Smittevernsrådgiver

Foto: Abhinav Chatterjee/ Leger Uten Grenser

Smittevernsrådgiver


Leger, farmasøyter, sykepleiere og annet medisinsk personell med utdannelse og erfaring innen smittevern og smittevernrådgivning er aktuelle for stillingen.

Hjem > Jobb for oss > Smittevernsrådgiver

Som smittevernsekspert bidrar du med å definere, iverksette og sikre smittevernsplanen i prosjektet du jobber, basert på Leger Uten Grensers eksisterende rammeverk. 

Dette innebærer:

 • Gjennom tverrfaglig samarbeid sørge for å ta i bruk eksisterende verktøy for smittevern, slik som sjekklister, retningslinjer, rekvisjonsskjema og opplæringsrutiner.
 • Sikre grunnleggende smittevernrutiner ved alle avdelinger på prosjektet du jobber.
 • Sikre smittevernrutiner for spesielle situasjoner basert på smitterisiko, slik som triage og isolering.
 • Gi teknisk tilsyn og veiledning til ansatte ved alle avdelinger, inkludert sterilisering, vaskeri, kjøkken.
 • Utvikle og forbedre eksisterende smittevernsstrategier i din institusjon, slik som organisering av opplæring, overvåke og gi tilbakemeldinger eller starte systemendringer der du vurderer det som nødvendig.
 • Jobbe med en trinnvis forbedring av smittevernsrutiner, tilapsset lokal kontekst

Kvalifikasjoner 

 • Må oppfylle de grunnleggende kriteriene vi har for alle potensielle feltarbeidere
 • Forpliktelse og forståelse av Leger Uten Grensers grunnprinsipper, etiske retningslinjer og Charter
 • Spesialisering/fordypning innen smittevern, hygienesykepleie eller infeksjonssykepleie
 • Medisinsk eller paramedisinsk bakgrunn: Sykepleier / lege / epidemiolog / farmasøyt
 • Er villig til å å være borte fra familie og venner over en lengre periode
 • Gode engelskferdigheter

Lengde på oppdragene

 • 6 til 12 måneder
I barneklinikken utenfor flyktningleiren i Moria blir pasientene våre sjekket for symptomer på korona.
Peter Casaer / Leger Uten Grenser 

 

Grunnleggende kriterier for alle potensielle feltarbeidere, uavhengig av profil:

 • Forpliktelse og forståelse av Leger Uten Grensers grunnprinsipperetiske retningslinjer og Charter
 • Kunnskap om Leger Uten Grensers arbeid og om humanitær sektor generelt
 • Minimum to års yrkeserfaring etter fullført utdanning
 • Erfaring med å veilede, lære opp og å lede andre 
 • Evne til å fungere i et flerkulturelt- og tverrfaglig team
 • Evne til å organisere, prioritere og til å ta initiativ
 • Villig til å ta personlig risiko ved å arbeide i potensielt ustabile omgivelser
 • Internasjonal reiseerfaring og/eller arbeidserfaring fra ressursfattige land
 • Evne til å takle stress
 • Tilgjengelig for oppdrag som varer mellom 6 til 12 måneder. Unntak gjelder for gynekologer, anestesileger og kirurger
 • Perioden du er tilgjengelig for oppdrag må være fleksibel (Les mer på spørsmål og svar «Tilgjengelighet og oppdragsvarighet»)
 • Personer med medisinsk bakgrunn må ha gyldig autorisasjon (ikke nødvendigvis norsk)
 • Plettfri vandel (Les mer på spørsmål og svar angående her) 

Det er en fordel om du har:

 • Språkferdigheter – spesielt fransk og arabisk – på mellomnivå B1 eller høyere. Spansk, portugisisk og russisk kan også være nyttig i mindre grad
 • Interesse for og/eller erfaring med internasjonale humanitære spørsmål, internasjonale relasjoner, antropologi og lignende
 • Tidligere felterfaring i en lignende rolle i en frivillig organisasjon

Vi tilbyr og dekker:

 • Lønn etter Leger Uten Grensers internasjonale lønnspolicy, minimum 24 095 NOK brutto/måned, basert på stilling og erfaring
 • Dagpenger i felt (sum varierer fra prosjekt til prosjekt) 
 • Refusjon av nødvendige vaksinasjoner
 • Nødvendige visa og arbeidstillatelser
 • Betalt ferie, 25 dager hvert år, 30 dager hvis du har en kontrakt på et 12-måneders oppdrag
 • Pensjonsinnskudd 4 %
 • Bosted under feltoppdraget
 • Tur-retur transport
 • Medisinsk forsikring, uføreforsikring og livsforsikring
 • Psykososial oppfølging før, under og etter oppdrag

Se denne videoen før du søker.

Ønsker du å søke som smittevernrådgiver? Søk her

Er det noe mer du lurer på?

Her finner du ofte stilte spørsmål og svar om feltarbeid, ellers kan du sende en e-post til rekruttering@legerutengrenser.no

 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen