Foto: Leger Uten Grenser
Hjem > Nyheter > Korona-innsatsen: Dette gjør vi i Midtøsten
Nyheter

Korona-innsatsen: Dette gjør vi i Midtøsten

08.10.2020 | Oppdatert 09.10.2020
        

I alle Leger Uten Grensers prosjekter i Libanon, Palestina, Syria, Irak, Jemen, Jordan og Libya har vi innført tiltak for å bekjempe koronaviruset.

Vi har også en omfattende respons på pandemien. Vi driver opplæring av helsearbeidere, utfører testing og behandling av pasienter med covid-19, støtter oppbygging og driften av isolasjons- og behandlingssentre, donerer medisiner og utstyr, sprer helseinformasjon, deler ut hygieneartikler, og vi gir psykisk helsehjelp til mennesker berørt av pandemien.

I tillegg gjør vi det vi kan for å fortsette arbeidet vi drev med før pandemien brøt ut.

Her er en oversikt over vår korona-respons, land for land:

Libanon

I Zahle  i Libanon  har vi satt opp telt utenfor myndighetenes sykehus Elias Hraoui Governmental Hospital, for å ta helsesjekk og prioritere behov blant barn. Pasienter med påvist smitte blir henvist til andre statlige sykehus. Vi har også hjulpet til med mistenkte tilfeller på intensiven og barneintensivavdelingen. 

Sykehuset vårt i Bar Elias blir nå utstyrt og klargjort til å ta imot og behandle covid-19-pasienter. 

I Siblin, sør i Libanon, har vi vært med på å gjøre om et opplæringssenter i regi av FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger i Midtøsten (UNRWA) til et isolasjonssenter. Dette senteret tar imot pasienter som har testet positivt for covid-19 og som av ulike årsaker ikke kan isoleres i eget hjem.

Siden mai har vi hatt et medisinsk responsteam på plass for å støtte helsemyndighetene med korona-testing over hele landet. Vi har blant annet vært med på testing i Tripoli og Bekaa-dalen.

Hala, sykepleier i Leger Uten Grenser, sjekker blodtrykket til Maryam (90) i hennes hjem i Beirut i Libanon. Maryam er blind, har høyt blodtrykk og diabetes, og har derfor ikke vært ute av sitt eget hjem siden pandemien startet. Foto: Diego Ibarra Sánchez 

 

Palestina 

I Gaza har smittetallet økt den siste tiden, og Leger Uten Grenser følger utviklingen. Vi diskuterer mulighetene for å støtte behandling av pasienter i samarbeid med helsemyndighetene. 

På  Vestbredden  opprettet vi en hjelpetelefon for å gi mental helsehjelp til noen av de gruppene som er mest berørt av koronapandemien, slik som pasienter og pårørende, helsearbeidere og familiene til innsatte. Samtidig deler vi ut hygienepakker til husholdninger som er rammet, og fortsetter med å spre informasjon om helsefremmende tiltak. 

Syria 

I nordvest forsterket vi innsatsen vår ved behandlingssenteret for covid-19 ved Idlib National Hospital da de første smittetilfellene ble bekreftet i området. I leirene nord i Idlib jobber vi aktivt med å spre kunnskap om covid-19, og vi deler ut diverse artikler og hygienepakker. I tilfelle en rask økning i smittetall satte vi også opp et isolasjonssenter i byen Salqin, men enn så lenge har ikke dette senteret åpnet, da smitten i området ikke har økt så raskt som fryktet.  

Nordvest-Syria: Tidoblet antall korona-smittede på en måned

I Atmeh har vi satt opp en isolasjonsenhet ved vårt brannskadesenter.  

Ved noen av sykehusene vi støtter, har vi også satt opp egne hygienekomiteer, økt bemanningen og donert smittevernutstyr. 

I nordøst er nesten en femtedel av covid-19-tilfellene helsearbeidere. Selv om testkapasiteten er lav, er omtrent halvparten av testene positive. Dette kan bety at reproduksjonstallet er høyt, og at det må testes i langt større grad. Som en del av covid-19-responsen i regionen, som ledes av de lokale helsemyndighetene, har vi drevet opplæring og hjulpet til med renovering av en isolasjonsavdeling med 48 sengeplasser på Al-Hasakah nasjonale sykehus, det største i regionen. Vi samarbeider også med Kurdiske Røde Halvmåne for å støtte det eneste sykehuset som er dedikert til covid-19 i nordøst. Dette ligger i utkanten av byen Al-Hasakah, og har også noe kapasitet til intensivpleie.  

I Al Hol-leiren har vi identifisert 1900 personer som er spesielt utsatt for covid-19, og mange av dem har ikke-smittsomme sykdommer som diabetes, høyt blodtrykk, astma, eller hjerte- og karsykdommer. Vi støtter dem så godt som mulig med medisiner, samt med å dele ut såpe og andre artikler. Vi sprer også helseinformasjon i leiren.

Al-Hol-leiren i Nordøst-Syria: Store helsebehov og korona truer

For å forhindre store folkemengder der vi deler ut hygienepakker, har det blitt satt opp sjekkpunkter der folk kan hente disse pakkene under trygge forhold. Foto: Leger Uten Grenser

 

Irak

I Irak har covid-19-pandemien blitt en omfattende medisinsk krise, landet har nylig rapportert om nærmere 4000 nye tilfeller hver dag og rundt 500 dødsfall per uke. Hovedstaden Bagdad er den hardest rammede byen med mer enn 28 % av smittetilfellene i landet. Her støtter Leger Uten Grenser Al Kindi-sykehuset, et av sykehusene som mottar mange alvorlig og kritisk syke pasienter med covid-19. Våre team hjelper til på lungeavdelingen, hvor vi driver opplæring av ansatte, legger pasienter i respirator og utfører desinfeksjonsprosedyrer.  

Slik jobber norske Itta med korona i Irak

Tidlig i pandemien omgjorde vi et senter for postoperativ hjelp til en covid-19-klinikk i Mosul. Leger Uten Grenser jobber sammen med lokale helsemyndigheter for å legge til rette for behandlingen av milde og moderate covid-19-tilfeller. Over 860 pasienter har vært innlagt der siden starten av pandemien.  

Vi har også hjulpet lokale helseklinikker i Erbil og Dohuk med teknisk og logistisk støtte, og opplæring av ansatte innen smittevern. I Laylan-leiren (i provinsen Kirkuk) har Leger Uten Grenser satt opp et isolasjons- og behandlingssenter og fortsetter å iverksette tiltak for å vurdere og prioritere behovene til de med mistanke om smitte av covid-19. I denne leiren, samt i Alwand-leiren, har vi delt ut gjenbrukbare munnbind til beboerne, og økt bevissthet rundt forebyggende tiltak. For å spre helseinformasjon og tiltak rundt covid-19, har våre team også satt i gang digitale kampanjer målrettet mot innbyggerne i Mosul, og snart en ny kampanje i Sinjar-området. 

De vanlige prosjektene våre i Ninanwa, Diyala, Kirkuk og Bagdad fortsetter å gå som normalt, og sørger for livreddende helsehjelp. De får også støtte for å kunne identifisere covid-19-pasienter, og ekstra tiltak blir iverksatt for å beskytte pasienter og helsepersonell.

Våre team reiser på daglige besøk til landsbyer i Jemen. Dette gjør vi for å øke kunnskapen om symptomer, smitteverntiltak, og når de bør oppsøke helsehjelp. Foto: Leger uten Grenser/Majd Aljunaid 

 

Jemen 

Leger Uten Grenser har vært med på å sette opp behandlingssentre og en isolasjonsenhet i samarbeid med helsemyndighetene i  Aden i Jemen. Vi har også satt i gang ekstra tiltak i de vanlige prosjektene våre i 13 provinser, og hjelper sykehus flere steder i landet i covid-19-responsen. Det innebærer blant annet opplæring, støtte til å bygge behandlingsentre og donasjoner av medisiner og utstyr.

Katastrofe i Aden – FN og giverland må øke støtten til Jemen umiddelbart

I Sanaa fortsetter vi å støtte sykehuset Al-Kuwait, hvor vi behandler pasienter med alvorlige covid-19-symptomer ved intensivavdelingen med 15 sengeplasser. Dette kommer i tillegg til å drive den store sengeposten. 

I Haydan og Khamer har vi satt opp behandlingssentre for covid-19 for pasienter med mer moderate symptomer. Der har vi også begynt å ta inn pasienter med symptomer som ligner på covid-19. Ved sykehusene Abs og Al Ghomouri i provinsen Hajjah fortsetter vi med screening ved inngangene, i tillegg til å henvise pasienter ved mistanke om smitte. I byen Hajjah jobber vi med pasienter henvist fra Al Ghomouri til isolasjonssenteret Al Rahadi, i tillegg til å støtte arbeidet med å vurdere og prioritere pasientenes behov. 

Vi har tilpasset arbeidet vårt så vi kan holde våre vanlige prosjekter gående ved sykehuset i Dhi As Sufal, og vi har satt opp en isolasjonsavdeling for mistenkte smittetilfeller. Våre team henviser også pasienter til Al Sahul behandlingssenter for covid-19 i byen Ibb, som vi også støtter. Senteret har tatt imot pasienter siden juni og har 18 senger på intensivavdelingen, og 70 sengeplasser på sengeposten. 

Etter to uker med covid-19 og alvorlige symptomer fikk Ghanem Qaid Nasser (60) en varm avskjed fra de ansatte ved Al Sahul isolasjonssenter. Foto: Leger Uten Grenser / Majd Aljunaid

 

Våre team fortsetter å støtte de lokale helsetjenestene ved å drive opplæring og følge opp de ansatte ved senteret. Vi tilbyr medisiner og medisinsk utstyr – inkludert smittevernutstyr – og vi hjelper til med å få på plass smitteverntiltak, samt hygieneartikler og -utstyr. Vi tilbyr også opplæring i helseinformasjonsarbeid både til ansatte i helsedepartementet og i det private.  

I vår covid-19-respons har vi gjennomført opplæring i flere distrikter i Al-Hudaydah, og vi har implementert smitteverntiltak på en rekke sykehus. Vi har også satt opp en isolasjonsenhet ved Al-Salakhana-sykehuset, og vi støtter med medisiner og smittevernutstyr.  

I Aden, der antallet covid-19-pasienter har gått ned, har Leger Uten Grenser avsluttet støtten til covid-19-senteret Al Amal, og vi har overført covid-19-senteret Al Gamhuriah til lokale helsemyndigheter. 

I Sanaa har Leger Uten Grenser overlevert ansvaret for covid-19-responsen på Sheikh Zayyed-sykehuset til de lokale helsemyndighetene.  

Jordan

I flyktningleiren  Zaatari har vi bygget et behandlingssenter for covid-19 i påvente av et eventuelt smitteutbrudd. Vi har også gitt opplæring og annen støtte til en legeforening. Prosjektene våre for mental helsehjelp går nå over telefon, men vi fortsetter å dele ut medisiner til mennesker med ikke-smittsomme-sykdommer i Irbid og Ramtha. 

Libya       

I Libya påvirkes arbeidet vårt av restriksjonene i landet, som spesielt handler om mulighetene våre ansatte har til å forflytte seg. Disse faktorene gjør også at de humanitære behovene øker.  

Vi fortsetter å jobbe i seks ulike interneringssentre i Tripoli, Khoms, Zliten, Zuwara og Zawiya. I Misrata og Khoms gir vi førstehjelp til mennesker som har forsøkt å flykte over havet, men som har blitt satt i land i Libya. Vi har også støttet flere responsteam som har jobbet med testing og smittesporing i Misrata. I Bani Walid gir vi helsehjelp og henviser flyktninger og migranter til andre sykehus. Her har vi også utstyrt helsepersonell med smittevernutstyr.

Fanget i Libya: Flyktninger og migranter i større fare enn noensinne

Vi har også gitt covid-19-opplæring til helsepersonell i alle våre prosjekter, og vi har forsterket smitteverntiltakene i interneringssentrene. Så langt det har latt seg gjøre under disse inhumane forholdene, har vi gitt opplæring til leger og ambulansepersonell ved et autismesenter i Tripoli. 

Les også: Korona-viruset: Slik jobber vi i land verden over

Mer i denne seksjonen  
Nyheter fra felt
Land
Sykdommer og helse
Flyktninger
Naturkatastrofer
Krig og konflikt
Foto: Leger Uten Grenser
Hjem > Nyheter > Korona-innsatsen: Dette gjør vi i Midtøsten
Nyheter

Korona-innsatsen: Dette gjør vi i Midtøsten

08.10.2020 | Oppdatert 09.10.2020
        

I alle Leger Uten Grensers prosjekter i Libanon, Palestina, Syria, Irak, Jemen, Jordan og Libya har vi innført tiltak for å bekjempe koronaviruset.

Vi har også en omfattende respons på pandemien. Vi driver opplæring av helsearbeidere, utfører testing og behandling av pasienter med covid-19, støtter oppbygging og driften av isolasjons- og behandlingssentre, donerer medisiner og utstyr, sprer helseinformasjon, deler ut hygieneartikler, og vi gir psykisk helsehjelp til mennesker berørt av pandemien.

I tillegg gjør vi det vi kan for å fortsette arbeidet vi drev med før pandemien brøt ut.

Her er en oversikt over vår korona-respons, land for land:

Libanon

I Zahle  i Libanon  har vi satt opp telt utenfor myndighetenes sykehus Elias Hraoui Governmental Hospital, for å ta helsesjekk og prioritere behov blant barn. Pasienter med påvist smitte blir henvist til andre statlige sykehus. Vi har også hjulpet til med mistenkte tilfeller på intensiven og barneintensivavdelingen. 

Sykehuset vårt i Bar Elias blir nå utstyrt og klargjort til å ta imot og behandle covid-19-pasienter. 

I Siblin, sør i Libanon, har vi vært med på å gjøre om et opplæringssenter i regi av FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger i Midtøsten (UNRWA) til et isolasjonssenter. Dette senteret tar imot pasienter som har testet positivt for covid-19 og som av ulike årsaker ikke kan isoleres i eget hjem.

Siden mai har vi hatt et medisinsk responsteam på plass for å støtte helsemyndighetene med korona-testing over hele landet. Vi har blant annet vært med på testing i Tripoli og Bekaa-dalen.

Hala, sykepleier i Leger Uten Grenser, sjekker blodtrykket til Maryam (90) i hennes hjem i Beirut i Libanon. Maryam er blind, har høyt blodtrykk og diabetes, og har derfor ikke vært ute av sitt eget hjem siden pandemien startet. Foto: Diego Ibarra Sánchez 

 

Palestina 

I Gaza har smittetallet økt den siste tiden, og Leger Uten Grenser følger utviklingen. Vi diskuterer mulighetene for å støtte behandling av pasienter i samarbeid med helsemyndighetene. 

På  Vestbredden  opprettet vi en hjelpetelefon for å gi mental helsehjelp til noen av de gruppene som er mest berørt av koronapandemien, slik som pasienter og pårørende, helsearbeidere og familiene til innsatte. Samtidig deler vi ut hygienepakker til husholdninger som er rammet, og fortsetter med å spre informasjon om helsefremmende tiltak. 

Syria 

I nordvest forsterket vi innsatsen vår ved behandlingssenteret for covid-19 ved Idlib National Hospital da de første smittetilfellene ble bekreftet i området. I leirene nord i Idlib jobber vi aktivt med å spre kunnskap om covid-19, og vi deler ut diverse artikler og hygienepakker. I tilfelle en rask økning i smittetall satte vi også opp et isolasjonssenter i byen Salqin, men enn så lenge har ikke dette senteret åpnet, da smitten i området ikke har økt så raskt som fryktet.  

Nordvest-Syria: Tidoblet antall korona-smittede på en måned

I Atmeh har vi satt opp en isolasjonsenhet ved vårt brannskadesenter.  

Ved noen av sykehusene vi støtter, har vi også satt opp egne hygienekomiteer, økt bemanningen og donert smittevernutstyr. 

I nordøst er nesten en femtedel av covid-19-tilfellene helsearbeidere. Selv om testkapasiteten er lav, er omtrent halvparten av testene positive. Dette kan bety at reproduksjonstallet er høyt, og at det må testes i langt større grad. Som en del av covid-19-responsen i regionen, som ledes av de lokale helsemyndighetene, har vi drevet opplæring og hjulpet til med renovering av en isolasjonsavdeling med 48 sengeplasser på Al-Hasakah nasjonale sykehus, det største i regionen. Vi samarbeider også med Kurdiske Røde Halvmåne for å støtte det eneste sykehuset som er dedikert til covid-19 i nordøst. Dette ligger i utkanten av byen Al-Hasakah, og har også noe kapasitet til intensivpleie.  

I Al Hol-leiren har vi identifisert 1900 personer som er spesielt utsatt for covid-19, og mange av dem har ikke-smittsomme sykdommer som diabetes, høyt blodtrykk, astma, eller hjerte- og karsykdommer. Vi støtter dem så godt som mulig med medisiner, samt med å dele ut såpe og andre artikler. Vi sprer også helseinformasjon i leiren.

Al-Hol-leiren i Nordøst-Syria: Store helsebehov og korona truer

For å forhindre store folkemengder der vi deler ut hygienepakker, har det blitt satt opp sjekkpunkter der folk kan hente disse pakkene under trygge forhold. Foto: Leger Uten Grenser

 

Irak

I Irak har covid-19-pandemien blitt en omfattende medisinsk krise, landet har nylig rapportert om nærmere 4000 nye tilfeller hver dag og rundt 500 dødsfall per uke. Hovedstaden Bagdad er den hardest rammede byen med mer enn 28 % av smittetilfellene i landet. Her støtter Leger Uten Grenser Al Kindi-sykehuset, et av sykehusene som mottar mange alvorlig og kritisk syke pasienter med covid-19. Våre team hjelper til på lungeavdelingen, hvor vi driver opplæring av ansatte, legger pasienter i respirator og utfører desinfeksjonsprosedyrer.  

Slik jobber norske Itta med korona i Irak

Tidlig i pandemien omgjorde vi et senter for postoperativ hjelp til en covid-19-klinikk i Mosul. Leger Uten Grenser jobber sammen med lokale helsemyndigheter for å legge til rette for behandlingen av milde og moderate covid-19-tilfeller. Over 860 pasienter har vært innlagt der siden starten av pandemien.  

Vi har også hjulpet lokale helseklinikker i Erbil og Dohuk med teknisk og logistisk støtte, og opplæring av ansatte innen smittevern. I Laylan-leiren (i provinsen Kirkuk) har Leger Uten Grenser satt opp et isolasjons- og behandlingssenter og fortsetter å iverksette tiltak for å vurdere og prioritere behovene til de med mistanke om smitte av covid-19. I denne leiren, samt i Alwand-leiren, har vi delt ut gjenbrukbare munnbind til beboerne, og økt bevissthet rundt forebyggende tiltak. For å spre helseinformasjon og tiltak rundt covid-19, har våre team også satt i gang digitale kampanjer målrettet mot innbyggerne i Mosul, og snart en ny kampanje i Sinjar-området. 

De vanlige prosjektene våre i Ninanwa, Diyala, Kirkuk og Bagdad fortsetter å gå som normalt, og sørger for livreddende helsehjelp. De får også støtte for å kunne identifisere covid-19-pasienter, og ekstra tiltak blir iverksatt for å beskytte pasienter og helsepersonell.

Våre team reiser på daglige besøk til landsbyer i Jemen. Dette gjør vi for å øke kunnskapen om symptomer, smitteverntiltak, og når de bør oppsøke helsehjelp. Foto: Leger uten Grenser/Majd Aljunaid 

 

Jemen 

Leger Uten Grenser har vært med på å sette opp behandlingssentre og en isolasjonsenhet i samarbeid med helsemyndighetene i  Aden i Jemen. Vi har også satt i gang ekstra tiltak i de vanlige prosjektene våre i 13 provinser, og hjelper sykehus flere steder i landet i covid-19-responsen. Det innebærer blant annet opplæring, støtte til å bygge behandlingsentre og donasjoner av medisiner og utstyr.

Katastrofe i Aden – FN og giverland må øke støtten til Jemen umiddelbart

I Sanaa fortsetter vi å støtte sykehuset Al-Kuwait, hvor vi behandler pasienter med alvorlige covid-19-symptomer ved intensivavdelingen med 15 sengeplasser. Dette kommer i tillegg til å drive den store sengeposten. 

I Haydan og Khamer har vi satt opp behandlingssentre for covid-19 for pasienter med mer moderate symptomer. Der har vi også begynt å ta inn pasienter med symptomer som ligner på covid-19. Ved sykehusene Abs og Al Ghomouri i provinsen Hajjah fortsetter vi med screening ved inngangene, i tillegg til å henvise pasienter ved mistanke om smitte. I byen Hajjah jobber vi med pasienter henvist fra Al Ghomouri til isolasjonssenteret Al Rahadi, i tillegg til å støtte arbeidet med å vurdere og prioritere pasientenes behov. 

Vi har tilpasset arbeidet vårt så vi kan holde våre vanlige prosjekter gående ved sykehuset i Dhi As Sufal, og vi har satt opp en isolasjonsavdeling for mistenkte smittetilfeller. Våre team henviser også pasienter til Al Sahul behandlingssenter for covid-19 i byen Ibb, som vi også støtter. Senteret har tatt imot pasienter siden juni og har 18 senger på intensivavdelingen, og 70 sengeplasser på sengeposten. 

Etter to uker med covid-19 og alvorlige symptomer fikk Ghanem Qaid Nasser (60) en varm avskjed fra de ansatte ved Al Sahul isolasjonssenter. Foto: Leger Uten Grenser / Majd Aljunaid

 

Våre team fortsetter å støtte de lokale helsetjenestene ved å drive opplæring og følge opp de ansatte ved senteret. Vi tilbyr medisiner og medisinsk utstyr – inkludert smittevernutstyr – og vi hjelper til med å få på plass smitteverntiltak, samt hygieneartikler og -utstyr. Vi tilbyr også opplæring i helseinformasjonsarbeid både til ansatte i helsedepartementet og i det private.  

I vår covid-19-respons har vi gjennomført opplæring i flere distrikter i Al-Hudaydah, og vi har implementert smitteverntiltak på en rekke sykehus. Vi har også satt opp en isolasjonsenhet ved Al-Salakhana-sykehuset, og vi støtter med medisiner og smittevernutstyr.  

I Aden, der antallet covid-19-pasienter har gått ned, har Leger Uten Grenser avsluttet støtten til covid-19-senteret Al Amal, og vi har overført covid-19-senteret Al Gamhuriah til lokale helsemyndigheter. 

I Sanaa har Leger Uten Grenser overlevert ansvaret for covid-19-responsen på Sheikh Zayyed-sykehuset til de lokale helsemyndighetene.  

Jordan

I flyktningleiren  Zaatari har vi bygget et behandlingssenter for covid-19 i påvente av et eventuelt smitteutbrudd. Vi har også gitt opplæring og annen støtte til en legeforening. Prosjektene våre for mental helsehjelp går nå over telefon, men vi fortsetter å dele ut medisiner til mennesker med ikke-smittsomme-sykdommer i Irbid og Ramtha. 

Libya       

I Libya påvirkes arbeidet vårt av restriksjonene i landet, som spesielt handler om mulighetene våre ansatte har til å forflytte seg. Disse faktorene gjør også at de humanitære behovene øker.  

Vi fortsetter å jobbe i seks ulike interneringssentre i Tripoli, Khoms, Zliten, Zuwara og Zawiya. I Misrata og Khoms gir vi førstehjelp til mennesker som har forsøkt å flykte over havet, men som har blitt satt i land i Libya. Vi har også støttet flere responsteam som har jobbet med testing og smittesporing i Misrata. I Bani Walid gir vi helsehjelp og henviser flyktninger og migranter til andre sykehus. Her har vi også utstyrt helsepersonell med smittevernutstyr.

Fanget i Libya: Flyktninger og migranter i større fare enn noensinne

Vi har også gitt covid-19-opplæring til helsepersonell i alle våre prosjekter, og vi har forsterket smitteverntiltakene i interneringssentrene. Så langt det har latt seg gjøre under disse inhumane forholdene, har vi gitt opplæring til leger og ambulansepersonell ved et autismesenter i Tripoli. 

Les også: Korona-viruset: Slik jobber vi i land verden over

 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen