India

Foto: Atul Loke/Panos Pictures

India


I India fokuserer Leger Uten Grenser på psykisk helse, diagnostisering og behandling av hiv, tuberkulose og hepatitt C, samt hjelp til offer av seksualisert vold.

Hjem > Land > India
Oppdatert 05.12.2018
        

I India driver Leger Uten Grenser et bredt spekter av prosjekter for folk uten tilgang til helsetjenester, inkludert psykisk helsestøtte, behandling for infeksjonssykdommer, underernæring og seksualisert vold.

I 2017 gjennomførte vi 70.700 polikliniske konsultasjoner, 3900 individuelle psykisk helse-konsultasjoner og 2100 pasienter fikk initierende ARV-behandling. 1900 pasienter begynte på behandling for tuberkulose, inkludert 1500 for multiresistent tuberkulose (MDR-TB), og 1500 pasienter fikk sin første behandling for hepatitt C.

Leger Uten Grenser har vært i India siden 1999.

 

Leger Uten Grensers arbeid i India i 2017

Nytt hepatitt C-prosjekt i Meerut 

I januar 2017 åpnet Leger Uten Grenser en klinikk som jobber med hepatitt C i Meerut City i Uttar Pradesh i Nord-India. Uttar Pradesh er en av de største statene i India, med en anslått befolkning på mer enn 200 millioner.

Våre ansatte hadde forventet at det skulle bli travelt på klinikken, men noe uker etter åpningen var de overveldet av det store antallet mennesker som trenger testing og behandling. 

Mange av pasientene som søker hjelp, antas å ha blitt smittet gjennom dårlig medisinsk praksis, som for eksempel utrygge blodoverføringer og bruk av utstyr som ikke er sterilisert, utført av ukvalifisert medisinsk personell eller tradisjonelle healere. Helseinformasjonsarbeid spiller derfor en avgjørende rolle når lokalsamfunnet skal få opplæring i forebygging. 

Leger Uten Grenser bruker direktevirkende antivirusmidler, den siste generasjonen av legemidler mot hepatitt C. Legemidlene er produsert i India og er tilgjengelig til en mye lavere kostnad der sammenlignet med andre deler av verden. Likevel er de fortsatt uoppnåelige for millioner av pasienter. 

På klinikken, som drives i samarbeid med statlige helsemyndigheter, har teamet også utviklet en forenklet omsorgsmodell som gjør det lettere for pasientene å følge behandlingen. Det innebærer at pasientene bare trenger å møte på klinikken én gang i måneden.

Artikkelen fortsetter under bildet

SJELDENT RESISTENT: Hanif er 25 år gammel og bor i Mumbai med barnet sitt og moren sin. Han er en av de få pasientenen med særdeles multiresistent tuberkulose (XDR-TB) som har fått tak i de nye medisinene. Foto: Atul Loke


Behandling av tuberkulose (TB) og hiv i Mumbai 

I Mumbai, en by med rundt 22 millioner mennesker, har rundt 50.000 mennesker tuberkulose, og 4000 er smittet med legemiddelresistente stammer av sykdommen.

I 2017 fortsatte Leger Uten Grenser å gi medisinsk og psykososial omsorg til pasienter med hiv og legemiddelresistent tuberkulose (DR-TB) på fire prosjekter rundt i byen. Formålet er å redusere antallet personer som lider av sykdommen, og som dør på grunn av den.  

Teamet til Leger Uten Grenser behandler noen av de sykeste pasientene, som må ha de mest avanserte kombinasjonene av legemidler som ikke er tilgjengelig i offentlig sektor. De utvikler også pasientsentrerte, individualiserte omsorgsmodeller, og prøver å påvirke landets retningslinjer for behandling.

Artikkelen fortsetter under bildet

RESISTENT: Nischaya leser til eksamen hjemme med foreldrene sine i Ambedkar Nagar-nabolaget i Mumbai. Nischaya har multiresistent tuberkulose. Foto: Atul Loke

 

Seksualisert og kjønnsbasert vold i Delhi

Seksualisert og kjønnsbasert vold er medisinske nødstilfeller. I 2015 åpnet Leger Uten Grenser Umeed KI Kiran, en lokalsamfunnsbasert klinikk i Nord-Delhi som er åpen døgnet rundt. Klinikken tilbyr behandling og posteksponeringsprofylakse for å hindre hiv/aids og andre seksuelt overførbare sykdommer, samt uønskede svangerskap hos ofre for seksualisert vold og vold i hjemmet.

I 2017 fikk 250 pasienter behandling. I tillegg gjennomførte teamet mer enn 700 psykososiale rådgivningstimer. Leger Uten Grenser fortsatte å arbeide med organisasjoner i lokalsamfunnet, politi, offentlige beskyttelsesetater og Helsedepartementet for å fremheve klinikkens tjenester og skape et effektivt henvisningssystem. 


Spesialisert helsehjelp for tuberkulose, hiv og hepatitt C i Manipur

Ved klinikkene i Churachandpur, Chakpikarong og Moreh, på grensen til Myanmar, tilbyr Leger Uten Grenser screening, diagnostisering og behandling for hiv, tuberkulose, hepatitt C og koinfeksjoner.

Pasienter får også rådgivning før og etter testen for å hjelpe dem å etterleve kuren, som har utmattende bivirkninger. Ved et behandlingssenter for opioider i Churachandpur behandler Leger Uten Grenser mono-infiserte hepatitt C-pasienter og partnere til infiserte pasienter.

I 2017 innførte Leger Uten Grenser i samarbeid med Manipur AIDS Control Society en forenklet omsorgsmodell for hepatitt C-pasienter. Siden begynnelsen av programmet har 400 koinfiserte og 57 monoinfiserte pasienter fullført behandling for hepatitt C.
 

Behandling av alvorlig akutt underernæring i Chakradharpur i Jharkhand

En tredel av verdens alvorlig akutt underernærte barn bor i India, ifølge en rapport fra Unicef, Verdens Helseorganisasjon og Verdensbanken.

Leger Uten Grenser har siden 2009 behandlet over 17.000 barn med alvorlig akutt underernæring i landet, ved hjelp av en innovativ lokalsamfunnsbasert modell. I 2017 støttet Leger Uten Grenser Helsedepartementet med å identifisere, behandle og følge opp barn med alvorlig akutt underernæring i Chakradharpur, og 594 pasienter ble innført i programmet. 
 

Kala azar – hiv koinfeksjon i Patna, Bihar

Kala azar (visceral leishmaniasi) smitter gjennom bitt fra infiserte sandfluer, og er en endemisk sykdom som trives i jordbruksområder. Sykdommen er utbredt i Bihar, som står for 80 prosent av alle tilfeller i hele landet.

Leger Uten Grenser fokuserer på å håndtere koinfeksjon med kala azar og hiv. Dette er en voksende folkehelsebekymring som medfører en større dødsrisiko ettersom sykdommene forsterker hverandre og svekker immunsystemet. I 2017 behandlet prosjektet 172 pasienter koinfisert med kala azar og hiv ved Rajendra Memorial Research Institute i Patna. 
 

Antibiotikaresistens og luftveisinfeksjoner i Asansol i Vest-Bengal

Siden 2015 har Leger Uten Grenser jobbet med diagnostisering av akutte febersykdommer og luftveisinfeksjoner hos barn for å få en bedre forståelse av antibiotikaresistens i distriktet Asansol.

I 2017 gjennomførte Leger Uten Grenser 3241 konsultasjoner for akutte luftveisinfeksjoner på våre polikliniske klinikker. Det ble også gjennomført oppsøkende initiativer i lokalsamfunnet for å fremme viktigheten av håndhygiene og rasjonelt forbruk og forskrivning av antibiotika blant sykepleieelever, mødre og skolebarn.
 

Primærhelsetjenester i Andhra Pradesh, Chhattisgarh og Telangana

En langvarig konflikt med lav intensitet har ført til at store deler av Andhra Pradesh, Chhattisgarh og Telangana står uten tilgang til medisinske tjenester. Leger Uten Grenser driver mobile klinikker for å kunne tilby primærhelsetjenester til mennesker som bor i avsidesliggende landsbyer i disse delstatene.

Teamene gjennomfører behandling for malaria, luftveisinfeksjoner, lungebetennelse og hudsykdommer, samt seksuell og reproduktiv helse og vaksinasjoner. Ettersom distriktssykehuset i Bijapur har oppgradert tilbudet sitt, har Leger Uten Grenser stengt sitt helsesenter med 15 senger for mor-barn-helse som hadde gitt helsehjelp knyttet til reproduksjon, pediatri og tuberkulose i byen Bijapur siden 2009.


Psykiske helsetjenester i Jammu og Kashmir

Siden 2001 har Leger Uten Grenser tilbudt rådgivning i Jammu og Kashmir, der år med konflikt har gått hardt ut over folks mentale helse. Teamene tilbyr denne tjenesten på sykehus i Baramulla, Srinagar, Bandipora, Pulwama og Sopore. For å bekjempe stigmaet knyttet til psykiske lidelser, jobber Leger Uten Grenser for å øke bevisstheten om betydningen av psykisk helse og av å oppsøke hjelp.

I 2017 drev Leger Uten Grenser undervisning i psykisk helse for ofre for luftvåpen. Det gjorde vi i samarbeid med en lokal organisasjon. 

 


 

 HVORFOR ER VI I INDIA 
 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen