Sør-Sudan

Foto: Tetiana Gaviuk/Leger Uten Grenser

Sør-Sudan


I Sør-Sudan gir vi akutt helsehjelp til de som er rammet av vold og konflikt og rykker ut etter behov. 

Hjem > Land > Sør-Sudan
15.06.2017 | Oppdatert 16.05.2023
        

Hva er situasjonen i Sør-Sudan i dag? 

Sør-Sudan løsrev seg fra Sudan og ble opprettet i 2011. Landet grenser til Sudan, Etiopia, Uganda, Kenya, Den demokratiske republikken Kongo og Den sentralafrikanske republikk. I 2013 brøt det ut en svært voldelig borgerkrig som rammet landet hardt. Siden har det brutt ut kamper mellom rivaliserende grupper og væpnede grupper. Landet har rundt 11 millioner innbyggere, og over halvparten har ikke tilgang til god nok helsehjelp.

Flere ganger har sivile blitt utsatt for vold og angrep, og millioner har blitt tvunget på flukt. Mange lever i avsidesliggende områder med begrenset tilgang til helsehjelp. Landet blir også hvert år rammet av flom som fører titusener av mennesker på flukt og skaper store behov. 

Ifølge FN er 1,6 millioner på flukt i eget land og 2,2 millioner har flyktet fra Sør-Sudan siden landet ble opprettet. Det er store helsebehov og Leger Uten Grenser har omfattende helseprosjekter en rekke steder i landet. Ikke-statlige organisasjoner, som Leger Uten Grenser, står for mesteparten av den medisinske hjelpen i Sør-Sudan.

10 år siden opprettelsen av Sør-Sudan: Fra selvstendighet til borgerkrig og uro

Flom rammer landet hvert år

Sør-Sudan blir rammet av flom hvert år, og hundretusenvis av mennesker blir rammet. Mange blir internt fordrevet og mangler husly, rent vann og mat, og må bo med svært dårlige sanitærforhold.

Les mer: Sør-Sudan åtte måneder etter flommen: – Vi spiser kun ett måltid om dagen

Artikkelen fortsetter under bildet

Vann- og sanitærkoordinator Adrian Mahama gir opplæring til helsearbeidere på et sykehus i Juba. Foto: Gabriele François Casini

 

Hva gjør Leger Uten Grenser i Sør-Sudan? 

Leger Uten Grenser begynte å jobbe i de områdene som i dag ligger i Sør-Sudan i 1983. I dag jobber vi mange steder i landet med blant annet akuttkirurgi, svangerskapshelse, behandling av sykdommer og rykker ut i kriser. Vi driver også prosjekter for de mange menneskene på flukt, og jobber i to av FNs beskyttelsesleirer for sivile. Sør-Sudan er et av de landene vi har flest prosjekter i, og i 2021 hadde vi nesten 3000 ansatte i landet. 

I 2021 utførte vi blant annet over 667.400 pasientkonsultasjoner, behandlet 213.200 mennesker mot malaria og assisterte ved 13.300 fødsler. Vi hadde også 61.700 innlagte pasienter på sykehus og klinikker vi driver eller støtter i løpet av året. 

Feltbrev: Psykolog Siri jobbet med tidligere barnesoldater i Sør-Sudan

Helsehjelp i flyktningleirer

Under borgerkrigen ble det opprettet flere beskytttelseleirer for sivile i Sør-Sudan på allerede eksisterende FN-baser. Veldig mange mennesker søkte tilflukt på disse basene på grunn av harde kamper og vold etter at borgerkrigen startet. Disse leirene ga en viss beskyttelse for sårbare mennesker, men det var og er dårlige boforhold og store helsebehov. I løpet av de siste årene leirene blitt overført til sørsudanske myndigheter, men Malakel-leiren er fremdeles drevet av FN. 

Den største leiren for internt fordrevne ligger i Bentiu hvor de dårlige boforholdene har ført til et enormt behov for psykisk helsehjelp og behandling av voldsskader. Leger Uten Grenser har plass til 160 innlagte pasienter på sykehuset vårt i leiren, og tilbyr kirurgi, og spesialistbehandling for nyfødte og kompliserte fødsler.

I Malakal-leiren bor det rundt 29.00 mennesker. Her har Leger Uten Grenser en klinikk med plass til 40 innlagte pasienter hvor vi blant annet gir akutt helsehjelp, tuberkulosebehandling, kala-azar-behandling, hivbehandling og mental helsehjelp. 

Teamene våre dokumenterte et kritisk høyt antall mennesker som forsøkte å ta selvmord i denne leiren i 2018. Det var klare tegn på at dette hang sammen med at de hadde bodd i leiren i altfor lang tid, uten arbeid og med en svært usikker fremtid i vente. Vi jobbet også i byen Malakal hvor vi ga de samme helsetjenestene som i leiren, i tillegg til nyfødt-, svangerskaps- og fødselshjelp. 

Vi er i gang med prosessen om å overlevere prosjektene våre i leirene til helsemyndighetene. 

Les mer: Selvmordsforsøk og selvskading i beskyttelsesleir for sivile i Malakal

Artikkelen fortsetter etter bildet

Leger Uten Grenser bruker bil, motorsykkel og bår for å nå avsidesliggende områder som har behov for helsehjelp i Sør-Sudan. Foto: Frederic Noy

 

Helsehjelp i Awell

I Aweil drifter vi et regionalt sykehus hvor vi blant annet har en barselavdeling. På sykehuset vårt i Lankien har vi kapasitet til 80 innlagte pasienter, og vi jobber med nyfødt- og svangerskap- og fødselshelse, i tillegg til ernæring og behandling for sykdommer som tuberkulose, hiv og kala-azar.

Vi behandler også ofre for seksualisert og kjønnsbasert vold, slik vi gjør i alle prosjektene våre i Sør-Sudan.

Abyei Special Administrative Area (ASAA)

I Abyei ferdigstilte vi det nyrenoverte sykehuset vårt i februar 2019. Det ligger i Agok og er det eneste sykehuset med spesialisert helsetilbud i regionen. Det har åtte avdelinger, en operasjonsstue og et apotek.

 

 

 HVORFOR ER VI I SØR-SUDAN 
 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen