make your own website for free

1 AV 3 LAND HAR IKKE RÅD TIL LUNGEBETENNELSEVAKSINEN

Lungebetennelse er den infeksjonssykdommen som dreper flest barn hvert år. Det finnes en effektiv vaksine, men høye priser fra de to produsentene fører til at millioner av barn ikke er beskyttet.

Hvert år dør over 900.000 barn under fem år av lungebetennelse, ifølge Verdens helseorganisasjon.


Lungebetennelse kan forårsakes av både virus og bakterier. Ofte kan det som først er en virusinfeksjon i luftveieiene gå over i en alvorlig bakterieinfeksjon. Pneumokkker er den bakterien som oftest gir alvorlig og livsfarlig lungebetennelse.


Pneumokokker kan i tillegg gi blodforgiftning (sepsis) og hjernehinnebetennelse.


Da man fant en vaksine (PVC-vaksinen) mot denne bakterien, var det et stort medisinsk framskritt. Tragedien er at de som trenger vaksinen mest, ikke får den.


Den effektive vaksinen som kan beskytte barn mot alvorlig lungebetennelse er for dyr for nesten en tredjedel av land i verden, noe som gjør at millioner av barn forblir ubeskyttet på grunn av pris.


16

dødsfall for barn under fem år
kommer av lungebetennelse
(WHO) 

920136

barn under fem år døde av 
lungebetennelse i 2015
(WHO)

42

milliarder dollar har GSK og Pfizer
tjent i salg av lungebetennelsevaksinen
mellom 2009-2018

Hvorfor er vaksinen så dyr? 

I dag er det kun to legemiddelselskaper i verden som produserer vaksinen som beskytter barn mot lungebetennelse: GlaxoSmithKleine (GSK) og Pfizer. Legemiddelselskapene fortsetter å ha absurd høye priser på vaksinen, fordi vaksinen er patentbeskyttet i flere land.


Patentbeskyttelse betyr at ingen andre legemiddelprodusenter kan produsere vaksinen, noe som derfor hindrer konkurranse.

Uten konkurranse kan GSK og Pfizer selv bestemme prisen, og til sammen har de to selskapene tjent over 42 milliarder dollar bare i salg på denne vaksinen mellom 2009 og 2018.


Prisen på vaksinen varierer fra land til land, men vi vet at vaksinen for eksempel er billigere for franske helsemyndigheter å kjøpe inn enn det er for helsemyndighetene i Marokko og Libanon.


Den høye prisen fører til at mange helsemyndigheter i lav- og mellominntektsland ikke kan kjøpe inn vaksinen og beskytte egne innbyggere gjennom nasjonale helseprogram. I flere land er vaksinen kun tilgjengelig gjennom private helseklinikker, noe verdens fattige ikke har råd til.


Dette fører til at mange barn i blant annet Jordan, Thailand og på Filippinene forblir ubeskyttet mot den dødelige sykdommen på grunn av pris.


Barn med svakt immunforsvar, og barn som lider av underernæring og lever i enkle kår med dårlig vann- og sanitærforhold, er særlig utsatt for å få lungebetennelse.


Dette knyttes ofte opp mot fattigdom, noe som igjen viser hvor viktig det er at vaksinen blir tilgjengelig uavhengig av inntekt.


Lungebetennelse finnes over hele verden, men de fleste som dør bor i land i Sør-Asia og land sør for Sahara.Hatea Ullah

Bangladesh

Amina holder sønnen sin Hatea Ullah da han fikk behandling mot akutt lungebetennelse på Leger Uten Grensers klinikk i Bangladesh oktober 2017. Amina flyktet sammen med sønnen sin fra den ekstreme volden i Rakhine-delstaten i Myanmar i fjor og bor nå i den enorme flyktningleiren for rohingya-flyktninger i Cox´ Bazar i Bangladesh. De aller fleste av flyktningbarna er ikke vaksinerte, blant annet mot lungebetennelse. Leger Uten Grensers team i Bangladesh behandler mange barn mot lungebetennelse i Cox´ Bazar.
Foto: Paula Bronstein / Getty images

Anawer med sønnen Ihsanullah

Bangladesh

Anawer tok med seg sin syv måneder gamle sønn Ihsanullah til Leger Uten Grensers klinikk i Cox´ Bazar i Bangladesh i november i fjor hvor han ble innlagt. Han fikk behandling mot skabb og akutt lungebetennelse. Lungebetennelse er dødelig uten behandling og hvert år dør 900.000 barn av infeksjonssykdommen ifølge Verdens helseorganisasjon. Svært mange barneliv kunne blitt spart hvis de ble vaksinert. Foto: Mohammad Ghannam/Leger Uten Grenser.

Leger Uten Grenser tar legemiddelindustrien til retten


Leger Uten Grenser prøvde i flere år å forhandle med de to legemiddelselskapene om å gjøre vaksinen billigere slik at flere barn kunne bli vaksinert, men det falt for døve ører.


Det var først etter at over 416.000 mennesker fra 170 land signerte en underskriftskampanje rettet mot GSK og Pfizer i 2016, at de bestemte seg for å senke prisen på vaksinen til humanitære organisasjoner som vaksinerer barn i kriser, som Leger Uten Grenser.


Dette er et sted i riktig retning, men det er ikke nok. Vaksinen må bli så rimelig at helsemyndighetene i verden kan bruke den gjennom sine nasjonale helseprogram.


Den laveste prisen for en full vaksinering (tre doser) koster rundt ni dollar, samme prisen som GAVI-alliansen opererer med. GAVI-alliansen er et globalt samarbeid mellom private og offentlige aktører som tilbyr fattige land vaksiner til en rimeligere pris, subsidiert gjennom hovedsakelig offentlige midler.


Likevel er ni dollar mye dyrere enn mange andre vaksiner som ikke har patentbeskyttelse, og vil selv med denne prisen sørge for at den ene vaksinen tar opp en altfor stor del av nasjonale helsebudsjett.


De landene som mister GAVI-støtte og går fra lavinntektsland til mellominntektsland vil også slite når de da må betale enda mer for vaksinen, opp til seks ganger så mye. De aller fleste fattige barn bor i mellominntektsland.


Leger Uten Grenser har derfor sammen med andre aktører og organisasjoner klagd inn patentbeskyttelsen på vaksinen i Sør-Korea og i India.

Det europeiske patentkontoret fjernet patentbeskyttelsen på vaksinen fordi de mente at vaksinen ikke inneholdt nye forbedringer som en patentbeskyttelse krever etter at patentet ble klaget inn.


I India er høringen blitt utsatt flere ganger av Pfizer og en endelig avgjørelse er ennå ikke tatt. I India er patentbeskyttelsen særlig viktig fordi landet er et av de ledende produsentene av billige, generiske medisiner og vaksiner som mange fattige land har råd til å kjøpe inn.


Det at patentet ble innvilget kan tyde på en holdningsendring i India som er bekymringsfull.


India er også helt avgjørende for Leger Uten Grenser og andre humanitære medisinske organisasjoner. Over 80 prosent av alle hivmedisinene Leger Uten Grenser kjøper inn er generiske medisiner produsert i India.


Siden 1999 har prisen på førstelinje hivmedisiner gått ned 99 prosent, nettopp fordi man fikk flere produsenter og konkurranse gjennom generisk produksjon.


En patentbeskyttelse i India vil derfor få ringvirkninger langt utenfor landets egne grenser.


Her får en ung syrisk gutt vaksine mot lungebetennelse av Leger Uten Grenser i Syria i april i år. Dette er Leger Uten Grensers første vaksinasjonskampanje på landsbygda i Vest-Aleppo. Leger Uten Grenser kjempet lenge mot GSK og Pfizer for å få dem til å redusere prisen på den livreddende vaksinen. I 2016 bestemte begge seg for å gi humanitære organisasjoner vaksinen til rundt 80 kroner. Likevel jobber Leger Uten Grenser fremdeles med å legge press på de to legemiddelselskapene om at de også må senke prisen for fattige land. Foto: Roaa Hasan/Leger Uten Grenser

I 2015 startet Leger Uten Grenser «A fair shot»-kampanjen hvor vi ba GSK og Pfizer om å senke prisen på vaksinen ned til fem dollar. Her fra en demonstrasjon i New York hvor frivillige fra Leger Uten Grenser samlet sammen 17 millioner i falske sedler, som tilsvarer én dags profitt for salg av vaksinen for de to legemiddelselskapene. Foto: Edwin Torres

Hva er glemt?


Lungebetennelsevaksinen er et godt eksempel på hvordan legemiddelindustrien prioriterer profitt over liv, og hvordan de systematisk holder den livreddende vaksinen unna en tredjedel av land i verden gjennom ufortjent patentbeskyttelse.


Det er ekstra farlig at nå India, som tidligere har vært kjent for å være den viktigste produsenten av generisk medisin og vaksiner, godkjente patentet til Pfizer på vaksinen, noe som fører til at det ikke vil finnes noe annet og billigere alternativ frem til 2026.


Vi har sett at folkelig press førte til at vaksinen ble billigere for humanitære organisasjoner, men vi må fortsette å legge press på de to eneste produsentene av vaksinen og sørge for at vaksinen blir billigere for de landene som i dag ikke har råd til den. 

Hva gjør Leger Uten Grenser? 

Leger Uten Grenser vaksinerer barn mot lungebetennelse i kriser. Blant annet vaksinerte Leger Uten Grenser i 2017 i partnerskap med Syrian Immunization Group og helsedirektoratet i Aleppo en stor vaksinasjonskampanje hvor flere enn 50.000 barn ble vaksinert mot meslinger, røde hunder og lungebetennelse i Vest-Aleppo.

Leger Uten Grenser jobber fremdeles med kampanjen som ber de to legemiddelfirmaene om å senke prisen på vaksinen for lav- og mellominntektsland ned til fem dollar.  

Her er et bilde fra en vaksinasjonskampanje vi utførte i Den sentralafrikanske republikk i 2016. Her ble over 20.000 barn vaksinert mot ni ulike sykdommer, også lungebetennelse. Foto: Leger Uten Grenser  

Talsperson, Øyunn Holen

Øyunn Holen er lege og har vært på oppdrag for Leger Uten Grenser i Angola, Kenya, Liberia og Bangladesh. Sistnevnte oppdrag var et hasteoppdrag på et difterisykehus i Bangladesh hvor Øyunn også jobbet med å behandle barn mot lungebetennelse. Foto: Sara Creta/Leger Uten Grenser

Hva er problemet med prisen på vaksinen mot lungebetennelse? 

 

Del denne siden

Engasjer deg!

Bli med og skap endring!

Støtt oss

Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest,
uavhengig av politikk og myndigheter.

Bli feltarbeider

Vi trenger både medisinske og ikke-medisinske
feltarbeidere til våre prosjekter.

Følg Leger Uten Grenser