Kenya

Foto: Patrick Meinhardt

Kenya


Nødhjelpsrespons, svangerskapshelse, hiv- og tuberkulose og helsehjelp for rusavhengige er noe av det vi jobber med i Kenya. 

Hjem > Land > Kenya
Oppdatert 09.10.2020
        

Dette er situasjonen

Levealderen i Kenya fortsetter å øke, og det har vært store fremskritt for hiv- og tuberkulosepasienter. Likevel er det flere sårbare grupper med begrenset tilgang på helsehjelp, og mødredødeligheten i landet er fremdeles alt for høy.

Det bor også flere enn 200.000 flyktninger i Dadaab-leiren, de fleste flyktet fra krig og vold i Somalia. 

Glemt krise 2020: De glemte flyktningene i Kenya

Dette gjør vi i Kenya

Leger Uten Grenser har jobbet i Kenya siden 1987 og har i dag flere prosjekter rundt om i landet. Vi fortsetter arbeidet vårt i Dadaab-flyktningleir som ble opprettet for nesten tretti år siden.

Vi jobber også med rusavhengige, gir hiv-og tuberkulosebehandling, mor-barn-helsehelsetjenester og behandler ofre for seksuliasert vold. 

I 2019 hadde vi blant annet 21.400 innleggelser, 14.000 hivpasienter i behandling og assisterte ved 8900 fødsler. Vi behandler også 3700 pasienter for seksualisert vold. 

Les mer: Historier fra Kenyas største slumområde 

Artikkelen fortsetter under bildet

Dadaab-flyktningleir ble opprettet for nesten tretti år siden og Leger Uten Grenser har jobbet der like lenge og har blant annet et sykehus i Dagahaley-leiren.
Fremdeles bor det flere enn 200.000 flyktninger i Dadaab, de fleste flyktet fra krig og vold i Somalia. Foto: Paul Odongo

 

Hivbehandling i Homa Bay

Kenya er et land hvor svært mange hivpasienter er i behandling, men i Homa Bay-distriktet er det dessverre mange som får avbrutt- eller feil behandling. Vi har sett mange hivpasienter som derfor utvikler andre lidelser, slik som Kaposi’s sarkoma. Feilbehandling eller avbrutt hiv-behandling er noe av det vi jobber mest med i Homa Bay, samt pasienter med langtkommen infeksjon og programmer rettet mot ungdom.

Mer enn halvparten av de innlagte pasientene på Homa Bay henvisningsdistrikts-sykehus er hivpositive. På dette sykehuset støtter Leger Uten Grenser opp to voksenavdelinger og en tuberkuloseavdeling. Hver måned dør det gjennomsnittlig 18 hivpasienter på sykehuset, nesten 30 prosent innen de første 24 timene. 

Det gjør at vi har innført flere innovative systemer, blant annet et eget laboratorium som kan gi resultater kjapt. Med et dedikert område hvor pasienter kan bli testet når de ankommer sykehuset har dette ført til at pasienter får behandling fortere. Vi driver også en oppfølgingsklinikk på sykehuset, som samarbeider med lokale klinikker og helsesentre der pasientene bor. 

Artikkelen fortsetter under bildet

HOMA BAY: Lege Ogembo sjekker her hvordan pasient John Opiyo har det under morgenrunden på hiv/aids-avdelingen på sykehuset i Homa Bay. 
I Homa Bay er 25 prosent av innbyggerne smittet av viruset, det høyeste i hele landet. Foto: Patrick Meinhardt

De glemte flyktningene i Dadaab-leiren

Leger Uten Grenser har jobbet i Dadaab-leirkomplekset siden flyktningleiren ble opprettet i 1991. Leiren skulle være et midlertidig bosted for de titusener av menneskene som flyktet fra krigen i Somalia.  På det meste bodde det nesten én halv million mennesker i leiren, og var da verdens største flyktningleir. i dag bor det rundt 217.000 mennesker i Dadaab, mange er født og oppvokst i leiren. 

Leger Uten Grenser jobber i den største leiren i Dadaab - Dagahaley-leiren. Her driver vi et sykehus med plass til 100 innlagte pasienter og har to helseposter. Her gir vi gratis helsehjelp til flyktningene og til lokalsamfunnet. I 2018 utførte vi flere enn 175.00 pasientkonsultasjoner og flere enn 10.000 pasienter var innlagt i løpet av året på sykehuset. Vi jobber med alt fra ernæringshjelp, seksual- og reproduktiv helsehjelp, akuttkirurgi, vaksinering til hiv og tuberkulosebehandling. Vi gir også behandling til ofre for seksualisert vold, helsehjelp til pasienter med kroniske lidelser og mental helsehjelp.

Glemt krise 2020: De glemte flyktningene i Kenya

Artikkelen fortsetter under bildet

KIBERA: Helsepromotør Siama Musine kaster vann over en stein som er dekket av maling som kun vil vise seg når det regner. Etter 20 år har Leger Uten Grenser overlevert prosjektene våre
i Kibera- landets største slum over til helsemyndighetene. Foto: Bryan Jaybee

Svangerskap- og nyfødthelsehjelp i Mombasa

I 2018 ble rehabiliteringsarbeidet på Mrima helsesenter ferdig. Her er det plass til 36 innlagte pasienter, har bedre medisinsk utstyr og større konsultasjonsrom. Det betyr at vi kan gi bedre helsehjelp til flere pasienter enn tidligere. I dette tettbefolkede området er ingen andre dedikerte tilbud for akutt helsehjelp for svangerskap eller akutt helsehjelp til nyfødte. I 2018 assisterte vi ved nesten 7000 fødsler på helsesentret. Vi ga også helsehjelp til ofre for seksualisert vold, og drev helseinformasjonsarbeid. 

Behandling av ikke-smittsomme sykdommer i Embu

Vi driver et mentorprogram for ansatte i helsemyndighetene for hvordan lede behandling av ikke-smittsomme sykdommer som astma, diabetes, høyt blodtrykk og epilepsi. I november 2018 hadde 15 mennesker fullført dette programmet. 

Helsehjelp til rusavhengige i Kiambu

Etter en vurdering i 2018 oppdaget Leger Uten Grenser at rusavhengige måtte få bedre tilgang på helsehjelp i Kiambu-distriktet. I samarbeid med lokale partnere gjennomførte vi en helseinformasjonskampanje hvor vi ønsket å øke bevisstheten rundt problematikken, i tillegg til at vi åpnet en spesialisert klinikk i Karuri i 2019. 

Artikkelen fortsetter under bildet

En lykkelig mor sammen med sitt nyfødte barn på sykehuset til Leger Uten Grenser i Likoni i Mombasa. Foto: Paul Odongo/Leger UTen Grenser

 

Vold, seksualisert- og kjønnsbasert vold i Nairobi

I Nairobis Eastlands-område jobber vi med ambulansehenvisninger, vi har et gratis ringesenter og et eget skaderom for voldsskader. I 2018 kom det inn 7600 samtaler til ringesentret, noe som førte til 6230 ambulanseutrykninger. 4340 mennesker ble henvist til andre helsefasiliteter. På skaderommet vårt ble det utført til sammen 9250 pasientkonsultasjoner i løpet av 2018. 

Vi drev også en spesialisert klinikk for ofre for seksualisert- eller kjønnsbasert vold i Eastlands. Leger Uten Grenser støttet også fire andre lokale helsesentre som ble drevet av helsemyndighetene. I 2018 fikk rundt 269 pasienter behandling hver måned, noe som er 18 prosent flere enn året før. Vi hadde også team som drev med helseinformasjonsarbeid for å øke bevisstheten rundt seksualisert- og kjønnsbasert vold i lokalsamfunnet. Dette innebar også informasjon om hvor de kan oppsøke hjelp. 

I tillegg støttet vi helsemyndighetene med behandling av resistent tuberkulose med både opplæring og utstyr.

Artikkelen fortsetter under bildet

En sykepleier hjelper Suádo Mohamed Arab og hennes nyfødte barn på klinikken til Leger Uten Grenser i Dadaab.
Leiren er en av verdens største flyktingleire hvor rundt 230.000 flyktninger fra Somalia bor. Foto: Tom Maruko

Nødhjelpsrespons

I løpet av 2018 rykket vi ut under flere sykdomsutbrudd og andre nødsituasjoner. Det innebar blant annet helsehjelp og utlevering av nødhjelpspakker til de mange som ble rammet av branner rundt om i landet. Her bisto vi også ambulansedriften. 

Kraftig regn tidligere på året førte til et stort kolerautbrudd som varte i fire måneder i Nairobi, Embu, Isiolo, Garissa og i Turkana. Her støttet vi behandling av pasienter og bisto med logistikk- og medisinsk utstyr. 

Vi hjalp også til under et influensautbrudd i Nanyuki i mars 2018 og rykket ut under et Rift Valley feberutbrudd i juni i Wajir. Rift Valley feber kan føre til dødelig blødningsfeber, og vi behandlet 82 pasienter mot sykdommen. Utbruddet kom også under kontroll etter noen få uker. 

Mot slutten av året måtte vi bistå Tabaka-sykehuset i Mandera etter at 100 mennesker med voldsskader kom over grensen fra Etiopia. 

 


 

 HVORFOR ER VI I KENYA 
 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen