Foto: Leger Uten Grenser
Hjem > Nyheter > Altfor få vaksiner i verden: Pfizer og Moderna må la flere få utvikle vaksinene
Nyheter

Altfor få vaksiner i verden: Pfizer og Moderna må la flere få utvikle vaksinene

10.12.2020

Denne uken startet amerikanske myndigheter prosessen med å nødgodkjenne vaksinekandidatene til Pfizer/ BioNTech og Moderna, og Storbritannia har allerede nødgodkjent Pfizer-vaksinen. Leger Uten Grenser advarer om at en eventuell godkjenning av covid-19-vaksinen ikke vil være nok til å stanse den globale pandemien – med mindre legemiddelselskapene trapper opp samarbeidet med andre produsenter og selger vaksinene til kostpris. Dette vil innebære å dele all nødvendig immateriell eiendom, teknologi, data og kunnskap, slik at så mange selskaper som mulig kan produsere disse livreddende vaksinene.

– Selv om verden venter håpefullt på mulig godkjenning av disse covid-19-vaksinene, kan vi ikke juble enda, sier Dr. Sidney Wong, sjef for Leger Uten Grenser sin Access-kampanje, som jobber for å sikre bedre global tilgang til medisiner og vaksiner.

Lite vaksiner igjen etter storoppkjøp av rike land

– Akkurat nå er vi i en situasjon der en stor del av de første vaksinene allerede har blitt snappet opp av en håndfull land som USA og Storbritannia, samt EU-landene, og på kort sikt er det veldig lite igjen til andre land. Det vi virkelig ønsker er å se en rask oppskalering av vaksineproduksjonen, slik at det er mulig å fordele i henhold til Verdens helseorganisasjons folkehelsekriterier, ikke et lands betalingsevne, sier Wong.

Kunnskap må deles under en pandemi

De knappe vaksinelagrene som vi ser nå er et resultat av et system som tillater legemiddelselskapene å bestemme hvem som skal få lov til å produsere vaksinene. Moderna har vært det eneste selskapet som har forpliktet seg til ikke å håndheve sine patenter under pandemien. For at dette løftet skal ha størst mulig effekt, må Moderna også dele teknologi, data og kunnskap, slik at andre leverandører kan øke produksjonen av disse potensielt livreddende vaksinene.

Akkurat nå ligger det et forslag på bordet i Verdens Handelsorganisasjon (WTO) som innebærer både å fjerne patentbeskyttelser på covid-19-vaksiner under pandemien, og å dele kunnskap og teknologi. Les mer om forslaget nederst på denne siden.

Pfizer/BioNTech har ikke antydet at de vil lisensiere eller overføre teknologi som er beskyttet av den immaterielle eiendomsretten. For å øke global produksjonskapasitet og forsyning, bør Pfizer/BioNTech innføre global åpen lisensiering og delta i fullstendig teknologioverføring til andre vaksineprodusenter.

Har mottatt betydelig offentlig støtte

Begge vaksinekandidatene har mottatt betydelig offentlig finansiering fra nasjonale myndigheter, men det har ikke blitt stilt krav til selskapene om å garantere tilgang, overføre all teknologi til andre vaksineprodusenter, være åpen om kostnadene, eller å måtte selge vaksinene til kostpris.

Åpenhet i alle ledd er også avgjørende for å sikre tilgang. Begge selskaper har holdt viktig informasjon, inkludert forskning og utvikling, kliniske studier og produksjonskostnader, skjult for offentlig innsyn. Mens andre covid-19-vaksineutviklere, som AstraZeneca, har lovet å ikke ta profitt på vaksinen under pandemien, har både Pfizer og Moderna sagt at de ikke vil selge sine vaksiner til kostpris. AstraZeneca på sin side vil selv definere hvor lenge pandemien varer. Lovnaden om null profitt gjelder derfor bare så lenge de mener pandemien pågår.

– Nedslående å se

Moderna har mottatt nesten 2,5 milliarder dollar * i amerikanske offentlige midler, men likevel skal selskapet ha foreslått en pris på 50-74 amerikanske dollar per person (for de to nødvendige dosene) for høyinntektsland, inkludert USA. Det er en av de høyeste prisene på en potensiell covid-19-vaksine som hittil er rapportert. Det er enda ikke klart hvilken pris de vil sette i land med lav- eller mellominntektsland.

Pfizer har gjennom støtte fra tyske myndigheter til partneren BioNTech fått nesten 443 millioner dollar og et lån på over 118 millioner fra Den Europeiske Investeringsbanken. Pfizer skal planlegge å ta 40 dollar per person (for de to nødvendige dosene).

– I et øyeblikk som nå, der vi er vitne til viktige fremskritt som gir håp, er det nedslående å se at legemiddelselskapene skjuler informasjon som kan bidra til å sikre tilgang og lavere pris, sier Dana Gill, politisk rådgiver for Leger Uten Grensers Access-kampanje.

– Ved å holde tilbake informasjon, fraskriver selskapene og myndighetene seg ansvaret de har overfor offentlige institusjoner og skattebetalere. De har vært med på å finansiere vaksinene og har rett til å vite. Uten åpenhet er det ikke mulig å anslå en rettferdig pris, og regjeringer kan ikke forhandle om lavere priser basert på kunnskap om faktiske kostnader. Pfizer og Moderna må nå gå foran og være ansvarlige og åpne. Ingen selskaper skal kunne profittmaksimere på pandemien.

Må lagres “ultrakaldt”

Å sikre rettferdig tilgang er ikke bare et spørsmål om tilstrekkelig tilbud og en overkommelig pris, men også en enorm logistisk utfordring, siden begge vaksinene må lagres under ekstraordinære kjøleforhold (såkalt «ultra-cold chain management»). Modernas kandidat må lagres ved -20 grader celsius, og Pfizer / BioNTechs vaksine krever -70 grader celsius, kaldere enn arktiske vintertemperaturer. Dette utgjør en utfordring ved transport, lagring og bruk, spesielt i kontekster med lite ressurser der Leger Uten Grenser arbeider.

Patentforslag kan bli en gamechanger

Visste du at Norge, sammen med et knippe andre høyinntektsland, har gått imot et forslag som kunne sørget for at flere mennesker får tilgang til covid-19-vaksiner? Les mer om forslaget her.

 

* Moderna mottok 483 millioner dollar i april, 472 millioner dollar i juli og 1,525 milliarder dollar i august.

Leger Uten Grenser jobber etter de humanitære prinsippene: uavhengighet, nøytralitet og upartiskhet. Fordi alle liv er like mye verdt.

Mer i denne seksjonen  
Nyheter fra felt
Land
Sykdommer og helse
Flyktninger
Naturkatastrofer
Krig og konflikt
Foto: Leger Uten Grenser
Hjem > Nyheter > Altfor få vaksiner i verden: Pfizer og Moderna må la flere få utvikle vaksinene
Nyheter

Altfor få vaksiner i verden: Pfizer og Moderna må la flere få utvikle vaksinene

10.12.2020

Denne uken startet amerikanske myndigheter prosessen med å nødgodkjenne vaksinekandidatene til Pfizer/ BioNTech og Moderna, og Storbritannia har allerede nødgodkjent Pfizer-vaksinen. Leger Uten Grenser advarer om at en eventuell godkjenning av covid-19-vaksinen ikke vil være nok til å stanse den globale pandemien – med mindre legemiddelselskapene trapper opp samarbeidet med andre produsenter og selger vaksinene til kostpris. Dette vil innebære å dele all nødvendig immateriell eiendom, teknologi, data og kunnskap, slik at så mange selskaper som mulig kan produsere disse livreddende vaksinene.

– Selv om verden venter håpefullt på mulig godkjenning av disse covid-19-vaksinene, kan vi ikke juble enda, sier Dr. Sidney Wong, sjef for Leger Uten Grenser sin Access-kampanje, som jobber for å sikre bedre global tilgang til medisiner og vaksiner.

Lite vaksiner igjen etter storoppkjøp av rike land

– Akkurat nå er vi i en situasjon der en stor del av de første vaksinene allerede har blitt snappet opp av en håndfull land som USA og Storbritannia, samt EU-landene, og på kort sikt er det veldig lite igjen til andre land. Det vi virkelig ønsker er å se en rask oppskalering av vaksineproduksjonen, slik at det er mulig å fordele i henhold til Verdens helseorganisasjons folkehelsekriterier, ikke et lands betalingsevne, sier Wong.

Kunnskap må deles under en pandemi

De knappe vaksinelagrene som vi ser nå er et resultat av et system som tillater legemiddelselskapene å bestemme hvem som skal få lov til å produsere vaksinene. Moderna har vært det eneste selskapet som har forpliktet seg til ikke å håndheve sine patenter under pandemien. For at dette løftet skal ha størst mulig effekt, må Moderna også dele teknologi, data og kunnskap, slik at andre leverandører kan øke produksjonen av disse potensielt livreddende vaksinene.

Akkurat nå ligger det et forslag på bordet i Verdens Handelsorganisasjon (WTO) som innebærer både å fjerne patentbeskyttelser på covid-19-vaksiner under pandemien, og å dele kunnskap og teknologi. Les mer om forslaget nederst på denne siden.

Pfizer/BioNTech har ikke antydet at de vil lisensiere eller overføre teknologi som er beskyttet av den immaterielle eiendomsretten. For å øke global produksjonskapasitet og forsyning, bør Pfizer/BioNTech innføre global åpen lisensiering og delta i fullstendig teknologioverføring til andre vaksineprodusenter.

Har mottatt betydelig offentlig støtte

Begge vaksinekandidatene har mottatt betydelig offentlig finansiering fra nasjonale myndigheter, men det har ikke blitt stilt krav til selskapene om å garantere tilgang, overføre all teknologi til andre vaksineprodusenter, være åpen om kostnadene, eller å måtte selge vaksinene til kostpris.

Åpenhet i alle ledd er også avgjørende for å sikre tilgang. Begge selskaper har holdt viktig informasjon, inkludert forskning og utvikling, kliniske studier og produksjonskostnader, skjult for offentlig innsyn. Mens andre covid-19-vaksineutviklere, som AstraZeneca, har lovet å ikke ta profitt på vaksinen under pandemien, har både Pfizer og Moderna sagt at de ikke vil selge sine vaksiner til kostpris. AstraZeneca på sin side vil selv definere hvor lenge pandemien varer. Lovnaden om null profitt gjelder derfor bare så lenge de mener pandemien pågår.

– Nedslående å se

Moderna har mottatt nesten 2,5 milliarder dollar * i amerikanske offentlige midler, men likevel skal selskapet ha foreslått en pris på 50-74 amerikanske dollar per person (for de to nødvendige dosene) for høyinntektsland, inkludert USA. Det er en av de høyeste prisene på en potensiell covid-19-vaksine som hittil er rapportert. Det er enda ikke klart hvilken pris de vil sette i land med lav- eller mellominntektsland.

Pfizer har gjennom støtte fra tyske myndigheter til partneren BioNTech fått nesten 443 millioner dollar og et lån på over 118 millioner fra Den Europeiske Investeringsbanken. Pfizer skal planlegge å ta 40 dollar per person (for de to nødvendige dosene).

– I et øyeblikk som nå, der vi er vitne til viktige fremskritt som gir håp, er det nedslående å se at legemiddelselskapene skjuler informasjon som kan bidra til å sikre tilgang og lavere pris, sier Dana Gill, politisk rådgiver for Leger Uten Grensers Access-kampanje.

– Ved å holde tilbake informasjon, fraskriver selskapene og myndighetene seg ansvaret de har overfor offentlige institusjoner og skattebetalere. De har vært med på å finansiere vaksinene og har rett til å vite. Uten åpenhet er det ikke mulig å anslå en rettferdig pris, og regjeringer kan ikke forhandle om lavere priser basert på kunnskap om faktiske kostnader. Pfizer og Moderna må nå gå foran og være ansvarlige og åpne. Ingen selskaper skal kunne profittmaksimere på pandemien.

Må lagres “ultrakaldt”

Å sikre rettferdig tilgang er ikke bare et spørsmål om tilstrekkelig tilbud og en overkommelig pris, men også en enorm logistisk utfordring, siden begge vaksinene må lagres under ekstraordinære kjøleforhold (såkalt «ultra-cold chain management»). Modernas kandidat må lagres ved -20 grader celsius, og Pfizer / BioNTechs vaksine krever -70 grader celsius, kaldere enn arktiske vintertemperaturer. Dette utgjør en utfordring ved transport, lagring og bruk, spesielt i kontekster med lite ressurser der Leger Uten Grenser arbeider.

Patentforslag kan bli en gamechanger

Visste du at Norge, sammen med et knippe andre høyinntektsland, har gått imot et forslag som kunne sørget for at flere mennesker får tilgang til covid-19-vaksiner? Les mer om forslaget her.

 

* Moderna mottok 483 millioner dollar i april, 472 millioner dollar i juli og 1,525 milliarder dollar i august.

Leger Uten Grenser jobber etter de humanitære prinsippene: uavhengighet, nøytralitet og upartiskhet. Fordi alle liv er like mye verdt.

 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen