger Uten Grenser

 

Kenya

Vi støtter flere sykehus, klinikker og helsesentre i Nairobi, Kiambu, Dadaab og Mombasa i Kenya. Her jobber vi blant annet med helseinformasjonsarbeid, opplæring av helsearbeidere, logistikkstøtte og styrking av infeksjonsforebygging, kontroll og hvordan man prioriterer behov. 

I Kiberia-slummen i Nairobi har vi et team som utfører helsesjekker og henviser mistenkte korona-pasienter på Mbagathi-sykehuset.

I Emba støtter vi fem sykehus med prioritering av pasientbehov, helsesjekker og med å styrke smittevern ved 11 helsefasiliteter. Vi har også satt opp et system for å prioritere pasientbehov og et isolasjonsrom på et sykehus i Kiambu. 

I Homa Bay har vi gitt hiv-pasienter medisiner for tre måneder slik at de slipper å oppsøke sykehus. Vi jobber også med helsemyndighetene med å designe et bygg for bekreftede covid-19-tilfeller i Malela. 

I landets største flyktningleir Dadaab har vi satt opp en covid-19-isolasjonsenhet med plass til 10 pasienter. Vi har også satt opp et isolasjonsrom i Likoni i Mombasa, som gjør at kvinner kan føde i trygge omgivelser. 

Les mer: Dette gjør vi i Kenya

Libya 

I Libya har vi drevet opplæring i infeksjonskontroll og håndtering av covid-19-pasienter for leger og sykepleiere i Tripoli. 

Langlesning: Havet eneste vei ut fra Libya

Artikkelen fortsetter under bildet

I Nduta-leiren i Tanzania deler ofte en familie på fem til sju stykker hus. Det finnes bare tre vannstasjonsområder i hele leiren, noe som gjør det nærmest umulig å ha god nok håndhygiene.
Foto: Freida Nemkul/Leger Uten Grenser

 

Tanzania

Leger Uten Grenser er den største helseaktøren i Nduta-leiren i Tanzania hvor 73.000 burundiske flyktninger bor. Her har vi bygget fire områder for å vurdere pasientbehov og for isolasjon på fire klinikker, og en stor isolasjonsavdeling på hovedsykehuset vårt. Her vil mistenkte covid-19 tilfeller bli henvist, med kapasitet til 10 innlagte pasienter med mulighet for oksygenmaskiner. Vi ønsker å øke med 50 plasser, og etter hvert 100 etter behov. 

Vi har også team som driver helseinformasjonsarbeid for å sikre god hygiene og helsetiltak for å takle et potensielt korona-utbrudd. 

Glemt krise: Flyktningleirer på bristepunktet i Tanzania

Sudan

I Sudan jobber Leger Uten Grenser med helseinformasjonsarbeid og opplæring av helsearbeidere. Vi driver også mobile klinikker og støtter andre helsefasiliteter.

Nigeria 

I Nigeria jobber vi med å kunne fortsette våre vanlige prosjekter. Vi setter også opp isolasjonsenheter i prosjektene våre, og vi setter i gang flere tiltak for at pasienter og ansatte skal være trygge. Vi driver med helseinformasjonsarbeid i flere lokalsamfunn og i leirer for internt fordrevne. 

I alle syv delstatene hvor Leger Uten Grenser jobber i Nigeria sørger vi for teknisk støtte til helsemyndighetene og Nigeria Centre for Disease Control når de setter opp isolasjonssentre for pasienter med symptomer på covid-19. Vi jobber også med helseinformasjonsarbeid, setter opp vannstasjoner for håndvask, isolasjonsområder i lokalsamfunn og i flyktningleirer. I delstaten Ebonyi støtter vi også opp helsemyndighetene og Nigeria Centre for Disease Control for testing av covid-19.

I Sokoto gir vi opplæring i smittevern til helsemyndighetene og støtter opp arbeidet på en isolasjon- og behandlingsenhet med plass til 20 pasienter. I Anka og Benue jobber vi med lokalsamfunn i leirer for internt fordrevne for å finne løsninger for de mest sårbare. Her diskuteres det om alternativer for husly og det blir satt opp enkelte vannstasjoner for håndvask. 

Les mer: Dette gjør vi i Nigeria

Artikkelen fortsetter under bildet

Det er svært vanskelig for mennesker i flyktningleirer som i Borno-delstaten i Nigeria å ta forholdsregler for å unngå smitte.
Mange lider av andre sykdommer, og det er mangel på vann og gode sanitærforhold.

 

Niger 

I Niger skal et behandlingsenter med plass til 50-100 innlagte pasienter i nærheten av Hôpital National Lamordé bli ferdig i starten av mai. Her vil vi sammen med helsemyndighetene behandle covid-19-pasienter, og vi har allerede drevet opplæring av ansatte. 

Vi støtter også opp akutt-telefonsentralen og responsteam i fem kommuner i byen. Team arbeider også med hjemme-pasienter, og henviser alvorlige tilfeller videre.  Vi har innført nye tiltak for hvordan prioritere pasientbehov (triage), og styrker infeksjonskontrollen i prosjektene våre i Magaria i Niger.

Liberia

Så langt har 117 fått bekreftet covid-19, og åtte har dødd av viruset i Liberia. Leger Uten Grenser fullførte nylig en helseinformasjonskampanje om hygiene og utdeling av såpe som nådde 77.000 husholdninger i Monrovias mest sårbare nabolag. Vi gir også teknisk støtte til byens militærsykehus hvor korona-pasienter får behandling. 

Leger Uten Grensers team fortsetter å gi mentalhelsehjelp over telefon, men har blitt nødt til å midlertidig utsette operasjoner på barnesykehuset vårt på grunn av reiserestriksjoner av helsepersonell. 

Les mer: Korona i Vest-Afrika: Dette har vi lært fra ebola-epidemien

Guinea: 

I Kouroussa i Guinea har vi satt opp et isolasjonstelt med plass til åtte pasienter på Hopital Préfectoral de Kouroussa. 

Sierra Leone

I Sierra Leone er vi en del av det nasjonale operasjonssentret, og vi samarbeider tett med helsemyndighetene. Det innebærer å undersøke de stedene som blir vurdert som covid-19-behandlingsentre. I Kenema har vi blitt forespurt om støtte til åpningen av et covid-19-behandlingssenter på  Kenema Government Hospital. 

Prosjektene våre i Kenema, Goroma Mende og Wandor tilbyr infeksjonskontroll og kontrollutstyr til andre klinikker og helsesentre. Dette er også en del av vår respons i forbindelse med lassafeber, og Kenema-prosjektet vårt har også donert håndvaskstasjoner til 42 landsbyer. 

På tre andre sykehus og helsesentre i landet har vi satt opp isolasjonsavdelinger, og vi jobber med sykdomsovervåking i hovedstaden. I Freetown har også vann- og sanitærteam startet å omgjøre en bygning til et behandlingsenter med plass til 120 pasienter.

Glemt krise: Livsfarlig å være gravid i Sierra Leone

Artikkelen fortsetter under bildet

I 2014-2016 ble Vest-Afrika rammet av en forferdelig ebolautbrudd. Selv om ebola er et helt annet virus med mye høyere dødelighet fikk man på plass  overvåkings- og koordineringsmekanismer for epidemier.
Det er nå bare et spørsmål om tid før vi får se hvor effektive de er, og hvordan situasjonen utvikler seg. Foto: Tommy Trenchard

 

Zimbabwe

I Zimbabwe​ støtter vi behandling av covid-19-pasienter i isolasjon i Harare. Vi jobber for at enheten skal ha plass til 164 innlagte pasienter. Vi har også vann- og sanitærteam som jobber i flere lokalsamfunn. Til sammen har vi gitt opplæring til 415 helsearbeidere i landet.

Elfenbenskysten

I Elfenbenskysten støtter Leger Uten Grenser helsemyndighetene med et transittsenter som skal utføre helsesjekker og henvise pasienter med koronasymptomer videre til et behandlingssenter. I Boauke driver vi opplæring av helsearbeidere og utfører helsesjekker ved forskjellige innganger inn til byen. Vi har også gitt opplæring til helsearbeidere, og jobber med vann- og sanitærforhold.

I Abidjan I Elfenbenskysten jobber vi sammen med helsemyndighetene med å behandle covid-19-pasienter på Grand Bassam behandlingssenter, med plass til 76 pasienter. 

Vi har også produsert, i samarbeid med andre aktører, én million vev-masker som skal deles ut til befolkningen for å hindre spredning i Abidjan og Bouake. 

Les mer: – Hvis de ikke engang har mat, hvorfor skulle de ha såpe?

Artikkelen fortsetter under bildet

HIv- og tuberkulose-pasienter er ekstra sårbare for virus og andre sykdommer. Derfor gir Leger Uten Grenser ut medisiner for en lengre periode i flere av hiv-prosjektene våre, slik at
pasientene våre ikke trenger å dra på sykehuset så ofte og bli eksponert for pasienter som kan være smittet av covid-19. Foto: Luca Sola

 

Senegal

I Dakar i Senegal støtter vi helsemyndighetene på Hopital Dalal Jamn nord i byen. Her har vi gitt opplæring, jobbet med vann- og sanitærforhold og bistått med hvordan man prioriterer behov og andre protokoller. 

Vi jobber også andre deler i landet, blant annet i Guediawaye-distriktet. I Dakar støtter vi et behandlingsenter med plass til 80 pasienter med trygg pasientflyt, opplæring og smittevern. Vi støtter også helsemyndighetenes arbeid i lokalsamfunn, testing og helseovervåking. 

Eswatini

I Eswatini støtter vi helsemyndighetene med infeksjonskontroll og hvordan prioritere pasientbehov. Vi er også en del av en teknisk rådgivningsgruppe som jobber med å tilpasse behandling og omsorg for hiv, tuberkulose og andre pasienter med ikke-smittsomme sykdommer. Team gir også helseinformasjonsarbeid i lokalsamfunn. 

Den sentralafrikanske republikk 

Vi fortsetter å gjøre alt vi kan for å fortsette våre 13 prosjekter i Den sentralafrikanske republikk, og vi sørger for at det er nok medisiner og forsyninger. Vi jobber med å styrke smittevern, opplæring og har andre forebyggende tiltak. Målet vårt er å sørge for at vi kan konsultere og behandle pasienter med symptomer for covid-19. Det gjør at vi må tilpasse hvordan arbeide med ekstra sårbare grupper som underernærte barn og hiv- og tuberkulosepasienter. 

Vi trapper opp arbeidet vårt i ulike lokalsamfunn for å forklare hva covid-19 er, og hvordan forebygge viruset. Dette er utfordrende fordi mange ikke har tilgang på vann. Vi har derfor satt på plass flere håndvaskstasjoner på klinikker og helsesentre vi jobber, og bistår lokale myndigheter med å sette opp tilsvarende. 

I Bangui er vi i dialog med helsemyndighetene i forbindelse med en nasjonal responsplan, med blant annet hvordan isolere og behandle covid-19-pasienter. 

Glemt krise: Den humanitære krisen fortsetter i Den sentralafrikanske republikk

Guinea Bissau

I Guinea Bissau gir vi opplæring på en rekke områder i forbindelse med covid-19 på National Hospital Siamo Mendes. Vi forventer at vi kommer til å utvide dette til andre provinser, vi støtter også lokale ringesentre og mobile responsteam. 

Malawi

Så langt er det få rapporterte tilfeller av covid-19 i Malawi, men vi har tilpasset prosjektene våre hvis dette endrer seg. Det innebærer blant annet at vi installerer håndvasker, gir helseinformasjonsarbeid og utfører helsesjekker. Vi sørger for å gi medisiner for en lengre periode til pasientene våre på de to hiv-prosjektene våre, så de ikke trenger å dra på sykehus for ofte. Vi har midlertidig stanset støttegruppene våre for unge hiv-pasienter, og livmorshalskreftprosjektet vårt fokuserer bare nå på akutte tilfeller. 

Mosambik

I Mosambik har vi satt inn ekstra tiltak på en rekke områder i de vanlige prosjektene våre for å hindre smitte og spredning. I Maputo har vi startet med å støtte byens hovedsykehus i forbindelse med covid-19 på hospital Polana Caniço. Et Leger Uten Grenser team jobber fulltid på dette sykehuset med å støtte opp helsemyndighetene med infeksjonskontroll, opplæring, pasientflyt og protokoller. I Pemba har vi hjulpet lokale helsemyndigheter med å sette opp et isolasjonssenter. 

Somalia og i Somaliland

I løpet av de siste ukene har vi sammen med Verdens helseorganisasjon og andre aktører koordinert med helsemyndighetene i Somalia og i Somaliland om hvordan vi jobber med covid-19 i prosjektene våre, men også utover dette på et nasjonalt plan. 
Helsesystemet er allerede overbelastet på grunn av viruset, noe som også går utover andre helsetjenester som rutinevaksinering og ernæringsprogrammer. Vi har satt i gang ekstra tiltak for å beskytte helsearbeiderne våre på frontlinjen i de områdene vi har prosjekter i. (Las Anod, Galkayo and Baidoa.)  Det innebærer infeksjonsforebygging og infeksjonskontroll, opplæring og hvordan prioritere pasientbehov. Vi trapper også opp helseinformasjonsarbeidet vårt og gir rådgivning om hvordan sette opp isolasjonsenheter. 

I Hargeisa er vi en del av en arbeidsgruppe som sammen med andre organisasjoner støtter helsemyndighetene i Somaliland med å sette opp et covid-19-senter. Det innebærer at vi har donert noe smittevernsutstyr, gitt opplæring til akutthelsearbeidere, helsearbeidere og ambulansesjåfører. 

Les mer: Vårt arbeid i Somalia

Uganda

Så langt er det få tilfeller og dødsfall av covid-19-pasienter i Uganda, men Leger Uten Grenser forbereder seg og setter i gang ekstra tiltak i prosjektene sine hvis dette skulle endre seg. 
 

 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen