Oseania

Mens vannet stiger, øker helseproblemene i Kiribati

28.11.2022 | Oppdatert 05.12.2022

I oktober satte vi i gang våre første medisinske aktiviteter i øystaten Kiribati i Stillehavet. Landet er et av stedene i verden med høyest forekomst av en rekke sykdommer, og i tillegg et av de mest utsatte for klimaendringer.

Mens vannet stiger, øker helseproblemene i Kiribati

28.11.2022 | Oppdatert 05.12.2022

I oktober satte vi i gang våre første medisinske aktiviteter i øystaten Kiribati i Stillehavet. Landet er et av stedene i verden med høyest forekomst av en rekke sykdommer, og i tillegg et av de mest utsatte for klimaendringer.

Nauru

16.11.2018 | Oppdatert 04.12.2018

Leger Uten Grenser startet å jobbe med mentalhelsehjelp på Nauru i november 2017, men ble i oktober 2018 kastet ut av landets myndigheter. De mentale lidelsene blant flyktningene og asylsøkere på Nauru er ekstreme og vi krever at de blir umiddelbart evakuert fra øya. 

Nauru

16.11.2018 | Oppdatert 04.12.2018

Leger Uten Grenser startet å jobbe med mentalhelsehjelp på Nauru i november 2017, men ble i oktober 2018 kastet ut av landets myndigheter. De mentale lidelsene blant flyktningene og asylsøkere på Nauru er ekstreme og vi krever at de blir umiddelbart evakuert fra øya. 

Papua Ny-Guinea

19.06.2017 | Oppdatert 13.10.2022

I Papua-Ny-Guina jobber vi med tuberkulose som er den nest største dødsårsaken i landet. 

Papua Ny-Guinea

19.06.2017 | Oppdatert 13.10.2022

I Papua-Ny-Guina jobber vi med tuberkulose som er den nest største dødsårsaken i landet.