Hjelp oss å redde liv


Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter. Slik bruker vi pengene.Vårt formål 82,4%: Medisinsk nødhjelp til våre pasienter, samt varsling om overgrep og glemte kriser.
Administrasjon 4,8%: Investeringer som sikrer mest mulig effektiv pengebruk og nødhjelpsinnsats for våre pasienter.
Innsamling 12,8%: Nødvendige investeringer for å samle inn penger til vårt medisinske nødhjelpsarbeid.
Årsregnskap og økonomirapporter

Andre måter å støtte på