Foto: Anna Pantelia/Leger Uten Grenser
Hjem > Nyheter > Dramatisk redning på Middelhavet: 30 mennesker savnet og én gravid kvinne mistet livet
Nyheter

Dramatisk redning på Middelhavet: 30 mennesker savnet og én gravid kvinne mistet livet

29.06.2022 | Oppdatert 07.07.2022
        

– Det vi var vitne til på mandag er vårt verste mareritt. Vi så jo nærmere vi kom båten hvor komplisert redningen kom til å bli. Gummibåten var i ferd med å synke, og mange mennesker var allerede i vannet, forteller søk- og redningsteamleder, Riccardo Gatti, om bord på Geo Barents.  

Mandag 27. juni mottok redningsbåten varsel om en båt i havsnød. Etter å ha navigert i området i tre timer ankom de den synkende gummibåten på det sentrale Middelhavet. Ifølge de overlevende er minst 30 mennesker savnet. En gravid kvinne mistet også livet, til tross for gjentatte forsøk på gjenopplivning. 

De 71 overlevende blir nå tatt hånd om av teamene om bord. Tre av de måtte ha akutt helsehjelp, inkludert en fire måneder gammel baby. Barnet og moren ble senere medisinsk evakuert til Malta. De fleste menneskene om bord er ekstremt svake og i en tilstand av sjokk.  

Leger Uten Grenser ber nå innstendig italienske og maltesiske myndigheter om å få tildelt en trygg havn fortest mulig.  

Forferdelig tragedie for de om bord

Teamet vårt jobber fremdeles med å samle inn informasjon om menneskene som er savnet, åtte er barn. Fire kvinner har fortalt teamet vårt at de har mistet barna sine på havet. En annen ung kvinne fortalte at hun har mistet lillebroren sin.  

– De overlevende er utslitt. Mange har fått i seg store mengder sjøvann og flere led av hypotermi (sterk nedkjøling) etter å ha tilbrakt mange timer i vannet. Minst ti mennesker, hovedsakelig kvinner, har blitt rammet av moderate til alvorlige skader som følge av at de har fått en etsende sammenblanding av sjøvann og bensin på kroppen. De trenger nå mer avansert behandling enn hva vi kan gi på båten, sier Stephanie Hofstetter, medisinsk teamleder om bord Geo Barents.  

– Vi er nok en gang vitne til de dødelige konsekvensene av at europeiske og nærliggende stater, inklusive Malta og Italia, fraskriver seg ansvaret for det som skjer på verdens dødeligste migrasjonsrute. Tusenvis av mennesker har de siste årene mistet livet på det sentrale Middelhavet, rett utenfor dørstokken vår, og fremdeles blir det møtt med taushet og likegyldighet fra europeiske land, sier generalsekretær i Leger Uten Grenser, Lindis Hurum. Hun har selv jobbet på det sentrale Middelhavet tidligere.  

– Ikke-statelige organisasjoner kan ikke fylle dette enorme tomrommet alene. Vi har ikke kapasitet til det, og det må bli prioritert av myndigheter. Det som skjedde på mandag, er et skrekkeksempel på hvor viktig det er å få mer proaktivt søk- og redningsarbeid på plass på Middelhavet. Hvor er statene? fortsetter Hurum.   

Les mer: Ofte stilte spørsmål om Middelhavet

Mandag 27. juni ble 71 mennesker reddet fra en gummibåt som var i ferd med å synke på Det sentrale Middelhavet. Foto: Anna Pantelia/Leger Uten Grenser 

 

Må få tildelt en trygg havn fortest mulig 

Siden 2014 er minst 24.184 mennesker registrert savnet på Middelhavet ifølge Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM). Ansvarsfraskrivelsen og den avskrekkende migrasjonspolitikken til EU-land og nærliggende stater mot Middelhavet, gjør at mennesker fortsetter å drukne på havet.  

Leger Uten Grenser krever at alle EU-landene sørger for at en statsledet, dedikert og proaktiv søk- og redningskapasitet kommer på plass på det sentrale Middelhavet. De må også sørge for rask og tilstrekkelig respons på alle nødanrop.  

– Vi var på havet i 19 timer før vi ble reddet. I løpet av disse timene så jeg flere mennesker drukne. Jeg er glad for at jeg ble reddet, men det har kommet med mange tårer, fortalte en av de overlevende fra Kamerun om bord på båten. 

Geo Barents er nå på vei mot Italia. Vi har tatt kontakt med Maltesiske og Italienske myndigheter og bedt om å få tildelt en trygg havn. Menneskene om bord har behov for å komme i land fortest mulig. Alle er svært fortvilte, og mange har behov for psykologisk støtte på land.   

Etter å ha innstendig bedt om en trygg havn fikk menneskene om bord endelig gå i land 3. juli 2022. 

Leger Uten Grenser på det sentrale Middelhavet 

Leger Uten Grenser har drevet søk- og redningsarbeid på det sentrale Middelhavet siden 2015, og har jobbet på åtte ulike redningsskip (alene eller i samarbeid med andre frivillige organisasjoner). Siden 2015 har vi reddet mer enn 85.000 mennesker. Geo Barents har vært på det sentrale Middelhavet siden sommeren 2021.   

Mellom juni 2021 og mai 2022 har Geo Barents gjennomført 47 redningsaksjoner, og reddet 3138 mennesker. Flere av redningene har vært svært dramatiske og mot slutten av 2021 kom de frem til en båt hvor de fant ti livløse mennesker i bunnen av båten.  

I løpet av ett år har det blitt gjennomført 6536 medisinske konsultasjoner med fokus på grunnleggende helsehjelp, seksual- og reproduktiv helsehjelp og psykisk helsehjelp. 

Av de 3138 menneskene vi reddet i denne perioden var 34 prosent av de overlevende barn. Ni av ti av disse barna var mindreårige uten følge med voksne. 265 personer fortalte til teamene våre at de hadde blitt utsatt for vold, tortur eller mishandling, og 63 personer fortalte at de hadde vært utsatt for seksuell- og kjønnsbasert vold. 

Teamet vårt har registrert 620 voldshendelser som mennesker om bord enten selv har blitt utsatt for, eller vært vitne til. Det innebærer fysiske overgrep, tortur, kidnapping, vilkårlig arrestasjon og internering. Hendelsene skjedde hovedsakelig i Libya, men også i tilfeller der flyktningene og migrantene ble stanset og tvangsreturnert av den libyske kystvakten.

Les mer: Vårt arbeid på det sentrale Middelhavet 

Leger Uten Grenser jobber etter de humanitære prinsippene: uavhengighet, nøytralitet og upartiskhet. Fordi alle liv er like mye verdt.

Mer i denne seksjonen  
Nyheter fra felt
Land
Sykdommer og helse
Flyktninger
Naturkatastrofer
Krig og konflikt
Foto: Anna Pantelia/Leger Uten Grenser
Hjem > Nyheter > Dramatisk redning på Middelhavet: 30 mennesker savnet og én gravid kvinne mistet livet
Nyheter

Dramatisk redning på Middelhavet: 30 mennesker savnet og én gravid kvinne mistet livet

29.06.2022 | Oppdatert 07.07.2022
        

– Det vi var vitne til på mandag er vårt verste mareritt. Vi så jo nærmere vi kom båten hvor komplisert redningen kom til å bli. Gummibåten var i ferd med å synke, og mange mennesker var allerede i vannet, forteller søk- og redningsteamleder, Riccardo Gatti, om bord på Geo Barents.  

Mandag 27. juni mottok redningsbåten varsel om en båt i havsnød. Etter å ha navigert i området i tre timer ankom de den synkende gummibåten på det sentrale Middelhavet. Ifølge de overlevende er minst 30 mennesker savnet. En gravid kvinne mistet også livet, til tross for gjentatte forsøk på gjenopplivning. 

De 71 overlevende blir nå tatt hånd om av teamene om bord. Tre av de måtte ha akutt helsehjelp, inkludert en fire måneder gammel baby. Barnet og moren ble senere medisinsk evakuert til Malta. De fleste menneskene om bord er ekstremt svake og i en tilstand av sjokk.  

Leger Uten Grenser ber nå innstendig italienske og maltesiske myndigheter om å få tildelt en trygg havn fortest mulig.  

Forferdelig tragedie for de om bord

Teamet vårt jobber fremdeles med å samle inn informasjon om menneskene som er savnet, åtte er barn. Fire kvinner har fortalt teamet vårt at de har mistet barna sine på havet. En annen ung kvinne fortalte at hun har mistet lillebroren sin.  

– De overlevende er utslitt. Mange har fått i seg store mengder sjøvann og flere led av hypotermi (sterk nedkjøling) etter å ha tilbrakt mange timer i vannet. Minst ti mennesker, hovedsakelig kvinner, har blitt rammet av moderate til alvorlige skader som følge av at de har fått en etsende sammenblanding av sjøvann og bensin på kroppen. De trenger nå mer avansert behandling enn hva vi kan gi på båten, sier Stephanie Hofstetter, medisinsk teamleder om bord Geo Barents.  

– Vi er nok en gang vitne til de dødelige konsekvensene av at europeiske og nærliggende stater, inklusive Malta og Italia, fraskriver seg ansvaret for det som skjer på verdens dødeligste migrasjonsrute. Tusenvis av mennesker har de siste årene mistet livet på det sentrale Middelhavet, rett utenfor dørstokken vår, og fremdeles blir det møtt med taushet og likegyldighet fra europeiske land, sier generalsekretær i Leger Uten Grenser, Lindis Hurum. Hun har selv jobbet på det sentrale Middelhavet tidligere.  

– Ikke-statelige organisasjoner kan ikke fylle dette enorme tomrommet alene. Vi har ikke kapasitet til det, og det må bli prioritert av myndigheter. Det som skjedde på mandag, er et skrekkeksempel på hvor viktig det er å få mer proaktivt søk- og redningsarbeid på plass på Middelhavet. Hvor er statene? fortsetter Hurum.   

Les mer: Ofte stilte spørsmål om Middelhavet

Mandag 27. juni ble 71 mennesker reddet fra en gummibåt som var i ferd med å synke på Det sentrale Middelhavet. Foto: Anna Pantelia/Leger Uten Grenser 

 

Må få tildelt en trygg havn fortest mulig 

Siden 2014 er minst 24.184 mennesker registrert savnet på Middelhavet ifølge Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM). Ansvarsfraskrivelsen og den avskrekkende migrasjonspolitikken til EU-land og nærliggende stater mot Middelhavet, gjør at mennesker fortsetter å drukne på havet.  

Leger Uten Grenser krever at alle EU-landene sørger for at en statsledet, dedikert og proaktiv søk- og redningskapasitet kommer på plass på det sentrale Middelhavet. De må også sørge for rask og tilstrekkelig respons på alle nødanrop.  

– Vi var på havet i 19 timer før vi ble reddet. I løpet av disse timene så jeg flere mennesker drukne. Jeg er glad for at jeg ble reddet, men det har kommet med mange tårer, fortalte en av de overlevende fra Kamerun om bord på båten. 

Geo Barents er nå på vei mot Italia. Vi har tatt kontakt med Maltesiske og Italienske myndigheter og bedt om å få tildelt en trygg havn. Menneskene om bord har behov for å komme i land fortest mulig. Alle er svært fortvilte, og mange har behov for psykologisk støtte på land.   

Etter å ha innstendig bedt om en trygg havn fikk menneskene om bord endelig gå i land 3. juli 2022. 

Leger Uten Grenser på det sentrale Middelhavet 

Leger Uten Grenser har drevet søk- og redningsarbeid på det sentrale Middelhavet siden 2015, og har jobbet på åtte ulike redningsskip (alene eller i samarbeid med andre frivillige organisasjoner). Siden 2015 har vi reddet mer enn 85.000 mennesker. Geo Barents har vært på det sentrale Middelhavet siden sommeren 2021.   

Mellom juni 2021 og mai 2022 har Geo Barents gjennomført 47 redningsaksjoner, og reddet 3138 mennesker. Flere av redningene har vært svært dramatiske og mot slutten av 2021 kom de frem til en båt hvor de fant ti livløse mennesker i bunnen av båten.  

I løpet av ett år har det blitt gjennomført 6536 medisinske konsultasjoner med fokus på grunnleggende helsehjelp, seksual- og reproduktiv helsehjelp og psykisk helsehjelp. 

Av de 3138 menneskene vi reddet i denne perioden var 34 prosent av de overlevende barn. Ni av ti av disse barna var mindreårige uten følge med voksne. 265 personer fortalte til teamene våre at de hadde blitt utsatt for vold, tortur eller mishandling, og 63 personer fortalte at de hadde vært utsatt for seksuell- og kjønnsbasert vold. 

Teamet vårt har registrert 620 voldshendelser som mennesker om bord enten selv har blitt utsatt for, eller vært vitne til. Det innebærer fysiske overgrep, tortur, kidnapping, vilkårlig arrestasjon og internering. Hendelsene skjedde hovedsakelig i Libya, men også i tilfeller der flyktningene og migrantene ble stanset og tvangsreturnert av den libyske kystvakten.

Les mer: Vårt arbeid på det sentrale Middelhavet 

Leger Uten Grenser jobber etter de humanitære prinsippene: uavhengighet, nøytralitet og upartiskhet. Fordi alle liv er like mye verdt.

 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen