Flyktninger

Foto: Alex Yallop/Leger Uten Grenser

Flyktninger


Leger Uten Grenser jobber over hele verden med å gi flyktninger og internt fordrevne det de trenger for å overleve.

Hjem > Helse > Flyktninger
        

Vi starter sykehus i flyktningleirer, gir fødselshjelp, vaksinerer og setter opp systemer for vann og sanitær.

Flyktninger beskyttes spesielt gjennom flere internasjonale lover, som verdenssamfunnet har sluttet seg til. Eksempler er Genèvekonvensjonene og Flyktningkonvensjonen.

Internt fordrevne mennesker

Selv om internt fordrevne mennesker ofte har de samme grunnene for å flykte fra hjemmene sine som syriske flyktninger i Irak,  burundiske flyktninger i Tanzania eller de som tar sjøveien over Middelhavet, er de teknisk sett ikke flyktninger.

Dette er fordi de ikke har krysset en landegrense, og er formelt sett fortsatt under hjemlandets myndighet.

Landet deres har ansvar for å beskytte dem, men ofte er det nettopp mangelen på sikkerhet som tvinger mennesker på flukt.

Artikkelen fortsetter under videoen

 

I dag er det 40 millioner internt fordrevne i 52 land over hele verden. Rundt tre fjerdedeler er kvinner og barn.

Til tross for at internasjonal lov sier at sivile skal beskyttes i krig, angriper de krigførende partene sivile målbevisst.

Les om angrep på sykehus her

Og selv om det finnes programmer som kan gi dem medisinsk og kirurgisk helsehjelp, så blir det store flertallet stående uten tilgang fordi de er i områder hvor helsesystemet har kollapset og hvor det er for farlig for hjelpeorganisasjoner å komme til.

Verdens største flyktningleir

Når land selv tilbyr flyktninger husly, må de ofte leve med de helseutfordringene som kommer av å bo i uhygieniske leire.

I flyktningleiren Dadaab i Kenya bor det 460.000 mennesker. Den er anerkjent som verdens største flyktningleir, og en av verdens farligste å oppholde seg i.

Dadaab er ikke lengre et sted å søke tilflukt. Mennesker ankommer fortsatt fra krigsherjede Somalia.

Den kraftig overbefolkede leiren blir til permanent hjem for mange som opplever sykliske ernæringskriser og utbrudd av veldig smittsomme sykdommer som meslinger og  kolera.


Humanitær hjelp er noe helt annet enn veldedighet eller generøsitet. Den prøver å bygge rom for et normalt liv midt i en unormal situasjon.
Dr. James Orbinski

Artikkelen fortsetter under videoen

 

Leiren ble bygget først på starten av 1990-tallet for flyktninger fra krigene i Somalia. Etter tørken på Afrikas horn i 2011 kom en stor bølge med nye flyktninger.

Dette forverret de allerede dårlige forholdene i leiren.

Inne i Dagahaley, en av de fem leirene som utgjør Dadaab, tredoblet Leger Uten Grenser innsatsen sin ved å sette opp et akutt ernæringssenter med mer enn 200 senger. I tillegg drev vi et sykehus på 100 senger, med kvinnehelseavdeling, et akuttmottak og en avdeling for generelle helsetjenester.

 HVOR JOBBER VI MED FLYKTNINGER 
 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen