Foto: Nora Teylouni /Leger Uten Grenser
Hjem > Korona-pandemien: Leger Uten Grensers største epidemirespons i Europa
Nyheter

Korona-pandemien: Leger Uten Grensers største epidemirespons i Europa

07.04.2020 | Oppdatert 25.05.2020
        

Leger Uten Grenser bistår nå helsemyndighetene med covid-19-respons i flere hardt rammede europeiske land, blant annet Italia, Spania, Belgia og Frankrike. Vi har også tidligere gitt støtte til Bærum-sykehus i Norge med rådgivining og smittervern, og jobber nå med covid-19-respons også i Sveits, Hellas, Nederland, Storbritania, Tyskland, Ukraina og Portugal. 

Bidra i kampen mot korona-viruset: Gi et bidrag til vårt arbeid her eller vipps til 2188

Se film om hvordan vi jobber i kampen mot koronaviruset

– Vi i Leger Uten Grenser bistår nå europeiske land med vår ekspertise innen krisehåndtering og erfaring fra arbeid med epidemier som ebola, kolera og meslinger. Det er imidlertid viktig å påpeke at vi i all hovedsak er med på å lette arbeidet til lokale helsemyndigheter; Europa har generelt solide helsesystem med svært kompetent helsepersonell som nå står i frontlinjen i denne krisen på vårt kontinent. Noen steder bistår vi med medisinsk personell og feltsykehus, andre steder gir vi råd til helsemyndigheter om krisehåndtering. Vi har et spesielt fokus på helsehjelp til sårbare grupper som faller utenfor som eldre, papirløse, flyktninger og hjemløse, sier Lindis Hurum, nødhjelpskoordinator for Leger Uten Grenser.  

Les mer: Vår covid-19-respons i verden

Artikkelen fortsetter under bildet

Hjemløse mennesker er sårbare for korona-viruset og Leger Uten Grenser støtter flere sentre for hjemløse og papirløse migranter i 
Belgia med blant annet helsesjekk og annen helsehjelp. Foto: Kristof Vadino

 

Dette gjør vi i Europa

Spania

I Spania har Leger Uten Grenser fra midten av mars vært innvolvert i covid-19-responsen, men dette vil etter planen bli gradvis avsluttet i løpet av mai. 

Flere enn 16.000 beboere på eldresentre i Spania har mistet livet til covid-19-viruset, og Leger Uten Grenser har støttet 250 eldresentre. Det innebærte blant annet å støtte lederteam og myndighetene, tiltak for beredskap for å skille covid-19 symptomer fra andre pasienter, desinfeksjonsarbeid og opplæring av ansatte i smittevern.

Vi har også jobbet med å promotere og informere om omsorg og lindrende behandling for pasienter med liten sjanse for å overleve viruset. Leger Uten Grenser har også støttet opp overbelastede sykehus, og lagt ut informasjonsmateriell for helsearbeidere på nett.

I Spania har Leger Uten Grenser også gitt råd til helsemyndighetene om hvordan de kan øke kapasiteten på sykehusene, i tillegg til identifisere områder hvor det kan settes opp behandlingssentre. 

I Madrid satte vi i mars opp to midlertidige feltsykehus for å avlaste andre sykehus. Her jobbet vi også med rådgivning om smittevern for å beskytte helsearbeidere og pasienter. 

Les mer: – Vi kan ikke bekjempe korona-viruset uten rent vann og god hygiene

Artikkelen fortsetter under bildet

Et av teamene våre jobber sammen med det lokale brannvesenet med å desinfisere eldresentre hvor det har blitt påvist korona-smitte.
Dette er fra et eldresenter i Soria-provinsen i Spania. Foto: Olmo Calvo/Leger Uten Grenser 

 

Italia 

Italia har Leger Uten Grenser støttet, i samarbeid med helsemyndighetene, tre sykehus som var i det første episenteret av utbruddet. Vi har også støttet 30 eldresentre i flere byer i Marche for å forsøke å begrense spredningen i sårbare områder. Leger Uten Grenser har også bistått familieleger og helsearbeidere som jobber med pasienter i hjemmeisolasjon. 

Sørøst i Roma jobber vi med flyktninger og migranter i samarbeid med helsemyndighetene og Médecins du Monde. Dette innebærer helseinformasjonsarbeid, monitorering av situasjonen og vi har leger som gir rådgivning og assistanse over telefon. Vi tilbyr også psykososial støtte og opplæring til helsearbeidere gjennom ulike internettplattformer. 

I slutten av april startet vi opp et nødhjelpsprosjekt i Selam Palace Roma. Her ble det satt opp en klinikk og utførte helseinformasjonsarbeid i en bygning hvor flere enn 500 flyktninger bor. 

I midten av mai jobbet rundt femti Leger Uten Grenser-ansatte med covid-19-responsen i Italia.

Les mer: Dette gjør vi Italia

Artikkelen fortsetter under bildet

Vi jobber med å beskytte eldre mot korona-viruset flere steder i Europa. Her følger lege Emiliano opp en av beboerne på et eldresenter i Italia.
Foto: Vincenzo Livieri/Leger Uten Grenser

 

Hellas

Hellas jobber vi i flyktningleirer på Samos og på Lesbos. Så langt har det ikke vært tilfeller av viruset i noen av leirene, men vi har utarbeidet en kriseplan i tilfelle viruset bryter ut og sprer seg i flyktningleiren Moria. I tillegg til å drive vår vanlige mor-barnklinikk rett utenfor Moria-leiren, jobber vi nå mye med helseinformasjonsarbeid både her og på Samos. Vi følger nå prosedyrer som gjør det mulig for oss å henvise pasienter med covid-19-symptomer videre, og er i dialog med myndighetene om å bistå ytterligere hvis korona-viruset bryter ut. Vi har satt i gang flere tiltak for å sørge for at pasienter og helsepersonell er trygge på klinikken vår utenfor Moria, og vi har trapper opp vann- og sanitærarbeidet vårt i leiren. 

Les mer: Dette gjør vi i Hellas

Risiko for korona-utbrudd: Evakuer flyktninger og migranter fra Lesvos nå!

Artikkelen fortsetter under bildet

Her blir en ung gutt sjekket for covid-19 i Moria-leiren i Hellas. Utbruddet har så langt ikke spredd seg til flyktningleiren Moria, men Leger Uten Grenser har satt i gang mange tiltak 
for å hindre utbrudd og utfører helsesjekker på flyktningene på klinikken vår utenfor leiren. Foto: Peter Ceasar

 

Frankrike

Frankrike jobber vi i hovestaden Paris, området rundt Paris og i Marseille. 

I Paris jobber vi med sårbare grupper, hjemløse og migranter gjennom mobile klinikker og ved å gi helsesjekker. Flere team jobber med medisinsk assistanse på flere akuttovernattingsteder og andre tilsvarende sentre. En egen telefonlinje har blitt satt opp for å bistå de som driver sentrene. Her kan de få rådgivning og assistanse av Leger Uten Grensers sykepleiere, og på samme måte varsle mobile team hvis det oppstår noe akutt. Vi jobber også med å gi pasientkonsultasjoner i nærheten av steder det deles ut mat. 

Siden midten av mars har vi utført flere enn 1450 pasientkonsultasjoner i Paris, og vi støtter også eldresentre i Hauts-de-Seine and Seine-Saint-Denis Départements

Siden pandemien har vi støttet flere sykehus og helsesentre i lander, men dette vil i løpet av mai bli avsluttet. Vi har blant annet satt opp telt på Reim-universitetssykehus for å øke kapasiteten på intensivavdelingen, og jobbet med innlagte covid-19-pasienter på Henri  Mondor Hospital in Créteil. 

I Marseille har vi jobbet med å gi helsesjekker, rådgivning og testet pasienter mot viruset på flere helsesentre i fattige deler av byen. Disse aktivitetene skal vi snart overlevere til andre aktører, og heller fokusere på å nå ekstremt sårbare mennesker med svært liten tilgang til helsehjelp. 

Les mer: Dette gjør vi Frankrike

Artikkelen fortsetter under bildet

Bastien Mollo er lege og undersøker personer som nylig ble evakuert fra en leir i Paris i mars 2020. Leger Uten Grenser bidrar i covid-19-responsen i Frankrike med å blant annet utføre
helsesjekk og identifisere potensielle tilfeller av korona. Foto: Agnes Varraine-Leca/Leger Uten Grenser 

 

Belgia

Leger Uten Grenser har tidligere støtter ti helsefasiliteter i Belgia slik at de kunne øke kapasiteten sin. 

Nå fokuserer vi særlig på eldre, hjemløse og migranter. På eldresentre har vi hatt ni mobile team, gitt psykologisk støtte til ansatte og bistått med isolering av covid-19-pasienter. Så langt har vi besøkt 95 eldresentre i Flanders, Brussel og i Wallonia. Det har også blitt utført flere webinarer for ansatte på eldresentre. I slutten av mai hadde vi tre team igjen i Brussel, og ett i Flanders. 

Vi jobber på et isolasjonssenter i Brussel for sårbare grupper, som hjemløse og papirløse migranter. I tillegg har vi et team som reiser ut til ulike overnattingssteder. Så langt støtter vi 27 slike steder, og har nådd rundt 3300 hjemløse og migranter.

På det høyeste hadde vi rundt 100 ansatte som jobbet i Belgia med covid-19-respons. 

Korona-pandemien: Ingen bør profittere eller ta patent på medisiner, tester eller vaksiner

Artikkelen fortsetter under bildet

Her fra en isolasjonsenhet vi støtter i Brussel i Belgia som kan ta imot covid-19-pasienter med milde symptomer. I Belgia jobber vi særlig mot sårbare grupper som hjemløse og migranter. Foto: Kristof Vadino

 

Tyskland

I Tyskland støtter Leger Uten Grenser myndighetene på et senter for asylsøkere i Halberstadt hvor nå hundrevis av mennesker er i karantene.  Her driver vi med opplæring og helseinformasjonsarbeid i forebygging og infeksjonskontroll, og gir psykologisk støtte. Vi jobber også andre steder i landet med rådgivning i smittevern for organisasjoner, frivillige grupper og statlige institusjoner som arbeider med hjemløse, migranter og andre sårbare grupper i landet. 
 

Storbritania

I Storbritania gir Leger Uten Grensers team støtte innen sykepleie og logistikk på London Care Centre i samarbeid med et team på Universitetssykehuset i London (UCHL). Senteret tilbyr hurtigtesting, identifisering av pasienter som bør henvises til hjemmeisolasjon, og helsehjelp til hjemløse med mistenkt korona-smitte.  

Portugal

Leger Uten Grensers team har besøkt eldresentre i Portugal, og støtter myndighetene i opplæring av helsearbeidere og grunnleggende tiltak for smittevern. 

Artikkelen fortsetter under bildet

 

Ukraina

I Ukraina har vi har satt i gang aktiviteter som går ut på å gi helseopplæring til våre pasienter og helsearbeidere for at de skal unngå å bli smittet. Vi styrker også infeksjonskontrollen i prosjektene våre og på kontorene våre.

Nederland

I Nederland gir vi mentalhelsehjelp til helsearbeidere som jobber på frontlinjen under korona-responsen. 

Sveits

I Sveits har Leger Uten Grenser tidligere støttet forbedring av sanitærforhold i områder med sårbare grupper i Genève. Vi har også bistått universitetssykehuset i byen med fokus på pasienthåndtering og ledelse av medisinske team. 

Artikkelen fortsetter under bildet

Her på intensivavdelingen på universitetssykehuset i Genève i Sveits som Leger Uten Grenser støtter som en del av covid-19-responsen vår.
Foto: Nora Teylouni /Leger Uten Grenser

 

Norge 

Her i Norge ga vi i mars 2020 strategisk rådgivning og jobbet med smittevern på Bærum sykehus. En av våre nødhjelpskoordinatorer med lang erfaring fra håndtering av komplekse kriser jobber tett med ledelsen for å forberede ulike beredskapsnivåer i detalj, inkludert planlegge for verst tenkelig scenario. 

Les mer: Jobbet med ebola i Vest-Afrika - nå er det kampen mot korona her hjemme 

Artikkelen fortsetter under bildet

4. april 2020: Ansatte i Leger Uten Grenser setter opp et feltsykehus utenfor Reims universitetssykehus. Det for å avlaste intensivavdelingen. Foto: Agnes Verraine Leca/Leger Uten Grenser

 

Trapper opp i Asia, Amerika og Afrika 

Vi trapper også opp covid-19-responsen i andre deler av verden. Vi driver nå covid-19-relatert arbeid i 15 afrikanske land, ti i sentral- og Sørøst-Asia, i fire land i Midtøsten pluss Gaza, og i fire land i Latin-Amerika.  

– Selv om Europa og Norge nå står i en ekstraordinær og svært krevende situasjon, er det liten tvil om at vi likevel er det som er best rusta til å stå imot denne pandemien: det er de menneskene som bor i glemte kriser i de landene Leger Uten Grenser allerede jobber i som er de aller mest sårbare for covid-19 da dette er en sykdom som kommer i tillegg til de mange andre utfordringer og trusler de allerede er utsatt for.

Les mer: Vår covid-19-respons i verden

Artikkelen fortsetter under bildet

Her deler et team ut tepper og hygieneartikler til internt fordrevne mennesker i Nordvest-Syria.  I Syria forbereder vi oss på potensielle tilfeller av covid-19 i områder hvor
lokale helsemyndigheter nesten ikke fungerer på grunn av konflikten. Foto: Leger Uten Grenser

 

Må ikke glemme andre kriser

Det er samtidig avgjørende at vi får fortsatt med våre vanlige prosjekter, slik at vi kan sørge for livreddende behandling for andre sykdommer og helseutfordringer.

– Dette blir mer og mer vanskelig, og situasjonen er allerede i ferd med å gå utover vår evne til å gi helsehjelp til de mest sårbare.

Hurum frykter konsekvensene av et utbrudd i land hun har jobbet i, som Haiti og Den sentralafrikanske republikk.  

– Begge er eksempler på land hvor mennesker allerede før covid-19 lever i glemte humanitære kriser utenfor medias søkelys: Haiti har i snart to år vært sterkt preget av uro og demonstrasjoner, landet har i per dag ikke verken en fungerende regjering eller helsevesen. I hovedstaden Port au Prince lever store deler av befolkningen tett i uhygieniske slumområder, uten tilgang på helsehjelp eller mulighet til å holde avstand til andre.

– I Den sentralafrikanske republikk, et land med like mange innbyggere som Norge, finnes det kun tre respiratorer. I tillegg er det et land i dyp konflikt siden 2014, med én av fire på flukt i eget land. Det pågår nå en alvorlig meslingepidemi, og helsevesenet er ikke i stand til å gi befolkningen god nok helsehjelp til vanlige sykdommer som malaria, diaré eller luftveisinfeksjoner.

Les mer om situasjonen i Haiti og i Den sentralafrikanske republikk 

Leger Uten Grenser jobber etter de humanitære prinsippene: uavhengighet, nøytralitet og upartiskhet. Fordi alle liv er like mye verdt.

 

 

Mer i denne seksjonen  
Nyheter fra felt
Land
Sykdommer og helse
Flyktninger
Naturkatastrofer
Krig og konflikt
Foto: Nora Teylouni /Leger Uten Grenser
Hjem > Korona-pandemien: Leger Uten Grensers største epidemirespons i Europa
Nyheter

Korona-pandemien: Leger Uten Grensers største epidemirespons i Europa

07.04.2020 | Oppdatert 25.05.2020
        

Leger Uten Grenser bistår nå helsemyndighetene med covid-19-respons i flere hardt rammede europeiske land, blant annet Italia, Spania, Belgia og Frankrike. Vi har også tidligere gitt støtte til Bærum-sykehus i Norge med rådgivining og smittervern, og jobber nå med covid-19-respons også i Sveits, Hellas, Nederland, Storbritania, Tyskland, Ukraina og Portugal. 

Bidra i kampen mot korona-viruset: Gi et bidrag til vårt arbeid her eller vipps til 2188

Se film om hvordan vi jobber i kampen mot koronaviruset

– Vi i Leger Uten Grenser bistår nå europeiske land med vår ekspertise innen krisehåndtering og erfaring fra arbeid med epidemier som ebola, kolera og meslinger. Det er imidlertid viktig å påpeke at vi i all hovedsak er med på å lette arbeidet til lokale helsemyndigheter; Europa har generelt solide helsesystem med svært kompetent helsepersonell som nå står i frontlinjen i denne krisen på vårt kontinent. Noen steder bistår vi med medisinsk personell og feltsykehus, andre steder gir vi råd til helsemyndigheter om krisehåndtering. Vi har et spesielt fokus på helsehjelp til sårbare grupper som faller utenfor som eldre, papirløse, flyktninger og hjemløse, sier Lindis Hurum, nødhjelpskoordinator for Leger Uten Grenser.  

Les mer: Vår covid-19-respons i verden

Artikkelen fortsetter under bildet

Hjemløse mennesker er sårbare for korona-viruset og Leger Uten Grenser støtter flere sentre for hjemløse og papirløse migranter i 
Belgia med blant annet helsesjekk og annen helsehjelp. Foto: Kristof Vadino

 

Dette gjør vi i Europa

Spania

I Spania har Leger Uten Grenser fra midten av mars vært innvolvert i covid-19-responsen, men dette vil etter planen bli gradvis avsluttet i løpet av mai. 

Flere enn 16.000 beboere på eldresentre i Spania har mistet livet til covid-19-viruset, og Leger Uten Grenser har støttet 250 eldresentre. Det innebærte blant annet å støtte lederteam og myndighetene, tiltak for beredskap for å skille covid-19 symptomer fra andre pasienter, desinfeksjonsarbeid og opplæring av ansatte i smittevern.

Vi har også jobbet med å promotere og informere om omsorg og lindrende behandling for pasienter med liten sjanse for å overleve viruset. Leger Uten Grenser har også støttet opp overbelastede sykehus, og lagt ut informasjonsmateriell for helsearbeidere på nett.

I Spania har Leger Uten Grenser også gitt råd til helsemyndighetene om hvordan de kan øke kapasiteten på sykehusene, i tillegg til identifisere områder hvor det kan settes opp behandlingssentre. 

I Madrid satte vi i mars opp to midlertidige feltsykehus for å avlaste andre sykehus. Her jobbet vi også med rådgivning om smittevern for å beskytte helsearbeidere og pasienter. 

Les mer: – Vi kan ikke bekjempe korona-viruset uten rent vann og god hygiene

Artikkelen fortsetter under bildet

Et av teamene våre jobber sammen med det lokale brannvesenet med å desinfisere eldresentre hvor det har blitt påvist korona-smitte.
Dette er fra et eldresenter i Soria-provinsen i Spania. Foto: Olmo Calvo/Leger Uten Grenser 

 

Italia 

Italia har Leger Uten Grenser støttet, i samarbeid med helsemyndighetene, tre sykehus som var i det første episenteret av utbruddet. Vi har også støttet 30 eldresentre i flere byer i Marche for å forsøke å begrense spredningen i sårbare områder. Leger Uten Grenser har også bistått familieleger og helsearbeidere som jobber med pasienter i hjemmeisolasjon. 

Sørøst i Roma jobber vi med flyktninger og migranter i samarbeid med helsemyndighetene og Médecins du Monde. Dette innebærer helseinformasjonsarbeid, monitorering av situasjonen og vi har leger som gir rådgivning og assistanse over telefon. Vi tilbyr også psykososial støtte og opplæring til helsearbeidere gjennom ulike internettplattformer. 

I slutten av april startet vi opp et nødhjelpsprosjekt i Selam Palace Roma. Her ble det satt opp en klinikk og utførte helseinformasjonsarbeid i en bygning hvor flere enn 500 flyktninger bor. 

I midten av mai jobbet rundt femti Leger Uten Grenser-ansatte med covid-19-responsen i Italia.

Les mer: Dette gjør vi Italia

Artikkelen fortsetter under bildet

Vi jobber med å beskytte eldre mot korona-viruset flere steder i Europa. Her følger lege Emiliano opp en av beboerne på et eldresenter i Italia.
Foto: Vincenzo Livieri/Leger Uten Grenser

 

Hellas

Hellas jobber vi i flyktningleirer på Samos og på Lesbos. Så langt har det ikke vært tilfeller av viruset i noen av leirene, men vi har utarbeidet en kriseplan i tilfelle viruset bryter ut og sprer seg i flyktningleiren Moria. I tillegg til å drive vår vanlige mor-barnklinikk rett utenfor Moria-leiren, jobber vi nå mye med helseinformasjonsarbeid både her og på Samos. Vi følger nå prosedyrer som gjør det mulig for oss å henvise pasienter med covid-19-symptomer videre, og er i dialog med myndighetene om å bistå ytterligere hvis korona-viruset bryter ut. Vi har satt i gang flere tiltak for å sørge for at pasienter og helsepersonell er trygge på klinikken vår utenfor Moria, og vi har trapper opp vann- og sanitærarbeidet vårt i leiren. 

Les mer: Dette gjør vi i Hellas

Risiko for korona-utbrudd: Evakuer flyktninger og migranter fra Lesvos nå!

Artikkelen fortsetter under bildet

Her blir en ung gutt sjekket for covid-19 i Moria-leiren i Hellas. Utbruddet har så langt ikke spredd seg til flyktningleiren Moria, men Leger Uten Grenser har satt i gang mange tiltak 
for å hindre utbrudd og utfører helsesjekker på flyktningene på klinikken vår utenfor leiren. Foto: Peter Ceasar

 

Frankrike

Frankrike jobber vi i hovestaden Paris, området rundt Paris og i Marseille. 

I Paris jobber vi med sårbare grupper, hjemløse og migranter gjennom mobile klinikker og ved å gi helsesjekker. Flere team jobber med medisinsk assistanse på flere akuttovernattingsteder og andre tilsvarende sentre. En egen telefonlinje har blitt satt opp for å bistå de som driver sentrene. Her kan de få rådgivning og assistanse av Leger Uten Grensers sykepleiere, og på samme måte varsle mobile team hvis det oppstår noe akutt. Vi jobber også med å gi pasientkonsultasjoner i nærheten av steder det deles ut mat. 

Siden midten av mars har vi utført flere enn 1450 pasientkonsultasjoner i Paris, og vi støtter også eldresentre i Hauts-de-Seine and Seine-Saint-Denis Départements

Siden pandemien har vi støttet flere sykehus og helsesentre i lander, men dette vil i løpet av mai bli avsluttet. Vi har blant annet satt opp telt på Reim-universitetssykehus for å øke kapasiteten på intensivavdelingen, og jobbet med innlagte covid-19-pasienter på Henri  Mondor Hospital in Créteil. 

I Marseille har vi jobbet med å gi helsesjekker, rådgivning og testet pasienter mot viruset på flere helsesentre i fattige deler av byen. Disse aktivitetene skal vi snart overlevere til andre aktører, og heller fokusere på å nå ekstremt sårbare mennesker med svært liten tilgang til helsehjelp. 

Les mer: Dette gjør vi Frankrike

Artikkelen fortsetter under bildet

Bastien Mollo er lege og undersøker personer som nylig ble evakuert fra en leir i Paris i mars 2020. Leger Uten Grenser bidrar i covid-19-responsen i Frankrike med å blant annet utføre
helsesjekk og identifisere potensielle tilfeller av korona. Foto: Agnes Varraine-Leca/Leger Uten Grenser 

 

Belgia

Leger Uten Grenser har tidligere støtter ti helsefasiliteter i Belgia slik at de kunne øke kapasiteten sin. 

Nå fokuserer vi særlig på eldre, hjemløse og migranter. På eldresentre har vi hatt ni mobile team, gitt psykologisk støtte til ansatte og bistått med isolering av covid-19-pasienter. Så langt har vi besøkt 95 eldresentre i Flanders, Brussel og i Wallonia. Det har også blitt utført flere webinarer for ansatte på eldresentre. I slutten av mai hadde vi tre team igjen i Brussel, og ett i Flanders. 

Vi jobber på et isolasjonssenter i Brussel for sårbare grupper, som hjemløse og papirløse migranter. I tillegg har vi et team som reiser ut til ulike overnattingssteder. Så langt støtter vi 27 slike steder, og har nådd rundt 3300 hjemløse og migranter.

På det høyeste hadde vi rundt 100 ansatte som jobbet i Belgia med covid-19-respons. 

Korona-pandemien: Ingen bør profittere eller ta patent på medisiner, tester eller vaksiner

Artikkelen fortsetter under bildet

Her fra en isolasjonsenhet vi støtter i Brussel i Belgia som kan ta imot covid-19-pasienter med milde symptomer. I Belgia jobber vi særlig mot sårbare grupper som hjemløse og migranter. Foto: Kristof Vadino

 

Tyskland

I Tyskland støtter Leger Uten Grenser myndighetene på et senter for asylsøkere i Halberstadt hvor nå hundrevis av mennesker er i karantene.  Her driver vi med opplæring og helseinformasjonsarbeid i forebygging og infeksjonskontroll, og gir psykologisk støtte. Vi jobber også andre steder i landet med rådgivning i smittevern for organisasjoner, frivillige grupper og statlige institusjoner som arbeider med hjemløse, migranter og andre sårbare grupper i landet. 
 

Storbritania

I Storbritania gir Leger Uten Grensers team støtte innen sykepleie og logistikk på London Care Centre i samarbeid med et team på Universitetssykehuset i London (UCHL). Senteret tilbyr hurtigtesting, identifisering av pasienter som bør henvises til hjemmeisolasjon, og helsehjelp til hjemløse med mistenkt korona-smitte.  

Portugal

Leger Uten Grensers team har besøkt eldresentre i Portugal, og støtter myndighetene i opplæring av helsearbeidere og grunnleggende tiltak for smittevern. 

Artikkelen fortsetter under bildet

 

Ukraina

I Ukraina har vi har satt i gang aktiviteter som går ut på å gi helseopplæring til våre pasienter og helsearbeidere for at de skal unngå å bli smittet. Vi styrker også infeksjonskontrollen i prosjektene våre og på kontorene våre.

Nederland

I Nederland gir vi mentalhelsehjelp til helsearbeidere som jobber på frontlinjen under korona-responsen. 

Sveits

I Sveits har Leger Uten Grenser tidligere støttet forbedring av sanitærforhold i områder med sårbare grupper i Genève. Vi har også bistått universitetssykehuset i byen med fokus på pasienthåndtering og ledelse av medisinske team. 

Artikkelen fortsetter under bildet

Her på intensivavdelingen på universitetssykehuset i Genève i Sveits som Leger Uten Grenser støtter som en del av covid-19-responsen vår.
Foto: Nora Teylouni /Leger Uten Grenser

 

Norge 

Her i Norge ga vi i mars 2020 strategisk rådgivning og jobbet med smittevern på Bærum sykehus. En av våre nødhjelpskoordinatorer med lang erfaring fra håndtering av komplekse kriser jobber tett med ledelsen for å forberede ulike beredskapsnivåer i detalj, inkludert planlegge for verst tenkelig scenario. 

Les mer: Jobbet med ebola i Vest-Afrika - nå er det kampen mot korona her hjemme 

Artikkelen fortsetter under bildet

4. april 2020: Ansatte i Leger Uten Grenser setter opp et feltsykehus utenfor Reims universitetssykehus. Det for å avlaste intensivavdelingen. Foto: Agnes Verraine Leca/Leger Uten Grenser

 

Trapper opp i Asia, Amerika og Afrika 

Vi trapper også opp covid-19-responsen i andre deler av verden. Vi driver nå covid-19-relatert arbeid i 15 afrikanske land, ti i sentral- og Sørøst-Asia, i fire land i Midtøsten pluss Gaza, og i fire land i Latin-Amerika.  

– Selv om Europa og Norge nå står i en ekstraordinær og svært krevende situasjon, er det liten tvil om at vi likevel er det som er best rusta til å stå imot denne pandemien: det er de menneskene som bor i glemte kriser i de landene Leger Uten Grenser allerede jobber i som er de aller mest sårbare for covid-19 da dette er en sykdom som kommer i tillegg til de mange andre utfordringer og trusler de allerede er utsatt for.

Les mer: Vår covid-19-respons i verden

Artikkelen fortsetter under bildet

Her deler et team ut tepper og hygieneartikler til internt fordrevne mennesker i Nordvest-Syria.  I Syria forbereder vi oss på potensielle tilfeller av covid-19 i områder hvor
lokale helsemyndigheter nesten ikke fungerer på grunn av konflikten. Foto: Leger Uten Grenser

 

Må ikke glemme andre kriser

Det er samtidig avgjørende at vi får fortsatt med våre vanlige prosjekter, slik at vi kan sørge for livreddende behandling for andre sykdommer og helseutfordringer.

– Dette blir mer og mer vanskelig, og situasjonen er allerede i ferd med å gå utover vår evne til å gi helsehjelp til de mest sårbare.

Hurum frykter konsekvensene av et utbrudd i land hun har jobbet i, som Haiti og Den sentralafrikanske republikk.  

– Begge er eksempler på land hvor mennesker allerede før covid-19 lever i glemte humanitære kriser utenfor medias søkelys: Haiti har i snart to år vært sterkt preget av uro og demonstrasjoner, landet har i per dag ikke verken en fungerende regjering eller helsevesen. I hovedstaden Port au Prince lever store deler av befolkningen tett i uhygieniske slumområder, uten tilgang på helsehjelp eller mulighet til å holde avstand til andre.

– I Den sentralafrikanske republikk, et land med like mange innbyggere som Norge, finnes det kun tre respiratorer. I tillegg er det et land i dyp konflikt siden 2014, med én av fire på flukt i eget land. Det pågår nå en alvorlig meslingepidemi, og helsevesenet er ikke i stand til å gi befolkningen god nok helsehjelp til vanlige sykdommer som malaria, diaré eller luftveisinfeksjoner.

Les mer om situasjonen i Haiti og i Den sentralafrikanske republikk 

Leger Uten Grenser jobber etter de humanitære prinsippene: uavhengighet, nøytralitet og upartiskhet. Fordi alle liv er like mye verdt.

 

 

 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen