Foto: Leger Uten Grenser
Hjem > Nyheter > 5 grunner til å støtte «gamechanger»-forslag i kampen mot korona
Nyheter

5 grunner til å støtte «gamechanger»-forslag i kampen mot korona

30.10.2020 | Oppdatert 03.02.2021
        

15. oktober gikk Sør-Afrika og India til Verdens Handelsorganisasjon (WTO) med et forslag om at alle verdens land skal ha rett til å produsere vaksiner, medisiner og annet utstyr som trengs til forebygging og behandling av covid-19. Leger Uten Grenser har sammen med flere enn 370 andre organisasjoner signert et opprop som støtter forslaget.

Det Sør-Afrika og India har bedt om, er et unntak fra den såkalte TRIPS-avtalen, en avtale som blant annet sikrer patentbeskyttelse på medisiner og vaksiner. Det betyr at legemiddelselskapene har monopol over produktet.

Når et legemiddelselskap har patent på en medisin eller vaksine kan ingen andre selskaper produsere eller importere den type medisiner eller vaksiner i de landene patentbeskyttelsen gjelder. Monopol innebærer at selskapene selv kan velge prisen på varen, ettersom det ikke er noen konkurranse fra andre aktører.

Alle medlemsland i Verdens Handelsorganisasjon (WTO) er forpliktet til å følge TRIPS. De må derfor håndheve selskapers patenter, i tillegg til flere andre eksklusive rettigheter som inngår i TRIPS, nemlig designrett, opphavsrett og eventuelle hemmelige avtaler og annen informasjon.

Dessverre er Norge et av landene som ikke støtter forslaget til India og Sør-Afrika.

Hvorfor er forslaget banebrytende?

Selskapenes monopol på legemidler kan få katastrofale følger under en pandemi, spesielt for fattige land. Historien har vist at patenter og andre immaterielle rettigheter har gitt legemiddelselskaper mulighet til å sette skyhøye priser på livsviktige medisiner og vaksiner og dermed begrense produksjonen. Nå under covid-19-pandemien kan det bety at vaksinene blir «brukt opp» av rike land, noe som gjør at fattige land må vente på å vaksinere innbyggerne sine. 

Under pandemien har det blitt satt i gang flere internasjonale initiativer hvor hensikten er en rettferdig og lik fordeling av covid-19-vaksiner. Likevel har land som USA, Storbritannia og EU-landene inngått egne avtaler med vaksineselskaper. Det finnes fortsatt ingen garanti for at vi vil få en rettferdig global fordeling av fremtidige medisiner og vaksiner mot covid-19.

Et unntak fra TRIPS-avtalen innebærer å ta brodden av problemet med ulik tilgang på vaksiner, medisiner og utstyr for å bekjempe covid-19.

Her er 5 grunner til at myndigheter verden over bør støtte forslaget:

1. VI KAN BEKJEMPE PANDEMIEN RASKERE

Om vi fjerner monopolene, vil vi kunne få på plass et globalt samarbeid med mål om å oppskalere produksjon og distribusjon av medisiner, vaksiner, verktøy og annet medisinsk utstyr. Patenter og andre immaterielle rettigheter setter i dag begrensninger for hvor produktene kan selges og hvem som kan produsere dem. Med flere produsenter og leverandører, blir produksjonen og distribusjonen mer effektiv, og flere liv kan reddes, uavhengig av hvor du befinner deg i verden.

2. MEDISINER, VAKSINER OG MEDISINSK UTSTYR FOR COVID-19 BLIR BILLIGERE

Patentbeskyttelse fører til monopol og gjør at legemiddelselskapene kan holde prisene kunstig høye, noe som fører til at store deler av verdens befolkning ikke har råd til livreddende medisiner og vaksiner. Alle medisiner, vaksiner eller medisinsk utstyr for covid-19 bør selges til en pris som gjør de tilgjengelige for alle som trenger dem.

3. UNNTAKET SKAL GJELDE FOR ALLE – FOR Å REDDE SÅ MANGE LIV SOM MULIG

Unntaket fra TRIPS skal gjelde helt til størsteparten av verden har oppnådd flokkimmunitet, og omfatter alt fra lavinntekts- til høyinntektsland. På denne måten kan vi unngå å skulle være vitne til at millioner av mennesker dør unødvendig, slik som vi så under hiv/aids-epidemien for 20 år siden. På tross av at det da fantes effektive hiv-medisiner var de patentbeskyttet og for dyre for mange hardt rammede land, deriblant Sør-Afrika. Det gjorde at Sør-Afrika også da sto bak en modig avgjørelse, og gikk imot legemiddelindustrien og sørget for at medisinen ble tilgjengelig.

Les mer: Hvordan ble hiv-medisiner 99 ganger så billige på 20 år?

 4. HEMMELIGE AVTALER FREMMER PROFITT, IKKE MENNESKELIV

Visste du at immaterielle rettighetene i TRIPS-avtalen også omfatter opphavsrett, designrett og forretning- og handelsinformasjon? Det betyr at viktig kunnskap om livreddende medisiner kan bli holdt hemmelig og inngåelse av ekskluderende avtaler som kun vil komme et begrenset antall mennesker til gode. Under covid-19-pandemien har ulike immaterielle rettigheter begrenset produksjon og distribusjon og dermed bidratt til mangel på munnbind, respiratorer, testutstyr og annet nødvendig medisinsk utstyr.

5. DET GIR FOLKEVALGTE MYNDIGHETER MER KONTROLL ENN LEGEMIDDELINDUSTRIEN

Å sette sin lit til selskaper med eksklusiv makt over covid-19-legemidler- og verktøy, er ikke løsningen under en global pandemi. Gilead, patentinnehaveren på medisinen remdesivir, som frem til oktober var godkjent som spesifikk behandling av covid-19, krever 2340 dollar i de fleste land for et femdagers behandlingsløp. Dette på tross av at legemiddelselskapet har fått 70 millioner amerikanske dollar i offentlig støtte til forskning og utvikling av medisinen. Forskere har også kommet frem til at medisinen kan produseres for så lite som ni dollar for et helt behandlingsløp.

Oppfordrer alle land til å støtte forslaget

WTOs medlemsland skal møtes for å diskutere saken på nytt torsdag 4. februar 2021. Vi oppfordrer alle statsledere til å støtte forslaget som innebærer å sette liv over profitt.

Norge leder et internasjonalt råd som skal sikre rettferdig tilgang til vaksiner, medisiner og test-utstyr sammen med nettopp Sør-Afrika. Samtidig har Norge hittil avvist forslaget om å gi unntak fra TRIPS. Det samme har blitt gjort av EU, USA, Sveits, Canada, Storbritannia, Japan, Australia og Brasil. 100 andre land har støttet India og Sør-Afrikas forslag. Se kart over hvem som støtter og ikke støtter forslaget. 

Legemiddelindustrien argumenterer ofte for at patenter ikke hindrer vaksinetilgang. Men vi har flere eksempler på at det hindrer industriell utvikling og produksjon av generiske, rimeligere vaksiner i lavinntektsland. Det gjelder både vaksinen for lungebetennelse og HPV-vaksinen, som i prinsippet kan utrydde livmorhalskreft.

For nesten 20 år siden sto sivilsamfunn, aktivister og en rekke stater sammen. De la press på legemiddelindustrien og utfordret patentbeskyttelsen på livreddende hiv-medisiner. I dag er hiv-medisiner 99 ganger så billige som for 20 år siden og 15 millioner liv er spart.

Nå kan vi gjøre det igjen – denne gangen for å stoppe en pandemi. Derfor må Norge, EU og andre land nå støtte forslaget!

Mer i denne seksjonen  
Nyheter fra felt
Land
Sykdommer og helse
Flyktninger
Naturkatastrofer
Krig og konflikt
Foto: Leger Uten Grenser
Hjem > Nyheter > 5 grunner til å støtte «gamechanger»-forslag i kampen mot korona
Nyheter

5 grunner til å støtte «gamechanger»-forslag i kampen mot korona

30.10.2020 | Oppdatert 03.02.2021
        

15. oktober gikk Sør-Afrika og India til Verdens Handelsorganisasjon (WTO) med et forslag om at alle verdens land skal ha rett til å produsere vaksiner, medisiner og annet utstyr som trengs til forebygging og behandling av covid-19. Leger Uten Grenser har sammen med flere enn 370 andre organisasjoner signert et opprop som støtter forslaget.

Det Sør-Afrika og India har bedt om, er et unntak fra den såkalte TRIPS-avtalen, en avtale som blant annet sikrer patentbeskyttelse på medisiner og vaksiner. Det betyr at legemiddelselskapene har monopol over produktet.

Når et legemiddelselskap har patent på en medisin eller vaksine kan ingen andre selskaper produsere eller importere den type medisiner eller vaksiner i de landene patentbeskyttelsen gjelder. Monopol innebærer at selskapene selv kan velge prisen på varen, ettersom det ikke er noen konkurranse fra andre aktører.

Alle medlemsland i Verdens Handelsorganisasjon (WTO) er forpliktet til å følge TRIPS. De må derfor håndheve selskapers patenter, i tillegg til flere andre eksklusive rettigheter som inngår i TRIPS, nemlig designrett, opphavsrett og eventuelle hemmelige avtaler og annen informasjon.

Dessverre er Norge et av landene som ikke støtter forslaget til India og Sør-Afrika.

Hvorfor er forslaget banebrytende?

Selskapenes monopol på legemidler kan få katastrofale følger under en pandemi, spesielt for fattige land. Historien har vist at patenter og andre immaterielle rettigheter har gitt legemiddelselskaper mulighet til å sette skyhøye priser på livsviktige medisiner og vaksiner og dermed begrense produksjonen. Nå under covid-19-pandemien kan det bety at vaksinene blir «brukt opp» av rike land, noe som gjør at fattige land må vente på å vaksinere innbyggerne sine. 

Under pandemien har det blitt satt i gang flere internasjonale initiativer hvor hensikten er en rettferdig og lik fordeling av covid-19-vaksiner. Likevel har land som USA, Storbritannia og EU-landene inngått egne avtaler med vaksineselskaper. Det finnes fortsatt ingen garanti for at vi vil få en rettferdig global fordeling av fremtidige medisiner og vaksiner mot covid-19.

Et unntak fra TRIPS-avtalen innebærer å ta brodden av problemet med ulik tilgang på vaksiner, medisiner og utstyr for å bekjempe covid-19.

Her er 5 grunner til at myndigheter verden over bør støtte forslaget:

1. VI KAN BEKJEMPE PANDEMIEN RASKERE

Om vi fjerner monopolene, vil vi kunne få på plass et globalt samarbeid med mål om å oppskalere produksjon og distribusjon av medisiner, vaksiner, verktøy og annet medisinsk utstyr. Patenter og andre immaterielle rettigheter setter i dag begrensninger for hvor produktene kan selges og hvem som kan produsere dem. Med flere produsenter og leverandører, blir produksjonen og distribusjonen mer effektiv, og flere liv kan reddes, uavhengig av hvor du befinner deg i verden.

2. MEDISINER, VAKSINER OG MEDISINSK UTSTYR FOR COVID-19 BLIR BILLIGERE

Patentbeskyttelse fører til monopol og gjør at legemiddelselskapene kan holde prisene kunstig høye, noe som fører til at store deler av verdens befolkning ikke har råd til livreddende medisiner og vaksiner. Alle medisiner, vaksiner eller medisinsk utstyr for covid-19 bør selges til en pris som gjør de tilgjengelige for alle som trenger dem.

3. UNNTAKET SKAL GJELDE FOR ALLE – FOR Å REDDE SÅ MANGE LIV SOM MULIG

Unntaket fra TRIPS skal gjelde helt til størsteparten av verden har oppnådd flokkimmunitet, og omfatter alt fra lavinntekts- til høyinntektsland. På denne måten kan vi unngå å skulle være vitne til at millioner av mennesker dør unødvendig, slik som vi så under hiv/aids-epidemien for 20 år siden. På tross av at det da fantes effektive hiv-medisiner var de patentbeskyttet og for dyre for mange hardt rammede land, deriblant Sør-Afrika. Det gjorde at Sør-Afrika også da sto bak en modig avgjørelse, og gikk imot legemiddelindustrien og sørget for at medisinen ble tilgjengelig.

Les mer: Hvordan ble hiv-medisiner 99 ganger så billige på 20 år?

 4. HEMMELIGE AVTALER FREMMER PROFITT, IKKE MENNESKELIV

Visste du at immaterielle rettighetene i TRIPS-avtalen også omfatter opphavsrett, designrett og forretning- og handelsinformasjon? Det betyr at viktig kunnskap om livreddende medisiner kan bli holdt hemmelig og inngåelse av ekskluderende avtaler som kun vil komme et begrenset antall mennesker til gode. Under covid-19-pandemien har ulike immaterielle rettigheter begrenset produksjon og distribusjon og dermed bidratt til mangel på munnbind, respiratorer, testutstyr og annet nødvendig medisinsk utstyr.

5. DET GIR FOLKEVALGTE MYNDIGHETER MER KONTROLL ENN LEGEMIDDELINDUSTRIEN

Å sette sin lit til selskaper med eksklusiv makt over covid-19-legemidler- og verktøy, er ikke løsningen under en global pandemi. Gilead, patentinnehaveren på medisinen remdesivir, som frem til oktober var godkjent som spesifikk behandling av covid-19, krever 2340 dollar i de fleste land for et femdagers behandlingsløp. Dette på tross av at legemiddelselskapet har fått 70 millioner amerikanske dollar i offentlig støtte til forskning og utvikling av medisinen. Forskere har også kommet frem til at medisinen kan produseres for så lite som ni dollar for et helt behandlingsløp.

Oppfordrer alle land til å støtte forslaget

WTOs medlemsland skal møtes for å diskutere saken på nytt torsdag 4. februar 2021. Vi oppfordrer alle statsledere til å støtte forslaget som innebærer å sette liv over profitt.

Norge leder et internasjonalt råd som skal sikre rettferdig tilgang til vaksiner, medisiner og test-utstyr sammen med nettopp Sør-Afrika. Samtidig har Norge hittil avvist forslaget om å gi unntak fra TRIPS. Det samme har blitt gjort av EU, USA, Sveits, Canada, Storbritannia, Japan, Australia og Brasil. 100 andre land har støttet India og Sør-Afrikas forslag. Se kart over hvem som støtter og ikke støtter forslaget. 

Legemiddelindustrien argumenterer ofte for at patenter ikke hindrer vaksinetilgang. Men vi har flere eksempler på at det hindrer industriell utvikling og produksjon av generiske, rimeligere vaksiner i lavinntektsland. Det gjelder både vaksinen for lungebetennelse og HPV-vaksinen, som i prinsippet kan utrydde livmorhalskreft.

For nesten 20 år siden sto sivilsamfunn, aktivister og en rekke stater sammen. De la press på legemiddelindustrien og utfordret patentbeskyttelsen på livreddende hiv-medisiner. I dag er hiv-medisiner 99 ganger så billige som for 20 år siden og 15 millioner liv er spart.

Nå kan vi gjøre det igjen – denne gangen for å stoppe en pandemi. Derfor må Norge, EU og andre land nå støtte forslaget!

 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen