bootstrap dropdown

SOVESYKE PÅ VEI TIL Å BLI UTRYDDET

Sovesyke er hundre prosent dødelig uten behandling, men er nå på vei til å bli utryddet som en helsetrussel på det afrikanske kontinentet.

Bekjempelsen av sovesyke har vært en suksess takket være utvikling av nye og bedre medisiner, i tillegg til at kartlegging og informasjonsarbeid rundt sykdommen både for risikogrupper og helsearbeidere.


I 2016 var det kun 2.184 rapporterte tilfeller sammenlignet med nesten 38.000 i 1998, ifølge Verdens helseorganisasjon. Dette er det laveste antallet siden man startet å kartlegge sykdommen for 76 år siden.


Nå jobbes det også med å utvikle nyere og bedre medisiner som kan revolusjonere behandlingen av sovesyke. Behandlingen som brukes mot sovesyke i dag består av piller og intravenøs behandling, som krever at pasienten må legges inn på sykehus.


Den nye behandlingen som er under utvikling består kun av piller, noe som vil gjøre det langt enklere å behandle pasienter som har lang vei til sykehus.90

nedgang av sovesyketilfeller
i verden mellom 2000 -2016
(WHO) 

84

prosent av sovesyketilfeller
skjer i DR Kongo
(WHO) 

2184

sovesyketilfeller i 2016
(WHO) 

Hva er sovesyke?

Afrikansk sovesyke er en parasittsykdom som nesten alltid smitter mennesker gjennom bitt av tsetsefluer som bærer trypanosoma-parasitten. I sjeldne tilfeller kan også sykdommen smitte fra mor til barn, gjennom andre insekter som suger blod, blodoverføringer og i ytterst få tilfeller gjennom seksuell kontakt.


Symptomene utvikler seg vanligvis noen måneder etter smitte og rammer til slutt sentralnervesystemet i kroppen. Noen ganger kan det ta flere år før pasienter får de første symptomene.


Det er først når parasitten har rammet nervesystemet at de åpenbare symptomene oppstår hos pasienter. Dette innebærer dårlig koordinasjonsevne, tretthet og svekkede sanser. I tillegg får pasienten søvnforstyrrelser og etterhvert nedsatt bevissthet og til slutt koma. Uten behandling er sovesyke alltid dødelig.  Her ser du Leger Uten Grensers mobile team sette opp en stasjon som kan teste mennesker mot blant annet sovesyke i landsbyen Sukadi i DR Kongo. Det er viktig at man i tillegg til å teste mennesker mot sykdommen også bruker resultatene til å kartlegge sykdommen bedre. Foto: Philipp Frisch/Leger Uten Grenser

Informasjonsarbeid rundt sovesyke er viktig for å forbygge sykdommen. Det er viktig at mennesker i utsatte områder kjenner til symptomer slik at de kan oppsøke legehjelp å få behandling i tide. Her blir en pasient testet mot sovesyke av Leger Uten Grenser i DR Kongo. Foto: Caroline Frechard / Médecins Sans Frontières

Redusert med over 90 prosent siden 2000

Det har vært flere sovesyke-epidemier på det afrikanske kontinentet, men allerede på 20-tallet ble det utført tester på millioner av mennesker gjennom mobile klinikker. Deretter greide man å kontrollere sykdommen på 60-tallet hvor det ble rapportert om rundt 5000 tilfeller i året, til det plutselig blusset opp igjen på 70-tallet. Den siste store sovesyke-epidemien varte fra 1970 til 1990.


Dette satte igjen sovesyke på den internasjonale dagsorden, og det ble satt inn store ressurser og nasjonale kontrollprogrammer som skulle snu kurven nok en gang.


Mye av fremskrittet er takket være bedre medisiner, forebyggingsarbeid, omfattende tester av mennesker i risikoområder og ikke minst har man gjennom gode samarbeid med lokale, nasjonale og internasjonale aktører sørget for at både helsearbeidere og mennesker i risikoområder kjenner til sykdommen. I dag har også 1300 sykehus og klinikker i risikoland riktig utstyr til å diagnostisere og behandle sykdommen.


Det har også blitt utført informasjonskampanjer hvor helsearbeidere informerer risikogrupper i avsidesliggende områder om hvordan forebygge, hva som er symptomer, og hvor man kan få behandling.


Ved hjelp av hundretusenvis av helsesjekker har man også vært i stand til å kartlegge sykdommen og på den måten finne ut mer om hvilke områder og mennesker som er i risiko.Nye medisiner kan revolusjonere behandlingen

I 1999 satte Leger Uten Grenser sammen et team av eksperter for å forske og utvikle nye medisiner og vaksiner gjennom initiativet Drugs for Neglected Diseases initiative (DNDi.


DNDi utvikler medisiner til sykdommer som rammer fattige mennesker, fordi denne gruppen ofte blir glemt av den kommersielle legemiddelindustrien når de utvikler nye medisiner og vaksiner.


Den første forbedringen av behandling for sovesyke kom i 2009 da man for første gang på 25 år fant en kombinasjon av både piller og intravenøs behandling. Tidligere hadde man brukt arsenikkbasert medisin, men rundt fem prosent døde av behandlingen. Den nye behandlingen var både sikrere, hadde kortere behandlingstid og var rimeligere i pris.


Nå har DNDi kommet enda lenger og det er utført kliniske tester på sovesyke-pasienter hvor man brukte en ny medisin (fexinidazole), som kun består av piller. Dette gjør at pasienter slipper intravenøs behandling og dermed også å legges inn på sykehus. Her ble ni av ti pasienter friske, og særlig var det gode resultater for pasienter som befant seg i tidlige stadier av sovesyke.


Det er likevel viktig å poengtere at det fremdeles er nødvendig med bedre diagnostiske verktøy og at behandlingen krever flere tester.


Fexinidazole er en sammensetning som ble utviklet av det franske legemiddelselskapet Sanofi. De bestemte seg for å gi denne sammensetningen til DNDi gratis slik at de kunne utføre kliniske tester og bruke det til å utvikle bedre behandling av sovesyke.


Sanofi er nå på vei til å søke om at fexinidazole kan bli godkjent som et nytt legemiddel til European Medicines Agency, som deretter kan sørge for at medisinene kan bli tilgjengelige i land som f.eks DR Kongo som har den høyeste andelen av sovesykepasienter.


Adrien (49) 

DR Kongo

Adrien (49) har 14 barn og bor i en landsby i Zobia. Han brødfør familien sin gjennom transport og salg av varer til andre landsbyer. Gjennom Leger Uten Grensers mobile klinikker fikk Adrien testet seg for sovesyke og etter at testen kom positivt tilbake startet han behandling. Foto: Marizilda Cruppe

Pola 

DR Kongo

Pola (25) er trebarnsmor og bor i Zobia, nordøst i Kongo. Pola ble diagnostisert med sovesyke gjennom en av Leger Uten Grensers mobile klinikker, og fikk behandling. Foto: Foto: Marizilda Cruppe

DR Kongo – sovesyke fremdeles et problem


Selv om det har blitt gjort enorme fremskritt i å forebygge og behandle sovesyke, lever fremdeles millioner av mennesker i fare. I 2015 ble 84 prosent av sovesyketilfellene rapportert fra Den demokratiske republikken Kongo.


Det er derfor viktig at man fortsetter å utføre helsesjekker og informasjonsarbeid, og ikke minst utvikler nye og bedre diagnostiske verktøy og medisiner. Det viktige arbeidet som har blitt gjort må fortsette slik at man hindrer en ny oppblussing av sykdommen, slik vi har sett tidligere.


Vi har gjort enorme fremskritt i arbeidet mot sovesyke og vi har sett at oppmerksomhet, økt investering, utvikling av nye medisiner og ikke minst samarbeid med lokale, internasjonale og nasjonale aktører har gitt resultater, og vi må fortsette å utvikle like gode fremskritt med andre neglisjerte tropiske sykdommer i fremtiden.Hva gjør Leger Uten Grenser

Hva gjør Leger Uten Grenser? 

Leger Uten Grenser har jobbet med sovesyke siden 1990 og har behandlet sovesyke i blant annet Sør-Sudan, Den sentralafrikanske republikk, og i Den demokratiske republikken Kongo. I DR Kongo reiser mobile team ut med blant annet motorsykler og båter for å nå mennesker i avsidesliggende områder som lever i risiko for å få sovesyke. Her blir det utført helsesjekker og kartlegging av sykdommen, i tillegg til at de som blir rammet kan få behandling.

I 2017 undersøkte Leger Uten Grenser flere enn 18.000 mennesker i risikoområder i DR Kongo for sovesyke og ga 42 pasienter behandling.

Her får da to år gamle Mechac Mabondane Abetsendra oppfølging etter at hun ble behandlet for sovesyke i på sykehuset i Zoma i 2015. Foto: Marizilda Cruppe

Talsperson, Jon Erik Solaas

Jon-Erik Solaas jobbet med å kartlegge og informere om sovesyke i Den demokratiske republikken Kongo i syv måneder. Her reiste han blant annet med båt for å nå avsidesliggende områder for å informere mennesker om sykdommen og hvor man kunne få behandling. Han har også jobbet på en stor gulfebervaksinasjonskampanje i Kongo, i tillegg til at han jobbet på noma-prosjektet til Leger Uten Grenser i Nigeria. Sykdommen noma er en av årets glemte kriser.  Foto: Privat

Del denne siden

Engasjer deg!

Bli med og skap endring!

Støtt oss

Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest,
uavhengig av politikk og myndigheter.

Bli feltarbeider

Vi trenger både medisinske og ikke-medisinske
feltarbeidere til våre prosjekter.

Følg Leger Uten Grenser