Flyktninger over Sør-Kinahavet

Foto: Giulio Di Sturco

Flyktninger over Sør-Kinahavet


 Leger Uten Grenser jobber med migranter og flyktninger flere steder i Sørøst-Asia, inkludert rohingyafolket.

Hjem > Flyktninger > Flyktninger over Sør-Kinahavet
Oppdatert 12.03.2018
        

Vårt arbeid med migranter og flyktninger rundt Sør-Kinahavet i 2016

Indonesia

Leger Uten Grensers team gav psykisk helsehjelp til rohingyaflyktninger som bor i fire leire i Banda Aceh. Dette inkluderte psykologiske konsultasjoner for 1244 mennesker. Da antallet konsultasjoner falt mot slutten av 2016, startet teamet en ny og mer mobil behandlingsmodell, med hovedsete i hovedstaten Jakarta.

Våre team rykket også ut i kriserespons, og delte ut hygieneartikler etter en alvorlig styrtflom i Vest Java. Etter et jordskjelv i Aech utførte Leger Uten Grensers team psykisk helsestøtte til 2529 mennesker.

Les mer om hvordan vi jobber med følgene av naturkatastrofer

Thailand

I 2016 samarbeidet Leger Uten Grenser med en thailandsk organisasjon om å tilby psykologisk helsehjelp til migranter. 

Dette prosjektet omfattet ofre for menneskehandel i lukkede mottak og mennesker som bodde i et senter for akuttovernatting sør i Thailand. Over 2400 migranter tok del i de psykologiske konsultasjonene, og i 230 tilfeller holdt teamene individuelle- og gruppetimer for familier.

Antallet av innsatte i lukkede mottak sank gjennom året da myndighetene løsnet presset på smuglernettverk. Prosjektet ble avsluttet ved utgangen av 2016.

Malaysia

Leger Uten Grenser støttet partnerorganisasjoner i å gi helsehjelp gjennom mobile klinikker til rohingyafolket og andre grupper migranter.

Les mer om hva slags prosjekter vi driver

I 2016 gav dette teamet 3294 konsultasjoner og behandlet 236 gravide kvinner. Flere enn 100 mennesker som trengte spesialistbehandling ble henvist til offentlige sykehus.

Leger Uten Grensers team henviste også 253 mennesker med behov for beskyttelse til UNHCR, FNs Høykommissær for flyktninger i 2016.

Les om vårt tidligere arbeid i regionen

 HVORFOR ER VI I SØRØST-ASIA-HAVET 
 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen