Asia

India

19.06.2017 | Oppdatert 05.12.2018

I 2017 har vi fortsatt å fylle hulrommene i Indias helsesystem slik at flere får tilgang på de tjenestene de trenger.

India

19.06.2017 | Oppdatert 05.12.2018

I 2017 har vi fortsatt å fylle hulrommene i Indias helsesystem slik at flere får tilgang på de tjenestene de trenger.

Pakistan

19.06.2017 | Oppdatert 10.01.2020

Tilgang på helsetjenester er utfordrende i Pakistan, spesielt for mennesker i rurale strøk, urbane slumområder, og i regioner rammet av konflikt. I avsidesliggende områder med mange afghanske flyktninger er det også dårlig tilgang på helsetjenester. 

Pakistan

19.06.2017 | Oppdatert 10.01.2020

Tilgang på helsetjenester er utfordrende i Pakistan, spesielt for mennesker i rurale strøk, urbane slumområder, og i regioner rammet av konflikt. I avsidesliggende områder med mange afghanske flyktninger er det også dårlig tilgang på helsetjenester. 

Pages