Foto: Leger Uten Grenser
Hjem > Nyheter > 9 millioner utvikler tuberkulose hvert år (Glemte kriser 2015)
Nyheter

9 millioner utvikler tuberkulose hvert år (Glemte kriser 2015)

        

Tuberkulose tar 1,5 millioner liv hvert eneste år og er en av verdens farligste smittsomme sykdommer. Fordi tuberkulose oftest rammer fattige, går utviklingen av medisiner tregt. 

I tillegg er motstandsdyktige former av sykdommen på fremmarsj. Disse tuberkulosetypene kan ikke behandles med de vanlige medisinene.

Mange tenker på tuberkulose som noe som hører fortiden til, men tuberkulose er fortsatt en av verdens dødeligste infeksjonssykdommer. Den er også en av verdens mest forsømte, og år etter år ender tuberkulose opp på listen over glemte kriser.

Luftsmitte

Tuberkulose forårsakes av en bakterie som spres gjennom luft når en tuberkulosesyk person hoster eller nyser. Sykdommen angriper lungene, men kan infisere hvilken som helst del av kroppen, inkludert skjelett og nervesystem.

De fleste som utsettes for tuberkulosesmitte, utvikler aldri symptomer, siden bakterien kan leve i en inaktiv form i kroppen. Men dersom immunforsvaret blir svekket – som hos underernærte, hivsmittede eller eldre – kan tuberkulosebakterien bli aktiv.

Rundt 10 prosent av alle som har tuberkulose, vil i løpet av livet utvikle aktiv tuberkulose og selv bli smittsomme.

Symptomer på sykdommen inkluderer hoste, feber, vekttap, brystsmerter og kortpustethet.

Tuberkulose forekommer langt hyppigere blant mennesker som lever med hiv, og er også en ledende dødsårsak for denne gruppen.

Diagnose

I årevis har verden nedprioritert forskning på og utvikling av bedre tester og medisiner for tuberkulose.

I land med høy tuberkuloseforekomst har diagnosen i 120 år vært basert på mikroskopundersøkelse av opphostet slim fra lungene.

Denne testen oppdager tuberkulosen kun hos ca. halvparten av de syke. For pasienter som også har hiv, fungerer testen enda dårligere.

Testen er også ubrukelig på små barn som ikke klarer å hoste opp slim. Da trengs andre metoder, som sjelden er tilgjengelige i landene med høyest forekomst av tuberkulose.

Motstandsdyktig tuberkulose

Vanlig tuberkulose behandles i minst seks måneder med fire såkalte førstelinjemedisiner. Men hvis medisinene ikke tas på riktig måte, kan tuberkulosen utvikle seg til å bli multiresistent. Det betyr at den er motstandsdyktig mot to av de fire førstelinjemedisinene, altså at medisinene ikke lenger biter på sykdommen.

Motstandsdyktig tuberkulose (MDR-TB) er enda vanskeligere å diagnostisere: Med dagens metoder klarer man bare å identifisere 25 prosent av pasientene. Hvert år rammes en halv million mennesker av multiresistent tuberkulose. MDR-TB behandles med andrelinjemedisiner, men behandlingen tar mye lenger tid, har alvorlige bivirkninger, og kan koste opp mot 70.000 kroner per pasient – 475 ganger mer enn behandling med førstelinjemedisiner.

Når andrelinjemedisiner ikke tas på riktig måte, kan tuberkulosen også bli motstandsdyktig mot disse medisinene. Da kalles den ekstremresistent tuberkulose (XDR-TB), og er ytterst vanskelig å behandle. Ti prosent av dem som i dag smittes av multiresistent tuberkulose, smittes av den ekstremresistente varianten.

Grusom behandling

Behandling for vanlig tuberkulose tar minst seks måneder, men for pasienter som har motstandsdyktige former, er det enda vanskeligere. I opptil to år må pasientene ta 20 forskjellige tabletter hver eneste dag. De første månedene må de også få ekstremt smertefulle injeksjoner.

Bivirkningene alvorlige, som døvhet, psykose, blindhet og kvalme. For de fleste MDR-TB-pasienter endrer livet seg dramatisk, og mange klarer ikke lenger å jobbe, gå på skole, eller ta seg av sine kjære. Ifølge Verdens helseorganisasjon har så langt bare 48 prosent av pasientene fullført behandlingen. Resten har dødd, er fortsatt syke, eller har avbrutt behandlingen.

Når behandlingen ikke fullføres, øker risikoen for at tuberkulosen skal bli ekstremresistent og smitte flere i den formen.

Verdens helseorganisasjon anslår at bare hver femte pasient med motstandsdyktig tuberkulose får behandlingen de trenger.

Hva gjør Leger Uten Grenser? 

Leger Uten Grenser har behandlet tuberkulose i 30 år, ofte sammen med nasjonale helsemyndigheter, for å behandle pasienter i mange ulike kontekster, som konfliktsoner, slumområder, fengsler, flyktningleirer og avsidesliggende områder.

Leger Uten Grensers første prosjekter for å behandle motstandsdyktig tuberkulose åpnet i 1999, og vi behandlet 23.300 pasienter for tuberkulose i 2014. 

PASIENT: Elizabeth Wangeci

Elizabeth Wangeci, 33 år fra Kenya

«Jeg er 33 år gammel. Jeg pleide å jobbe som lærer, men sluttet fordi jeg begynte på en langvarig behandling. 

Jeg trodde jeg var forkjøla bare. Jeg hadde alle symptomene, men hostingen fortsatte. Jeg dro på sykehuset, ble testet og fortalt at jeg hadde tuberkulose. Jeg fikk behandling for vanlig tuberkulose, men etter fire måneder fant jeg ut at jeg hadde motstandsdyktig tuberkulose. 

Nå er jeg på mitt andre år med behandling. Etter en måned fortalte jeg at jeg hadde et lite barn, som jeg ammet. Han hadde negative prøver, men legene sa det var helt nødvendig å behandle han for motstandsdyktig tuberkulose, fordi han var helt klart ikke frisk. Han ble bedre etter syv måneder. Men jeg ble ikke bedre etter fem måneder. Jeg måtte begynne på behandling for ekstremt motstandsdyktig tuberkulose. Jeg måtte begynne helt på nytt. 

Sønnen min var plaget av behandlingen. Han kastet opp, hadde ikke apetitt, nektet å ta medisin og led seg gjennom smertefulle injeksjoner. 

Det var veldig utfordrende, og i blant gråt jeg og tenkte på hvorfor denne sykdommen hadde angrepet meg – jeg pleide å være lærer, men nå kunne jeg ikke lenger jobbe fordi jeg måtte stå opp tidlig hver dag for å reise til sykehuset og ta medisinen min. Jeg var svak og kvalm hele tiden. 

Behandlingen tar to år, man må på sykehuset hver dag for å svelge piller, og du får en sprøyte hver dag i åtte måneder. Jeg er ofte svimmel og kvalm. Medisinene må reduseres og ikke ha slike bivirkninger, slik at man kan fortsette å jobbe. Behandlingen tar så lang tid, slik at det er mange som avbryter behandlingen, og dette kan føre til enda verre motstandsdyktighet, og i verste fall død. 

Jeg vil gjerne bli ferdig med behandlingen en dag. Jeg vil også at barnet mitt skal bli friskt og begynne på skolen – mange barn på hans alder har begynt. Jeg gleder meg til å ta han med på skolen når han er frisk.»

 


Visste du at...

  • 1 av 3 har latent tuberkulose i kroppen, men at det utvikler seg hos kun 10 prosent? 
  • At 1 av 4 som dødsfall blant hiv-positive er på grunn av tuberkulose? 
  • Man kan få tuberkulose i nyrene, ryggmargen, sentralnervesystemet og hjernen? 
  • Det finnes tuberkulose i Norge? Mellom 300 og 400 tilfeller i året.
  • 10 millioner barn er foreldreløse på grunn av tuberkulose?

Les mer om: Tuberkulose

Mer i denne seksjonen  
Bære vitne
Skoleprosjektet
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
Foto: Leger Uten Grenser
Hjem > Nyheter > 9 millioner utvikler tuberkulose hvert år (Glemte kriser 2015)
Nyheter

9 millioner utvikler tuberkulose hvert år (Glemte kriser 2015)

        

Tuberkulose tar 1,5 millioner liv hvert eneste år og er en av verdens farligste smittsomme sykdommer. Fordi tuberkulose oftest rammer fattige, går utviklingen av medisiner tregt. 

I tillegg er motstandsdyktige former av sykdommen på fremmarsj. Disse tuberkulosetypene kan ikke behandles med de vanlige medisinene.

Mange tenker på tuberkulose som noe som hører fortiden til, men tuberkulose er fortsatt en av verdens dødeligste infeksjonssykdommer. Den er også en av verdens mest forsømte, og år etter år ender tuberkulose opp på listen over glemte kriser.

Luftsmitte

Tuberkulose forårsakes av en bakterie som spres gjennom luft når en tuberkulosesyk person hoster eller nyser. Sykdommen angriper lungene, men kan infisere hvilken som helst del av kroppen, inkludert skjelett og nervesystem.

De fleste som utsettes for tuberkulosesmitte, utvikler aldri symptomer, siden bakterien kan leve i en inaktiv form i kroppen. Men dersom immunforsvaret blir svekket – som hos underernærte, hivsmittede eller eldre – kan tuberkulosebakterien bli aktiv.

Rundt 10 prosent av alle som har tuberkulose, vil i løpet av livet utvikle aktiv tuberkulose og selv bli smittsomme.

Symptomer på sykdommen inkluderer hoste, feber, vekttap, brystsmerter og kortpustethet.

Tuberkulose forekommer langt hyppigere blant mennesker som lever med hiv, og er også en ledende dødsårsak for denne gruppen.

Diagnose

I årevis har verden nedprioritert forskning på og utvikling av bedre tester og medisiner for tuberkulose.

I land med høy tuberkuloseforekomst har diagnosen i 120 år vært basert på mikroskopundersøkelse av opphostet slim fra lungene.

Denne testen oppdager tuberkulosen kun hos ca. halvparten av de syke. For pasienter som også har hiv, fungerer testen enda dårligere.

Testen er også ubrukelig på små barn som ikke klarer å hoste opp slim. Da trengs andre metoder, som sjelden er tilgjengelige i landene med høyest forekomst av tuberkulose.

Motstandsdyktig tuberkulose

Vanlig tuberkulose behandles i minst seks måneder med fire såkalte førstelinjemedisiner. Men hvis medisinene ikke tas på riktig måte, kan tuberkulosen utvikle seg til å bli multiresistent. Det betyr at den er motstandsdyktig mot to av de fire førstelinjemedisinene, altså at medisinene ikke lenger biter på sykdommen.

Motstandsdyktig tuberkulose (MDR-TB) er enda vanskeligere å diagnostisere: Med dagens metoder klarer man bare å identifisere 25 prosent av pasientene. Hvert år rammes en halv million mennesker av multiresistent tuberkulose. MDR-TB behandles med andrelinjemedisiner, men behandlingen tar mye lenger tid, har alvorlige bivirkninger, og kan koste opp mot 70.000 kroner per pasient – 475 ganger mer enn behandling med førstelinjemedisiner.

Når andrelinjemedisiner ikke tas på riktig måte, kan tuberkulosen også bli motstandsdyktig mot disse medisinene. Da kalles den ekstremresistent tuberkulose (XDR-TB), og er ytterst vanskelig å behandle. Ti prosent av dem som i dag smittes av multiresistent tuberkulose, smittes av den ekstremresistente varianten.

Grusom behandling

Behandling for vanlig tuberkulose tar minst seks måneder, men for pasienter som har motstandsdyktige former, er det enda vanskeligere. I opptil to år må pasientene ta 20 forskjellige tabletter hver eneste dag. De første månedene må de også få ekstremt smertefulle injeksjoner.

Bivirkningene alvorlige, som døvhet, psykose, blindhet og kvalme. For de fleste MDR-TB-pasienter endrer livet seg dramatisk, og mange klarer ikke lenger å jobbe, gå på skole, eller ta seg av sine kjære. Ifølge Verdens helseorganisasjon har så langt bare 48 prosent av pasientene fullført behandlingen. Resten har dødd, er fortsatt syke, eller har avbrutt behandlingen.

Når behandlingen ikke fullføres, øker risikoen for at tuberkulosen skal bli ekstremresistent og smitte flere i den formen.

Verdens helseorganisasjon anslår at bare hver femte pasient med motstandsdyktig tuberkulose får behandlingen de trenger.

Hva gjør Leger Uten Grenser? 

Leger Uten Grenser har behandlet tuberkulose i 30 år, ofte sammen med nasjonale helsemyndigheter, for å behandle pasienter i mange ulike kontekster, som konfliktsoner, slumområder, fengsler, flyktningleirer og avsidesliggende områder.

Leger Uten Grensers første prosjekter for å behandle motstandsdyktig tuberkulose åpnet i 1999, og vi behandlet 23.300 pasienter for tuberkulose i 2014. 

PASIENT: Elizabeth Wangeci

Elizabeth Wangeci, 33 år fra Kenya

«Jeg er 33 år gammel. Jeg pleide å jobbe som lærer, men sluttet fordi jeg begynte på en langvarig behandling. 

Jeg trodde jeg var forkjøla bare. Jeg hadde alle symptomene, men hostingen fortsatte. Jeg dro på sykehuset, ble testet og fortalt at jeg hadde tuberkulose. Jeg fikk behandling for vanlig tuberkulose, men etter fire måneder fant jeg ut at jeg hadde motstandsdyktig tuberkulose. 

Nå er jeg på mitt andre år med behandling. Etter en måned fortalte jeg at jeg hadde et lite barn, som jeg ammet. Han hadde negative prøver, men legene sa det var helt nødvendig å behandle han for motstandsdyktig tuberkulose, fordi han var helt klart ikke frisk. Han ble bedre etter syv måneder. Men jeg ble ikke bedre etter fem måneder. Jeg måtte begynne på behandling for ekstremt motstandsdyktig tuberkulose. Jeg måtte begynne helt på nytt. 

Sønnen min var plaget av behandlingen. Han kastet opp, hadde ikke apetitt, nektet å ta medisin og led seg gjennom smertefulle injeksjoner. 

Det var veldig utfordrende, og i blant gråt jeg og tenkte på hvorfor denne sykdommen hadde angrepet meg – jeg pleide å være lærer, men nå kunne jeg ikke lenger jobbe fordi jeg måtte stå opp tidlig hver dag for å reise til sykehuset og ta medisinen min. Jeg var svak og kvalm hele tiden. 

Behandlingen tar to år, man må på sykehuset hver dag for å svelge piller, og du får en sprøyte hver dag i åtte måneder. Jeg er ofte svimmel og kvalm. Medisinene må reduseres og ikke ha slike bivirkninger, slik at man kan fortsette å jobbe. Behandlingen tar så lang tid, slik at det er mange som avbryter behandlingen, og dette kan føre til enda verre motstandsdyktighet, og i verste fall død. 

Jeg vil gjerne bli ferdig med behandlingen en dag. Jeg vil også at barnet mitt skal bli friskt og begynne på skolen – mange barn på hans alder har begynt. Jeg gleder meg til å ta han med på skolen når han er frisk.»

 


Visste du at...

  • 1 av 3 har latent tuberkulose i kroppen, men at det utvikler seg hos kun 10 prosent? 
  • At 1 av 4 som dødsfall blant hiv-positive er på grunn av tuberkulose? 
  • Man kan få tuberkulose i nyrene, ryggmargen, sentralnervesystemet og hjernen? 
  • Det finnes tuberkulose i Norge? Mellom 300 og 400 tilfeller i året.
  • 10 millioner barn er foreldreløse på grunn av tuberkulose?

Les mer om: Tuberkulose

 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen