Humanitærrådgiver

Foto: Anna Surinyach/Leger Uten Grenser

Humanitærrådgiver


I arbeid for Leger Uten Grenser vil du møte på påvirkningene konflikt og forsømmelse har på menneskene vi hjelper, samt tale for deres sak.

Hjem > Jobb for oss > Humanitærrådgiver

Ansvarsområder

Våre humanitærrådgivere er vanligvis basert i hovedstaden, og reiser regelmessig ut til prosjekter i distriktene. Du er ansvarlig for å samle informasjon fra alle involverte parter.

Rådgiveren bruker så informasjonen til å anbefale hvordan Leger Uten Grenser arbeider og kommuniserer i situasjoner hvor vår tilgang til pasienter, vår stemme og våre prinsipper er utsatt.

Å bære vitne

Hovedjobben til en humanitærrådgiver er å fylle temoignage-komponenten i Leger Uten Grensers mandat, å påvirke på vegne av Leger Uten Grenser og pasientene våre. Upartisk dokumentere kriser og katastrofer, så ofrenes situasjon kommer frem i det offentlige søkelyset.

Dette kan inkludere å snakke med pasienter, andre organisasjoner, FN-organisasjoner, Leger Uten Grenser-ansatte og frivillige, og parter i konflikter.

Upartisk rapportering

Informasjonen en humanitærrådgiver samler inn, analyseres og brukes til å produsere objektive rapporter på en rekke forskjellige temaer.

Noen eksempler: hvor effektiv har humanitære organisasjoners respons på en krise vært, å slå alarm om krigsforbrytelser mot sivile av krigførende parter, eller samle inn vitnesbyrd fra kvinner som har opplevd seksualisert vold som en følge av dårlige sikkerhetstiltak i flyktningleirer.

En humanitær rådgiver vil ha ansvar for noen eller alle av de følgende punktene:

 • Ta del i utforming og målretting av eksternt budskap. Dette for å øke synligheten av medisinske og humanitære problematikk, på lokalt eller nasjonalt nivå, som:

  ​– Vold, tvungen flukt og sikkerhetsproblemer

  – Tilgang og kvalitet på helsehjelp 

  – Prinsipielle humanitære handlinger 
   
 • Forberede analyser samt eksterne og interne informasjonsbriefinger (brev, standpunkts-skriv o.l) 
   
 • Utvikle og opprettholde relasjoner med lokale myndigheter (offisielle og tradisjonelle), og mindre lokalsamfunn. Videre er relasjonen med FN-organisasjoner samt andre humanitære og internasjonale parter og organisasjoner viktig, for å fremme Leger Uten Grensers prioriteringer og bekymringer
   
 • Utvikle gode arbeidsrelasjoner med relevante lokale og regionale ikke-statlige aktører, tenketanker, akademiske institusjoner og menneskerettighetsorganisasjoner. Dette for å koordinere tiltak
   
 • Samarbeide med prosjektkoordinatorer, medisinske koordinatorer og landansvarlig for å støtte opp under utviklingen av sammenhengende operasjonelle strategier som adresserer den medisinske og humanitære situasjonen
   
 • Utføre målrettede undersøkelser og granskninger, og analysere data angående lokal kontekst, for å støtte prosjekter og for å sikre at retningen av operasjonelle medisinske programmer er riktig
   
 • Gjennomføre analyser av involverte parter (makt, ressurser og kjerneaktører), med det mål for øyet å skape en dypere forståelse av lokale dynamikker, øke aksept for Leger Uten Grensers tilstedeværelse, og forbedre operasjonell respons og påvirkningsarbeid for mennesker som trenger det
   
 • Overvåke og samle regelmessige oppdateringer om dynamikken i humanitær-nødhjelpssystemer (NGO/giverplanlegging) og interaksjoner med lokale myndigheter (statlige og tradisjonelle) for å øke den lokale innvirkningen av Leger Uten Grensers påvirkningsarbeid. Dette skal skje i tråd med Leger Uten Grensers operasjonelle planer, vanlige aktiviteter og generelle medisinsk-humanitære påvirkningsmål
   
 • Gjennomgå det eksisterende systemet for datainnsamling på prosjektnivå og på nasjonalt nivå
   
 • Hvis behov, utvikle og implementere datainnsamlingssystemer i henhold til medisinsk og humanitær problematikk. Dette for å kunne gi komplett informasjon om utviklingen av både operasjonelle- og påvirkningsstrategier
   
 • Der det er passende, bistå medisinske koordinatorer ved å gi et humanitært-politisk perspektiv som supplement til designet av operasjonelle undersøkelser
   
 • Lede diskusjoner, opplæringer, briefer osv. på prosjektnivå om Leger Uten Grensers prinsipper, internasjonal humanitærrett, medisinsk etikk, og påvirkningsarbeid. Dette for å øke kjennskap til disse temaene hos Leger Uten Grensers nasjonalt ansatte, samt feltarbeidere

 

Kvalifikasjoner

 •  Minimum to års arbeidserfaring med forskning, analyse, advocacy eller lignende.
   
 •  Minimum ett års felterfaring med humanitært arbeid eller utvikling.
   
 • Bachelorgrad i juss, statsvitenskap, samfunnsvitenskap, offentlig helse, internasjonale relasjoner eller innenfor andre relevante områder.
   
 • Arbeidserfaring med advocacy innenfor humanitært arbeid eller menneskerettigheter.
   
 • Flytende engelsk eller fransk kombinert med ett av følgende språk: spansk, arabisk, eller portugisisk - muntlig og skriftlig

Grunnleggende kriterier for alle potensielle feltarbeidere uavhengig av profil 

 • Forståelse for Leger Uten Grensers grunnprinsipper
   
 • Kunnskap om Leger Uten Grensers arbeid og om humanitær sektor generelt
   
 • Minimum to års yrkeserfaring etter fullført utdanning
   
 • Erfaring med å veilede, lære opp og å lede andre 
   
 • Evne til å fungere i et flerkulturelt- og tverrfaglig team
   
 • Evne til å organisere, prioritere og til å ta initiativ
   
 • Villighet til å ta personlig risiko ved å arbeide i potensielt ustabile omgivelser
   
 • Internasjonal reiseerfaring og/eller arbeidserfaring fra ressursfattige land
   
 • Evne til å takle stress
   
 • Mulighet for å arbeide i felt i minst 6 til 12 måneder for første oppdrag i felt. Unntak gjelder for gynekologer, anestesileger og kirurger
   
 • Perioden du er tilgjengelig for oppdrag må være fleksibel (se Spørsmål og svar «Tilgjengelighet og oppdragsvarighet» for mer informasjon)
   
 • Personer med medisinsk bakgrunn må ha gyldig autorisasjon (ikke nødvendigvis norsk)
   
 • Plettfri vandel

Ønsker du å jobbe som humanitærrådgiver i felt? Søk her

 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen