free site creator

TUBERKULOSE I ØST-EUROPA OG
SENTRAL-ASIA


Altfor mange tuberkulosepasienter utvikler multiresistents i de to regionene. Bedre behandling, bedre diagnostikk, og bedre medisiner må på plass for å hindre unødig lidelse og død.

Tuberkulose er den infeksjonssykdommene i verden som tar flest liv, etterfulgt av hivs/aids og malaria. De siste 25 år er malariadødsfall redusert til en fjerdedel og hivdødsfall halvert, mens antall tuberkulosedødsfall står på stedet hvil og resistens øker.

 

På tross av at 1,7 millioner mennesker dør hvert år av sykdommen, har tuberkulose blitt nedprioritert når det kommer til forskning og utvikling av bedre diagnostiske verktøy og bedre medisiner. Dette er særlig tilfelle når det kommer til multiresistent tuberkulose.

 

Hvert år får utvikler nesten en kvart million mennesker tuberkulosesykdom i Øst-Europa og Sentral-Asia. Land som er inkludert i de to regionene er Armenia, Aserbajdsjan, Hviterussland, Georgia, Kasakhstan, Kirgisistan, Moldova, Russland, Tadsjikistan, Turkmenistan, Ukraina og Usbekistan.  


Av disse har 119.700 resistent tuberkulose. Én av fem pasienter med resistent tuberkulose i verden kommer fra disse landene. Bare litt over halvparten av disse fikk behandling i 2015.


Det er på tide å ta grep om situasjonen før den utvikler seg fra krise til katastrofe.


Multiresistent tuberkulose i Øst-Europa og Sentral-Asia

119700

utviklet MDR-TB i 2015
(WHO) 

46018

ble ikke behandlet mot MDR-TB i
2015 (WHO) 

Hva er tuberkulose

Tuberkulose kommer av bakterien Mycobacterium tuberculosis som spres gjennom luften når smittede mennesker hoster eller nyser. Det er vanligst at sykdommen angriper lungene, men den kan infisere alle deler av kroppen, som skjelettet eller nervesystemet.


Den smitter alltid fra personer som har lungetuberkulose og som hoster opp bakterien. Bakterien angriper lungene først, men kan så bre seg til andre organer i kroppen, som lymfeknuter, nyrer, tarmer, bein og ledd.

 

Av de som blir smittet, er det kun 5-10 prosent som utvikler sykdom gjennom livet. Disse bærer bakterien med seg i inaktiv form — de har det vi kaller latent tuberkulose.

 

Noen grupper har derimot større risiko for sykdomsutvikling, inkludert barn, personer med svekket immunforsvar (inkl. hiv-infeksjon) eller underernæring.

 

Behandling av vanlig tuberkulosesykdom tar minst seks måneder. Pasienter som ikke responderer på minst to av medisinene som inngår i standardbehandlingen har det man kaller for multiresistent tuberkulose (MDR-TB).


Årsakene til dette kan være enten feilbehandling, avbrutt behandling eller at smitte fra en pasient med multiresistent tuberkulose.

 

I dag blir de fleste av pasientene som utvikler multiresistent tuberkulose behandlet ved hjelp av medisiner som ble utviklet for mange tiår siden. Behandlingen gis gjennom piller og regelmessige injeksjoner.


Den gir ofte alvorlige og smertefulle bivirkninger som hørseltap og psykiske lidelser. Bare halvparten blir friske.   

 

Verdens helseorganisasjon estimerer at så mange som 490.000 mennesker i verden utvikler multiresistent tuberkulose hvert år, 240.000 dør.Goderdzi (35)

 Georgia 

Her får Goderdzi sin daglige behandling av imipenem, et antibiotika brukt for å behandle MDR-TB. Selve injeksjonen tar rundt en time og må gjøres to ganger daglig. I likhet med flere tuberkulose-pasienter i Georgia bruker han lang tid til sykehuset, og injeksjonene har ofte grusomme bivirkninger og fører til tap av energi. Før Goderdzi ble syk jobbet han som sikkerhetsvakt. Foto: Daro Sulakauri

Aidana

Kirgisistan

Aidana ble diagnostisert for tuberkulose i 2014 men sluttet å ta medisiner etter to måneder og dro til Russland med mannen sin. Tre år etter ble hun alvorlig syk og ble i 2017 diagnostisert med multiresistent tuberkulose. Nå blir hun behandlet av Leger Uten Grenser i Osh i Kirgisistan. Foto: Maxime Fossat

Risikogrupper mangler tilgang på helsehjelp

Det er en rekke særlig sårbare grupper som må prioriteres når det kommer til å bekjempe tuberkulose; blant annet fattige, innsatte i fengsler, migranter, sprøytebrukere og hiv-pasienter. I mange land i Øst-Europa og Sentral-Asia koster helsetjenester penger.

 

Helsetilbud i fengsel er ofte mangelfullt og nedprioritert. Når mange mennesker lever tett sammen er sjansen for smitte ekstra stor. Tuberkulose-behandling krever oppfølging og riktig medisinering over lengre tid for at man skal bli helt frisk. Et helsetilbud som ikke finnes i mange fengsler.

 

De samme utfordringene gjelder for mange migranter i regionen. Migranter flytter ofte fra sted til sted, noe som gjør medisinsk oppfølging vanskelig. I tillegg er ofte helsetjenestene lite tilgjengelige for denne gruppen.

   

Hiv-pasienter har mellom 20 og 30 ganger høyere risiko for å utvikle tuberkulosesykdom, og hvert år dør 390.000 hiv-pasienter av tuberkulose verden over, ifølge Verdens helseorganisasjon. 


- Først var det svært tungt, jeg kunne nesten ikke gå og var svært kortpustet. Nå føler jeg meg mye bedre, jeg kan gå utenfor, jeg er i live! Jeg har 12 barnebarn, og jeg ønsker å kunne bli hos dem, sier Zaurbek.
Zaurbek (64) har vært i behandling for XDR-tuberkulose siden juli 2016 i Tsjetsjenia. XDR-TB er en ekstrem form for multiresistent. Han har også hepatitt C-infeksjon, men fikk heldigvis behandling og ble kurert. Nå fungerer tuberkulose-behandlingen hans bra, og han blir behandlet med de to nye medisinene, Bedaquiline og Delamanid. Foto: Lana Abramova 

For fire og fem år siden kom endelig to nye medisiner på markedet (Bedaquiline og Delamanid), for å behandle multiresistent tuberkulose, likevel blir de færreste behandlet med disse. Den gamle behandlingen som brukes innebærer tusenvis av piller og ofte smertefulle injeksjoner med flere bivirkninger og kurerer kun halvparten av pasientene. Foto: Alessandro Penso/MAPS

Nye medisiner må bli tilgjengelige


For fire og fem år siden kom endelige to nye medisiner på markedet (Bedaquiline og Delamanid), for å behandle multiresistent tuberkulose, men i 2016 var det kun 4.800 pasienter i verden som ble behandlet med disse medisinene.

 

De nye medisinene gir færre bivirkninger, kan tas i tablettform, og behandlingstiden er mye kortere.

 

Det er flere grunner til at det er så få som mottar nye medisiner. I flere land kan registreringen av medisiner være en omfattende og lang prosess.


Det hindrer at medisinen i det hele tatt er på markedet i flere land. I en rapport fra Leger Uten Grenser hvor man kartla tuberkulose i åtte land i Øst-Europa og Sentral-Asia, fant man at seks av landene kunne ta i bruk de nye medisinene. Likevel ble færre enn tre prosent av pasientene behandlet med de nye medisinene.

 

Fordi mange av tuberkulose-pasientene er mennesker i sårbare situasjoner, ofte med lite penger, har heller ikke legemiddelindustrien noen hast med å få medisinene på markedet i de landene hvor dette er tilfelle.


De utgjør ingen lukrativ gruppe for legemiddelindustrien.


Hva er glemt? 

Altfor lite har blitt gjort i kampen mot tuberkulose og området forblir nedprioritert. Særlig er multiresistents en stor utfordring og et felt hvor det ikke fokuseres tilstrekkelig på utvikling av nye og bedre behandlingsmåter.

 

Økningen av multiresistent tuberkulose i Øst-Europa og Sentral-Asia er bekymrende. Det må sørges for å sette i gang omfattende prosesser slik at diagnostisering, behandling — og ikke minst tilgang på nye medisiner — skjer så snart som mulig. Mennesker i risikogrupper og med liten tilgang til helsetjenester må bli prioritert i dette arbeidet.

 

Det finnes nå en gyllen mulighet for å endre kurs: Det finnes gode verktøy og prosedyrer for å sørge for at tuberkulosebehandling kan bli mer effektiv. I tillegg finnes det nye medisiner som både kan gjøre behandlingen kortere, enklere og mindre smertefull for pasientene. Her må man presse legemiddelindustrien og nasjonale helsemyndigheter og sørge for at medisinene blir tilgjengelige.

 

Det er fremdeles ikke for sent å respondere på denne krisen, men det krever oppmerksomhet, vilje og finansiering av alle aktører for å få dette til.Leger Uten Grensers arbeid med tuberkulose

Leger Uten Grenser har jobbet med tuberkulose i over 30 år og jobber også særlig med resistens. Vi har tuberkuloseprosjekter i 24 land; inklusivt land i Øst-Europa og Sentral-Asia. Armenia, Hviterussland, Georgia, Kirgisistan, Russland, Tadsjikistan, og Usbekistan.

Leger Uten Grenser har et særlig fokus på multiresistent tuberkulose, hvor vi både driver forskning på effekten av nye behandlingsalternativer og arbeider for å gjøre de nye medisinene, inkludert Delamanid og Bedaquiline mer tilgjengelige. Innen juli 2017 hadde Leger Uten Grenser behandlet 1554 pasienter med disse medisinene.

Her fra klinikken vår i Georgia hvor Nugzar Papashvili får behandling mot tuberkulose for tredje gang siden han fikk diagnosen i 2003. Foto: Daro Sulakauri/MSF

Talsperson, Karine Nordstrand

Karine Nordstrand er lege og styreleder i Leger Uten Grenser og har vært på fire oppdrag på Haiti, Indonesia, i Hellas og i Den demokratiske republikken Kongo. Karine jobber til vanlig på Folkehelseinstituttet i Oslo hvor hun arbeider med tuberkulose og migrasjonshelse. Foto: Kilian Munch

Leger uten Grensers arbeid med tuberkulose 2017

18500

startet behandling
mot tuberkulose

3600

pasienter startet behandling 
mot MDR-TB 

24

land Leger Uten Grenser
har tuberkulose-prosjekter i

Del denne siden

Engasjer deg!

Bli med og skap endring!

Støtt oss

Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest,
uavhengig av politikk og myndigheter.

Bli feltarbeider

Vi trenger både medisinske og ikke-medisinske
feltarbeidere til våre prosjekter.

Følg Leger Uten Grenser