Foto: Jonas Hågensen/ Leger Uten Grenser
Hjem > Nyheter > Jobbet med ebola i Vest-Afrika - nå er det kampen mot korona her hjemme
Nyheter

Jobbet med ebola i Vest-Afrika - nå er det kampen mot korona her hjemme

12.03.2020 | Oppdatert 23.04.2020
        

Monica Thallinger er lege og har vært på mange oppdrag for Leger Uten Grenser, blant annet i land i krig som Afghanistan og Syria - og under ebola-epidemien i Sierra Leone i 2014-2016.

Bidra i kampen mot korona-viruset: Gi et bidrag til vårt arbeid her eller vipps til 2188

Nå arbeider hun på Bærum sykehus hvor hun leder kriseteamet for covid-19. Denne teksten er oversatt og basert på et intervju utført av Marie Louise Sunde fra Equality Check.

Hva er bakgrunnen din? 

Jeg er barnelege og har en doktorgrad. Nå spesialiserer meg  innen anestesi.  Jeg har jobbet for Leger Uten Grenser i felt i mange år både i Midtøsten og på Det afrikanske kontinent. Jeg har jobbet med blant annet ebola og med medisinsk nødhjelp i krigs- og konfliktområder. 

Covid-19 (koronaviruset) er svært smittsomt. Hvordan smitter det egentlig? 

Covid-19 er en luftveisinfeksjonssykdom som spres gjennom små dråper fra munn eller nese som andre puster inn. Viruset kan legge seg på overflater og overleve der en stund. Hvis man tar på en overflate som har virus på seg og deretter tar seg i ansiktet kan du bli syk. 

Når er det mest smittsomt? 

Viruset er smittsomt ca 1 dag før man får symptomer. Inkubasjonstiden, dvs. tiden det tar fra man blir smittet til man får symptomer varierer fra 0-14 dager men gjennomsnitt er 5 dager.  

Hva er det viktigste å huske på for å hindre spredning av korona-iruset?

Det aller viktigste er ha god håndhygiene – vask hendene ofte og godt med såpe! Det andre er å holde avstand til andre for å hindre spredning av covid-19 dråper ved for eksempel hoste. Hold deg unna folk! Folkehelseinstituttet anbefaler minimum 1 meter, men sørg gjerne for 2 meter for å være på den sikre siden. Det betyr også at barn ikke bør leke med andre barn utenfor egen familie. Du kan så klart gå en tur, men sørg for å hold avstand til andre mennesker.

Det er også viktig å holde seg hjemme og ikke møte andre overhode hvis du er syk, også ved mild sykdom, uavhengig av om du har fått påvist covid-19 eller ei. Det er best å være føre var nå! 

Hva tenker du om munnbind – bør man bruke det for å hindre spredning?

Munnbind og ansiktsmasker beskytter ikke friske folk fra å bli syke fordi du ofte tar på masken, og da vil du uansett få virus på hendene dine som du igjen vil ta deg i ansiktet/øynene/nesen med.  Hendene dine er den absolutt viktigste grunnen til smitte fordi vi tar på veldig mange ting i løpet av en dag, og vi tar oss selv i ansiktet svært ofte uten å tenke over det. 

Lurer du på noe angående koronavirus i Norge? Gå inn på Helse-Norge sine nettsider

Ser du noen likheter med ebola og korona?

Det er mange likhetstrekk, og jeg har selv hatt noen åpenbaringer de siste dagene. Da viruset kom hit, tok jeg det først for gitt at folk ville oppført seg annerledes her enn de gjorde i Sierra Leone under ebolautbruddet der. Jeg jobbet mye med mennesker som satt i karantene i hovedstaden Freetown hvor Leger Uten Grenser drev helseinformasjonsarbeid, og sørget for forsyninger av vann og mat. Der var karantenereglene mye strengere enn de er her nå og det var militæret som sørget for at dette ble håndhevet. Likevel var det mange som nektet å følge restriksjonene fordi de ikke tok alvoret innover seg. 

Jeg ser nå at folk her hjemme oppfører seg veldig likt. Hvis folk ikke forstår restriksjonene og hvorfor de blir satt i karantene, kan det ha motsatt effekt. 
For eksempel når folk drar på hytta skjønner de ikke at det lokale helsevesenet ikke er rusta til å ta seg av at mange hyttefolk kan bli syke samtidig i tillegg til lokalbefolkningen, også av andre sykdommer enn covid-19. De kan heller ikke bli plukket opp av helikopter, fordi de ikke kan bruke beskyttelsesutstyr med hjelm og annet smittevern i helikopteret.. 

Les mer om ebola

Det er de samme mekanismene vi så i Sierra Leone; det er veldig viktig når man innfører nye regler at det samtidig kommer informasjon fra helsemyndighetene som sørger for at folk forstår hvorfor de er innført. Selv når informasjonen er gitt, er det mange som fremdeles ikke klarer å forstå alvoret i situasjonen. Vi nordmenn er ikke vant til å stå i alvorlige kriser som denne, og det kan derfor være veldig utfordrende å forstå den informasjonen som blir gitt for noen og enhver. Respekt og rett dose frykt for viruset er helt avgjørende for at folk skal ta valg som ikke føles naturlig for dem og som begrenser deres privatliv. Det så jeg i Sierra Leone og det ser jeg her nå 

Heldigvis er det koronaviruset mindre dødelig enn ebola. Men mange er redde for viruset, hvor farlig er det å få covid-19?

De aller fleste som blir syke får milde symptomer. Men for samfunnet som helhet må vi ta store grep for å beskytte de som befinner seg i høy-risikogrupper som kan bli alvorlig syke. Vi som jobber på intensivavdelingene ser også alvorlig syke unge mennesker som er friske fra før. Ettersom dette er en pandemi med ett nytt virus som ingen har immunitet for, vil mange bli syke samtidig, og flere av dem vil bli svært alvorlig syke og dø. Sykehusene er ikke rigga for at så mange har behov for intensivbehandling samtidig, så det kan potentielt føre til en svært vanskelig situasjon hvor vi ikke kan ta oss av alle som trenger det slik som vi ser i Italia. 

For flesteparten av oss er det altså ikke noe å bekymre seg for om man blir syk, men likevel er det viktig å ha strenge tiltak for å beskytte de som potensielt kan bli alvorlig syke. Like viktig er det å sørge for at sykehusene er i stand til å fortsatt kunne ta seg av alle som blir alvorlig syke, både koronapasienter og andre med alvorlig sykdom. Dette er et sosialt ansvar vi alle må ta. 

Korona-viruset: Slik jobber vi i hardt rammede land

Ord som karatene og isolasjon blir ofte brukt, hva er egentlig forskjellen? 

Karantene er for de som kan bli syke fordi de kan ha blitt utsatt for smitte fra syke mennesker, både utenlands og her hjemme. De omfattende karantenereglene er innført som et viktig forebyggende tiltak som kan redusere spredning betraktelig ved at folk som vi vet har høyere risiko for potensielt å spre viruset videre, holder seg i ro til de er sikre på at faren er over. Hvis de går fritt i samfunnet er det en høyere sannsynlighet for at de potensielt kan smitte andre uten å være klar over det.

Isolasjon er for de som er bekreftet er syke. Her er reglene mye strengere. 

Hva kan de som er friske gjøre for å hjelpe til? 

Det vi holder på med nå er å prøve ‘flate ut kurven’ som det heter; det vil si å sørge for at de som blir smitta og syke blir det over en lengre periode istedenfor alt for mange samtidig. Altså at epidemien sprer seg langsommere i befolkningen. Som nevnt vil det nemlig føre til at sykehusene kan greie å ta seg av alle som trenger intensivbehandling, også de som trenger det av andre årsaker enn covid-19

For å få til det må absolutt alle følge de råd og restriksjoner som er gitt nøye. Jeg vil gjerne gjenta at det aller viktigste vi gjør er å vaske hendene med såpe eller antiseptisk sprit ofte og holde god avstand til alle mennesker. Det var de samme forholdsvis enkle reglene som gjorde at vi vant over ebola i Sierra Leone, og det er det som vil gjøre at vi vinner over covid-19 også.   

Korona-pandemien: Dette gjør Leger Uten Grenser, slik forbereder vi oss og dette bekymrer vi oss for

Mer i denne seksjonen  
Nyheter fra felt
Land
Sykdommer og helse
Flyktninger
Naturkatastrofer
Krig og konflikt
Foto: Jonas Hågensen/ Leger Uten Grenser
Hjem > Nyheter > Jobbet med ebola i Vest-Afrika - nå er det kampen mot korona her hjemme
Nyheter

Jobbet med ebola i Vest-Afrika - nå er det kampen mot korona her hjemme

12.03.2020 | Oppdatert 23.04.2020
        

Monica Thallinger er lege og har vært på mange oppdrag for Leger Uten Grenser, blant annet i land i krig som Afghanistan og Syria - og under ebola-epidemien i Sierra Leone i 2014-2016.

Bidra i kampen mot korona-viruset: Gi et bidrag til vårt arbeid her eller vipps til 2188

Nå arbeider hun på Bærum sykehus hvor hun leder kriseteamet for covid-19. Denne teksten er oversatt og basert på et intervju utført av Marie Louise Sunde fra Equality Check.

Hva er bakgrunnen din? 

Jeg er barnelege og har en doktorgrad. Nå spesialiserer meg  innen anestesi.  Jeg har jobbet for Leger Uten Grenser i felt i mange år både i Midtøsten og på Det afrikanske kontinent. Jeg har jobbet med blant annet ebola og med medisinsk nødhjelp i krigs- og konfliktområder. 

Covid-19 (koronaviruset) er svært smittsomt. Hvordan smitter det egentlig? 

Covid-19 er en luftveisinfeksjonssykdom som spres gjennom små dråper fra munn eller nese som andre puster inn. Viruset kan legge seg på overflater og overleve der en stund. Hvis man tar på en overflate som har virus på seg og deretter tar seg i ansiktet kan du bli syk. 

Når er det mest smittsomt? 

Viruset er smittsomt ca 1 dag før man får symptomer. Inkubasjonstiden, dvs. tiden det tar fra man blir smittet til man får symptomer varierer fra 0-14 dager men gjennomsnitt er 5 dager.  

Hva er det viktigste å huske på for å hindre spredning av korona-iruset?

Det aller viktigste er ha god håndhygiene – vask hendene ofte og godt med såpe! Det andre er å holde avstand til andre for å hindre spredning av covid-19 dråper ved for eksempel hoste. Hold deg unna folk! Folkehelseinstituttet anbefaler minimum 1 meter, men sørg gjerne for 2 meter for å være på den sikre siden. Det betyr også at barn ikke bør leke med andre barn utenfor egen familie. Du kan så klart gå en tur, men sørg for å hold avstand til andre mennesker.

Det er også viktig å holde seg hjemme og ikke møte andre overhode hvis du er syk, også ved mild sykdom, uavhengig av om du har fått påvist covid-19 eller ei. Det er best å være føre var nå! 

Hva tenker du om munnbind – bør man bruke det for å hindre spredning?

Munnbind og ansiktsmasker beskytter ikke friske folk fra å bli syke fordi du ofte tar på masken, og da vil du uansett få virus på hendene dine som du igjen vil ta deg i ansiktet/øynene/nesen med.  Hendene dine er den absolutt viktigste grunnen til smitte fordi vi tar på veldig mange ting i løpet av en dag, og vi tar oss selv i ansiktet svært ofte uten å tenke over det. 

Lurer du på noe angående koronavirus i Norge? Gå inn på Helse-Norge sine nettsider

Ser du noen likheter med ebola og korona?

Det er mange likhetstrekk, og jeg har selv hatt noen åpenbaringer de siste dagene. Da viruset kom hit, tok jeg det først for gitt at folk ville oppført seg annerledes her enn de gjorde i Sierra Leone under ebolautbruddet der. Jeg jobbet mye med mennesker som satt i karantene i hovedstaden Freetown hvor Leger Uten Grenser drev helseinformasjonsarbeid, og sørget for forsyninger av vann og mat. Der var karantenereglene mye strengere enn de er her nå og det var militæret som sørget for at dette ble håndhevet. Likevel var det mange som nektet å følge restriksjonene fordi de ikke tok alvoret innover seg. 

Jeg ser nå at folk her hjemme oppfører seg veldig likt. Hvis folk ikke forstår restriksjonene og hvorfor de blir satt i karantene, kan det ha motsatt effekt. 
For eksempel når folk drar på hytta skjønner de ikke at det lokale helsevesenet ikke er rusta til å ta seg av at mange hyttefolk kan bli syke samtidig i tillegg til lokalbefolkningen, også av andre sykdommer enn covid-19. De kan heller ikke bli plukket opp av helikopter, fordi de ikke kan bruke beskyttelsesutstyr med hjelm og annet smittevern i helikopteret.. 

Les mer om ebola

Det er de samme mekanismene vi så i Sierra Leone; det er veldig viktig når man innfører nye regler at det samtidig kommer informasjon fra helsemyndighetene som sørger for at folk forstår hvorfor de er innført. Selv når informasjonen er gitt, er det mange som fremdeles ikke klarer å forstå alvoret i situasjonen. Vi nordmenn er ikke vant til å stå i alvorlige kriser som denne, og det kan derfor være veldig utfordrende å forstå den informasjonen som blir gitt for noen og enhver. Respekt og rett dose frykt for viruset er helt avgjørende for at folk skal ta valg som ikke føles naturlig for dem og som begrenser deres privatliv. Det så jeg i Sierra Leone og det ser jeg her nå 

Heldigvis er det koronaviruset mindre dødelig enn ebola. Men mange er redde for viruset, hvor farlig er det å få covid-19?

De aller fleste som blir syke får milde symptomer. Men for samfunnet som helhet må vi ta store grep for å beskytte de som befinner seg i høy-risikogrupper som kan bli alvorlig syke. Vi som jobber på intensivavdelingene ser også alvorlig syke unge mennesker som er friske fra før. Ettersom dette er en pandemi med ett nytt virus som ingen har immunitet for, vil mange bli syke samtidig, og flere av dem vil bli svært alvorlig syke og dø. Sykehusene er ikke rigga for at så mange har behov for intensivbehandling samtidig, så det kan potentielt føre til en svært vanskelig situasjon hvor vi ikke kan ta oss av alle som trenger det slik som vi ser i Italia. 

For flesteparten av oss er det altså ikke noe å bekymre seg for om man blir syk, men likevel er det viktig å ha strenge tiltak for å beskytte de som potensielt kan bli alvorlig syke. Like viktig er det å sørge for at sykehusene er i stand til å fortsatt kunne ta seg av alle som blir alvorlig syke, både koronapasienter og andre med alvorlig sykdom. Dette er et sosialt ansvar vi alle må ta. 

Korona-viruset: Slik jobber vi i hardt rammede land

Ord som karatene og isolasjon blir ofte brukt, hva er egentlig forskjellen? 

Karantene er for de som kan bli syke fordi de kan ha blitt utsatt for smitte fra syke mennesker, både utenlands og her hjemme. De omfattende karantenereglene er innført som et viktig forebyggende tiltak som kan redusere spredning betraktelig ved at folk som vi vet har høyere risiko for potensielt å spre viruset videre, holder seg i ro til de er sikre på at faren er over. Hvis de går fritt i samfunnet er det en høyere sannsynlighet for at de potensielt kan smitte andre uten å være klar over det.

Isolasjon er for de som er bekreftet er syke. Her er reglene mye strengere. 

Hva kan de som er friske gjøre for å hjelpe til? 

Det vi holder på med nå er å prøve ‘flate ut kurven’ som det heter; det vil si å sørge for at de som blir smitta og syke blir det over en lengre periode istedenfor alt for mange samtidig. Altså at epidemien sprer seg langsommere i befolkningen. Som nevnt vil det nemlig føre til at sykehusene kan greie å ta seg av alle som trenger intensivbehandling, også de som trenger det av andre årsaker enn covid-19

For å få til det må absolutt alle følge de råd og restriksjoner som er gitt nøye. Jeg vil gjerne gjenta at det aller viktigste vi gjør er å vaske hendene med såpe eller antiseptisk sprit ofte og holde god avstand til alle mennesker. Det var de samme forholdsvis enkle reglene som gjorde at vi vant over ebola i Sierra Leone, og det er det som vil gjøre at vi vinner over covid-19 også.   

Korona-pandemien: Dette gjør Leger Uten Grenser, slik forbereder vi oss og dette bekymrer vi oss for

 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen