Rapporter og publikasjoner

Vi utgir hvert år mange publikasjoner og rapporter fra arbeidet vårt i felt. På denne siden finner du nyheter tilknyttet nye publikasjoner.

Krigen mot terror gjør det vanskeligere å gi helsehjelp

22.11.2021 | Oppdatert 28.01.2022

En ny rapport viser at det har blitt farligere og vanskeligere å gi upartisk helsehjelp i krig- og konfliktområder der anti-terrorlover gjelder. Konsekvensene er at mange står uten tilgang til helsehjelp, og våre ansatte er mer utsatt for angrep.

Krigen mot terror gjør det vanskeligere å gi helsehjelp

22.11.2021 | Oppdatert 28.01.2022

En ny rapport viser at det har blitt farligere og vanskeligere å gi upartisk helsehjelp i krig- og konfliktområder der anti-terrorlover gjelder. Konsekvensene er at mange står uten tilgang til helsehjelp, og våre ansatte er mer utsatt for angrep.

Rapporter og publikasjoner

19.05.2020 | Oppdatert 03.04.2024

Hvert år publiserer Leger Uten Grenser en rekke rapporter om arbeidet vårt i felt. Her er en oversikt. 

Rapporter og publikasjoner

19.05.2020 | Oppdatert 03.04.2024

Hvert år publiserer Leger Uten Grenser en rekke rapporter om arbeidet vårt i felt. Her er en oversikt.