Humanitærrådgiver

Foto: Anna Surinyach/Leger Uten Grenser

Humanitærrådgiver


I arbeid for Leger Uten Grenser vil du møte på påvirkningene konflikt og forsømmelse har på menneskene vi hjelper, samt tale for deres sak.

Hjem > Jobb for oss > Humanitærrådgiver

Ansvarsområder

Våre humanitærrådgivere er vanligvis basert i hovedstaden, og reiser regelmessig ut til prosjekter i distriktene. Du er ansvarlig for å samle informasjon fra alle involverte parter.

Rådgiveren bruker så informasjonen til å anbefale hvordan Leger Uten Grenser arbeider og kommuniserer i situasjoner hvor vår tilgang til pasienter, vår stemme og våre prinsipper er utsatt.

Å bære vitne

Hovedjobben til en humanitærrådgiver er å fylle temoignage-komponenten i Leger Uten Grensers mandat, å påvirke på vegne av Leger Uten Grenser og pasientene våre. Upartisk dokumentere kriser og katastrofer, så ofrenes situasjon kommer frem i det offentlige søkelyset.

Dette kan inkludere å snakke med pasienter, andre organisasjoner, FN-organisasjoner, Leger Uten Grenser-ansatte og frivillige, og parter i konflikter.

Upartisk rapportering

Informasjonen en humanitærrådgiver samler inn, analyseres og brukes til å produsere objektive rapporter på en rekke forskjellige temaer.

Noen eksempler: hvor effektiv har humanitære organisasjoners respons på en krise vært, å slå alarm om krigsforbrytelser mot sivile av krigførende parter, eller samle inn vitnesbyrd fra kvinner som har opplevd seksualisert vold som en følge av dårlige sikkerhetstiltak i flyktningleirer.

En humanitær rådgiver vil ha ansvar for noen eller alle av de følgende punktene:

 • Ta del i utforming og målretting av eksternt budskap. Dette for å øke synligheten av medisinske og humanitære problematikk, på lokalt eller nasjonalt nivå, som:

  ​– Vold, tvungen flukt og sikkerhetsproblemer

  – Tilgang og kvalitet på helsehjelp 

  – Prinsipielle humanitære handlinger 
   
 • Forberede analyser samt eksterne og interne informasjonsbriefinger (brev, standpunkts-skriv o.l) 
   
 • Utvikle og opprettholde relasjoner med lokale myndigheter (offisielle og tradisjonelle), og mindre lokalsamfunn. Videre er relasjonen med FN-organisasjoner samt andre humanitære og internasjonale parter og organisasjoner viktig, for å fremme Leger Uten Grensers prioriteringer og bekymringer
   
 • Utvikle gode arbeidsrelasjoner med relevante lokale og regionale ikke-statlige aktører, tenketanker, akademiske institusjoner og menneskerettighetsorganisasjoner. Dette for å koordinere tiltak
   
 • Samarbeide med prosjektkoordinatorer, medisinske koordinatorer og landansvarlig for å støtte opp under utviklingen av sammenhengende operasjonelle strategier som adresserer den medisinske og humanitære situasjonen
   
 • Utføre målrettede undersøkelser og granskninger, og analysere data angående lokal kontekst, for å støtte prosjekter og for å sikre at retningen av operasjonelle medisinske programmer er riktig
   
 • Gjennomføre analyser av involverte parter (makt, ressurser og kjerneaktører), med det mål for øyet å skape en dypere forståelse av lokale dynamikker, øke aksept for Leger Uten Grensers tilstedeværelse, og forbedre operasjonell respons og påvirkningsarbeid for mennesker som trenger det
   
 • Overvåke og samle regelmessige oppdateringer om dynamikken i humanitær-nødhjelpssystemer (NGO/giverplanlegging) og interaksjoner med lokale myndigheter (statlige og tradisjonelle) for å øke den lokale innvirkningen av Leger Uten Grensers påvirkningsarbeid. Dette skal skje i tråd med Leger Uten Grensers operasjonelle planer, vanlige aktiviteter og generelle medisinsk-humanitære påvirkningsmål
   
 • Gjennomgå det eksisterende systemet for datainnsamling på prosjektnivå og på nasjonalt nivå
   
 • Hvis behov, utvikle og implementere datainnsamlingssystemer i henhold til medisinsk og humanitær problematikk. Dette for å kunne gi komplett informasjon om utviklingen av både operasjonelle- og påvirkningsstrategier
   
 • Der det er passende, bistå medisinske koordinatorer ved å gi et humanitært-politisk perspektiv som supplement til designet av operasjonelle undersøkelser
   
 • Lede diskusjoner, opplæringer, briefer osv. på prosjektnivå om Leger Uten Grensers prinsipper, internasjonal humanitærrett, medisinsk etikk, og påvirkningsarbeid. Dette for å øke kjennskap til disse temaene hos Leger Uten Grensers nasjonalt ansatte, samt feltarbeidere

 

Kvalifikasjoner

 •  Minimum to års arbeidserfaring med forskning, analyse, advocacy eller lignende.
   
 •  Minimum ett års felterfaring med humanitært arbeid eller utvikling.
   
 • Bachelorgrad i juss, statsvitenskap, samfunnsvitenskap, offentlig helse, internasjonale relasjoner eller innenfor andre relevante områder.
   
 • Arbeidserfaring med advocacy innenfor humanitært arbeid eller menneskerettigheter.
   
 • Flytende engelsk eller fransk kombinert med ett av følgende språk: spansk, arabisk, eller portugisisk - muntlig og skriftlig

Grunnleggende kriterier for alle potensielle feltarbeidere uavhengig av profil 

 • Forståelse for Leger Uten Grensers grunnprinsipper
   
 • Kunnskap om Leger Uten Grensers arbeid og om humanitær sektor generelt
   
 • Minimum to års yrkeserfaring etter fullført utdanning
   
 • Erfaring med å veilede, lære opp og å lede andre 
   
 • Evne til å fungere i et flerkulturelt- og tverrfaglig team
   
 • Evne til å organisere, prioritere og til å ta initiativ
   
 • Villighet til å ta personlig risiko ved å arbeide i potensielt ustabile omgivelser
   
 • Internasjonal reiseerfaring og/eller arbeidserfaring fra ressursfattige land
   
 • Evne til å takle stress
   
 • Mulighet for å arbeide i felt i minst 6 til 12 måneder for første oppdrag i felt. Unntak gjelder for gynekologer, anestesileger og kirurger
   
 • Perioden du er tilgjengelig for oppdrag må være fleksibel (se Spørsmål og svar «Tilgjengelighet og oppdragsvarighet» for mer informasjon)
   
 • Personer med medisinsk bakgrunn må ha gyldig autorisasjon (ikke nødvendigvis norsk)
   
 • Plettfri vandel

Vi tilbyr og dekker:

 • Lønn etter Leger Uten Grensers internasjonale lønnspolicy, minimum 24 095 NOK brutto/måned, basert på stilling og erfaring
 • Dagpenger i felt (sum varierer fra prosjekt til prosjekt)
 • Refusjon av nødvendige vaksinasjoner
 • Nødvendige visa og arbeidstillatelser
 • Betalt ferie, 25 dager hvert år, 30 dager hvis du har en kontrakt på et tolvmåneders oppdrag.
 • Pensjonsinnskudd 4%
 • Innkvartering under feltoppdraget
 • Tur-retur transport
 • Medisinsk forsikring, uføreforsikring og livsforsikring
 • Psykologisk oppfølging etter oppdrag

Ønsker du å jobbe som humanitærrådgiver i felt? Søk her
Mer informasjon? Send en e-post til rekruttering@legerutengrenser.no

 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen