Brigitte Rossotti / Médecins Sans Frontières
Hjem > Nyheter > Korona-viruset: Slik jobber vi i land verden over
Nyheter

Korona-viruset: Slik jobber vi i land verden over

23.03.2020 | Oppdatert 02.04.2020
        

Vi er særlig bekymret for sårbare grupper som bor i overfylte flyktningleirer, mennesker på flukt, papirløse, hjemløse og andre befolkningsgrupper som allerede har begrenset tilgang på helsehjelp. Våre medisinske team har derfor i flere uker forberedt seg på potensielle tilfeller av covid-19-viruset i prosjektene våre verden over. 

Facebook-innsamling: Bli med i kampen mot virus som korona, ebola og meslinger »

Helsearbeidere vil trenge støtte for å gi pasienter den omsorgen og pleien som kreves. Omfanget av denne pandemien vil begrense muligheten vår til å respondere i så stor skala som vi skulle ønske, men vi vil gjøre det vi kan med de ressurser vi har tilgjengelig. Flere land er også hardt rammet i Europa, og vi har flere medisinske team som bistår i pandemien i de verst rammede landene. Vi har også omgjort noen av prosjektene våre til å jobbe med covid-19, og vi jobber sammen med helsemyndighetene i flere land for å bidra i kampen mot viruset. 

Korona-pandemien: Dette gjør vi, slik forbereder vi oss og dette bekymrer vi oss for

Artikkelen fortsetter under bildet

Bastien Mollo er lege og undersøker de menneskene som nylig ble evakuert fra en leir i Paris i mars 2020. Leger Uten Grenser støtter opp covid-19 responsen i Frankrike med å blant annet utføre
helsesjekk og identifisere potensielle tilfeller av korono. Foto: Agnes Varraine-Leca/Leger Uten Grenser 

 

Slik jobber vi med korona-viruset i land verden over

Italia 

I Italia, som etter Kina er det landet som nå er hardest rammet av viruset, støtter Leger Uten Grenser, i samarbeid med helsemyndighetene, fire sykehus som er i episenteret av utbruddet. Vi har også startet opp et prosjekt som skal hjelpe familieleger og helsearbeidere som jobber med pasienter i hjemme-isolering. Vi støtter også opp ansatte som jobber ved et eldresenter som har hatt tilfeller av covid-19. 

Vi har også startet opp aktiviteter i Marche som ligger midt i landet. Dette er en av de fem hardest rammede regionene hvor antall tilfeller øker. Vi støtter et nettverk av eldresentre i flere byer for å forsøke å begrense spredningen i sårbare områder. Disse områdene trenger flere spesialister for å kunne håndtere mange koronapasienter. I slutten av mars jobber rundt tretti Leger Uten Grenser-ansatte med covid-19-responsen i Italia.

Les mer: Dette gjør vi Italia

Artikkelen fortsetter under bildet

Carlotta Berutti er koordinator for Leger Uten Grensers prosjekt i Lodi-provinsen på Codogno-sykehuset. Det er ett av fire sykehus vi støtter i Italia, som nå er det landet i Europa som er hardest rammet av pandemien.  Foto: Davide Arcuri / Leger Uten Grenser

 

Spania og Hellas

I Spania gir Leger Uten Grenser råd til helsemyndighetene om hvordan de kan øke kapasiteten på sykehusene, i tillegg til identifisere områder hvor det kan settes opp behandlingssentre. Vi bistår også helsemyndighetene i krisekommunikasjon og strategi, basert på erfaringen og ekspertisen vår i håndtering av epidemier. 

I Madrid har vi satt opp to midlertidige feltsykehus for å avlaste andre sykehus. Her jobber vi også med rådgivning om smittevern for å beskytte helsearbeidere og pasienter. Vi jobber også med styringskomiteer for flere eldresentre, for å kunne beskytte beboere på eldresentrene best mulig.

Leger Uten Grenser har satt opp to feltsykehus i Madrid, for å behandle korona-pasienter og avlaste andre sykehus. Foto: Olmo Calvo.

 

I Hellas har vi utarbeidet en kriseplan i tilfelle viruset bryter ut og sprer seg i flyktningleiren Moria på øya Lesvos. Vi hjelper også til med pasientisolasjon for mindre alvorlige tilfeller av covid-19 på Samos. 

Risiko for korona-utbrudd: Evakuer flyktninger og migranter fra Lesvos nå!

Artikkelen fortsetter under bildet

Leger Uten Grenser har flere ganger krevd at de mest sårbare menneskene bør evakueres ut fra Lesvos. De som bor i flyktningleiren Moria er ekstremt sårbare for utbrudd av covid-19. Foto: Leger Uten Grenser

 

Franrike og Belgia

I Frankrike hjelper vi myndighetene med hvordan identifisere og håndtere covid-19-tilfeller i sårbare befolkningsgruppe i Paris og områder rundt. Akkurat nå jobber vi med å utarbeide disse aktivitetene, i samarbeid med andre organisasjoner og Ile-de-France Regional Health Agency. Dette skal blant annet innebære mobile konsultasjoner og helsesjekker for å nå de mest sårbare. Det vil også innebære hvordan man kan støtte opp diagnostisering, isolasjon og håndtering av smittetilfeller.  

Les mer: Dette gjør vi Frankrike

Leger Uten Grenser støtter syv helsefasiliteter i Belgia med personell, rådgivning og materiell. I Belgia støtter vi organisasjoner som arbeider med sårbare grupper som hjemløse og papirløse migranter. Vi bidrar med smitteverntiltak og hvordan kartlegge behov. Vi jobber også med å støtte opp sykehus i tilfelle de blir overbelastet, og vi jobber med smitteverntiltak og medisinsk støtte på blant annet eldresentre. 

Norge og Sveits

I Sveits støtter Leger Uten Grenser forbedring av sanitærforhold i områder med sårbare grupper i Genève. Vi bistår også universitetssykehuset i byen med fokus på pasienthåndtering og ledelse av medisinske team. 

Her i Norge gir vi strategisk rådgivning og jobber med smittevern på Bærum sykehus. Der er 10-12 prosent av de innlagte korona-pasientene i landet.

Artikkelen fortsetter under bildet

Her deler et team ut tepper og hygieneartikler til internt fordrevne mennesker i Nordvest-Syria.  I Syria forbereder vi oss for potensielle tilfeller av covid-19 i områder hvor
lokale helsemyndigheter nesten ikke fungerer på grunn av konflikten. Foto: Leger Uten Grenser

 

Dette gjør vi nå i Midtøsten

I Gaza har vi redusert våre vanlige medisinske prosjekter, og støtter opp håndtering av covid-19-pasienter i Palestina. 

I Syria forbereder vi oss for potensielle tilfeller av covid-19 i områder hvor lokale helsemyndigheter nesten ikke fungerer på grunn av konflikten.  Vi driver også med opplæring og gir teknisk støtte (identifisere og sette opp isolasjonsområder) på sykehus vi støtter i Azaz og Idlib. 

I Jordan forbereder vi sykehuset vårt på å potensielt ta imot covid-19-pasienter. 

I Irak jobber vi med moderate covid-19-tilfeller og har et team som skal hjelpe til å forberede intensivavdelingen på et koronasenter i Bagdad. 

Dette gjør vi i Asia

I Afghanistan jobber vi blant annet med å kartlegge situasjonen i Herat, hvor tilfeller av covid-19 har blitt bekreftet. Vi jobber også med smittevernopplæring på et sykehus i Kabul. Vi ser nå etter muligheter for hvordan vi kan støtte opp håndtering av covid-19-pasienter i Herat. 

I Timurgara, nord i Pakistan, driver vi en isolasjonsavdeling, og vi tester personer for koronaviruset i en rekke avdelinger på det lokale sykehuset.

Vi fortsetter arbeidet vårt med rohingya-flyktningene i Bangladesh hvor det nesten bor én million mennesker under forferdelige forhold. Vi har satt opp et eget område for pasienter med covid-19-symtomer, og vi har gjort klar en dedikert avdeling og isolasjonsrom for å ta imot potensielle covid-19-pasienter.  

I Kambodsja har vi satt de to hepatitt C-prosjektene våre på vent. Teamene bidrar nå med utvikling av nasjonale retningslinjer for smittevern og behandling av covid-19-pasienter. Når dette er godkjent vil vi drive opplæring på åtte sykehus. 

På Filipinene har vi også satt de vanlige prosjektene våre på vent, og jobber nå med å vurdere ulike tilnærminger i respons til covid-19. 

I Hong Kong jobber vi med helseinformasjonsarbeid til sårbare grupper. Leger Uten Grenser har også startet opp work shops som retter fokus på mentalhelsebehov. Vi har også laget informasjonsvideoer som tar opp myter rundt viruset, i tillegg til en film om hvordan håndtere stress og angst. 

Artikkelen fortsetter under bildet

Helseinformasjonsarbeid er kritisk under sykdomsutbrudd og epidemier. Her ser du et av teamene i Hong Kong som drev helseinformasjonsarbeid til sårbare grupper i februar i år. Foto: Leger Uten Grenser

 

Dette gjør vi i Afrika

Vi har omgjort de fire vanlige prosjektene våre til å respondere på pandemien i Sør-Afrika (i Gauteng, KwaZulu-Natal og Western Cape). Her jobber teamene våre med å assistere smittesporing, utarbeide og dele ut helseinformasjonsmateriell, sette opp helsefasiliteter og vi planlegger å bistå i å vurdere pasientbehov, isolere syke, samt å gi behandling. 

I Burkina Faso er vi klar for å støtte ved Fada helsesenter etter behov, og vi driver opplæring av nasjonale helsearbeidere. Vi fortsetter også overvåke og drive helseinformasjonsarbeid i landet. 

Kamerunske myndigheter har kontaktet Leger Uten Grenser for å få støtte ved sykehus i Yaounde og Buea. Vi jobber nå med å finne løsninger for å sette opp isolasjonsenheter utenfor sykehusene.  

I Mali støtter vi helsemyndighetenes covid-19-klinikk på et sykehus i Bamako. Her er det plass til åtte innlagte pasienter med behov for intensivbehandling og 100 andre innlagte pasienter. 

I Elfenbenskysten støtter Leger Uten Grenser helsemyndighetene med et transittsenter som skal utføre helsesjekker og henvise pasienter med koronasymptomer videre til et behandlingsenter. I Boauke driver vi opplæring av helsearbeidere og utfører helsesjekker ved forskjellige innganger inn til byen. Vi skal også jobbe med vann- og sanitærforhold. 

I Libya har vi drevet opplæring i infeksjonskontroll og håndtering av covid-19-pasienter for leger og sykepleiere i Tripoli. 

I flyktningleiren Nduta i Tanzania forbereder vi oss på et potensielt utbrudd og setter inn tiltak for å øke kapasiteten vår for et potensielt utbrudd. Vi har også team som driver helseinformasjonsarbeid på god hygiene og helsetiltak for å takle et potensielt korona-utbrudd. Leger Uten Grenser er den største helseaktøren i Nduta-leiren hvor 73.000 burundiske flyktninger bor. 

Dette gjør vi i Amerika

Vi driver utredning i Sao Paolo, Rio de Janeiro og Mina Gerais i Brasil rettet mot smittevern for helsearbeidere som jobber med sårbare grupper. 

I El Salvador jobber vi med helsemyndighetene for å øke ambulansetjenestene og hvordan følge opp de pasientene som ikke er smittet av covid-19. Vi bistår også med organisering av mobile klinikker i enkelte nabolag og hvordan man potensielt kan få til hjemmebehandling. Vi jobber også med å kartlegge helsen til de som har blitt deportert fra USA og Mexico for å identifisere potensielle tilfeller av covid-19.  

Dette gjør vi i Oseania

På Papua-ny-Guinea har vi satt tuberkulose-prosjektene våre på vent. Teamene våre driver nå med opplæring i smittevern, helsesjekk og hvordan vurdere behov i landets 22 provinser.  
 

Interessert i å jobbe i felt? 

Leger Uten Grenser i Norge sender ut feltarbeidere på rundt 100 oppdrag hvert år. Vi trenger både medisinske og ikke-medisinske folk på bakken, og mange ulike profiler. 

Hva trengs, hva ser vi etter nå - og hvordan er det å jobbe i felt? 

Mer i denne seksjonen  
Pasienthistorier
Feltblogg
Land
Helseutfordringer
Flyktninger
Krig og konflikt
Sykdommer
Brigitte Rossotti / Médecins Sans Frontières
Hjem > Nyheter > Korona-viruset: Slik jobber vi i land verden over
Nyheter

Korona-viruset: Slik jobber vi i land verden over

23.03.2020 | Oppdatert 02.04.2020
        

Vi er særlig bekymret for sårbare grupper som bor i overfylte flyktningleirer, mennesker på flukt, papirløse, hjemløse og andre befolkningsgrupper som allerede har begrenset tilgang på helsehjelp. Våre medisinske team har derfor i flere uker forberedt seg på potensielle tilfeller av covid-19-viruset i prosjektene våre verden over. 

Facebook-innsamling: Bli med i kampen mot virus som korona, ebola og meslinger »

Helsearbeidere vil trenge støtte for å gi pasienter den omsorgen og pleien som kreves. Omfanget av denne pandemien vil begrense muligheten vår til å respondere i så stor skala som vi skulle ønske, men vi vil gjøre det vi kan med de ressurser vi har tilgjengelig. Flere land er også hardt rammet i Europa, og vi har flere medisinske team som bistår i pandemien i de verst rammede landene. Vi har også omgjort noen av prosjektene våre til å jobbe med covid-19, og vi jobber sammen med helsemyndighetene i flere land for å bidra i kampen mot viruset. 

Korona-pandemien: Dette gjør vi, slik forbereder vi oss og dette bekymrer vi oss for

Artikkelen fortsetter under bildet

Bastien Mollo er lege og undersøker de menneskene som nylig ble evakuert fra en leir i Paris i mars 2020. Leger Uten Grenser støtter opp covid-19 responsen i Frankrike med å blant annet utføre
helsesjekk og identifisere potensielle tilfeller av korono. Foto: Agnes Varraine-Leca/Leger Uten Grenser 

 

Slik jobber vi med korona-viruset i land verden over

Italia 

I Italia, som etter Kina er det landet som nå er hardest rammet av viruset, støtter Leger Uten Grenser, i samarbeid med helsemyndighetene, fire sykehus som er i episenteret av utbruddet. Vi har også startet opp et prosjekt som skal hjelpe familieleger og helsearbeidere som jobber med pasienter i hjemme-isolering. Vi støtter også opp ansatte som jobber ved et eldresenter som har hatt tilfeller av covid-19. 

Vi har også startet opp aktiviteter i Marche som ligger midt i landet. Dette er en av de fem hardest rammede regionene hvor antall tilfeller øker. Vi støtter et nettverk av eldresentre i flere byer for å forsøke å begrense spredningen i sårbare områder. Disse områdene trenger flere spesialister for å kunne håndtere mange koronapasienter. I slutten av mars jobber rundt tretti Leger Uten Grenser-ansatte med covid-19-responsen i Italia.

Les mer: Dette gjør vi Italia

Artikkelen fortsetter under bildet

Carlotta Berutti er koordinator for Leger Uten Grensers prosjekt i Lodi-provinsen på Codogno-sykehuset. Det er ett av fire sykehus vi støtter i Italia, som nå er det landet i Europa som er hardest rammet av pandemien.  Foto: Davide Arcuri / Leger Uten Grenser

 

Spania og Hellas

I Spania gir Leger Uten Grenser råd til helsemyndighetene om hvordan de kan øke kapasiteten på sykehusene, i tillegg til identifisere områder hvor det kan settes opp behandlingssentre. Vi bistår også helsemyndighetene i krisekommunikasjon og strategi, basert på erfaringen og ekspertisen vår i håndtering av epidemier. 

I Madrid har vi satt opp to midlertidige feltsykehus for å avlaste andre sykehus. Her jobber vi også med rådgivning om smittevern for å beskytte helsearbeidere og pasienter. Vi jobber også med styringskomiteer for flere eldresentre, for å kunne beskytte beboere på eldresentrene best mulig.

Leger Uten Grenser har satt opp to feltsykehus i Madrid, for å behandle korona-pasienter og avlaste andre sykehus. Foto: Olmo Calvo.

 

I Hellas har vi utarbeidet en kriseplan i tilfelle viruset bryter ut og sprer seg i flyktningleiren Moria på øya Lesvos. Vi hjelper også til med pasientisolasjon for mindre alvorlige tilfeller av covid-19 på Samos. 

Risiko for korona-utbrudd: Evakuer flyktninger og migranter fra Lesvos nå!

Artikkelen fortsetter under bildet

Leger Uten Grenser har flere ganger krevd at de mest sårbare menneskene bør evakueres ut fra Lesvos. De som bor i flyktningleiren Moria er ekstremt sårbare for utbrudd av covid-19. Foto: Leger Uten Grenser

 

Franrike og Belgia

I Frankrike hjelper vi myndighetene med hvordan identifisere og håndtere covid-19-tilfeller i sårbare befolkningsgruppe i Paris og områder rundt. Akkurat nå jobber vi med å utarbeide disse aktivitetene, i samarbeid med andre organisasjoner og Ile-de-France Regional Health Agency. Dette skal blant annet innebære mobile konsultasjoner og helsesjekker for å nå de mest sårbare. Det vil også innebære hvordan man kan støtte opp diagnostisering, isolasjon og håndtering av smittetilfeller.  

Les mer: Dette gjør vi Frankrike

Leger Uten Grenser støtter syv helsefasiliteter i Belgia med personell, rådgivning og materiell. I Belgia støtter vi organisasjoner som arbeider med sårbare grupper som hjemløse og papirløse migranter. Vi bidrar med smitteverntiltak og hvordan kartlegge behov. Vi jobber også med å støtte opp sykehus i tilfelle de blir overbelastet, og vi jobber med smitteverntiltak og medisinsk støtte på blant annet eldresentre. 

Norge og Sveits

I Sveits støtter Leger Uten Grenser forbedring av sanitærforhold i områder med sårbare grupper i Genève. Vi bistår også universitetssykehuset i byen med fokus på pasienthåndtering og ledelse av medisinske team. 

Her i Norge gir vi strategisk rådgivning og jobber med smittevern på Bærum sykehus. Der er 10-12 prosent av de innlagte korona-pasientene i landet.

Artikkelen fortsetter under bildet

Her deler et team ut tepper og hygieneartikler til internt fordrevne mennesker i Nordvest-Syria.  I Syria forbereder vi oss for potensielle tilfeller av covid-19 i områder hvor
lokale helsemyndigheter nesten ikke fungerer på grunn av konflikten. Foto: Leger Uten Grenser

 

Dette gjør vi nå i Midtøsten

I Gaza har vi redusert våre vanlige medisinske prosjekter, og støtter opp håndtering av covid-19-pasienter i Palestina. 

I Syria forbereder vi oss for potensielle tilfeller av covid-19 i områder hvor lokale helsemyndigheter nesten ikke fungerer på grunn av konflikten.  Vi driver også med opplæring og gir teknisk støtte (identifisere og sette opp isolasjonsområder) på sykehus vi støtter i Azaz og Idlib. 

I Jordan forbereder vi sykehuset vårt på å potensielt ta imot covid-19-pasienter. 

I Irak jobber vi med moderate covid-19-tilfeller og har et team som skal hjelpe til å forberede intensivavdelingen på et koronasenter i Bagdad. 

Dette gjør vi i Asia

I Afghanistan jobber vi blant annet med å kartlegge situasjonen i Herat, hvor tilfeller av covid-19 har blitt bekreftet. Vi jobber også med smittevernopplæring på et sykehus i Kabul. Vi ser nå etter muligheter for hvordan vi kan støtte opp håndtering av covid-19-pasienter i Herat. 

I Timurgara, nord i Pakistan, driver vi en isolasjonsavdeling, og vi tester personer for koronaviruset i en rekke avdelinger på det lokale sykehuset.

Vi fortsetter arbeidet vårt med rohingya-flyktningene i Bangladesh hvor det nesten bor én million mennesker under forferdelige forhold. Vi har satt opp et eget område for pasienter med covid-19-symtomer, og vi har gjort klar en dedikert avdeling og isolasjonsrom for å ta imot potensielle covid-19-pasienter.  

I Kambodsja har vi satt de to hepatitt C-prosjektene våre på vent. Teamene bidrar nå med utvikling av nasjonale retningslinjer for smittevern og behandling av covid-19-pasienter. Når dette er godkjent vil vi drive opplæring på åtte sykehus. 

På Filipinene har vi også satt de vanlige prosjektene våre på vent, og jobber nå med å vurdere ulike tilnærminger i respons til covid-19. 

I Hong Kong jobber vi med helseinformasjonsarbeid til sårbare grupper. Leger Uten Grenser har også startet opp work shops som retter fokus på mentalhelsebehov. Vi har også laget informasjonsvideoer som tar opp myter rundt viruset, i tillegg til en film om hvordan håndtere stress og angst. 

Artikkelen fortsetter under bildet

Helseinformasjonsarbeid er kritisk under sykdomsutbrudd og epidemier. Her ser du et av teamene i Hong Kong som drev helseinformasjonsarbeid til sårbare grupper i februar i år. Foto: Leger Uten Grenser

 

Dette gjør vi i Afrika

Vi har omgjort de fire vanlige prosjektene våre til å respondere på pandemien i Sør-Afrika (i Gauteng, KwaZulu-Natal og Western Cape). Her jobber teamene våre med å assistere smittesporing, utarbeide og dele ut helseinformasjonsmateriell, sette opp helsefasiliteter og vi planlegger å bistå i å vurdere pasientbehov, isolere syke, samt å gi behandling. 

I Burkina Faso er vi klar for å støtte ved Fada helsesenter etter behov, og vi driver opplæring av nasjonale helsearbeidere. Vi fortsetter også overvåke og drive helseinformasjonsarbeid i landet. 

Kamerunske myndigheter har kontaktet Leger Uten Grenser for å få støtte ved sykehus i Yaounde og Buea. Vi jobber nå med å finne løsninger for å sette opp isolasjonsenheter utenfor sykehusene.  

I Mali støtter vi helsemyndighetenes covid-19-klinikk på et sykehus i Bamako. Her er det plass til åtte innlagte pasienter med behov for intensivbehandling og 100 andre innlagte pasienter. 

I Elfenbenskysten støtter Leger Uten Grenser helsemyndighetene med et transittsenter som skal utføre helsesjekker og henvise pasienter med koronasymptomer videre til et behandlingsenter. I Boauke driver vi opplæring av helsearbeidere og utfører helsesjekker ved forskjellige innganger inn til byen. Vi skal også jobbe med vann- og sanitærforhold. 

I Libya har vi drevet opplæring i infeksjonskontroll og håndtering av covid-19-pasienter for leger og sykepleiere i Tripoli. 

I flyktningleiren Nduta i Tanzania forbereder vi oss på et potensielt utbrudd og setter inn tiltak for å øke kapasiteten vår for et potensielt utbrudd. Vi har også team som driver helseinformasjonsarbeid på god hygiene og helsetiltak for å takle et potensielt korona-utbrudd. Leger Uten Grenser er den største helseaktøren i Nduta-leiren hvor 73.000 burundiske flyktninger bor. 

Dette gjør vi i Amerika

Vi driver utredning i Sao Paolo, Rio de Janeiro og Mina Gerais i Brasil rettet mot smittevern for helsearbeidere som jobber med sårbare grupper. 

I El Salvador jobber vi med helsemyndighetene for å øke ambulansetjenestene og hvordan følge opp de pasientene som ikke er smittet av covid-19. Vi bistår også med organisering av mobile klinikker i enkelte nabolag og hvordan man potensielt kan få til hjemmebehandling. Vi jobber også med å kartlegge helsen til de som har blitt deportert fra USA og Mexico for å identifisere potensielle tilfeller av covid-19.  

Dette gjør vi i Oseania

På Papua-ny-Guinea har vi satt tuberkulose-prosjektene våre på vent. Teamene våre driver nå med opplæring i smittevern, helsesjekk og hvordan vurdere behov i landets 22 provinser.  
 

Interessert i å jobbe i felt? 

Leger Uten Grenser i Norge sender ut feltarbeidere på rundt 100 oppdrag hvert år. Vi trenger både medisinske og ikke-medisinske folk på bakken, og mange ulike profiler. 

Hva trengs, hva ser vi etter nå - og hvordan er det å jobbe i felt? 

 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen