Flyktninger over Middelhavet

Foto: Albert Masias

Flyktninger over Middelhavet


355.361 mennesker kom sjøveien til Europa i 2016. 5096 mennesker mistet livet eller er savnet.

Hjem > Flyktninger > Flyktninger over Middelhavet
        

Les Leger Uten Grensers siste nyheter fra Middelhavet

Hvordan fungerer redningsarbeidet?

Leger Uten Grensers søk- og redningsarbeid blir koordinert av redningssentralen i Roma (Maritime Rescue Coordination Center, MRCC). I tråd med internasjonal sjørett blir alle redningsaksjoner koordinert av MRCC, mer spesifikt av den italienske kystvakten.

Om dagen patruljerer Leger Uten Grenser internasjonalt farvann omtrent 25 nautiske mil fra den Libyske kysten. Vi går nærmere land hvis vi har fått instrukser om å gjøre det, eller vi observerer en båt i fare. Om natten operer vi i internasjonale farvann 30 til 35 nautiske mil fra Libya.

Hvis det er nødvendig for å redde liv har Leger Uten Grenser nærmet seg grensen av internasjonale farvann som i følge loven er 12 nautiske mil fra den libyske kysten. Vi går bare unntaksvis inn på libysk territorium.

Les også: Libyske kystvakter satte menneskeliv i fare under redningsaksjon.

Ved tre anledninger hjalp Leger Uten Grenser til ved redningsaksjoner 11,5 nautiske mil fra Libya i 2016. Leger Uten Grenser fikk ved alle tre anledningene autorisasjon fra Libyske myndigheter.

Artikkelen fortsetter under videoen fra Leger Uten Grensers redningsbåt Bourbon Argos.


Vi ser etter båter i fare med kikkert og handler etter MRCCs instruksjoner i Roma når de får nødtelefoner. I italiensk lov er det å ikke svare på en nødtelefon fra en båt i havsnød en straffbar unnlatelse av ansvar og kan straffes med fengsel i opptil fem år.

Ikke-statlige organisasjoner står for et mindretall av søk- og redningsaksjoner i sentral-Middelhavet. EU-midler, den italienske kystvakten, kommersielle aktører og andre aktører er også involvert i det livreddende arbeidet.

Les også: Ofte stilte spørsmål om Middelhavet.

I følge internasjonal sjørett har alle fartøy en lovfestet plikt til å hjelpe båter i havsnød. Hvis vi ikke hadde vært i Middelhavet måtte andre fartøy, som ikke er spesialisert i redningsaksjoner, ha hjulpet båter i fare.

Hvem blir reddet?

Flyktninger, migranter og asylsøkere har ikke den samme rettslige statusen. Under følger en forklaring på de forskjellige begrepene.

  • En flyktning er en person som har flyktet fra hjemlandet. Han eller hun kan ikke returnere i begrunnet frykt for forfølgelse på grunn av rase, religion, nasjonalitet eller tilhørighet til en spesifikk sosial gruppe. Flyktningstatus blir gitt av FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) eller en stat.
     
  • En asylsøker er en som sier at han eller hun er flyktning og søker asyl i et annet land, men som ennå ikke har fått søknaden behandlet.
     
  • En migrant er en som har valgt å flytte for å forbedre sin egen eller familiens framtidsutsikter.
     

Som en humanitær organisasjon involvert i søk- og redningsarbeid har ikke Leger Uten Grenser myndighet eller ressurser til å sjekke innvandringsstatusen til menneskene vi hjelper.

Vi tilbyr medisinsk hjelp uten å dømme og mener at ingen mennesker skal drukne når det finnes metoder og ressurser for å hindre det.

Hvor blir de vi reddet fraktet?

Vårt hovedmål er å unngå tap av liv, ikke å tilby transport.

Når en situasjon oppstår som vi må gripe inn i, gjør vi det etter instruksjoner fra koordinasjonssenteret, MRCC, i Roma. Det er også de som bestemmer hvor de vi redder skal settes i land, noe som styres av internasjonal sjørett.

Som regel blir de som reddes tatt med til mottakssentre på Sicilia, eller overført fra redningsbåtene til italienske kystvaktbåter.

Et kompromiss for Leger Uten Grensers nøytralitet?

Vi føler først og fremst at det er nødvendig å hjelpe mennesker som dør i Middelhavet. Vi har ressursene til å gjøre det, og for oss er det ikke et alternativ å ignorere problemet.

Vi anerkjenner selvfølgelig at vi ved å jobbe i Middelhavet går inn i en omstridt debatt i Europa. Vi kan allikevel ikke forsvare passivitet og som medisinsk organisasjon, som arbeider etter medisinske prinsipper, må vi handle.

Les mer om våre grunnprinsipper

Vårt arbeid i Middelhavet i 2016

Sentralmiddelhavet

Antallet mennesker som reiste sjøveien til Italia økte fra 153.000 i 2015 til over 180.000 i 2016. 5069 menn, kvinner og barn døde eller ble meld savet i 2016 mens de krysset Middelhavet til Italia.

Det finnes ingen trygge ruter ut av Libya for asylsøkere og andre migranter, og mange måtte velge den farlige veien over Middelhavet. FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) anslår at 181.436 mennesker kom seg til Italias kyst. Alle som ankom Italia hadde en fortid fylt av lidelser og nød.

Leger Uten Grensers team om bord på tre redningsbåter reddet 21.603 mennesker fra usikre båter i Middelhavet. Teamene våre tok også vare på likene til de som druknet eller døde av vekten til hundrevis av andre på båtene.

Hvor kommer flyktningene fra?

Menneskene Leger Uten Grenser reddet kom fra alt fra Bangladesh til Nigeria. Mange kom fra Afrika sør for Sahara – Guinea, Elfenbenskysten, Mali, Tsjad og Gambia. De kom også fra Afrikas horn, mange fra Eritrea. Flere kom fra Syria og andre land i Midtøsten.

De dro fra krig, tortur, vernepliktig militærtjeneste, tvangsarbeid, alvorlige og utbredte brudd på menneskerettighetene, diskriminering på grunn av seksualitet, vold, forfølgelse og ekstrem fattigdom.

16 prosent av de som ankom Italia var barn under 18 år, 88 prosent av disse kom alene.

Inhumane forhold i Libya

Uten trygge og lovlige alternativer for å nå Europa reiste de fleste gjennom Libya på jakt etter trygghet og beskyttelse.

Menneskene på flukt beskrev uutholdelige lidelser i Libya. De har oppholdt seg eller reist gjennom Libya og har opplevd ekstrem mishandling i hendene på smuglere, væpnede grupper og individer som utnytter desperasjonen til mennesker på flukt.

Mishandlingen inkluderer fysisk og seksualisert vold, kidnapping, tilfeldig fengsling under inhumane forhold, tortur, økonomisk utnytting og tvangsarbeid.

Les også: Eritreere risikerer tortur og død - EU hindrer flukten

Ingen trygge fluktruter

Antall døde i Middelhavet var høyere i 2016 enn tidligere år. Én av 39 mennesker døde på sjøveien til Europa.

På tross av den høye dødsraten fortsatte Europa med den samme avskrekkingspolitkken som før. Heller enn å fokusere på å redde liv og å åpne en trygg vei inn i EU, bestemte europeiske myndigheter seg for å slå ned på smuglere og å legge ansvaret over på land langt unna den europeiske kysten.

Denne tilnærmingen gjorde bare at smuglerne måtte endre taktikk og operere på en farligere måte for å ikke bli oppdaget. Dette sendte flere mennesker i døden.

I juni, tre måneder etter at EU-Tyrkia-avtalen trådde i kraft, annonserte Leger Uten Grenser at de ikke ville ta imot økonomiske midler fra EU eller unionens medlemsland. Dette var en protest mot den skadelige avskrekkingspolitikken EU bedrev, og EUs forsøk på å hindre mennesker som lider i å komme til kontinentet.

Artikkelen fortsetter under videoen.

 

Livreddende redningsarbeid

Også i 2016 var søk- og redningsarbeid livreddende for tusenvis av mennesker. Redningsarbeidet, som egentlig skal være en siste løsning når det ikke finnes andre trygge fluktruter, ble avgjørende for å unngå at mennesker møtte den sikre død i Middelhavet.

I motsetning til tidligere år hadde mennene, kvinnene og barna som reiste over Middelhavet sjeldent redningsvester. De hadde heller ikke mat, vann eller bensin nok til reisen. Ingen av båtene ville kommet seg helt til Italia hvis de ikke hadde blitt reddet av Leger Uten Grenser eller andre organisasjoner.

Båtene er av svært dårlig kvalitet og førte til mange tragedier. Ved flere anledninger fant Leger Uten Grenser likene etter menn, kvinner og barn i bunnen av båten. De hadde blitt knust av vekten av de andre passasjerene og blitt kvalt eller druknet i den giftige blandingen av bensin og sjøvann som samler seg i båten.

Leger Uten Grenser måtte flere ganger redde mer enn ti båter i løpet av 24 timer. Båtene var fulle av mennesker som var lettet over å ha kommet seg ut av Libya i live.

Smuglere begynte å sende båtene ut på sjøen i store flåter i håp om at selv om noen ble fanget av den libyske kystvakten, ville flesteparten komme seg til internasjonalt farvann og bli reddet og tatt med til Italia.

Redningsarbeid

I 2016 var Leger Uten Grenser om bord på tre søk- og redningsbåter: Dignity I, en 50 meter lang båt med en kapasitet på 400 passasjerer og et mannskap på 19; Bourbon Argos, en 68 meter lang båt som kan ha 700 mennesker og 26 ansatte; og MS Aquarius, en 77 meter lang båt som blir drevet i samarbeid med SOS Méditerranée, med en kapasitet på 500 mennesker.

Les også: Grusom dag i Middelhavet: 25 mennesker funnet døde og 246 reddet.

Alle båtene lette aktivt etter båter i fare i internasjonalt farvann nord for Libya.

De tre båtene reddet 21.603 flyktninger, asylsøkere og migranter i over 200 oppdrag. Medisinske team om bord på båtene behandlet skader fra vold, inkludert seksualisert vold, og tortur menneskene hadde fått i lukkede mottak i Libya.

Helsearbeidere behandlet også hudsykdommer, dehydrering, nedsatt kroppstemperatur (hypotermi), skabb og alvorlige skader som kjemiske brannskader fra drivstoff blandet med sjøvann. Det ble også gitt livreddende nødhjelp på båten, og noen ble evakuert av medisinske grunner. 

Gravide kvinner ble tatt vare på av jordmødre om bord og flere barn ble født til sjøs.

Øst-Middelhavet

På tross av tøffe værforhold krysset 151.452 mennesker den østlige delen av Middelhavet fra Tyrkia til de greske øyene i de første tre månedene i 2016. Flesteparten gikk i land på Lesvos.

I den perioden døde 366 mennesker i Egeerhavet.

Leger Uten Grenser hjalp båter i fare utenfor kysten ved Lesvos frem til juni, da antallet mennesker som ankom sank og Leger Uten Grensers hjelp ikke lenger var nødvendig.

Mellom desember 2015 og mars 2016, hjalp MSF-Greenpeace-redningsaksjonen 18.117 mennesker i 361 oppdrag.

Leger Uten Grensers medisinske team behandlet mennesker da de kom i land og henviste 30 mennesker til sykehus for videre hjelp.

 HVORFOR ER VI PÅ MIDDELHAVET 
 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen