India

Foto: Atul Loke/Panos Pictures

India


I India jobber vi med psykisk helse, diagnostisering og behandling av infeksjonssykdommer, og gir helsehjelp til ofre for seksualisert vold.

Hjem > Land > India
Oppdatert 17.01.2022
        

Dette er situasjonen i India 

Til tross for forbedret tilgang til helsetjenester i landet er det mange som ikke har tilgang til helsehjelp. Fattigdom, sosial ekskludering, og et overbelastet offentlig helsevesen er noen av grunnene til det. Landet har også høy forekomst av hiv, tuberkulose og hepatitt C. 

I 2021 ble landet hardt rammet av covid-19-pandemien. Vi bistod i covid-19-responsen i landet med blant annet testing, infeksjonsforebygging, rådgiving og oppfølging av pasienter i risikogruppen. 

Les mer: Covid-krise i India: Vi har startet nødhjelpsrespons  

Artikkelen fortsetter under bildet

Dr. Pavani Reddy undersøker en én måneder gammel baby ved den mobile klinikken vår i Chandrugurem. Foto: Leger Uten Grenser / Tadeu Andre

 

Hva gjør Leger Uten Grenser i India? 

Vi har jobbet i India siden 1999, og driver nå prosjekter i ti regioner og byer i landet. Det innebærer et spesielt fokus på psykisk helsehjelp, behandling mot infeksjonssykdommer og helsehjelp til ofre for seksualisert- og kjønnsbasert vold. I 2020 fikk 21.900 hiv-pasienter, 1180 tuberkulose-pasienter, og 64 hepatitt C-pasienter behandling gjennom prosjektene våre. 

Behandling mot infeksjonssykdommer

Vi jobber med å gi medisinsk og psykososial helsehjelp til pasienter med resistent tuberkulose. De fleste av pasientene våre kommer fra Mumbai som huser en befolkning på 22 millioner mennesker der over 43.000 mennesker har tuberkulose. Ti prosent av pasientene har resistent tuberkulose. Vi tilbyr også screening, diagnostisering og spesialisert helsehjelp til tuberkulose, hiv og hepatitt C pasienter på fire ulike klinikker i Manipur. I Bihar, én av de fattigste og mest folkerike regionene i landet, gir vi også helsehjelp til pasienter som har avansert hiv-infeksjon. 

Seksualisert- og kjønnsbasert vold

I hovedstaden Dehli gir vi medisinsk og psykisk helsehjelp til ofre for seksualisert- og kjønnsbasert vold. Vi jobber også med helsepromotering og sprer informasjon om hvor viktig det er å oppsøke helsehjelp tidlig etter overgrep. Vi jobber med lokale organisasjoner, politiet, myndighetsbyråer og helsedepartementet for å fremme informasjon om tilgjengelige tjenester, men også for å sikre et effekt henvisningssystem. Vi engasjerer også lokalmiljøet i samtaler og diskusjoner om vold i hjemmet, seksuelle overgrep og barnemishandling. 

En kvinne holder en antibakteriell såpe hun fått etter et foredrag Leger Uten Grenser holdt om kvinnehelse til en gruppe kvinner i landsbyen Tetrai. Foto: Leger Uten Grenser / Tadeu Andre

 

Psykisk helsehjelp

Siden 2001 har vi gitt psykisk helsehjelp i Jammu og Kashmir, områder som i flere år har vært preget av konflikt. Vi jobber med å spre informasjon om tilgjengelige tjenester, redusere stigma assosiert med psykisk helse, og understreker viktigheten av å oppsøke hjelp. 

Grunnleggende helsehjelp

I avsidesliggende landsbyer i Chhattisgargh driver teamene våre mobile klinikker for å sikre at grunnleggende helsehjelp er tilgjengelig i områder der befolkningen har vanskeligheter med å få tilgang til helsehjelp. Vi tilbyr blant annet gratis behandling mot malaria, luftveisinfeksjoner, lungebetennelse og hudsykdommer. 

Karam Laccha opplevde sterke smerter i blæren og får her hjelp av Dr. Vishwas Reddy. Foto: Leger Uten Grenser / Tadeu Andre


 

 HVORFOR ER VI I INDIA 
 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen