Foto: Leger Uten Grenser
Hjem > Nyheter > Brasil: Flere mennesker risikerer å dø uten politisk enighet
Nyheter

Brasil: Flere mennesker risikerer å dø uten politisk enighet

20.05.2020 | Oppdatert 28.05.2020
        

– Brasils politiske ledelse har ikke hatt en samlet strategi for å bekjempe korona-viruset, og dette ser vi nå de alvorlige konsekvensene av. Her har covid-19-dødsfall i beste fall blitt sett på som vanlige dødsfall. I verste fall har de omkomne blitt totalt ignorert. Som en humanitær organisasjon er vi nødt til å fordømme denne ignoransen, forteller lege Morten Rostrup i Leger Uten Grenser.

Rostrup reiser ofte til landet og kjenner de sosiale og medisinske forholdene godt. Han følger utviklingen nøye og har løpende kontakt med venner i landet.

Politisk uenighet rammer folket

I Brasil har det vært stor politisk splid om håndteringen av utbruddet. Mens presidenten har oppfordret folk til å leve så godt som normalt, har de fleste guvernører gått inn for strengere smittevernstiltak i tråd med Verdens helseorganisasjons (WHO) råd.

Sist uke publiserte vi en kronikk i en av Brasils største aviser, med et klart budskap om at folk må holde seg hjemme.

– Handlekraft og en samstemt strategi må på plass for å hindre at flere mennesker mister livet til viruset. For mange er det allerede for sent. Vi kan ikke akseptere at dødstallene fortsetter å stige, forteller Rostrup.

Artikkelen fortsetter under bildet

Leger Uten Grenser evaluerer helsetilstanden til hjemløse i krisesentre i sentrum av Brasils største by São Paulo. Foto: Andre Francois/Leger Uten Grenser

 

Flest korona-dødsfall per døgn de siste dagene

Per 26. mai har 24.549 mennesker mistet livet til viruset i Brasil. De siste dagene har Brasil hatt flest korona-dødsfall per døgn i hele verden.

Forrige uke utpekte WHO Sør-Amerika til pandemiens episenter. Det er i stor grad på grunn av den alvorlige situasjonen i Brasil, men antall smittetilfeller øker også raskt i flere av de andre landene i regionen. Samtidig fortsetter USA å være landet med desidert flest smittetilfeller og dødsfall som følge av viruset.

Man frykter at smittetallet i Brasil er langt høyere enn det som er kjent, ettersom det gjennomføres lite testing.

– Det er svært viktig at myndighetene kommer med entydig informasjon i møte med en epidemi. Blandede beskjeder kan føre til at et utbrudd kommer ut av kontroll. Når en guvernør vil stenge ned deler av samfunnet mens presidenten er sterkt imot sosial distansering, fører det til forvirring og at færre følger påbud, og dermed mye mindre kontroll, sier Rostrup.

Korona-viruset: Slik jobber vi i verden over

Overbelastet helsevesen

I tillegg til den tvetydige kommunikasjonen fra myndighetene, er det flere andre faktorer som sannsynligvis gjør Brasil til pandemiens neste episenter, påpeker Rostrup.

– Det er et stort og tettbefolket land med ekstrem sosial ulikhet. Den største utfordringen nå er å begrense smitten i områder der Brasils fattigste bor svært tett, som i favelaene og slumområdene.

Det har også vært store problemer med å stoppe smitten i Amazonas-området, der helsevesenet er betydelig overbelastet. I den største byen São Paulo er intensivkapasiteten på sykehusene snart sprengt. Fra Amazonas-byen Manaus rapporteres det om mangel på kister til å gravlegge de døde.

– Mine kolleger forteller om en fortvilet situasjon der det ikke er noen form for kontroll på smitten. Vi vet fra andre settinger at manglende kontroll vil gjøre det omtrent umulig å kunne gi god nok behandling. Helsevesenet risiker å bryte fullstendig sammen, forteller Rostrup.

Artikkelen fortsetter under bildet

 
I Rio de Janeiro jobber vi blant annet med helseinformasjonsarbeid og vi deler ut hygiene-pakker til hjemløse i byen. Foto: Mariana Abdalla/Leger Uten Grenser

 

Bistår i fire byer

Leger Uten Grenser Brasil bistår nå helsevesenet med covid-19 respons i byene São Paulo, Rio de Janeiro, Boa Vista og Manaus. Aktivitetene omfatter blant annet helsesjekker til hjemløse og andre sårbare grupper med covid-19-symptomer, informasjonsarbeid og vi jobber for å styrke vann- og sanitærforhold.

Var et foregangsland

Brasil har vært en pioner i arbeidet med tidligere helsekriser, som hiv/aids- og zika-epidemien, påpeker Rostrup.

– Under hiv/aids-epidemien, for eksempel, tilbød Brasil gratis behandling og kjempet for at legemiddelindustrien skulle redusere medisinprisene. Brasil var et foregangsland. Forskjellen til dagens situasjon er meget stor. Det forteller alt om mangelen på tydelig ledelse i Brasil i dag, sier Rostrup.

Ler mer om de ulike sykdommene Leger Uten Grenser jobber med

Brasil er ikke Europa

Det første man må gjøre i møte med en epidemi er å redusere sosial kontakt og dermed få satt en stopper for spredningen, ifølge Rostrup.

– Hvis man får slått ned spredningen, er det viktig å få på plass en felles strategi som bygger på massetesting, isolering av smittede, oppsporing av kontakter og sette dem i karantene, sier han.

Samtidig er det viktig å diskutere om det er riktig å innføre akkurat de samme smittevernstiltakene i Brasil som i Europa, mener den erfarne feltlegen.

Artikkelen fortsetter under bildet

 
I São Paulo er intensivkapasiteten på sykehusene snart sprengt. Det er ikke nok sengeplasser til de alvorlig syke, og mange av dem risikerer å ikke få noe helsehjelp overhodet. Foto: Andre Francois/Leger Uten Grenser

 

– Vi kan ikke si med sikkerhet hva som er riktig strategi i et gitt land, om en fullstendig lockdown er noe man bør innføre alle steder. Vi leger må hele tiden vurdere og diskutere dette. Strategi må tilpasses befolkningssammensetningen og sosioøkonomiske forhold. Man må alltid veie helsekonsekvensene av en fullstendig lockdown opp mot konsekvensene av at sykdommen sprer seg, ikke bare økonomisk, men også på helsen selv.

– I Brasil er en stor prosentdel unge, som er mindre utsatt. I for eksempel europeiske land er en stor prosentdel eldre. De er jo spesielt sårbare. Uansett, hvis man ikke begrenser spredningen noe, får man et fullstendig sammenbrudd av helsevesenet med store konsekvenser.

Kan skape underernæring og flere helseproblemer

Forsøk på lockdown har gått hardest utover de fattige i noen provinser.

– Tiltakene har kastet millioner av brasilianere som jobber i uformell sektor ut i arbeidsløshet. Det kan øke faren for underernæring samtidig som korona sprer seg. Denne problemstillingen er også tilfelle i en del afrikanske land.

Mange uten fast inntekt ser det dessuten uansett som nødvendig å dra på jobb.

– Det er vanskeligere for fattige mennesker å ikke skulle arbeide. Dermed blir de mer eksponert for mulig smitte samtidig som de ofte bor svært tett der de bor. Dette er oppskriften på en situasjon som kan bli katastrofal, sier Rostrup.

Korona-innsatsen: Dette gjør vi i Afrika

Leger Uten Grenser jobber etter de humanitære prinsippene: uavhengighet, nøytralitet og upartiskhet. Fordi alle liv er like mye verdt.

Mer i denne seksjonen  
Nyheter fra felt
Land
Sykdommer og helse
Flyktninger
Naturkatastrofer
Krig og konflikt
Foto: Leger Uten Grenser
Hjem > Nyheter > Brasil: Flere mennesker risikerer å dø uten politisk enighet
Nyheter

Brasil: Flere mennesker risikerer å dø uten politisk enighet

20.05.2020 | Oppdatert 28.05.2020
        

– Brasils politiske ledelse har ikke hatt en samlet strategi for å bekjempe korona-viruset, og dette ser vi nå de alvorlige konsekvensene av. Her har covid-19-dødsfall i beste fall blitt sett på som vanlige dødsfall. I verste fall har de omkomne blitt totalt ignorert. Som en humanitær organisasjon er vi nødt til å fordømme denne ignoransen, forteller lege Morten Rostrup i Leger Uten Grenser.

Rostrup reiser ofte til landet og kjenner de sosiale og medisinske forholdene godt. Han følger utviklingen nøye og har løpende kontakt med venner i landet.

Politisk uenighet rammer folket

I Brasil har det vært stor politisk splid om håndteringen av utbruddet. Mens presidenten har oppfordret folk til å leve så godt som normalt, har de fleste guvernører gått inn for strengere smittevernstiltak i tråd med Verdens helseorganisasjons (WHO) råd.

Sist uke publiserte vi en kronikk i en av Brasils største aviser, med et klart budskap om at folk må holde seg hjemme.

– Handlekraft og en samstemt strategi må på plass for å hindre at flere mennesker mister livet til viruset. For mange er det allerede for sent. Vi kan ikke akseptere at dødstallene fortsetter å stige, forteller Rostrup.

Artikkelen fortsetter under bildet

Leger Uten Grenser evaluerer helsetilstanden til hjemløse i krisesentre i sentrum av Brasils største by São Paulo. Foto: Andre Francois/Leger Uten Grenser

 

Flest korona-dødsfall per døgn de siste dagene

Per 26. mai har 24.549 mennesker mistet livet til viruset i Brasil. De siste dagene har Brasil hatt flest korona-dødsfall per døgn i hele verden.

Forrige uke utpekte WHO Sør-Amerika til pandemiens episenter. Det er i stor grad på grunn av den alvorlige situasjonen i Brasil, men antall smittetilfeller øker også raskt i flere av de andre landene i regionen. Samtidig fortsetter USA å være landet med desidert flest smittetilfeller og dødsfall som følge av viruset.

Man frykter at smittetallet i Brasil er langt høyere enn det som er kjent, ettersom det gjennomføres lite testing.

– Det er svært viktig at myndighetene kommer med entydig informasjon i møte med en epidemi. Blandede beskjeder kan føre til at et utbrudd kommer ut av kontroll. Når en guvernør vil stenge ned deler av samfunnet mens presidenten er sterkt imot sosial distansering, fører det til forvirring og at færre følger påbud, og dermed mye mindre kontroll, sier Rostrup.

Korona-viruset: Slik jobber vi i verden over

Overbelastet helsevesen

I tillegg til den tvetydige kommunikasjonen fra myndighetene, er det flere andre faktorer som sannsynligvis gjør Brasil til pandemiens neste episenter, påpeker Rostrup.

– Det er et stort og tettbefolket land med ekstrem sosial ulikhet. Den største utfordringen nå er å begrense smitten i områder der Brasils fattigste bor svært tett, som i favelaene og slumområdene.

Det har også vært store problemer med å stoppe smitten i Amazonas-området, der helsevesenet er betydelig overbelastet. I den største byen São Paulo er intensivkapasiteten på sykehusene snart sprengt. Fra Amazonas-byen Manaus rapporteres det om mangel på kister til å gravlegge de døde.

– Mine kolleger forteller om en fortvilet situasjon der det ikke er noen form for kontroll på smitten. Vi vet fra andre settinger at manglende kontroll vil gjøre det omtrent umulig å kunne gi god nok behandling. Helsevesenet risiker å bryte fullstendig sammen, forteller Rostrup.

Artikkelen fortsetter under bildet

 
I Rio de Janeiro jobber vi blant annet med helseinformasjonsarbeid og vi deler ut hygiene-pakker til hjemløse i byen. Foto: Mariana Abdalla/Leger Uten Grenser

 

Bistår i fire byer

Leger Uten Grenser Brasil bistår nå helsevesenet med covid-19 respons i byene São Paulo, Rio de Janeiro, Boa Vista og Manaus. Aktivitetene omfatter blant annet helsesjekker til hjemløse og andre sårbare grupper med covid-19-symptomer, informasjonsarbeid og vi jobber for å styrke vann- og sanitærforhold.

Var et foregangsland

Brasil har vært en pioner i arbeidet med tidligere helsekriser, som hiv/aids- og zika-epidemien, påpeker Rostrup.

– Under hiv/aids-epidemien, for eksempel, tilbød Brasil gratis behandling og kjempet for at legemiddelindustrien skulle redusere medisinprisene. Brasil var et foregangsland. Forskjellen til dagens situasjon er meget stor. Det forteller alt om mangelen på tydelig ledelse i Brasil i dag, sier Rostrup.

Ler mer om de ulike sykdommene Leger Uten Grenser jobber med

Brasil er ikke Europa

Det første man må gjøre i møte med en epidemi er å redusere sosial kontakt og dermed få satt en stopper for spredningen, ifølge Rostrup.

– Hvis man får slått ned spredningen, er det viktig å få på plass en felles strategi som bygger på massetesting, isolering av smittede, oppsporing av kontakter og sette dem i karantene, sier han.

Samtidig er det viktig å diskutere om det er riktig å innføre akkurat de samme smittevernstiltakene i Brasil som i Europa, mener den erfarne feltlegen.

Artikkelen fortsetter under bildet

 
I São Paulo er intensivkapasiteten på sykehusene snart sprengt. Det er ikke nok sengeplasser til de alvorlig syke, og mange av dem risikerer å ikke få noe helsehjelp overhodet. Foto: Andre Francois/Leger Uten Grenser

 

– Vi kan ikke si med sikkerhet hva som er riktig strategi i et gitt land, om en fullstendig lockdown er noe man bør innføre alle steder. Vi leger må hele tiden vurdere og diskutere dette. Strategi må tilpasses befolkningssammensetningen og sosioøkonomiske forhold. Man må alltid veie helsekonsekvensene av en fullstendig lockdown opp mot konsekvensene av at sykdommen sprer seg, ikke bare økonomisk, men også på helsen selv.

– I Brasil er en stor prosentdel unge, som er mindre utsatt. I for eksempel europeiske land er en stor prosentdel eldre. De er jo spesielt sårbare. Uansett, hvis man ikke begrenser spredningen noe, får man et fullstendig sammenbrudd av helsevesenet med store konsekvenser.

Kan skape underernæring og flere helseproblemer

Forsøk på lockdown har gått hardest utover de fattige i noen provinser.

– Tiltakene har kastet millioner av brasilianere som jobber i uformell sektor ut i arbeidsløshet. Det kan øke faren for underernæring samtidig som korona sprer seg. Denne problemstillingen er også tilfelle i en del afrikanske land.

Mange uten fast inntekt ser det dessuten uansett som nødvendig å dra på jobb.

– Det er vanskeligere for fattige mennesker å ikke skulle arbeide. Dermed blir de mer eksponert for mulig smitte samtidig som de ofte bor svært tett der de bor. Dette er oppskriften på en situasjon som kan bli katastrofal, sier Rostrup.

Korona-innsatsen: Dette gjør vi i Afrika

Leger Uten Grenser jobber etter de humanitære prinsippene: uavhengighet, nøytralitet og upartiskhet. Fordi alle liv er like mye verdt.

 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen