Sør-Sudan

Foto: Frederik Noy

Sør-Sudan


I Sør-Sudan gir vi akutt helsehjelp til de som er rammet av konflikt og vold, behandler pasienter mot sykdommer, gir svangerskapshelsehjelp og vaksinerer. 

Hjem > Land > Sør-Sudan
15.06.2017 | Oppdatert 19.07.2021
        

Hva er situasjonen? 

Sør-Sudan løsrev seg fra Sudan og ble opprettet i 2011. Landet grenser til Sudan, Etiopia, Uganda, Kenya, Den demokratiske republikken Kongo og Den sentralafrikanske republikk.

Rapport 2021: South Sudan at 10 – An MSF record of the consequences of violence

I 2013 brøt det ut en svært voldelig borgerkrig som rammet landet hardt. Siden har det brutt ut kamper mellom rivaliserende grupper og væpnede grupper. Flere ganger har sivile blitt utsatt for vold og angrep. På tross av løfter om fred det siste året, har det vært flere alvorlige angrep mot sivile.

Les mer: Sivile angrepet i ekstrem voldsuke i Sør-Sudan

Artikkelen fortsetter under bildet

Vann- og sanitærkoordinator Adrian Mahama demonstrerer hvordan man skal bruke munnbind og gir opplæring til helsearbeidere på et sykehus i Juba etter at korona-pandemien brøt ut.
Foto: Gabriele François Casini

 

Mange lever i avsidesliggende områder med begrenset tilgang til helsehjelp. Ifølge FN er 1,6 millioner på flukt i eget land og 2,2 millioner har flyktet fra Sør-Sudan siden landet ble opprettet. Det er store helsebehov og Leger Uten Grenser har omfattende helseprosjekter en rekke steder i landet. Ikke-statlige organisasjoner, som Leger Uten Grenser, står for mesteparten av den medisinske hjelpen i Sør-Sudan.

Feltbrev: Psykolog Siri jobbet med tidligere barnesoldater i Sør-Sudan

Artikkelen fortsetter under videoen hvor psykolog, Siri Kvam, forteller om hvordan hun jobbet med tidligere barnesoldater

Vi trenger pyskologer i felt nå:  Les mer om hva det innebærer å være psykolog i Leger Uten Grenser

 

 

Dette gjør Leger Uten Grenser

Leger Uten Grenser begynte å jobbe i de områdene som i dag ligger i Sør-Sudan i 1983. I dag jobber vi blant annet med akuttkirurgi, svangerskapshelse, behandling av sykdommer og i 2019 ga vi mental helsehjelp til tidligere barnesoldater. Vi driver også prosjekter for de mange menneskene på flukt og jobber i to av FNs beskyttelsesleirer for sivile.

Vi støtter også helsemyndighetene i korona-responsen og har blant annet gitt opplæring til helsearbeidere og satt opp håndvasker i i Juba. Vi har også bidratt i oppbyggingen av flere isolasjonsenheter og et behandlingsenter i landet. 

I 2019 utførte vi blant annet over én million pasientkonsultasjoner, behandlet 292.100 mennesker mot malaria og assisterte ved 14.100 fødsler. Vi vaksinerte også 61.000 barn under et meslingutbrudd.

Feltbrev: Jordmor Christer forteller om oppdraget sitt i Pibor i Sør-Sudan

Artikkelen fortsetter under bildet

 

Malakal: Det er store humanitære behov for internt fordrevne flyktningener i Malakal beskyttelsesleir for sivile. Leiren er satt opp av FN og skulle være midlertidig beskyttelse for de som måtte flykte fra 
vold og konflikt i 2013. Men fremdeles bor det i dag rundt 29.000 sørsudanere her under svært vanskelige forhold. Foto: Raul Fernandez Sanchez / Leger Uten Grenser

 

Flom og ødeleggelser 

I juli 2019 måtte vi rykke ut etter en kraftig flom. Nesten én million mennesker ble rammet og tusener av mennesker ble internt fordrevet. Det gjorde at vi hadde flere mobile klinikker og jobbet med å gjenoppbygge vann- og sanitæranlegg.

Artikkelen fortsetter etter bildet

Bentiu: Evita Looijen er sykepleier på intensivavdelingen på Leger Uten Grensers sykehus i Bentiu.  Foto: Rogier Jaarsma

 

Helsehjelp i FNs beskyttelseleirer for sivile 

For flere år siden ble det opprettet flere beskytttelseleirer for sivile i Sør-Sudan på allerede eksisterende FN-baser. Veldig mange mennesker søkte tilflukt på disse basene på grunn av harde kamper og vold etter at borgerkrigen startet. Disse leirene gir en viss beskyttelse for sårbare mennesker, men det er fremdeles dårlige boforhold og store helsebehov. 

Den største beskyttelsleiren ligger i Bentiu hvor de dårlige boforholdene har ført til et enormt behov for mental helsehjelp og behandling av voldsskader. Leger Uten Grenser har kapasitet til 160 innlagte pasienter på sykehuset vårt i leiren, og tilbyr kirurgi, og spesialistbehandling for nyfødte og kompliserte fødsler.

I Malakal-leiren bor det rundt 29.00 mennesker. Her har Leger Uten Grenser en klinikk med plass til 40 innlagte pasienter hvor vi blant annet gir akutt helsehjelp, tuberkulosebehandling, kala-azar-behandling, hivbehandling og mental helsehjelp. 

Teamene våre dokumenterte et kritisk høyt antall mennesker som forsøkte å ta selvmord i denne leiren i 2018. Det var klare tegn på at dette hang sammen med at de hadde bodd i leiren i altfor lang tid, uten arbeid og med en svært usikker fremtid i vente. Vi jobbet også i byen Malakal hvor vi ga de samme helsetjenestene som i leiren, i tillegg til nyfødt-, svangerskaps- og fødselshjelp. 

Det er rundt 1, 5 millioner internt fordrevne og 300.000 sudanske flyktninger i Sør-Sudan. I tillegg til å jobbe i FNs beskyttelsesleirer, jobber vi også med å gi helsehjelp til mennesker på flukt i Mundri, Lankien, Yida, Yei, Leer, Old Fangak og Doro-leiren in Maban.

Les mer: Selvmordsforsøk og selvskading i beskyttelsesleir for sivile i Malakal

Artikkelen fortsetter etter bildet

Elvelangs: Leger Uten Grenser har team om bord på båter langs en elv i Akobo for å kunne tilby helsehjelp til avsidesliggende områder langs elven. Foto: Frederic Noy

 

Mor- og barnhelse

I Aweil drifter vi et regionalt sykehus hvor vi blant annet har en barselavdeling. På sykehuset vårt i Lankien har vi kapasitet til 80 innlagte pasienter, og vi jobber med nyfødt- og svangerskap- og fødselshelse, i tillegg til ernæring og behandling for sykdommer som tuberkulose, hiv og kala-azar.

Vi behandler også ofre for seksualisert og kjønnsbasert vold, slik vi gjør i alle prosjektene våre i Sør-Sudan.

Artikkelen fortsetter etter bildet

Lankien: Nyangar Phar (6) ble skutt i foten og deretter operert på Leger Uten Grensers klinikk i Lankien,
men måtte dessverre amputere foten fordi skadene var så omfattende. Foto: Dominic Nahr

 

Arbeidet vårt i Abyei Special Administrative Area (ASAA)

I Abyei ferdigstilte vi det nyrenoverte sykehuset vårt i februar 2019. Det ligger i Agok og er det eneste sykehuset med spesialisert helsetilbud i regionen. Det har åtte avdelinger, en operasjonsstue og et apotek.

VIDEO: Se videoen av lille Pilivit (3) og kampen mot underernæring:

 

 

 HVORFOR ER VI I SØR-SUDAN 
 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen