India

Foto: Atul Loke/Panos Pictures

India


I India fokuserer Leger Uten Grenser på psykisk helse, diagnostisering og behandling av hiv, tuberkulose og hepatitt C, samt hjelp til offer av seksualisert vold.

Hjem > Land > India
        

Leger Uten Grenser har vært i India siden 1999.

Leger Uten Grensers arbeid i 2016

Chhattisgarh

I dette området foregår det en konflikt av lav intensitet, men som har gjort det vanskelig for store deler av befolkningen å få tilgang på helsehjelp. Leger Uten Grenser har mobile klinikker som behandler malaria, tuberkulose og hudsykdommer, samt seksuell helsekonsultasjon.

Gjennom året har våre team utført 50.057 konsultasjoner ute i felt, behandlet 9094 pasienter for malaria og satt 2872 vaksiner. 

I Bijapur har Leger Uten Grenser en kvinneklinikk hvor vi bisto i 312 fødsler og gav 5419 svangerskapskonsultasjoner.

Les også: Gladnyhet om sykdommen få i Norge har hørt om

Delhi

Nord i Delhi har Leger Uten Grenser en klinikk som er tett knyttet til lokalsamfunnet. Klinikken heter Umeed ki Kiran som betyr en stråle av håp.

Gjennom året ble det gitt 298 rådgivningstimer, og medisinsk og psykologisk støtte til 98 offer av vold i hjemmet og seksualisert vold

Vi har egne team som jobber med informasjonsformidling ute i lokalsamfunn. Nord i Dehli spredde disse teamene kunnskap om hvor viktig det er å søke medisinsk og psykologisk hjelp etter voldsepisoder. Vi satte også i gang diskusjoner om vold i hjemmet, seksuelle overgrep og barnemisbruk.

Leger Uten Grensers psykisk helse-team lærte opp 164 aktivister i å identifisere tegn og symptomer på vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep.

Psykisk helse i Jammu og Kashmir

Siden 2001 har Leger Uten Grenser støttet menneskene berørt av konflikt i Jammu og Kashmir. Etter voldsutbruddene i juli 2016 har våre team gitt psykologisk førstehjelp og donert over to tonn med medisinsk utstyr.

I mai lanserte Leger Uten Grenser en rapport om psykisk helse blant befolkningen i ti distrikter i Jammu og Kashmir. Undersøkelsen hadde blitt gjennomført i samarbeid med Universitetet i Kashmir og Institutt for psykisk helse og nevrovitenskap.

Man fant tydelige symptomer på psykiske plager/lidelser hos 45 prosent av den voksne befolkningen. Det er tydelig at behovet for omfattende forebyggings- og behandlingsprogrammer er stort i  Kashmirdalen. 

Spesialistbehandling for hiv, tuberkulose og hepatitt C i Manipur

På tre klinikker i Manipur diagnostiserer og behandler Leger Uten Grenser hiv, antibiotika-resistent tuberkulose og hepatitt C. I løpet av 2016 startet 296 pasienter på antiretroviral behandling mot hiv, og 122 pasienter som var smittet av hepatitt C i tillegg startet også behandling. Våre team holdt i tillegg 251 konsultasjoner. 

Bihar

Halvparten av kala azar-tilfellene i verden er i India. 80 prosent av disse er i Bihar.  

Leger Uten Grenser  overførte et kala azar-prosjekt som vi har drevet lenge, til Indias helsemyndigheter i 2015. Etter dette har vi i samarbeid med Rajendra Memorial Research Institutt for medisin i Patna, jobbet mer med hiv-positive kala azar-pasienter, som er blitt et økende problem for sårbare grupper.

I april 2016 ødela en stor brann over 1000 hus i Darbhangadistriktet i Bihar. Leger Uten Grenser delte ut nødhjelp til  960 mennesker berørt av brannen, blant annet myggnett, kjøkkenutstyr og jerrykanner.

VIDEO: Kala-azar er nesten utryddet i Nepal, India og Bangladesh.

 

Vest-Bengal

Slumområdene i Vest-Bengal er veldig tett befolket, og har ofte utbrudd av infeksjonssykdommer som malaria, denguefeber, chikungunya-sykdom og japansk encefallit.

Menneskene som bor her er ekstra sårbare fordi det er dårlige rutiner for diagnostisering, og ingen gode alternativer å henvise kompliserte saker til. 

Sent i 2015 satte Leger Uten Grenser i gang et prosjekt i samarbeid om febersykdommer med vestbengalske myndigheter i Asansoldistriktet i Burdwan. Prosjektet gikk ut på å bedre tilgangen på diagnostisering og behandling for krattyfus, tyfus, malaria, leptospirose og denguefeber.

I 2016 behandles våre team på Asansol distrikstssykehus, og på de omkringliggende helseklinikkene, 101.519 pasienter. Vi tok imot prøver fra klinikker andre steder enn vi jobbet, til vår lab for å diagnostisere denguefeber. 

Mumbai

I Mumbai gir Leger Uten Grenser medisinsk og psykologisk hjelp til pasienter med hiv og resistent tuberkulose gjennom fire prosjekter. Våre team har laget en pasientbasert behandlingsmodell, og forsøker å endre Indias retningslinjer for behandling.

I Leger Uten Grensers klinikk i Mumbai har mange av pasientene komplekse sykdommer som er resistente mot flere medisiner. Behandlingen de trenger er ikke alltid tilgjengelig gjennom det offentlige helsesystemet. I 2016 behandla våre team i Mumbai 74 pasienter med resistent tuberkulose og 134 hiv-pasienter. 

I juni åpnet Leger Uten Grenser en avdeling på Shatabdisykehuset for behandling av tuperkulosepasienter ute i felt. Dette er et samarbeidsprosjekt med Det reviderte nasjonale tuberkulosekontrollprogrammet.

Artikkelen fortsetter etter bildet

RESISTENT: Nischaya leser til eksamen hjemme med foreldrene sine i Ambedkar Nagar-nabolaget i Mumbai. Nischaya har multiresistent tuberkulose. Foto: Atul Loke


Vi støtter også fem helseposter i lokalsamfunn hvor vi bistår med tidlig oppdagelse, diagnostisering og behandling. Teamet vårt diagnostiserte 469 pasienter med tuberkulose og 422 med resistent tuberkulose mellom juni og desember 2016. 

Vi har sagt ja til å støtte implementeringa av et prosjekt på King Edward Memorial Hospital hvor man gjør rutinetester av mengde virus i blodet til en hiv-pasient. Dette gjøres for å se etter tidlige tegn på tuberkulose.

Med denne metoden ser man bedre pasientens respons på behandlingen, og man kan raskere flytte pasienten over til annenlinje- eller tredjelinjebehandling hvis han eller hun har en resistent tuberkuloseinfeksjon.  

Artikkelen fortsetter etter bildet

SKJELDENT RESISTENT: Hanif er 25 år gammel og bor i Mumbai med barnet sitt og moren sin. Han er en av de få pasientenen med særdeles multiresistent tuberkulose (XDR-TB) som har fått tak i de nye medisinene. Foto: Atul Loke

 

Et lite team med rådgivere fra Leger Uten Grenser fortsetter med å gi psykologisk hjelp til pasienter på flere tuberkulosesykehus i Sewri.

Uttar Pradesh

Team fra Leger Uten Grenser utførte et stort fact-finding-oppdrag i det nordlige India for å finne ut hvor det er best å starte opp et hepatitt C behandlingsprogram. De valgte Meerut, en by i Uttar Predesh med en million innbyggere.

De behandlet sine første pasienter i januar 2017. 


 

 HVORFOR ER VI I INDIA 
 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen