Brigitte Rossotti / Médecins Sans Frontières
Hjem > Nyheter > Korona-viruset: Slik jobber vi i land verden over
Nyheter

Korona-viruset: Slik jobber vi i land verden over

07.04.2020 | Oppdatert 03.06.2020
        

Vi er særlig bekymret for sårbare grupper som bor i overfylte flyktningleirer, mennesker på flukt, papirløse, hjemløse og andre befolkningsgrupper som allerede har begrenset tilgang på helsehjelp. 

Korona-pandemien: Dette gjør vi, slik forbereder vi oss og dette bekymrer vi oss for

Mer informasjon om covid-19-responsen vår i de ulike landene vi jobber i fortsetter under bildet

På tross av covid-19 respons i mange land forsøker vi også så godt det lar seg gjøre å fortsette våre vanlige prosjekter, og sørge for livreddende behandling for andre sykdommer og helseutfordringer.
Her fra mor-barnklinikken vår utenfor Morialeiren på Lesvos i Hellas. Foto: Peter Caesar

Annen helsehjelp må ikke gå på bekostning av covid-19-responsen 

Helsearbeidere vil trenge støtte for å gi pasienter den omsorgen og pleien som kreves. Omfanget av denne pandemien vil begrense muligheten vår til å respondere i så stor skala som vi skulle ønske, men vi vil gjøre det vi kan med de ressurser vi har tilgjengelig. Flere land er også hardt rammet i Europa, og vi har flere medisinske team som bistår i pandemien i de verst rammede landene. Vi har også omgjort noen av prosjektene våre til å jobbe med covid-19, og vi jobber sammen med helsemyndighetene i mange land for å bidra i kampen mot viruset.

Samtidig gjør vi alt vi kan for å fortsette våre vanlige prosjekter, og sørge for livreddende behandling for andre sykdommer og helseutfordringer. 

Glemt krise: Verdens største utbrudd av meslinger raser i DR Kongo

Slik jobber vi med korona-viruset i land verden over

Artikkelen fortsetter under bildet

I São Paulo gir vi hjemløse mennesker helsesjekk på herberger, og vi driver også med helseinformasjonsarbeid. Foto: Andre Francois / Leger Uten Grenser

 

Nord-Amerika, Latin-Amerika og Karibien

I slutten av mai 2020 erklærte Verdens helseorganisasjon Sør-Amerika som nytt episenter i korona-pandemien. Leger Uten Grenser jobber i ti land med covid-19 respons i Amerika, og forsøker også så godt det lar seg gjøre å drive våre vanlige prosjekter.

Arbeidet vårt er særlig rettet mot sårbare grupper som fattige mennesker, flyktninger, migranter, asylsøkere, eldre og hjemløse. 

Les mer: Dette gjør vi i Nord-Amerika, Latin-Amerika og Karibien

Artikkelen fortsetter under bildet

Adrien Mahama er vann- og sanitærkoordinator i Sør-Sudan og sørger for opplæring i forebygging og infeksjonskontroll på Al Sabah-sykehuset i Juba. Her forbereder vi oss på å ta imot potensielle covid-19-pasienter.
Foto: Gabriele François Casini/Leger Uten Grenser

 

Dette gjør vi i Afrika

Leger Uten Grenser bidrar med korona-responsen og forbredelser i flere enn 20 afrikanske land, samtidig som vi gjør så godt vi kan for å fortsette våre vanlige prosjekter . 

Vi er særlig bekymret for sårbare grupper som bor i flyktningleirer, mennesker på flukt, hjemløse og mennesker i land med svake helsesystemer. Våre medisinske team har derfor forberedt seg på potensielle tilfeller av covid-19-viruset i lengre tid, og satt i gang tiltak i de vanlige prosjektene våre. 

Nå har vi covid-19-respons i disse afrikanske landene: Burkina Faso, Den demokratiske republikken Kongo, Uganda, Kenya, Kamerun, Elfenbenkysten, Sudan, Sør-Sudan, Malawi, Mali, Niger, Nigeria, Mosambik, Libya, Guinea Bissau, Senegal, Guinea, Liberia, Sierra Leone, Eswatini, Den sentralafrikanske republikk, Zimbabwe, Tanzania, Somalia and Somaliland. 

Les mer: Korona-respons: Dette gjør vi i Afrika

Artikkelen fortsetter under bildet

Her deler et team ut tepper og hygieneartikler til internt fordrevne mennesker i Nordvest-Syria.  I Syria forbereder vi oss for potensielle tilfeller av covid-19 i områder hvor
lokale helsemyndigheter nesten ikke fungerer på grunn av konflikten. Foto: Leger Uten Grenser

 

Dette gjør vi nå i Midtøsten 

Palestina

Så langt er det få rapporterte tilfeller i Gaza, men Leger Uten Grenser har redusert sine vanlige medisinske prosjekter for å være klar for covid-19-pasienter etter behov. På Vestbredden startet vi en nødhjelpstelefon for å gi mentalhelsehjelp til sårbare grupper som innsatte, syke, de som sitter i hjemmeisolasjon og helsearbeidere som jobber i frontlinjen. 

Syria

I Syria forbereder vi oss for potensielle tilfeller av covid-19 i områder hvor lokale helsemyndigheter nesten ikke fungerer på grunn av konflikten.  Vi driver også med opplæring og gir teknisk støtte (identifisere og sette opp isolasjonsområder) på sykehus vi støtter i Azaz og Idlib. 

Nordvest i Syria går vi gjennom systemene for hvordan man skal prioritere pasientbehov (triage) når de ankommer noen av sykehusene vi støtter. Vi jobber også med pasientflyt slik at man raskt kan sørge for å isolere potensielle covid-19-pasienter fra andre pasienter. På disse sykehusene har vi også satt opp egne hygienekomiteer og donert beskyttelsesutstyr til de ansatte. I noen av leirene vi jobber i har vi også innført triage-systemet på mobile klinikker. Det er også satt i gang ekstra tiltak rundt smittevern og prosedyrer, noe som også er gjeldende når vi deler ut nødhjelpspakker. 

På Al Salama-sykehuset og på sykehus og klinikker vi støtter i Idlib driver vi opplæring om covid-19 og smittevernsutstyr for helsepersonell. Det blir satt opp isolasjonsrom og ulike pasientområder blir identifisert for å sørge for trygg pasientflyt. 

Det er også satt i gang retningslinjer for infeksjonskontroll på ulike avdelinger og akuttmottaket på sykehus vi støtter. I leirene jobber vi via mobile klinikker med å implementere prosedyrer for isolering av mistenkte tilfeller. Vi deler også ut nødhjelpspakker som blant annet inneholder hygieneartikler. Vi fortsetter også med vannforsyning i leirene. I tillegg har vi trappet opp helseinformasjonsarbeidet vårt i forbindelse med korona. 

Nordøst i Syria gir vi opplæring og har beredskapstiltak på Hassekeh National Hospital og i Al Hol-leiren. Det innebærer overvåkning, identifisering, pasientflyt, opplæring i hvordan prioritere pasientbehov, smittevern og behandling. Vi støtter også opp logistikk rundt beredskap. Våre vanlige aktiviteter og støtten til Raqqa sykehus og Kobane mødrehelsesykehus fortsetter. I Al Hol-leiren forsetter vi med ernæringsbehandling for innlagte pasienter, vi har et telt hvor vi gir sårbehandling og vi jobber med vann- og sanitærforhold. 

Les mer på MSF.org: Northwest Syria: “COVID-19 adds another layer of complexity to an already catastrophic situation”

Artikkelen fortsetter under bildet

I Syria tar vi mange forhåndsregler og forbreder oss på potensielle covid-19-pasienter. Her er fra en av våre mobile klinikker nordvest i landet. Foto: Omar Haj Kadour/Leger Uten Grenser

 

Jordan 

Vi har vurdert situasjonen i Zaatari flyktningleiren i Jordan og er klare til å bistå myndighetene ytterlige etter behov. På sykehuset vårt i Amman jobber vi med muligheten om å gjøre dette om til et korona-behandlingssenter hvis det skulle bli aktuelt, og om vi får riktig autorisasjon. Våre vanlige pasienter har blitt flyttet til et annet sted. Vi gir opplæring og annen støtte til en legeforening, og har vurdert behov i Zaatari flyktningleiren. Mentalhelsehjelp prosjektene våre går nå over telefon, men vi fortsetter å gi medisiner til mennesker med ikke-smittsomme-sykdommer i Irbid og Ramtha. 

Irak

I Irak startet Leger Uten Grenser nylig å støtte Baghdads Ibn al-Khatib-sykehuset. Dette er ett av tre karantenesykehus i byen designet av irakiske helsemyndigheter. Her gir vi opplæring i hvordan prioritere pasientbehov og infeksjonskontroll. Tidligere har vi donert smittevernsutstyr, og gitt opplæring i bruken av det. 

I Mosul har vi utstyrt en bygning til en isolasjonsenhet (drevet av helsemyndighetene) med plass til 50 pasienter på Al Salam-sykehusets område. Her ligger også Al Shifa-sykehuset som Leger Uten Grenser gjenoppbygget i 2019, og som nå er der covid-19-pasienter fra Ninawa-provinsen vil bli henvist til. Vi støtter også opp arbeidet om å sette opp 40 isolasjonsenheter, og 30 sengeplasser. 

De vanlige prosjektene våre i Ninanwa, Diyala, Kirkuk og Bagdad fortsetter å gå som normalt, og sørger for livreddende helsehjelp. De får også støtte for å kunne identifisere covid-19-pasienter, og ekstra tiltak blir iverksatt for å beskytte pasienter og helsepersonell. 

Artikkelen fortsetter under bildet

Opplæring av helsearbeidere er en viktig del av covid-19 responsen til Leger Uten Grenser i flere land, her fra Bagdad i Irak hvor vi har flere covid-19 prosjekter. Foto: Leger Uten Grenser 

 

Jemen

Leger Uten Grenser har vært med på å sette opp behandlingssentre og en isolasjonsenhet i samarbeid med helsemyndighetene i Aden i Jemen. Vi har også satt i gang ekstra tiltak i de vanlige prosjektene våre i 13 provinser, og hjelper sykehus flere steder i landet i covid-19-responsen. Det innebærer blant annet opplæring, støtte til å bygge behandlingsentre og donasjon av medisiner og utstyr.

Korona: Katastrofe i Aden – FN og giverland må øke støtten til Jemen umiddelbart

Libanon

I Zahle i Libanon støtter vi myndighetenes sykehus Elias Hraoui Governmental Hospital. Her driver vi en barneavdeling, og nå er sykehuset blitt et henvisningssykehus for covid-19-pasienter. Derfor jobber vi blant annet med å organisere et triage-telt (for å prioritere pasientbehov) for barn utenfor sykehuset. Vi hjelper også til med mistenkte tilfeller på intensiven og barneintensivavdelingen. Leger Uten Grenser setter også opp et akuttværelse utenfor sykehuset for å prioritere pasientbehov og utføre helsesjekk på voksne. 

Sykehuset vårt i Bar Elias er nå satt opp til å ta imot potensielle covid-19-pasienter døgnet rundt. Vi har derfor midlertidig utsatt de ikke-akutte operasjonene for å være best mulig forberedt, men vi tilbyr fremdeles sårbehandling. 

Vi er også i kontakt med flere andre sykehus i Hermel og Saida for å kunne hjelpe til med logistikk, opplæring og medisinsk utstyr. 

I Dora i Beirut har Leger Uten Grenser satt opp en medisinsk hjelpelinje i samarbeid med en lokal organisasjon som jobber med migranter. Målet er å bistå med informasjon om hvordan man kan få medisinsk støtte og assistanse, og målgruppen er særlig kvinnelige arbeidsmigranter. 

Artikkelen fortsetter under bildet

Her utfører Sarir Ahmad helseinformasjonsarbeid utenfor fødselsavdelingen på Timergara DHQ sykehuset i Pakistan. Helseinformasjonsarbeid er kritisk under sykdomsutbrudd og epidemier,
og særlig er det viktig å holde sykehus og andre helsesentre rene og unngå smitte. Foto: Nasir Ghafoor

 

Dette gjør vi i Asia

Afghanistan 

I Afghanistan jobber Leger Uten Grenser med helsemyndighetene på et covid-19-behandlingssenter i Herat med infeksjonsforebygging og smittevern. Det har blitt satt i gang flere tiltak i de vanlige prosjektene vi driver, og gjør det vi kan for å fortsette det vanlige arbeidet. 

Pakistan

I Timergara i Pakistan utfører team daglig rundt 1000 helsesjekker med pasienter med covid-19 symptomer. Vi driver også en isolasjonsenhet med 15 senger, og henviser alvorlige syke pasienter. Leger Uten Grenser jobber også med ambulansetjenester og driver omfattende helseinformasjonsarbeid i nesten alle stedene vi allerede hadde prosjekter i. 

Bangladesh

Leger Uten Grenser fortsetter arbeidet vårt med rohingya-flyktningene i Bangladesh hvor det nesten bor én million mennesker under forferdelige forhold. Vi har satt opp et eget område for pasienter med covid-19-symtomer og har gjort klar dedikerte avdelinger og isolasjonsrom for å ta imot potensielle covid-19-pasienter på sykehusene vi driver. Det drives også helseinformasjonsarbeid i leirene, og vi fortsetter så godt vi kan de vanlige prosjektene våre. 

Les mer: Fem store utfordringer for korona-responsen i verdens største flyktningleir 

Kambodsja

I Kambodsja har Leger Uten Grenser satt våre hepatitt C-prosjekter på vent. Teamene bidrar nå med utvikling av nasjonale retningslinjer for smittevern og behandling av covid-19-pasienter. Vi gir også opplæring av helsearbeidere og gir teknisk støtte til helsefasiliteter i tre provinser. 

Filipinene 

På Filipinene har Leger Uten Grenser satt de vanlige prosjektene våre på vent for å kunne jobbe med andre organisasjoner i forbindelse med helseinformasjonsarbeid. 

Hong Kong

I Hong Kong jobber vi med helseinformasjonsarbeid til sårbare grupper. Leger Uten Grenser har også startet opp work shops som retter fokus på mentalhelsebehov. Vi har også laget informasjonsvideoer som tar opp myter rundt viruset, i tillegg til en film om hvordan håndtere stress og angst. Restriksjoner i forbindelse med sosial kontakt gjør at teamene våre jobber nå på nett i stede for på gaten. Ettersom utbruddet har vart i flere måneder fokuserer vi nå på stresslindring og mentalhelse. 

Vi har også covid-19 respons i gang i Usbekistan, Kirgisistan, Malaysia og Indonesia. 

Artikkelen fortsetter under bildet

Hjemløse mennesker er sårbare for korona-viruset og Leger Uten Grenser støtter flere sentre for hjemløse og papirløse migranter i 
flere steder i verden. Her fra Belgia hvor vi gir helsesjekker og annen helsehjelp. Foto: Kristof Vadino

Dette gjør vi i Europa

Leger Uten Grenser er en del av covid-19-responsen i flere europeiske land – vår største epidemirespons i Europa siden organisasjonen ble stiftet 1971. Vi jobber på flere sykehus og klinikker, og støtter særlig opp arbeidet med eldre, hjemløse, migranter og flyktninger, papirløse og andre sårbare grupper. 

Leger Uten Grenser bistår nå helsemyndighetene med covid-19-respons i flere hardt rammede  land, blant annet Italia, Spania, Belgia og Frankrike. Vi jobber også med covid-19-respons i Sveits, Hellas, Nederland, Storbritania, Tyskland, Ukraina og Portugal. 

Vi har også tidligere gitt støtte til Bærum-sykehus i Norge med rådgivining og smittervern. 

Les mer: Leger Uten Grensers største epidemirespons i Europa

Dette gjør vi i Oseania

På Papua-ny-Guinea har vi satt tuberkulose-prosjektene våre på vent. Teamene våre driver nå med opplæring i smittevern, helsesjekk og hvordan prioritere pasientbehov i landets 22 provinser.  
 

Interessert i å jobbe i felt? 

Leger Uten Grenser i Norge sender ut feltarbeidere på rundt 100 oppdrag hvert år. Vi trenger både medisinske og ikke-medisinske folk på bakken, og mange ulike profiler. 

Hva trengs, hva ser vi etter nå - og hvordan er det å jobbe i felt? 

Mer i denne seksjonen  
Pasienthistorier
Feltblogg
Land
Helseutfordringer
Flyktninger
Krig og konflikt
Sykdommer
Brigitte Rossotti / Médecins Sans Frontières
Hjem > Nyheter > Korona-viruset: Slik jobber vi i land verden over
Nyheter

Korona-viruset: Slik jobber vi i land verden over

07.04.2020 | Oppdatert 03.06.2020
        

Vi er særlig bekymret for sårbare grupper som bor i overfylte flyktningleirer, mennesker på flukt, papirløse, hjemløse og andre befolkningsgrupper som allerede har begrenset tilgang på helsehjelp. 

Korona-pandemien: Dette gjør vi, slik forbereder vi oss og dette bekymrer vi oss for

Mer informasjon om covid-19-responsen vår i de ulike landene vi jobber i fortsetter under bildet

På tross av covid-19 respons i mange land forsøker vi også så godt det lar seg gjøre å fortsette våre vanlige prosjekter, og sørge for livreddende behandling for andre sykdommer og helseutfordringer.
Her fra mor-barnklinikken vår utenfor Morialeiren på Lesvos i Hellas. Foto: Peter Caesar

Annen helsehjelp må ikke gå på bekostning av covid-19-responsen 

Helsearbeidere vil trenge støtte for å gi pasienter den omsorgen og pleien som kreves. Omfanget av denne pandemien vil begrense muligheten vår til å respondere i så stor skala som vi skulle ønske, men vi vil gjøre det vi kan med de ressurser vi har tilgjengelig. Flere land er også hardt rammet i Europa, og vi har flere medisinske team som bistår i pandemien i de verst rammede landene. Vi har også omgjort noen av prosjektene våre til å jobbe med covid-19, og vi jobber sammen med helsemyndighetene i mange land for å bidra i kampen mot viruset.

Samtidig gjør vi alt vi kan for å fortsette våre vanlige prosjekter, og sørge for livreddende behandling for andre sykdommer og helseutfordringer. 

Glemt krise: Verdens største utbrudd av meslinger raser i DR Kongo

Slik jobber vi med korona-viruset i land verden over

Artikkelen fortsetter under bildet

I São Paulo gir vi hjemløse mennesker helsesjekk på herberger, og vi driver også med helseinformasjonsarbeid. Foto: Andre Francois / Leger Uten Grenser

 

Nord-Amerika, Latin-Amerika og Karibien

I slutten av mai 2020 erklærte Verdens helseorganisasjon Sør-Amerika som nytt episenter i korona-pandemien. Leger Uten Grenser jobber i ti land med covid-19 respons i Amerika, og forsøker også så godt det lar seg gjøre å drive våre vanlige prosjekter.

Arbeidet vårt er særlig rettet mot sårbare grupper som fattige mennesker, flyktninger, migranter, asylsøkere, eldre og hjemløse. 

Les mer: Dette gjør vi i Nord-Amerika, Latin-Amerika og Karibien

Artikkelen fortsetter under bildet

Adrien Mahama er vann- og sanitærkoordinator i Sør-Sudan og sørger for opplæring i forebygging og infeksjonskontroll på Al Sabah-sykehuset i Juba. Her forbereder vi oss på å ta imot potensielle covid-19-pasienter.
Foto: Gabriele François Casini/Leger Uten Grenser

 

Dette gjør vi i Afrika

Leger Uten Grenser bidrar med korona-responsen og forbredelser i flere enn 20 afrikanske land, samtidig som vi gjør så godt vi kan for å fortsette våre vanlige prosjekter . 

Vi er særlig bekymret for sårbare grupper som bor i flyktningleirer, mennesker på flukt, hjemløse og mennesker i land med svake helsesystemer. Våre medisinske team har derfor forberedt seg på potensielle tilfeller av covid-19-viruset i lengre tid, og satt i gang tiltak i de vanlige prosjektene våre. 

Nå har vi covid-19-respons i disse afrikanske landene: Burkina Faso, Den demokratiske republikken Kongo, Uganda, Kenya, Kamerun, Elfenbenkysten, Sudan, Sør-Sudan, Malawi, Mali, Niger, Nigeria, Mosambik, Libya, Guinea Bissau, Senegal, Guinea, Liberia, Sierra Leone, Eswatini, Den sentralafrikanske republikk, Zimbabwe, Tanzania, Somalia and Somaliland. 

Les mer: Korona-respons: Dette gjør vi i Afrika

Artikkelen fortsetter under bildet

Her deler et team ut tepper og hygieneartikler til internt fordrevne mennesker i Nordvest-Syria.  I Syria forbereder vi oss for potensielle tilfeller av covid-19 i områder hvor
lokale helsemyndigheter nesten ikke fungerer på grunn av konflikten. Foto: Leger Uten Grenser

 

Dette gjør vi nå i Midtøsten 

Palestina

Så langt er det få rapporterte tilfeller i Gaza, men Leger Uten Grenser har redusert sine vanlige medisinske prosjekter for å være klar for covid-19-pasienter etter behov. På Vestbredden startet vi en nødhjelpstelefon for å gi mentalhelsehjelp til sårbare grupper som innsatte, syke, de som sitter i hjemmeisolasjon og helsearbeidere som jobber i frontlinjen. 

Syria

I Syria forbereder vi oss for potensielle tilfeller av covid-19 i områder hvor lokale helsemyndigheter nesten ikke fungerer på grunn av konflikten.  Vi driver også med opplæring og gir teknisk støtte (identifisere og sette opp isolasjonsområder) på sykehus vi støtter i Azaz og Idlib. 

Nordvest i Syria går vi gjennom systemene for hvordan man skal prioritere pasientbehov (triage) når de ankommer noen av sykehusene vi støtter. Vi jobber også med pasientflyt slik at man raskt kan sørge for å isolere potensielle covid-19-pasienter fra andre pasienter. På disse sykehusene har vi også satt opp egne hygienekomiteer og donert beskyttelsesutstyr til de ansatte. I noen av leirene vi jobber i har vi også innført triage-systemet på mobile klinikker. Det er også satt i gang ekstra tiltak rundt smittevern og prosedyrer, noe som også er gjeldende når vi deler ut nødhjelpspakker. 

På Al Salama-sykehuset og på sykehus og klinikker vi støtter i Idlib driver vi opplæring om covid-19 og smittevernsutstyr for helsepersonell. Det blir satt opp isolasjonsrom og ulike pasientområder blir identifisert for å sørge for trygg pasientflyt. 

Det er også satt i gang retningslinjer for infeksjonskontroll på ulike avdelinger og akuttmottaket på sykehus vi støtter. I leirene jobber vi via mobile klinikker med å implementere prosedyrer for isolering av mistenkte tilfeller. Vi deler også ut nødhjelpspakker som blant annet inneholder hygieneartikler. Vi fortsetter også med vannforsyning i leirene. I tillegg har vi trappet opp helseinformasjonsarbeidet vårt i forbindelse med korona. 

Nordøst i Syria gir vi opplæring og har beredskapstiltak på Hassekeh National Hospital og i Al Hol-leiren. Det innebærer overvåkning, identifisering, pasientflyt, opplæring i hvordan prioritere pasientbehov, smittevern og behandling. Vi støtter også opp logistikk rundt beredskap. Våre vanlige aktiviteter og støtten til Raqqa sykehus og Kobane mødrehelsesykehus fortsetter. I Al Hol-leiren forsetter vi med ernæringsbehandling for innlagte pasienter, vi har et telt hvor vi gir sårbehandling og vi jobber med vann- og sanitærforhold. 

Les mer på MSF.org: Northwest Syria: “COVID-19 adds another layer of complexity to an already catastrophic situation”

Artikkelen fortsetter under bildet

I Syria tar vi mange forhåndsregler og forbreder oss på potensielle covid-19-pasienter. Her er fra en av våre mobile klinikker nordvest i landet. Foto: Omar Haj Kadour/Leger Uten Grenser

 

Jordan 

Vi har vurdert situasjonen i Zaatari flyktningleiren i Jordan og er klare til å bistå myndighetene ytterlige etter behov. På sykehuset vårt i Amman jobber vi med muligheten om å gjøre dette om til et korona-behandlingssenter hvis det skulle bli aktuelt, og om vi får riktig autorisasjon. Våre vanlige pasienter har blitt flyttet til et annet sted. Vi gir opplæring og annen støtte til en legeforening, og har vurdert behov i Zaatari flyktningleiren. Mentalhelsehjelp prosjektene våre går nå over telefon, men vi fortsetter å gi medisiner til mennesker med ikke-smittsomme-sykdommer i Irbid og Ramtha. 

Irak

I Irak startet Leger Uten Grenser nylig å støtte Baghdads Ibn al-Khatib-sykehuset. Dette er ett av tre karantenesykehus i byen designet av irakiske helsemyndigheter. Her gir vi opplæring i hvordan prioritere pasientbehov og infeksjonskontroll. Tidligere har vi donert smittevernsutstyr, og gitt opplæring i bruken av det. 

I Mosul har vi utstyrt en bygning til en isolasjonsenhet (drevet av helsemyndighetene) med plass til 50 pasienter på Al Salam-sykehusets område. Her ligger også Al Shifa-sykehuset som Leger Uten Grenser gjenoppbygget i 2019, og som nå er der covid-19-pasienter fra Ninawa-provinsen vil bli henvist til. Vi støtter også opp arbeidet om å sette opp 40 isolasjonsenheter, og 30 sengeplasser. 

De vanlige prosjektene våre i Ninanwa, Diyala, Kirkuk og Bagdad fortsetter å gå som normalt, og sørger for livreddende helsehjelp. De får også støtte for å kunne identifisere covid-19-pasienter, og ekstra tiltak blir iverksatt for å beskytte pasienter og helsepersonell. 

Artikkelen fortsetter under bildet

Opplæring av helsearbeidere er en viktig del av covid-19 responsen til Leger Uten Grenser i flere land, her fra Bagdad i Irak hvor vi har flere covid-19 prosjekter. Foto: Leger Uten Grenser 

 

Jemen

Leger Uten Grenser har vært med på å sette opp behandlingssentre og en isolasjonsenhet i samarbeid med helsemyndighetene i Aden i Jemen. Vi har også satt i gang ekstra tiltak i de vanlige prosjektene våre i 13 provinser, og hjelper sykehus flere steder i landet i covid-19-responsen. Det innebærer blant annet opplæring, støtte til å bygge behandlingsentre og donasjon av medisiner og utstyr.

Korona: Katastrofe i Aden – FN og giverland må øke støtten til Jemen umiddelbart

Libanon

I Zahle i Libanon støtter vi myndighetenes sykehus Elias Hraoui Governmental Hospital. Her driver vi en barneavdeling, og nå er sykehuset blitt et henvisningssykehus for covid-19-pasienter. Derfor jobber vi blant annet med å organisere et triage-telt (for å prioritere pasientbehov) for barn utenfor sykehuset. Vi hjelper også til med mistenkte tilfeller på intensiven og barneintensivavdelingen. Leger Uten Grenser setter også opp et akuttværelse utenfor sykehuset for å prioritere pasientbehov og utføre helsesjekk på voksne. 

Sykehuset vårt i Bar Elias er nå satt opp til å ta imot potensielle covid-19-pasienter døgnet rundt. Vi har derfor midlertidig utsatt de ikke-akutte operasjonene for å være best mulig forberedt, men vi tilbyr fremdeles sårbehandling. 

Vi er også i kontakt med flere andre sykehus i Hermel og Saida for å kunne hjelpe til med logistikk, opplæring og medisinsk utstyr. 

I Dora i Beirut har Leger Uten Grenser satt opp en medisinsk hjelpelinje i samarbeid med en lokal organisasjon som jobber med migranter. Målet er å bistå med informasjon om hvordan man kan få medisinsk støtte og assistanse, og målgruppen er særlig kvinnelige arbeidsmigranter. 

Artikkelen fortsetter under bildet

Her utfører Sarir Ahmad helseinformasjonsarbeid utenfor fødselsavdelingen på Timergara DHQ sykehuset i Pakistan. Helseinformasjonsarbeid er kritisk under sykdomsutbrudd og epidemier,
og særlig er det viktig å holde sykehus og andre helsesentre rene og unngå smitte. Foto: Nasir Ghafoor

 

Dette gjør vi i Asia

Afghanistan 

I Afghanistan jobber Leger Uten Grenser med helsemyndighetene på et covid-19-behandlingssenter i Herat med infeksjonsforebygging og smittevern. Det har blitt satt i gang flere tiltak i de vanlige prosjektene vi driver, og gjør det vi kan for å fortsette det vanlige arbeidet. 

Pakistan

I Timergara i Pakistan utfører team daglig rundt 1000 helsesjekker med pasienter med covid-19 symptomer. Vi driver også en isolasjonsenhet med 15 senger, og henviser alvorlige syke pasienter. Leger Uten Grenser jobber også med ambulansetjenester og driver omfattende helseinformasjonsarbeid i nesten alle stedene vi allerede hadde prosjekter i. 

Bangladesh

Leger Uten Grenser fortsetter arbeidet vårt med rohingya-flyktningene i Bangladesh hvor det nesten bor én million mennesker under forferdelige forhold. Vi har satt opp et eget område for pasienter med covid-19-symtomer og har gjort klar dedikerte avdelinger og isolasjonsrom for å ta imot potensielle covid-19-pasienter på sykehusene vi driver. Det drives også helseinformasjonsarbeid i leirene, og vi fortsetter så godt vi kan de vanlige prosjektene våre. 

Les mer: Fem store utfordringer for korona-responsen i verdens største flyktningleir 

Kambodsja

I Kambodsja har Leger Uten Grenser satt våre hepatitt C-prosjekter på vent. Teamene bidrar nå med utvikling av nasjonale retningslinjer for smittevern og behandling av covid-19-pasienter. Vi gir også opplæring av helsearbeidere og gir teknisk støtte til helsefasiliteter i tre provinser. 

Filipinene 

På Filipinene har Leger Uten Grenser satt de vanlige prosjektene våre på vent for å kunne jobbe med andre organisasjoner i forbindelse med helseinformasjonsarbeid. 

Hong Kong

I Hong Kong jobber vi med helseinformasjonsarbeid til sårbare grupper. Leger Uten Grenser har også startet opp work shops som retter fokus på mentalhelsebehov. Vi har også laget informasjonsvideoer som tar opp myter rundt viruset, i tillegg til en film om hvordan håndtere stress og angst. Restriksjoner i forbindelse med sosial kontakt gjør at teamene våre jobber nå på nett i stede for på gaten. Ettersom utbruddet har vart i flere måneder fokuserer vi nå på stresslindring og mentalhelse. 

Vi har også covid-19 respons i gang i Usbekistan, Kirgisistan, Malaysia og Indonesia. 

Artikkelen fortsetter under bildet

Hjemløse mennesker er sårbare for korona-viruset og Leger Uten Grenser støtter flere sentre for hjemløse og papirløse migranter i 
flere steder i verden. Her fra Belgia hvor vi gir helsesjekker og annen helsehjelp. Foto: Kristof Vadino

Dette gjør vi i Europa

Leger Uten Grenser er en del av covid-19-responsen i flere europeiske land – vår største epidemirespons i Europa siden organisasjonen ble stiftet 1971. Vi jobber på flere sykehus og klinikker, og støtter særlig opp arbeidet med eldre, hjemløse, migranter og flyktninger, papirløse og andre sårbare grupper. 

Leger Uten Grenser bistår nå helsemyndighetene med covid-19-respons i flere hardt rammede  land, blant annet Italia, Spania, Belgia og Frankrike. Vi jobber også med covid-19-respons i Sveits, Hellas, Nederland, Storbritania, Tyskland, Ukraina og Portugal. 

Vi har også tidligere gitt støtte til Bærum-sykehus i Norge med rådgivining og smittervern. 

Les mer: Leger Uten Grensers største epidemirespons i Europa

Dette gjør vi i Oseania

På Papua-ny-Guinea har vi satt tuberkulose-prosjektene våre på vent. Teamene våre driver nå med opplæring i smittevern, helsesjekk og hvordan prioritere pasientbehov i landets 22 provinser.  
 

Interessert i å jobbe i felt? 

Leger Uten Grenser i Norge sender ut feltarbeidere på rundt 100 oppdrag hvert år. Vi trenger både medisinske og ikke-medisinske folk på bakken, og mange ulike profiler. 

Hva trengs, hva ser vi etter nå - og hvordan er det å jobbe i felt? 

 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen