Foto: Leger Uten Grenser
Hjem > Nyheter > Korona påvist i Moria-leiren: 13.000 mennesker tvinges til helsefarlig karantene
Nyheter

Korona påvist i Moria-leiren: 13.000 mennesker tvinges til helsefarlig karantene

04.09.2020 | Oppdatert 14.10.2020
        

Den greske regjeringen håndhever en lite gjennomtenkt og potensielt svært skadelig karantene for asylsøkerne og migrantene i Moria-leiren på øya Lesvos. Politisperringer holder om lag 13.000 mennesker innestengt under umenneskelige forhold.

Denne typen massekarantene er farlig og må unngås for enhver pris. Det er uakseptabelt at slike restriktive tiltak blir brukt for å dekke over mangelen på en omfattende strategi for å redusere smitte i leiren og for å ivareta det som er igjen av innbyggernes verdighet.  

Antallet covid-19-tilfeller som har blitt bekreftet blant de fastboende på øya har økt i det siste, men per i dag er det bare ett bekreftet tilfelle av covid-19 blant flyktningene og migrantene i Moria-leiren. Regjeringen har ansvar for folkehelsen til asylsøkerne i Moria, men i stedet fengsler de dem inne under umenneskelige forhold under påskudd om å beskytte øya mot spredning av viruset.

Kan du støtte vårt arbeid? Bli fast giver eller gi en enkeltgave.

Artikkelen fortsetter under bildet

Mange av menneskene i Moria er syke og er i høyrisikogruppen for covid-19. Mogulah fra Afghanistan er en av dem. Hun lider av en alvorlig nyreinfeksjon og har behov for spesialisert behandling. Foto: Enri Canaj/Magnum Photos/Leger Uten Grenser

 

Ikke trygt for noen

Moria er ikke trygt for noen, men det er over 200 identifiserte personer som er i høyrisikogruppen for covid-19 på grunn av alder eller underliggende sykdommer. I flere måneder har vi og andre aktører bedt om total evakuering av alle innbyggerne i Moria-leiren, og vi har presisert at det haster særlig å flytte de mest sårbare til trygge steder på Lesvos, fastlandet eller til andre EU-land.

Evakuering av medisinsk sårbare haster

I april lovet den greske regjeringen en slik evakuering fra øyene, men fem måneder senere er menneskene fortsatt innestengt – nå altså av politisperringer. Nå som ett covid-19-tilfelle er bekreftet i Moria er det viktig at menneskene transporteres fra leiren til et trygt sted. Hvis det ikke skjer, vil det være en klar forsømmelse av de greske myndigheters plikt til å ta vare på menneskene.

– De lokale helsemyndighetene har tilsynelatende begynt å teste innbyggerne i leiren for covid-19, men det er bare en brøkdel av det som må gjøres, sier Caroline Willemen, Leger Uten Grensers nødhjelpskoordinator for covid-19-responsen på Lesvos.

– Det som trengs er en skikkelig folkehelseberedskap med god planlegging, smittesporing og testing, bedre tilgang til helsetjenester og et sterkt løft når det kommer til de hygieniske forholdene. Ingenting rettferdiggjør den tvungne massekarantenen. Vi vet at dette vil forverre pasientenes allerede svekkede psykiske helse, sier Willemen.

Kan du støtte vårt arbeid? Bli fast giver eller gi en enkeltgave.

Artikkelen fortsetter under bildet

Yasin er 9 år og kommer fra Afghanistan. Han har ofte mareritt og er redd for hva som vil skje med han i Moria. Han snakker jevnlig med en psykolog fra Leger Uten Grenser. Når han blir stor vil han hjelpe barn slik psykologen hans gjør nå. Foto: Enri Canaj/Leger Uten Grenser

 

Behov for omfattende helsehjelp

I Moria bor eldre mennesker med underliggende sykdommer, gravide, så vel som barn som er redde og blir utsatt for mer traumer som et resultat av denne politikken. 

Alle som driver med folkehelse vet at det er behov for omfattende helsehjelp i stedet for karantene, spesielt når covid-19 allerede sirkulerer i områdene utenfor leiren. For at folkehelseberedskapen under et sykdomsutbrudd skal være vellykket, bør ansvarlige myndigheter ikke ty til skadelige tiltak som politistyrker og forvaring, men i stedet:

 • sikre riktig informasjon og samarbeid mellom ulike samfunnsaktører
 • sette inn nødvendige hygienetiltak og gjøre dem tilgjengelige for alle
 • evakuere og skjerme personer som har økt medisinsk risiko
 • utføre massetesting
 • isolere og behandle smittetilfeller
 • Smittespore
 • Kun innføre karantene på steder der minimumsstandarder er på plass og der medisinsk oppfølging kan sikres

Myndighetene har så langt innført kun ett folkehelsetiltak i tillegg til den uberettigede karantenen. Hvis den greske regjeringen skal oppfylle sitt ansvar om å ivareta helsen til innbyggerne, må den innføre tiltakene nevnt over eller evakuere samtlige fra leiren. Den nåværende massekarantenen vil føre til ytterligere lidelse og har ingen folkehelsegevinster for noen.

Leger Uten Grenser jobber etter de humanitære prinsippene: uavhengighet, nøytralitet og upartiskhet. Fordi alle liv er like mye verdt.

Mer i denne seksjonen  
Nyheter fra felt
Land
Sykdommer og helse
Flyktninger
Naturkatastrofer
Krig og konflikt
Foto: Leger Uten Grenser
Hjem > Nyheter > Korona påvist i Moria-leiren: 13.000 mennesker tvinges til helsefarlig karantene
Nyheter

Korona påvist i Moria-leiren: 13.000 mennesker tvinges til helsefarlig karantene

04.09.2020 | Oppdatert 14.10.2020
        

Den greske regjeringen håndhever en lite gjennomtenkt og potensielt svært skadelig karantene for asylsøkerne og migrantene i Moria-leiren på øya Lesvos. Politisperringer holder om lag 13.000 mennesker innestengt under umenneskelige forhold.

Denne typen massekarantene er farlig og må unngås for enhver pris. Det er uakseptabelt at slike restriktive tiltak blir brukt for å dekke over mangelen på en omfattende strategi for å redusere smitte i leiren og for å ivareta det som er igjen av innbyggernes verdighet.  

Antallet covid-19-tilfeller som har blitt bekreftet blant de fastboende på øya har økt i det siste, men per i dag er det bare ett bekreftet tilfelle av covid-19 blant flyktningene og migrantene i Moria-leiren. Regjeringen har ansvar for folkehelsen til asylsøkerne i Moria, men i stedet fengsler de dem inne under umenneskelige forhold under påskudd om å beskytte øya mot spredning av viruset.

Kan du støtte vårt arbeid? Bli fast giver eller gi en enkeltgave.

Artikkelen fortsetter under bildet

Mange av menneskene i Moria er syke og er i høyrisikogruppen for covid-19. Mogulah fra Afghanistan er en av dem. Hun lider av en alvorlig nyreinfeksjon og har behov for spesialisert behandling. Foto: Enri Canaj/Magnum Photos/Leger Uten Grenser

 

Ikke trygt for noen

Moria er ikke trygt for noen, men det er over 200 identifiserte personer som er i høyrisikogruppen for covid-19 på grunn av alder eller underliggende sykdommer. I flere måneder har vi og andre aktører bedt om total evakuering av alle innbyggerne i Moria-leiren, og vi har presisert at det haster særlig å flytte de mest sårbare til trygge steder på Lesvos, fastlandet eller til andre EU-land.

Evakuering av medisinsk sårbare haster

I april lovet den greske regjeringen en slik evakuering fra øyene, men fem måneder senere er menneskene fortsatt innestengt – nå altså av politisperringer. Nå som ett covid-19-tilfelle er bekreftet i Moria er det viktig at menneskene transporteres fra leiren til et trygt sted. Hvis det ikke skjer, vil det være en klar forsømmelse av de greske myndigheters plikt til å ta vare på menneskene.

– De lokale helsemyndighetene har tilsynelatende begynt å teste innbyggerne i leiren for covid-19, men det er bare en brøkdel av det som må gjøres, sier Caroline Willemen, Leger Uten Grensers nødhjelpskoordinator for covid-19-responsen på Lesvos.

– Det som trengs er en skikkelig folkehelseberedskap med god planlegging, smittesporing og testing, bedre tilgang til helsetjenester og et sterkt løft når det kommer til de hygieniske forholdene. Ingenting rettferdiggjør den tvungne massekarantenen. Vi vet at dette vil forverre pasientenes allerede svekkede psykiske helse, sier Willemen.

Kan du støtte vårt arbeid? Bli fast giver eller gi en enkeltgave.

Artikkelen fortsetter under bildet

Yasin er 9 år og kommer fra Afghanistan. Han har ofte mareritt og er redd for hva som vil skje med han i Moria. Han snakker jevnlig med en psykolog fra Leger Uten Grenser. Når han blir stor vil han hjelpe barn slik psykologen hans gjør nå. Foto: Enri Canaj/Leger Uten Grenser

 

Behov for omfattende helsehjelp

I Moria bor eldre mennesker med underliggende sykdommer, gravide, så vel som barn som er redde og blir utsatt for mer traumer som et resultat av denne politikken. 

Alle som driver med folkehelse vet at det er behov for omfattende helsehjelp i stedet for karantene, spesielt når covid-19 allerede sirkulerer i områdene utenfor leiren. For at folkehelseberedskapen under et sykdomsutbrudd skal være vellykket, bør ansvarlige myndigheter ikke ty til skadelige tiltak som politistyrker og forvaring, men i stedet:

 • sikre riktig informasjon og samarbeid mellom ulike samfunnsaktører
 • sette inn nødvendige hygienetiltak og gjøre dem tilgjengelige for alle
 • evakuere og skjerme personer som har økt medisinsk risiko
 • utføre massetesting
 • isolere og behandle smittetilfeller
 • Smittespore
 • Kun innføre karantene på steder der minimumsstandarder er på plass og der medisinsk oppfølging kan sikres

Myndighetene har så langt innført kun ett folkehelsetiltak i tillegg til den uberettigede karantenen. Hvis den greske regjeringen skal oppfylle sitt ansvar om å ivareta helsen til innbyggerne, må den innføre tiltakene nevnt over eller evakuere samtlige fra leiren. Den nåværende massekarantenen vil føre til ytterligere lidelse og har ingen folkehelsegevinster for noen.

Leger Uten Grenser jobber etter de humanitære prinsippene: uavhengighet, nøytralitet og upartiskhet. Fordi alle liv er like mye verdt.

 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen