bootstrap slideshow

BILLIGERE HEPATITT C - MEDISINER
REDDER LIV

Flere land kan bruke billige generiske hepatitt C-medisiner. Dermed har flere nå tilgang på den livreddende behandlingen.

I 2013 og 2014 skjedde det et medisinsk gjennombrudd da to nye medisiner kom på markedet. For første gang kunne man kurere hepatitt C-viruset på bare 12 uker og med mange færre bivirkninger enn tidligere. Men prisen for å bli frisk var et stort hinder for flesteparten av verdens hepatitt C-pasienter. Dette var fordi de to firmaene som lagde medisinene patenterte medisinene sine i flere land, slik at de selv kunne sette den prisen de ønsket.


Prisene på medisinene varierer fra land til land ettersom legemiddelselskapene forhandler frem ulike priser med forskjellige helsemyndigheter. I Malaysia krevde Gilead for eksempel rundt 12.000 dollar for en 12-ukers kur bare for å bruke sofosbuvir, I USA var prisen opp mot 84.000 dollar. 


De høye prisene førte til protester i flere land og i sivilsamfunnet, og patentbeskyttelsen har blitt klaget inn i en rekke land, også til Det europeiske patentkontoret.


Legemiddelselskapene inngikk avtaler som førte til at over 100 land kunne få lov til å ta inn generiske medisiner. Likevel var denne avtalen ikke gjeldende for mange mellominntektsland hvor mange hepatitt C-pasientene bor.


Det førte til at myndighetene og sivilsamfunnet kjempet imot patentbeskyttelsen på den ene medisinen i Malaysia. I Egypt ble patentbeskyttelsen aldri innført og helsemyndighetene har allerede behandlet over 1,5 millioner mennesker mot viruset med generiske medisiner. 


Prisen på generiske medisiner går nedover på grunn av konkurranse. Den billigste generiske medisinen (sofosbuvir) mot hepatitt C har gått ned fra 300 dollar til under 50 dollar på bare noen år.  Leger Uten Grenser bruker også generiske medisiner til å behandle hepatitt C, og sikret i ifjor en avtale hvor vi betaler 120 dollar per behandling. 80

prosent nedgang i pris på den rimeligste medisinen generiske versjonen av sofosbuvir

12000

dollar krevde Gilead for en 12-ukers kurs med sofosbuvir  i Malaysia

120

dollar betaler Leger Uten Grenser for
en 12-ukers hepatitt kur med generiske medisiner

Hva er hepatitt C

Hepatitt C er et virus som angriper leveren. Rundt 71 millioner mennesker har kronisk hepatitt C og bærer viruset i kroppen. Opp til 85 prosent av smittede kan utvikle kronisk leverinfeksjon, som igjen kan føre til dødelig leversvikt eller leverkreft. Hepatitt C smitter hovedsakelig via blod.


Ofte skjer dette gjennom urene sprøyter, ikke-sterilisert medisinsk utstyr, og gjennom usikre blodoverføringer. Det kan også smitte fra mor til barn.


Det kan ta flere tiår før infeksjonen fører til leversvikt eller kreft. Derfor er svært mange ikke klar over at de er smittet. De oppdager det først når de blir alvorlig syke når leveren svikter, og da kan det være for sent for behandling.


Før de nye medisinene kom på banen fantes det en veldig lite effektiv behandling med begrenset effekt og mange bivirkninger.FAKTABOKS

01

HVA ER PATENTBESKYTTELSE? 

Et patent er en beskyttelse av en teknisk nyvinning. Når et legemiddelselskap har patent på en medisin eller vaksine kan ingen andre selskaper produsere eller imporrte den type medisiner eller vaksiner i de landene patentbeskyttelsen gjelder. Det betyr at det legemiddelselskapet som har patentbeskyttelse selv kan sette prisen på varen, ettersom det ikke er noen konkurranse fra andre aktører.

Patentbeskyttelse må søkes om i hvert enkelt land og det er de som bestemmer om denne patentbeskyttelsen blir godkjent. Det finnes derfor ingen «verdenspatent» som er gjeldene over hele verden.

På grunn av at enkelte medisiner og vaksiner er patentbeskyttet i mange land, fører til det at mennesker ikke har råd til livreddende medisiner som gjøre pasienter friske eller få vaksine som kan beskytte mot dødelige sykdommer.

Dette er også tilfelle med hepatitt C-medisinene som på grunn av patentbeskyttelse i flere mellominntektsland er for dyre for de som trenger de.

02

HVA ER GENERISKE MEDISINER?

Generiske medisiner kan lettest forklares med kopimedisiner produsert av andre legemiddelselskap enn de som originalt lagde medisinene eller utførte de nødvendige testene som kreves for at det skal bli godkjent til bruk.

Generiske medisiner er like gode som originalmedisiner hvis de er godkjent til bruk av WHO.

Generisk produksjon av medisiner førrer til større konkurranse og lavere priser. Dette har også skjedd med den generiske versjonen av sofosbuvir. Den rimeligste versjonen av sofosbuvir er fem ganger så lav som i 2015

I land hvor medisiner er patentbeskyttet er det ulovlig å importere eller produsere generiske medisiner, og uten konkurranse kan det legemiddelselskapet som har patentbeskyttelse sette pris selv. Ved hjelp av generisk produksjon kommer flere legemiddelselskaper på banen og skaper konkurranse. Det har gjort at prisene på generiske medisiner går mye mer ned. Det samme skjedde på 2000-tallet med hiv-medisiner, som i dag er 99 ganger billigere enn de var da de først kom på markedet. Dette skyltes protester i sivilsamfunnet og at flere land valgte å gå imot patentbeskyttelsen for å sikre behandling av hiv-pasientene sine. På bildet får Shaukat behandling på hepatitt C- klinikken vår i Pakistan hvor vi tilbyr gratis testing og behandling av hepatitt C. Foto: Sa'adia Khan/MSF

I oktober i fjor sikret Leger Uten Grenser seg en avtale med legemiddelprodusenter som produserer generiske hepatitt C-medisiner. En behandling koster nå rundt 120 dollar og kurerer pasienter for hepatitt C-viruset. Det som er vanskelig med patenter er at prisene varierer fra land til land ettersom legemiddelselskapene selv forhandler frem pris. Derfor varierer prisene på medisinene, og det er ingen universalpris. Her ser du en sykepleier på hepatitt C-klinikken til Leger Uten Grenser i Kambodsja. Her tilbyr vi gratis testing og behandling av viruset. Foto: Todd Brown

Kunne for første gang kurere viruset

Det var derfor et stort medisinsk gjennombrudd da medisinene sofosbuvir produsert av Gilead og daclatasvir produsert av Bristol-Myers Squibbs (BMS) ble godkjent i 2013 og 2014.  


I over 9 av10 tilfeller ble pasientene kurert for hepatitt C på bare 12 uker ved hjelp av de nye medisinene. Den dyre prisen gjorde likevel at få hadde råd til å bli behandlet. Selv i Norge var medisinene så dyre at man lenge bare behandlet de aller sykeste pasientene


BMS og Gilead sørget også for å søke patentbeskyttelse på medisinene sine i mange land for å unngå at noen andre kunne lage de livreddende medisinene generisk. Uten konkurranse fra andre aktører kan de derfor sette prisen selv.


De høye prisene førte til at flere land, organisasjoner og sivilsamfunnet protesterte. I India ble patentbeskyttelsen på Gilead sin sofosbuvir klaget inn allerede i 2014.


Flere indiske legemiddelselskaper startet tidlig prosessen med å planlegge generisk produksjon av medisinene. Kort tid etter inngikk Gilead en avtale med noen indiske legemiddelselskaper. Avtalen sørget for at Gilead lot over 100 land importere generisk sofosbuvir. BMS gjorde også en tilsvarende avtale, men med Medicine Patent Pool. 


Gilead unnlot likevel å inkludere flere mellominntektsland hvor flesteparten av hepatitt C-pasientene bodde, blant annet Ukraina og Malaysia.Ankush (30) 

India

-Jeg hadde aldri hørt om hepatitt C. Jeg fikk derfor sjokk da jeg fikk vite at jeg hadde viruset. Jeg trodde jeg var den eneste som hadde denne nye sykdommen. Senere fant jeg ut at omtrent 80 posent av de i landsbyen min også hadde hepatitt C, inkludert søstrene mine.

Ankush (30) er en bygningsarbeider fra Muzaffarnagar-distriktet. Han ble diagnostisert med hepatitt C i 2015. Som følge av sykdommen mistet han appetitt og ble fort sliten. Etter at han ble kurert i oktober 2017, har Ankush tatt opp igjen arbeidet som bygningsarbeider. Da søstrene hans så at han ble frisk, inspirerte det dem til å også få behandling mot viruset. Foto:  

Din Savorn (50)

Kambodsja

– Før jeg startet behandling følte jeg at situasjonen var håpløs. Jeg hadde ikke råd til behandling og jeg ventet bare på å dø. Flere bekjente skrøt av at de hadde dratt til Singapore og betalt rundt 10.000 dollar for behandling, andre dro til Vietnam hvor de betalte mellom 7.000 og 8.000 dollar. Hvis jeg skulle gjort det samme måtte jeg ha solgt huset mitt, noe som ville ha gjort barna mine hjemløse.
Gjennom sosiale medier hørte jeg at Leger Uten Grenser tilbød gratis behandling utenfor Phnom Penh og jeg dro med en gang. Nå er jeg frisk etter årevis med viruset i kroppen, og da jeg ble frisk var jeg var så glad at jeg nesten begynte å gråte.

Din Savorn (50) ble kurert for hepatitt C i mai 2017. Han fikk behandling på Leger Uten Grensers hepatitt C-klinikk i Preah Kossamak i Phom Penh i Kambodsja.   

Kjemper imot legemiddelindustrien

Egypt er et av landene i verden med flest hepatitt C-pasienter. Helsemyndighetene tror så mange som syv prosent av befolkingen er smittet av viruset i et land med over 95 millioner mennesker.


Både BMS og Gilead søkte om patent på medisinene sine i Egypt, men disse ble enten avvist eller trukket tilbake.

Egyptiske legemiddelselskaper startet derfor å lage sine egne billige generiske medisiner. I løpet av september 2017 hadde helsemyndighetene i landet behandlet flere enn 1,5 millioner mennesker mot viruset.


I 2016 sto Egypt for 40 prosent av alle hepatitt C-pasienter som fikk behandling i verden og har vært ledende i kampen mot viruset.


Malaysia har rundt 400.000 hepatitt C-pasienter. Gilead fikk innvilget patentbeskyttelse på sofosbuvir. Under forhandlingene krevde Gilead 12.000 dollar for én behandling, noe myndighetene nektet å godta. (Daclatasvir hadde ikke søkt om patentbeskyttelse i Malaysia) 


Malaysiske myndigheter startet derfor prosessen med å utstede en tvangslisens (compulsory licence). Lisensen gjør at landet på tross av patentbeskyttelse importerer generiske medisiner uten en avtale med det originale legemiddelselskapet som har patentet.


Dette har de rett til å gjøre på grunn av TRIPS-avtalen i Verdens handelsorganisasjon, når sykdommen utgjør en trussel mot folkehelsen.


På tross av at Gilead bestemte seg for å inkludere Malaysia i avtalen om bruk av generiske medisiner, valgte likevel malaysiske myndigheter å likevel innføre en compulsory licence. Det gjør at de helt fritt kan velge hvilke generiske medisiner de ønsker å kjøpe inn.Prisen på generiske medisiner går ned


Det at legemiddelselskaper i flere land nå produserer generiske versjoner av sofosbuvir har ført til at prisen har gått ned fra 300 dollar til rundt 50 dollar på to år. Det er fire ganger billigere enn hva Gilead krever for sin rimeligste medisin.


Flere myndigheter vurderer derfor å innføre tvangslisens, og patentbeskyttelsen har også blitt klaget inn i en rekke land.


Leger Uten Grenser har sammen med mange andre organisasjoner klagd inn Gileads patentbeskyttelse på sofosbuvir til Det europeiske patentkontoret (EPO). Dessverre avgjorde EPO at Gilead skulle få beholde patentet på medisinen i Europa i september 2018. Patentet har også blitt klagd inn av andre aktører i India, Argentina, Brasil, Ukraina, Kina og Thailand, i tillegg til at BMS´ daclatasvir har blitt klaget inn i India. I Ukraina truet Gilead med å saksøke myndighetene for 800 millioner dollar i fremtidige tap i salg av medisiner. Det gjorde de fordi et egyptisk legemiddelselskap, Pharco, søkte om registering av sin generiske versjon av sofosbuvir før Gilead. Gilead gikk derfor til sak og tapte.


Likevel førte trusselen til at Ukraina droppet hele registreringen av Pharcos medisin uten en juridisk prosess. Gilead valgte i etterkant å inkludere Ukraina i avtalen som gjorde at de kunne importere generiske versjoner av sofosbuvir.  Flere utfordringer i vente 

Hvert år dør 399.000 av hepatitt C-relaterte lidelser ifølge Verdens helseorganisasjon, nesten like mange som malaria. Det er fremdeles mange utfordringer for å bekjempe viruset. Omfattende testing og bedre diagnostiske verktøy er sentralt fordi de færreste vet at de er smittet av viruset.


Helsemyndighetene må kjempe imot patentbeskyttelsen og sørge for at generiske og billige medisiner blir tilgjengelige.


Medisinene er der, men man må fortsette å øke presset på helsemyndigheter for å også sette hepatitt C på dagsorden for å hindre videre smitte, lidelse og død.


Hva gjør Leger Uten Grenser

Hva gjør Leger Uten Grenser? 

Leger Uten Grenser har hepatitt C-prosjekter i elleve land, inkludert land med høy forekomst av hepatitt C som Pakistan, Ukraina og Kambodsja. Siden 2014 har vi testet flere tusen mennesker, og i 2017 startet 5900 pasienter behandling mot viruset.
Vi jobber også med å sette fokus på patentbeskyttelse på medisiner og vaksiner, som hindrer generisk billig produksjon. 
Bildet er fra hepatitt C-klinikken til Leger Uten Grenser på Preah Kossamak sykehuset i Kambodsja. Foto: Dean Irwin. 

Talsperson, Elin Hoffmann Dahl

Elin er lege og jobbet med testing og behandling av hepatitt C i et slumområde i Karachi i Pakistan. Her tilbyr Leger Uten Grenser gratis testing og behandling av viruset, og her bruker vi billige generiske medisiner. Pakistan er et av de landene med høyest forekomst av hepatitt C, og helsemyndighetene tror at så mange som fem prosent av landets 200 millioner innbyggere har viruset. Til vanlig jobber Elin ved medisinsk avdeling på A-hus. På bildet står Elin sammen med kollega Vincent fra oppdraget i Pakistan. Foto: Privat

Del denne siden

Engasjer deg!

Bli med og skap endring!

Støtt oss

Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest,
uavhengig av politikk og myndigheter.

Bli feltarbeider

Vi trenger både medisinske og ikke-medisinske
feltarbeidere til våre prosjekter.

Følg Leger Uten Grenser