Foto: Leger Uten Grenser / Sarah Elliott
Hjem > Nyheter > 7100 dødfødsler hver dag (Glemte kriser 2016)
Nyheter

7100 dødfødsler hver dag (Glemte kriser 2016)

        

Rundt 2,6 millioner dødfødsler skjer hvert år i følge Verdens Helseorganisasjon. 98 prosent av disse skjedde i lav eller mellominntektsland.

Dødfødsler skjer på grunn av fødselskomplikasjoner, at graviditeten har gått for langt, sykdommer som malaria, syfilis og hiv, fosteret har ikke vokst/utviklet seg godt nok. Halvparten av alle dødfødsler skjer under fødselen, og de fleste dødfødsler kan forhindres.

Uten kvalifisert fødselshjelp

Dødfødsler rammer de som ikke har god tilgang til helsehjelp. Det er altfor mange kvinner som føder uten kvalifisert helsehjelp, og som ikke får tilstrekkelig oppfølging under svangerskapet, slik at dødfødsler kan forhindres. 

De fleste av dødfødslene skjer i Afrika sør for Sahara eller Sør-asia, og av disse er 60 prosent i avsidesliggende områder, og mer enn halvparten i konflikt og kriser. 

Mange kvinner lever også med depresjon i etterkant, og i mange land fører det også til stigma og tabu.

Vi vet at å behandle syfilis og malaria under graviditet, sjekke hjertelyd på foster og å overvåke fødselen kan forhindre rundt 1, 5 millioner av 2,6 millioner dødfødsler. Vi vet at ofte det som skal til er kvalifisert helsehjelp før og under fødsel.

Nedprioritert

Dødfødsler er ikke prioritert. Det var ikke inkludert i tusenårsmålene, og heller ikke i de nye utviklingsmålene. Målene prioriterer mødre og barnehelse, og dette vil kunne skape en endring for dødfødsler – men uten et fokusert løft, vil ikke problemet få nok forskning, spesifikk handling og prioritet. Forskning på dødfødsler er fortsatt underutviklet og underfinansiert, sammenlignet med hvor stort omfanget egentlig er. 

I følge The Lancet har det vært lite økonomisk støtte for å forhindre dødfødsler, fordi de ikke har vært inkludert i tusenårsmålene. Artikkelserien viser også at den årlige reduksjonen av dødfødsler i verden går tregt sammenlignet med dødsfall blant fødende kvinner og blant barn under fem år. De nye bærekraftige utviklingsmålene har mål for mødre og barnehelse, men ikke dødfødsler.

Artikkelen fortsetter under bildet

KEISERSNITT: Barbara Torchon (23) fra Port-au-Prince i Haiti hadde svangerskapsforgiftning og babyen hadde svært svak hjertelyd. Leger Uten Grenser foreslo keisersnitt og Barbara var enig. Barbara har vært gravid 5 ganger før, men har nå bare to levende barn. Hennes lille gutt overlevde heldigvis. Shiho Fukada


Leger Uten Grenser 

Leger Uten Grenser gir hjelp både før, under og etter fødsel i mange land rundt om i verden, i også under kriser. Medisinske ansatte hjelper under fødsler og gjør keisersnitt når nødvendig. Syke nyfødte og nyfødte med lav fødselsvekt får medisinsk oppfølging. 

Mange av Leger Uten Grensers prosjekter gir omfattende oppfølging under svangerskapet. Flere svangerskapskonsultasjoner hos kvalifisert helsepersonell anbefales før fødsel for å identifisere og følge opp risikosvangerskap og andre medisinske tilstander som kan komplisere svangerskap og fødsel. Etter fødsel inkluderes medisinsk oppfølging av mor og barn samt og råd og veiledning om familieplanlegging. Leger Uten Grenser utførte mer enn 665.400 konsultasjoner med svangerskapsoppfølging i 2014. 

Mer i denne seksjonen  
Bære vitne
Skoleprosjektet
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
Foto: Leger Uten Grenser / Sarah Elliott
Hjem > Nyheter > 7100 dødfødsler hver dag (Glemte kriser 2016)
Nyheter

7100 dødfødsler hver dag (Glemte kriser 2016)

        

Rundt 2,6 millioner dødfødsler skjer hvert år i følge Verdens Helseorganisasjon. 98 prosent av disse skjedde i lav eller mellominntektsland.

Dødfødsler skjer på grunn av fødselskomplikasjoner, at graviditeten har gått for langt, sykdommer som malaria, syfilis og hiv, fosteret har ikke vokst/utviklet seg godt nok. Halvparten av alle dødfødsler skjer under fødselen, og de fleste dødfødsler kan forhindres.

Uten kvalifisert fødselshjelp

Dødfødsler rammer de som ikke har god tilgang til helsehjelp. Det er altfor mange kvinner som føder uten kvalifisert helsehjelp, og som ikke får tilstrekkelig oppfølging under svangerskapet, slik at dødfødsler kan forhindres. 

De fleste av dødfødslene skjer i Afrika sør for Sahara eller Sør-asia, og av disse er 60 prosent i avsidesliggende områder, og mer enn halvparten i konflikt og kriser. 

Mange kvinner lever også med depresjon i etterkant, og i mange land fører det også til stigma og tabu.

Vi vet at å behandle syfilis og malaria under graviditet, sjekke hjertelyd på foster og å overvåke fødselen kan forhindre rundt 1, 5 millioner av 2,6 millioner dødfødsler. Vi vet at ofte det som skal til er kvalifisert helsehjelp før og under fødsel.

Nedprioritert

Dødfødsler er ikke prioritert. Det var ikke inkludert i tusenårsmålene, og heller ikke i de nye utviklingsmålene. Målene prioriterer mødre og barnehelse, og dette vil kunne skape en endring for dødfødsler – men uten et fokusert løft, vil ikke problemet få nok forskning, spesifikk handling og prioritet. Forskning på dødfødsler er fortsatt underutviklet og underfinansiert, sammenlignet med hvor stort omfanget egentlig er. 

I følge The Lancet har det vært lite økonomisk støtte for å forhindre dødfødsler, fordi de ikke har vært inkludert i tusenårsmålene. Artikkelserien viser også at den årlige reduksjonen av dødfødsler i verden går tregt sammenlignet med dødsfall blant fødende kvinner og blant barn under fem år. De nye bærekraftige utviklingsmålene har mål for mødre og barnehelse, men ikke dødfødsler.

Artikkelen fortsetter under bildet

KEISERSNITT: Barbara Torchon (23) fra Port-au-Prince i Haiti hadde svangerskapsforgiftning og babyen hadde svært svak hjertelyd. Leger Uten Grenser foreslo keisersnitt og Barbara var enig. Barbara har vært gravid 5 ganger før, men har nå bare to levende barn. Hennes lille gutt overlevde heldigvis. Shiho Fukada


Leger Uten Grenser 

Leger Uten Grenser gir hjelp både før, under og etter fødsel i mange land rundt om i verden, i også under kriser. Medisinske ansatte hjelper under fødsler og gjør keisersnitt når nødvendig. Syke nyfødte og nyfødte med lav fødselsvekt får medisinsk oppfølging. 

Mange av Leger Uten Grensers prosjekter gir omfattende oppfølging under svangerskapet. Flere svangerskapskonsultasjoner hos kvalifisert helsepersonell anbefales før fødsel for å identifisere og følge opp risikosvangerskap og andre medisinske tilstander som kan komplisere svangerskap og fødsel. Etter fødsel inkluderes medisinsk oppfølging av mor og barn samt og råd og veiledning om familieplanlegging. Leger Uten Grenser utførte mer enn 665.400 konsultasjoner med svangerskapsoppfølging i 2014. 

 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen