India

Foto: Prem Hessenkamp

India


I India jobber vi med å gi helsehjelp til sårbare grupper som ofre for seksualisert vold og pasienter med infeksjonssykdommer. 

Hjem > Land > India
Oppdatert 16.05.2023
        

Hva er situasjonen i India idag? 

Til tross for forbedret tilgang til helsetjenester i landet er det mange som ikke har tilgang til helsehjelp. Fattigdom, sosial ekskludering, og et overbelastet offentlig helsevesen er noen av grunnene til det. Landet har også høy forekomst av hiv, tuberkulose og hepatitt C. 

I 2021 ble landet hardt rammet av covid-19-pandemien. Vi har også støttet opp covid-19-responsen i landet med blant annet testing, infeksjonsforebygging, rådgiving og oppfølging av pasienter i risikogruppen. 

Les mer: Covid-krise i India: Vi har startet nødhjelpsrespons  

Hva gjør Leger Uten Grenser i India? 

Leger Uten Grenser startet for første gang å jobbe i India i 1999, og har i dag prosjekter flere steder, blant annet i hovedstaden New Delhi. Her jobber vi med å gi pyskisk helsehjelp, tuberkulosebehandling, screening av hiv og hepatitt C og helsetjenester for ofre for seksualisert vold.

I 2021 utførte Leger Uten Grenser 14.700 konsultasjoner innen psykisk helse, og 620 ofre for seksualisert vold fikk behandling. Vi ga også 7680 behandling mot malaria og 1070 startet tuberkulosebehandling. 

Artikkelen fortsetter under bildet

Karam Laccha opplevde sterke smerter i blæren og får her hjelp av Dr. Vishwas Reddy. Foto: Leger Uten Grenser / Tadeu Andre

Behandling av infeksjonssykdommer

Vi jobber med å gi medisinsk og psykososial helsehjelp til pasienter med resistent tuberkulose. De fleste av pasientene våre kommer fra millionbyen Mumbai. Her har flere enn 43.000 mennesker tuberkulose og ti prosent har resistent tuberkulose. Her tilbyr vi også screening, diagnostisering og spesialisert helsehjelp til pasienter med hiv og hepatitt C. I Bihar, én av de fattigste og mest folkerike regionene i landet, gir vi også helsehjelp til pasienter som har langtkommen hiv-infeksjon. 

Seksualisert- og kjønnsbasert vold

I hovedstaden New Dehli gir vi medisinsk og psykisk helsehjelp til ofre for seksualisert- og kjønnsbasert vold. Vi jobber også med helsepromotering og sprer informasjon om hvor viktig det er å oppsøke helsehjelp tidlig etter overgrep. 

Psykisk helsehjelp

Siden 2001 har vi gitt psykisk helsehjelp i Jammu og Kashmir, områder som i flere år har vært preget av konflikt. Vi jobber med å spre informasjon om tilgjengelige tjenester, redusere stigma assosiert med psykisk helse, og understreker viktigheten av å oppsøke helsehjelp. 

Grunnleggende helsehjelp

I avsidesliggende landsbyer i Chhattisgargh driver teamene våre mobile klinikker for å sikre at grunnleggende helsehjelp er tilgjengelig i områder der befolkningen har vanskeligheter med å få tilgang til helsehjelp. Vi tilbyr blant annet gratis behandling mot malaria, luftveisinfeksjoner, lungebetennelse og hudsykdommer. 

 

 HVORFOR ER VI I INDIA 
 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen