Foto: Abhinav Chatterjee/MSF
Hjem > Nyheter > Korona-viruset: Slik jobber vi i land verden over
Nyheter

Korona-viruset: Slik jobber vi i land verden over

15.10.2020 | Oppdatert 12.02.2021
        

Siden koronapandemien brøt ut, har Leger Uten Grenser respondert i en rekke land verden over. Vi har gjennomført koronatiltak i eksisterende prosjekter, og vi har startet nye prosjekter mange steder. Vi har også omgjort noen av prosjektene våre til å jobbe med covid-19, og vi jobber sammen med helsemyndighetene i mange land for å bidra i kampen mot viruset.

Les mer: Våre siste nyheter om koronaviruset

Vi driver opplæring av helsearbeidere, utfører testing og behandling av pasienter med covid-19, bygger og drifter isolasjons- og behandlingssentre, donerer medisiner og utstyr, sprer helseinformasjon, deler ut hygieneartikler, og vi gir psykisk helsehjelp til mennesker berørt av pandemien.

Mer detaljert informasjon på MSF.org: Our response to the coronavirus COVID-19 pandemic

Mer om arbeidet vårt med korona fortsetter under bildet

Adrien Mahama er koordinator for vårt vann- og sanitærarbeid i Sør-Sudan og sørger for opplæring i forebygging og infeksjonskontroll på Al Sabah-sykehuset i Juba. Her forbereder vi oss på å ta imot potensielle covid-19-pasienter. Foto: Gabriele François Casini/Leger Uten Grenser

 

Vi er særlig bekymret for sårbare grupper som bor i overfylte flyktningleirer, mennesker på flukt, papirløse, hjemløse og andre befolkningsgrupper som allerede har begrenset tilgang på helsehjelp.

Samtidig som vi jobber for å bekjempe covid-19, gjør vi alt vi kan for å fortsette våre vanlige prosjekter og sørge for livreddende behandling for andre sykdommer og helseutfordringer. 

Det innebærer blant annet behandling av pasienter med hiv og tuberkulose, vaksinasjonskampanjer mot meslinger, forebyggende arbeid mot malaria, og kampen mot andre smittsomme sykdomsutbrudd som kolera eller ebola.

Slik jobber vi med korona-viruset i land verden over:

Afrika

Leger Uten Grenser bidrar i korona-responsen i 26 land i Afrika, og samtidig gjør vi så godt vi kan for å fortsette våre vanlige prosjekter. 

Vi er særlig bekymret for sårbare grupper som flyktninger og internt fordrevne, og mennesker med liten tilgang til helsehjelp. Våre team har forberedt seg på potensielle tilfeller av covid-19-viruset i lengre tid og satt i gang tiltak i de vanlige prosjektene våre, i tillegg til å sette opp egne dedikerte covid-19-prosjekter.

Utvalgte saker om korona i Afrika:

Per september 2020 har vi covid-19-respons i disse afrikanske landene:
Burkina Faso, Den sentralafrikanske republikk, Elfenbenskysten, Den demokratiske republikken Kongo, Eswatini, Etiopia, Guinea, Kamerun, Kenya, Liberia, Libya, Malawi, Mali, Mosambik, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Somalia og Somaliland, Sudan, Sør-Afrika, Sør-Sudan, Tanzania, Tsjad, Uganda, Zimbabwe. Vi har også jobbet i Guinea Bissau. 

Les også: Korona-respons: Dette har vi gjort i Afrika – land for land

Artikkelen fortsetter under bildet

Her deler et team ut tepper og hygieneartikler til internt fordrevne mennesker i Nordvest-Syria. I Syria har vi forberedt oss på potensielle tilfeller av covid-19 i områder hvor lokale helsemyndigheter nesten ikke fungerer på grunn av konflikten. Foto: Leger Uten Grenser

 

Dette gjør vi nå i Midtøsten 

I alle Leger Uten Grensers prosjekter i Libanon, Palestina, Syria, Irak, Jemen, Jordan og Libya har vi innført tiltak for å bekjempe koronaviruset.

Utvalgte saker om korona i Midtøsten:

Vi har en omfattende respons på pandemien også i Midtøsten. Vi driver med opplæring, testing, behandling, drift av isolasjons- og behandlingssentre, helseinformasjon, utdeling av hygieneartikler, og vi donerer medisiner og utstyr. Vi gir også psykisk helsehjelp.

I tillegg gjør vi det vi kan for å fortsette arbeidet vi drev med før pandemien brøt ut.

Les mer: Slik jobber vi med koronaviruset i Midtøsten – land for land

Artikkelen fortsetter under bildet

I São Paulo utfører vi helsesjekk på hjemløse mennesker som holder til på herberger, og vi driver også med helseinformasjonsarbeid. Foto: Andre Francois / Leger Uten Grenser

 

Nord-Amerika, Latin-Amerika og Karibien

I slutten av mai 2020 erklærte Verdens helseorganisasjon Sør-Amerika som nytt episenter i korona-pandemien. Flere land har blitt særlig hardt rammet, deriblant Brasil, Colombia, Argentina, Peru og Mexico.

Utvalgte saker om korona i Amerika:

Per september 2020 jobber Leger Uten Grenser i 12 land med covid-19:
Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador, Haiti, Honduras, Mexico, Peru, USA, Venezuela. Vi har også jobbet i Canada.

Arbeidet vårt er særlig rettet mot sårbare grupper som fattige mennesker, flyktninger, migranter, asylsøkere, eldre og hjemløse.

Vi gjør også det vi kan for å opprettholde våre vanlige prosjekter. 

Les også: Dette har vi gjort Nord-Amerika, Latin-Amerika og Karibien - land for land 

Artikkelen fortsetter under bildet

Her utfører Sarir Ahmad helseinformasjonsarbeid utenfor fødselsavdelingen på Timergara DHQ-sykehuset i Pakistan. Helseinformasjonsarbeid er kritisk under sykdomsutbrudd og epidemier, og det er særlig viktig å holde sykehus og helsesentre rene og unngå smitte. Foto: Nasir Ghafoor


Asia

Leger Uten Grensers første respons på pandemien var i Hong Kong og i en rekke andre asiatiske land.

Utvalgte saker om korona i Asia:

Per september 2020 jobber vi med covid-19 i:
Afghanistan, Bangladesh, Filippinene, Hongkong, India, Indonesia, Kirgisistan, Malaysia, Myanmar, Pakistan, Tadsjikistan og Usbekistan. Vi har også jobbet i Japan og Kambodsja.

Artikkelen fortsetter under bildet

På tross av covid-19-respons i mange land forsøker vi også så godt det lar seg gjøre å fortsette våre vanlige prosjekter, og sørge for livreddende behandling for andre sykdommer og helseutfordringer.
Her fra mor-barn-klinikken vår utenfor Moria-leiren på Lesvos i Hellas. Foto: Peter Caesar

 

Europa

I land med solide helsesystemer er Leger Uten Grensers fokus å tilby ekspertise og rådgivning innen krisehåndtering og folkehelsetilnærminger, støtte overbelastede helsefasiliteter, sørge for at helsearbeidere er beskyttet, og hjelpe sårbare grupper, slik som hjemløse, eldre og migranter og flyktninger.

Per september 2020 jobber vi i Belgia, Frankrike, Hellas, Russland og Ukraina.

I april/mai støttet vi helsemyndighetene i mange land, og innsatsen var vår største epidemirespons i Europa siden organisasjonen ble stiftet 1971.

Vi har jobbet på en rekke sykehus og klinikker, og støttet særlig arbeidet med eldre, hjemløse, migranter og flyktninger, papirløse og andre sårbare grupper. 

Utvalgte saker om korona i Europa:

Under pandemien har vi jobbet i alle disse europeiske landene:
Belgia, Frankrike, Hellas, Italia, Nederland, Portugal, Russland, Spania, Sveits, Storbritannia, Tyskland og Ukraina.

Vi har også gitt støtte til Bærum sykehus i Norge med rådgivning og innen smittevern.

Les også: Fra ebola i Vest-Afrika til korona i Norge

Oseania

Vi har også jobbet på Papua Ny-Guinea. Der har vi blant annet gitt opplæring i smittevern, helsesjekk og hvordan prioritere pasientbehov i landets 22 provinser.

 

Er du interessert i å jobbe i felt?

Leger Uten Grenser i Norge sender ut feltarbeidere på rundt 100 oppdrag hvert år. Vi trenger både medisinske og ikke-medisinske folk på bakken, og det er behov for mange ulike profiler. 

Hva trengs, hva ser vi etter nå – og hvordan er det å jobbe i felt?

Mer i denne seksjonen  
Nyheter fra felt
Land
Sykdommer og helse
Flyktninger
Naturkatastrofer
Krig og konflikt
Foto: Abhinav Chatterjee/MSF
Hjem > Nyheter > Korona-viruset: Slik jobber vi i land verden over
Nyheter

Korona-viruset: Slik jobber vi i land verden over

15.10.2020 | Oppdatert 12.02.2021
        

Siden koronapandemien brøt ut, har Leger Uten Grenser respondert i en rekke land verden over. Vi har gjennomført koronatiltak i eksisterende prosjekter, og vi har startet nye prosjekter mange steder. Vi har også omgjort noen av prosjektene våre til å jobbe med covid-19, og vi jobber sammen med helsemyndighetene i mange land for å bidra i kampen mot viruset.

Les mer: Våre siste nyheter om koronaviruset

Vi driver opplæring av helsearbeidere, utfører testing og behandling av pasienter med covid-19, bygger og drifter isolasjons- og behandlingssentre, donerer medisiner og utstyr, sprer helseinformasjon, deler ut hygieneartikler, og vi gir psykisk helsehjelp til mennesker berørt av pandemien.

Mer detaljert informasjon på MSF.org: Our response to the coronavirus COVID-19 pandemic

Mer om arbeidet vårt med korona fortsetter under bildet

Adrien Mahama er koordinator for vårt vann- og sanitærarbeid i Sør-Sudan og sørger for opplæring i forebygging og infeksjonskontroll på Al Sabah-sykehuset i Juba. Her forbereder vi oss på å ta imot potensielle covid-19-pasienter. Foto: Gabriele François Casini/Leger Uten Grenser

 

Vi er særlig bekymret for sårbare grupper som bor i overfylte flyktningleirer, mennesker på flukt, papirløse, hjemløse og andre befolkningsgrupper som allerede har begrenset tilgang på helsehjelp.

Samtidig som vi jobber for å bekjempe covid-19, gjør vi alt vi kan for å fortsette våre vanlige prosjekter og sørge for livreddende behandling for andre sykdommer og helseutfordringer. 

Det innebærer blant annet behandling av pasienter med hiv og tuberkulose, vaksinasjonskampanjer mot meslinger, forebyggende arbeid mot malaria, og kampen mot andre smittsomme sykdomsutbrudd som kolera eller ebola.

Slik jobber vi med korona-viruset i land verden over:

Afrika

Leger Uten Grenser bidrar i korona-responsen i 26 land i Afrika, og samtidig gjør vi så godt vi kan for å fortsette våre vanlige prosjekter. 

Vi er særlig bekymret for sårbare grupper som flyktninger og internt fordrevne, og mennesker med liten tilgang til helsehjelp. Våre team har forberedt seg på potensielle tilfeller av covid-19-viruset i lengre tid og satt i gang tiltak i de vanlige prosjektene våre, i tillegg til å sette opp egne dedikerte covid-19-prosjekter.

Utvalgte saker om korona i Afrika:

Per september 2020 har vi covid-19-respons i disse afrikanske landene:
Burkina Faso, Den sentralafrikanske republikk, Elfenbenskysten, Den demokratiske republikken Kongo, Eswatini, Etiopia, Guinea, Kamerun, Kenya, Liberia, Libya, Malawi, Mali, Mosambik, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Somalia og Somaliland, Sudan, Sør-Afrika, Sør-Sudan, Tanzania, Tsjad, Uganda, Zimbabwe. Vi har også jobbet i Guinea Bissau. 

Les også: Korona-respons: Dette har vi gjort i Afrika – land for land

Artikkelen fortsetter under bildet

Her deler et team ut tepper og hygieneartikler til internt fordrevne mennesker i Nordvest-Syria. I Syria har vi forberedt oss på potensielle tilfeller av covid-19 i områder hvor lokale helsemyndigheter nesten ikke fungerer på grunn av konflikten. Foto: Leger Uten Grenser

 

Dette gjør vi nå i Midtøsten 

I alle Leger Uten Grensers prosjekter i Libanon, Palestina, Syria, Irak, Jemen, Jordan og Libya har vi innført tiltak for å bekjempe koronaviruset.

Utvalgte saker om korona i Midtøsten:

Vi har en omfattende respons på pandemien også i Midtøsten. Vi driver med opplæring, testing, behandling, drift av isolasjons- og behandlingssentre, helseinformasjon, utdeling av hygieneartikler, og vi donerer medisiner og utstyr. Vi gir også psykisk helsehjelp.

I tillegg gjør vi det vi kan for å fortsette arbeidet vi drev med før pandemien brøt ut.

Les mer: Slik jobber vi med koronaviruset i Midtøsten – land for land

Artikkelen fortsetter under bildet

I São Paulo utfører vi helsesjekk på hjemløse mennesker som holder til på herberger, og vi driver også med helseinformasjonsarbeid. Foto: Andre Francois / Leger Uten Grenser

 

Nord-Amerika, Latin-Amerika og Karibien

I slutten av mai 2020 erklærte Verdens helseorganisasjon Sør-Amerika som nytt episenter i korona-pandemien. Flere land har blitt særlig hardt rammet, deriblant Brasil, Colombia, Argentina, Peru og Mexico.

Utvalgte saker om korona i Amerika:

Per september 2020 jobber Leger Uten Grenser i 12 land med covid-19:
Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador, Haiti, Honduras, Mexico, Peru, USA, Venezuela. Vi har også jobbet i Canada.

Arbeidet vårt er særlig rettet mot sårbare grupper som fattige mennesker, flyktninger, migranter, asylsøkere, eldre og hjemløse.

Vi gjør også det vi kan for å opprettholde våre vanlige prosjekter. 

Les også: Dette har vi gjort Nord-Amerika, Latin-Amerika og Karibien - land for land 

Artikkelen fortsetter under bildet

Her utfører Sarir Ahmad helseinformasjonsarbeid utenfor fødselsavdelingen på Timergara DHQ-sykehuset i Pakistan. Helseinformasjonsarbeid er kritisk under sykdomsutbrudd og epidemier, og det er særlig viktig å holde sykehus og helsesentre rene og unngå smitte. Foto: Nasir Ghafoor


Asia

Leger Uten Grensers første respons på pandemien var i Hong Kong og i en rekke andre asiatiske land.

Utvalgte saker om korona i Asia:

Per september 2020 jobber vi med covid-19 i:
Afghanistan, Bangladesh, Filippinene, Hongkong, India, Indonesia, Kirgisistan, Malaysia, Myanmar, Pakistan, Tadsjikistan og Usbekistan. Vi har også jobbet i Japan og Kambodsja.

Artikkelen fortsetter under bildet

På tross av covid-19-respons i mange land forsøker vi også så godt det lar seg gjøre å fortsette våre vanlige prosjekter, og sørge for livreddende behandling for andre sykdommer og helseutfordringer.
Her fra mor-barn-klinikken vår utenfor Moria-leiren på Lesvos i Hellas. Foto: Peter Caesar

 

Europa

I land med solide helsesystemer er Leger Uten Grensers fokus å tilby ekspertise og rådgivning innen krisehåndtering og folkehelsetilnærminger, støtte overbelastede helsefasiliteter, sørge for at helsearbeidere er beskyttet, og hjelpe sårbare grupper, slik som hjemløse, eldre og migranter og flyktninger.

Per september 2020 jobber vi i Belgia, Frankrike, Hellas, Russland og Ukraina.

I april/mai støttet vi helsemyndighetene i mange land, og innsatsen var vår største epidemirespons i Europa siden organisasjonen ble stiftet 1971.

Vi har jobbet på en rekke sykehus og klinikker, og støttet særlig arbeidet med eldre, hjemløse, migranter og flyktninger, papirløse og andre sårbare grupper. 

Utvalgte saker om korona i Europa:

Under pandemien har vi jobbet i alle disse europeiske landene:
Belgia, Frankrike, Hellas, Italia, Nederland, Portugal, Russland, Spania, Sveits, Storbritannia, Tyskland og Ukraina.

Vi har også gitt støtte til Bærum sykehus i Norge med rådgivning og innen smittevern.

Les også: Fra ebola i Vest-Afrika til korona i Norge

Oseania

Vi har også jobbet på Papua Ny-Guinea. Der har vi blant annet gitt opplæring i smittevern, helsesjekk og hvordan prioritere pasientbehov i landets 22 provinser.

 

Er du interessert i å jobbe i felt?

Leger Uten Grenser i Norge sender ut feltarbeidere på rundt 100 oppdrag hvert år. Vi trenger både medisinske og ikke-medisinske folk på bakken, og det er behov for mange ulike profiler. 

Hva trengs, hva ser vi etter nå – og hvordan er det å jobbe i felt?

 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen