Foto: Leger Uten Grenser
Hjem > Nyheter > Korona-responsen: Dette gjør vi i Nord-Amerika, Latin-Amerika og Karibien
Nyheter

Korona-responsen: Dette gjør vi i Nord-Amerika, Latin-Amerika og Karibien

22.05.2020 | Oppdatert 21.10.2020

I slutten av mai 2020 erklærte Verdens helseorganisasjon Sør-Amerika som nytt episenter i korona-pandemien. Leger Uten Grenser jobber i flere land i Sør- og Nord-Amerika med covid-19-respons, og forsøker også så godt det lar seg gjøre å drive våre vanlige prosjekter. Til sammen jobber Leger Uten Grenser med korona-pandemien i 70 land i verden.

Les mer: Korona-viruset: Slik jobber vi i land verden over

Latin-Amerika og i Karibien

Brasil

I Brasil jobber Leger Uten Grenser med å gi helsesjekker til hjemløse og andre sårbare grupper med covid-19 symptomer i São Paulo og Rio de Janeiro. I mai begynte vi også å jobbe på to isolasjonssentre i São Paulo hvor sårbare grupper som hjemløse, rusmisbrukere og eldre med symptomer kan få helsesjekk og oppfølging. Det jobbes også med helseinformasjonsarbeid, opplæring av helsearbeidere, infeksjonskontroll og forebyggingsarbeid. Vi har i tillegg besøkt sentre for hjemløse migranter i Boa Vista, og delt ut hygieneartikler. 

Vi jobber med lokale helsemyndigheter i Amazonas hvor covid-19-viruset har rammet befolkningen hardt. I delstatens hovedstad Manaus og andre steder i Amazonas har dødeligheten blant korona-pasienter vært kritisk høy, og helsevesenet overbelastet. Vi jobber blant annet på flere plasser for hjemløse og flyktninger, på ett sykehus og vi reiser ut til områder for å nå ekstra sårbare befolkninger.  

Les mer: Brasil: Flere mennesker risikerer å dø uten politisk enighet

Artikkelen fortsetter under bildet

Her får en liten jente helsesjekk på et av sentrene for hjemløse og flyktninger i Manaus i Amazonas. Amazonas har blitt hardt rammet av pandemien og vi har derfor
oppskalert arbeidet vårt med å støtte opp det lokale helsevesenet i covid-19-responsen. Foto: Leger Uten Grenser

 

Venezuela

I Venezuela åpnet Leger Uten Grenser et covid-19-behandlingsenter i mai på Ana Francisca Pérez de León II hospital i hovedstaden Caracas. Vi driver også tre ambulanser, gir psykologisk støtte til familier og bistår i arbeidet med smittesporing.

Colombia

I Colombia jobber vi med helsemyndighetene i fem områder for å støtte opp om den lokale responsen. Vi bistår i arbeidet med prioritering av pasientbehov på Tíbú sykehus, og jobber med mentalhelsehjelp og smittesporing over telefon i Buenaventura. I Tumaco gir vi helsehjelp på to sykehus, samt støtte til helsearbeidere. Vi fokuserer også mye på forebyggingsaktiviteter i landsbyer og i ulike nabolag. Samtidig forsøker vi så godt det lar seg gjøre å opprettholde våre vanlige prosjekter. Det inkluderer oppfølging av mennesker med kroniske lidelser, ofre for seksualisert vold, og arbeid med å sikre tilgang til trygg abort. 

Argentina

I Argentina tilbyr vi helsemyndighetene teknisk støtte og rådgivning i blant annet utforming av protokoller og annet materiale til sykehus, behandlingssentre og eldresentre. Vi jobber også med de ansvarlige for covid-19-responsen i sårbare nabolag i Buenos Aires, og vi ser på muligheten for å utvide dette arbeidet. 

Artikkelen fortsetter under bildet

I São Paulo gir vi hjemløse mennesker helsesjekk på herberger, og vi driver også med helseinformasjonsarbeid. Foto: Andre Francois/Leger Uten Grenser

 

El Salvador

I El Salvador jobber vi med helsemyndighetene for å øke kapasiteten til ambulansetjenestene og for å sikre god oppfølging av pasienter som ikke er smittet av covid-19. Vi bistår med organisering av mobile klinikker i enkelte nabolag og i planleggingen av hvordan man potensielt kan få til hjemmebehandling. Vi jobber også med å kartlegge helsen til de som har blitt deportert fra USA og Mexico for å identifisere potensielle tilfeller av covid-19.  

Les mer: USA må umiddelbart stanse deportasjoner til Latin-Amerika

Honduras

I Honduras jobber vi med å avlaste sykehus som behandler alvorlig syke covid-19-pasienter. Vi forbereder oss også på å bistå i covid-19-responsen ved andre helsesentre vi støtter i landet. 

Ny rapport: To av tre migranter i Mellom-Amerika har opplevd drap eller kidnapping av et familiemedlem

Haiti

Så langt har 533 fått bekreftet korona, og 22 har dødd av viruset i Haiti. Leger Uten Grenser har satt opp et isolasjonsrom på sykehuset vårt i hovedstaden Port-au-Prince. 

Vi støtter to offentlige sykehus i Port-á-Piment og Port Salut med å sette opp et system for prioritering av pasientbehov, isolasjonssenger, henvisningssystem og opplæring av helsearbeidere. Vi har også donert smittevernsutstyr. I Artibonite og Port-au-Prince jobber vi med helseinformasjonsarbeid. 

Artikkelen fortsetter under bildet

Team står klare på et av behandlingsentrene våre i Mexico. I slutten av mai 2020 hadde flere enn 80.000 mennesker fått viruset i landet. Leger Uten Grenser jobber i flere land i Latin-Amerika for å bistå
i covid-19-responsen. Foto: Leger Uten Grenser

Nord-Amerika 

Mexico 

Leger Uten Grenser åpnet i slutten av mai to behandlingsentre i samarbeid med de lokale helsemyndighetene i Reynosa og Matamoros i Mexico. Sentrene er opprettet for å avlaste helsevesenet. I tillegg til medisinske team, har vi også ansatte som jobber med mentalhelse og helseinformasjonsarbeid. Vi fortsetter de vanlige prosjektene våre med å gi helsehjelp til flyktninger, asylsøkere og migranter, men med ekstra tiltak for å beskytte pasienter og ansatte. Vi har også satt opp en telefonlinje som gir mentalhelsehjelp for voldsofre, som på grunn av korona-situasjonen ofte får det verre.   

Les mer: Ti år etter Haiti-jordskjelvet

Artikkelen fortsetter under bildet

I New York jobber vi blant annet med dusjtjenester for byens hjemløse og smittevern for ulike organisasjoner som jobber med særlig sårbare grupper. 
Foto: Spencer Platt/Getty Images

 

USA

I USA jobber Leger Uten Grenser flere steder i landet med sårbare grupper i forbindelse med det pågående korona-utbruddet som så langt har tatt over 100.000 liv i landet. I samarbeid med andre organiasjoner jobber team i New York i forbindelse med smittevernstiltak, og vi har kjøpt inn 160 håndvaskstasjoner på steder som gir mat og husly. 

Det er også satt opp en «dusj-trailer» i byen, som tilbyr gratis dusjfasiliteter til mennesker som ellers ikke har tilgang på dette.  Det er også delt ut 1000 mobiltelefoner til utsatte newyorkere slik at de lettere kan kontakte medisinske og andre nød- og støttetjenester.

Leger Uten Grenser bistår også flere ikke-statlige organisasjoner flere steder i landet som arbeider med hjemløse og migranter i hvordan man skal sette opp håndvaskstasjoner og gir ut informasjonsmateriell for forebygging av covid-19.  

Nå har vi også sendt ut team til andre områder rundt om i landet som mangler ressurser og utstyr til å svare på pandemien. Vi jobber også med korona-utbruddet i Puerto Rico, Florida og i urfolksområder sørvest i landet.

USA: Sårbare grupper har akutt behov for beskyttelse mot korona-viruset

Mer i denne seksjonen  
Nyheter fra felt
Land
Sykdommer og helse
Flyktninger
Naturkatastrofer
Krig og konflikt
Foto: Leger Uten Grenser
Hjem > Nyheter > Korona-responsen: Dette gjør vi i Nord-Amerika, Latin-Amerika og Karibien
Nyheter

Korona-responsen: Dette gjør vi i Nord-Amerika, Latin-Amerika og Karibien

22.05.2020 | Oppdatert 21.10.2020

I slutten av mai 2020 erklærte Verdens helseorganisasjon Sør-Amerika som nytt episenter i korona-pandemien. Leger Uten Grenser jobber i flere land i Sør- og Nord-Amerika med covid-19-respons, og forsøker også så godt det lar seg gjøre å drive våre vanlige prosjekter. Til sammen jobber Leger Uten Grenser med korona-pandemien i 70 land i verden.

Les mer: Korona-viruset: Slik jobber vi i land verden over

Latin-Amerika og i Karibien

Brasil

I Brasil jobber Leger Uten Grenser med å gi helsesjekker til hjemløse og andre sårbare grupper med covid-19 symptomer i São Paulo og Rio de Janeiro. I mai begynte vi også å jobbe på to isolasjonssentre i São Paulo hvor sårbare grupper som hjemløse, rusmisbrukere og eldre med symptomer kan få helsesjekk og oppfølging. Det jobbes også med helseinformasjonsarbeid, opplæring av helsearbeidere, infeksjonskontroll og forebyggingsarbeid. Vi har i tillegg besøkt sentre for hjemløse migranter i Boa Vista, og delt ut hygieneartikler. 

Vi jobber med lokale helsemyndigheter i Amazonas hvor covid-19-viruset har rammet befolkningen hardt. I delstatens hovedstad Manaus og andre steder i Amazonas har dødeligheten blant korona-pasienter vært kritisk høy, og helsevesenet overbelastet. Vi jobber blant annet på flere plasser for hjemløse og flyktninger, på ett sykehus og vi reiser ut til områder for å nå ekstra sårbare befolkninger.  

Les mer: Brasil: Flere mennesker risikerer å dø uten politisk enighet

Artikkelen fortsetter under bildet

Her får en liten jente helsesjekk på et av sentrene for hjemløse og flyktninger i Manaus i Amazonas. Amazonas har blitt hardt rammet av pandemien og vi har derfor
oppskalert arbeidet vårt med å støtte opp det lokale helsevesenet i covid-19-responsen. Foto: Leger Uten Grenser

 

Venezuela

I Venezuela åpnet Leger Uten Grenser et covid-19-behandlingsenter i mai på Ana Francisca Pérez de León II hospital i hovedstaden Caracas. Vi driver også tre ambulanser, gir psykologisk støtte til familier og bistår i arbeidet med smittesporing.

Colombia

I Colombia jobber vi med helsemyndighetene i fem områder for å støtte opp om den lokale responsen. Vi bistår i arbeidet med prioritering av pasientbehov på Tíbú sykehus, og jobber med mentalhelsehjelp og smittesporing over telefon i Buenaventura. I Tumaco gir vi helsehjelp på to sykehus, samt støtte til helsearbeidere. Vi fokuserer også mye på forebyggingsaktiviteter i landsbyer og i ulike nabolag. Samtidig forsøker vi så godt det lar seg gjøre å opprettholde våre vanlige prosjekter. Det inkluderer oppfølging av mennesker med kroniske lidelser, ofre for seksualisert vold, og arbeid med å sikre tilgang til trygg abort. 

Argentina

I Argentina tilbyr vi helsemyndighetene teknisk støtte og rådgivning i blant annet utforming av protokoller og annet materiale til sykehus, behandlingssentre og eldresentre. Vi jobber også med de ansvarlige for covid-19-responsen i sårbare nabolag i Buenos Aires, og vi ser på muligheten for å utvide dette arbeidet. 

Artikkelen fortsetter under bildet

I São Paulo gir vi hjemløse mennesker helsesjekk på herberger, og vi driver også med helseinformasjonsarbeid. Foto: Andre Francois/Leger Uten Grenser

 

El Salvador

I El Salvador jobber vi med helsemyndighetene for å øke kapasiteten til ambulansetjenestene og for å sikre god oppfølging av pasienter som ikke er smittet av covid-19. Vi bistår med organisering av mobile klinikker i enkelte nabolag og i planleggingen av hvordan man potensielt kan få til hjemmebehandling. Vi jobber også med å kartlegge helsen til de som har blitt deportert fra USA og Mexico for å identifisere potensielle tilfeller av covid-19.  

Les mer: USA må umiddelbart stanse deportasjoner til Latin-Amerika

Honduras

I Honduras jobber vi med å avlaste sykehus som behandler alvorlig syke covid-19-pasienter. Vi forbereder oss også på å bistå i covid-19-responsen ved andre helsesentre vi støtter i landet. 

Ny rapport: To av tre migranter i Mellom-Amerika har opplevd drap eller kidnapping av et familiemedlem

Haiti

Så langt har 533 fått bekreftet korona, og 22 har dødd av viruset i Haiti. Leger Uten Grenser har satt opp et isolasjonsrom på sykehuset vårt i hovedstaden Port-au-Prince. 

Vi støtter to offentlige sykehus i Port-á-Piment og Port Salut med å sette opp et system for prioritering av pasientbehov, isolasjonssenger, henvisningssystem og opplæring av helsearbeidere. Vi har også donert smittevernsutstyr. I Artibonite og Port-au-Prince jobber vi med helseinformasjonsarbeid. 

Artikkelen fortsetter under bildet

Team står klare på et av behandlingsentrene våre i Mexico. I slutten av mai 2020 hadde flere enn 80.000 mennesker fått viruset i landet. Leger Uten Grenser jobber i flere land i Latin-Amerika for å bistå
i covid-19-responsen. Foto: Leger Uten Grenser

Nord-Amerika 

Mexico 

Leger Uten Grenser åpnet i slutten av mai to behandlingsentre i samarbeid med de lokale helsemyndighetene i Reynosa og Matamoros i Mexico. Sentrene er opprettet for å avlaste helsevesenet. I tillegg til medisinske team, har vi også ansatte som jobber med mentalhelse og helseinformasjonsarbeid. Vi fortsetter de vanlige prosjektene våre med å gi helsehjelp til flyktninger, asylsøkere og migranter, men med ekstra tiltak for å beskytte pasienter og ansatte. Vi har også satt opp en telefonlinje som gir mentalhelsehjelp for voldsofre, som på grunn av korona-situasjonen ofte får det verre.   

Les mer: Ti år etter Haiti-jordskjelvet

Artikkelen fortsetter under bildet

I New York jobber vi blant annet med dusjtjenester for byens hjemløse og smittevern for ulike organisasjoner som jobber med særlig sårbare grupper. 
Foto: Spencer Platt/Getty Images

 

USA

I USA jobber Leger Uten Grenser flere steder i landet med sårbare grupper i forbindelse med det pågående korona-utbruddet som så langt har tatt over 100.000 liv i landet. I samarbeid med andre organiasjoner jobber team i New York i forbindelse med smittevernstiltak, og vi har kjøpt inn 160 håndvaskstasjoner på steder som gir mat og husly. 

Det er også satt opp en «dusj-trailer» i byen, som tilbyr gratis dusjfasiliteter til mennesker som ellers ikke har tilgang på dette.  Det er også delt ut 1000 mobiltelefoner til utsatte newyorkere slik at de lettere kan kontakte medisinske og andre nød- og støttetjenester.

Leger Uten Grenser bistår også flere ikke-statlige organisasjoner flere steder i landet som arbeider med hjemløse og migranter i hvordan man skal sette opp håndvaskstasjoner og gir ut informasjonsmateriell for forebygging av covid-19.  

Nå har vi også sendt ut team til andre områder rundt om i landet som mangler ressurser og utstyr til å svare på pandemien. Vi jobber også med korona-utbruddet i Puerto Rico, Florida og i urfolksområder sørvest i landet.

USA: Sårbare grupper har akutt behov for beskyttelse mot korona-viruset

 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen