Sør-Sudan

Foto: Frederik Noy

Sør-Sudan


Den brutale pågående borgerkrigen i Sør-Sudan fører til ekstreme humanitære behov for sivilbefolkningen. Siden desember 2013 har tusenvis av mennesker dødd og nesten én av tre sør-sudanere har blitt tvunget på flukt. 

Hjem > Land > Sør-Sudan
15.06.2017 | Oppdatert 03.01.2019
        

To millioner sør-sudanere har flyktet til naboland som følge av konflikten, samtidig som to millioner var internt fordrevne i 2017 i følge FN. Leger Uten Grenser har jobbet i området som nå er Sør-Sudan i over 30 år. 

Sikkerhetssituasjonen i landet er fremdeles veldig ustabil, og gjennom 2017 var det flere angrep mot humanitærhjelp.  Leger Uten Grenser jobber også med å gi helsehjelp til sør-sudanske flyktninger i flere naboland som Uganda og i Etiopia.

I 2017 utførte blant annet Leger Uten Grenser mer enn 1,1 millioner pasientkonsultasjoner, behandlet 334.400 pasienter mot malaria, assisterte ved 11.700 fødsler og hadde 10.600 pasienter behandlet i ernæringsprosjektene våre i Sør-Sudan. 

Glemt krise: Over én million sør-sudanere har flyktet til Uganda

Vårt arbeid i Sør-Sudan i 2017 

Artikkelen fortsetter under bildet

KOLERABEHANDLING: Mary (3) sitter på fanget til moren Santina i senteret for kolerabehandling i Juba, Sør-Sudan. Foto: Adriane Ohanesian

 

Greater Upper Nile-regionen

I 2017 startet Leger Uten Grenser et nødhjelpsprosjekt for å behandle barn mot underernæring i Mayendit og Leer-regionene som de siste årene vært hardt rammet av vold og konflikt. Leger Uten Grenser har organisert det slik at sør-sudansk helsepersonell reiser sammen med internt fordrevne for å gi kunne gi flyktningene helsehjelp på veien. Dette gjelder også å gi helsehjelp til ofre for seksualisert vold.

Vi fortsetter og tilby grunnleggende helsetjenester i regionen og jobber blant annet med behandling mot sykdommen kala-azar. (visceral leishmanaiasis). Dette på tross av at det har oppstått kamper i området flere ganger som har ført til midlertidig evakuering av helsepersonell. Leger Uten Grenser jobbet også med å kontrollere et kolerautbrudd og det ble i 2017 satt opp et kolerabehandlingsenter i Lankien og tre vannstasjoner i området. 

I det opposisjonskontrollerte området Fangak har Leger Uten Grenser overtatt ansvaret for akuttmottaket og operasjonsstuen, i tillegg til avdelingene for barn- og mødrehelse ved sykehuset i Old Fangak. 

I 2017 åpnet Leger Uten Grenser en poliklinikk i nærheten av Phom og utplasserte mobile klinikker langs Zeraf elven.

Leger Uten Grenser var den eneste organisasjonen som ga helsetjenester til Murle-folket i Pibor, hvor vi har tre klinikker i Lekonge og Gumruk. På det verste var antall pasienter som led av underernæring tre ganger så høyt i 2017 enn 2016. 

 

Artikkelen fortsetter etter bildet

BENTIU: Evita Looijen er sykepleier på intensivavdelingen i Leger Uten Grensers sykehus i Bentiu.  Foto: Rogier Jaarsma

 

Angrep på humanitærhjelp 

Klinikken vår i Pibor ble angrepet to ganger i 2017 og tvang oss til å midlertidig stanse aktivitetene våre i området. Voldelige kamper gjorde at vi også måtte stenge to andre klinikker i Upper Nile state. I tillegg førte harde kamper i starten av januar 2017 til  at innbyggerne i Wau Shilluk flyktet og Leger Uten Grensers team måtte flytte helsetjenestene til Kodok. Der fortsatte Leger Uten Grenser å tilby helsetjenester, men i april ble også Kodok angrepet og teamene våre måtte flykte sammen med lokalbefolkningen videre til Aburoc. I Aburoc startet vi et feltsykehus i den provisoriske leiren som oppsto. Her behandlet vi pasienter mot kolera, i tillegg til at vi ga helsehjelp til lokalsamfunn i avsidesliggende områder rundt. 

Mot slutten av 2017 førte harde kamper til at enda flere ble tvunget på flukt. Leger Uten Grenser hadde derfor mobile klinikker på båter på Akobo og Pibor-elvene. Dette er områder hvor det tradisjonelt har vært svært få helsesentre og Leger Uten Grenser fortsetter å arbeide for at flest mulig skal få tilgang til helsetjenester.  

I samarbeid med helsemyndighetene gir Leger Uten grenser grunnleggende og akutt helsehjelp i byen Mayom. Dette innebærer blant annet hiv- og tuberkulosebehandling. 

Jordmor Christer forteller om oppdraget sitt i Pibor

Artikkelen fortsetter etter bildet

ELVELANGS: Leger Uten Grenser har team om bord på båter langs en elv i Akobo for å kunne tilby helsehjelp til aviseliggende områder langs elven. Foto: Frederic Noy

 

Helsehjelp til innbyggere i beskyttelsesesleirer for sivile 

Leger Uten Grenser fortsetter med å gi medisinsk helsehjelp inne i FNs beskyttelsesleirer for sivile (FNs Protection of Civilians-zones) som ble satt opp som en midlertidig løsning for å beskytte de som flyktet fra konflikten i 2013. Fire år senere befinner fortsatt hundretusenvis av mennesker i disse leirene, hvor mange lever i under veldig dårlig leveforhold. 

Bentiu er landets største beskyttelsesleir for sivile hvor rundt 110.000 mennesker bor. Leger Uten Grenser driver her et sykehus med plass til  rundt 160 innlagte pasienter. Her utfører vi kirurgi, gir helsehjelp til ofre for seksualisert vold og henviser pasienter videre etter behov. 

I beskyttelsesleiren for sivile i Malakal bor det flere enn 25.000 mennesker. Her driver Leger Uten Grenser en klinikk som tilbyr mental helsehjelp og henviser pasienter til andre klinikker. Leger Uten Grenser driver også et sykehus i Malakal-by for å gi helsehjelp til avsidesliggende lokalsamfunn i området.

Selvmordsforsøk og selvskading i beskyttelsesleir for sivile i Malakal

Artikkelen fortsetter etter bildet

MALAKAL: Det er store humanitære behov for internt fordrevne flyktningener i Malakal beskyttelsesleir for sivile. Leiren er satt opp av FN og skulle være midlertidig beskyttelse for de som måtte flykte fra 
vold og konflikt i 2013, men fremdeles bor det i dag rundt 25.000 sør-sudanere under svært vanskelige forhold. Foto: Foto: Raul Fernandez Sanchez/Leger Uten Grenser

 

Equatoria-regionen

I midten av 2016 ble Equatoria-regionen den nye frontlinjen i konflikten og hundretusener av mennesker måtte flykte fra hjemmene sine på grunn av vold. Sikkerhetsutfordringer hindret Leger Uten Grenser til å få full tilgang til områdene hvor behovene var størst, særlig rundt byene hvor de hardeste kampene ble utkjempet. 

Den 4.januar 2017 ble seks ansatte i Leger Uten Grenser arrestert av sør-sudanske regjeringsstyrker da de jobbet i felt. Alle sammen ble heldigvis løslatt i løpet av mars.  På tross av hendelsen fortsetter Leger Uten Grenser å arbeide på våre to klinikker i Yei.

Våre team i Mundri fokuserer på barne- og mødrehelse og har opprettet et behandlingssenter for ofre for seksualisert vold. I Yambia fortsetter Leger Uten Grenser sine program med hivtesting og hivbehandling for internt fordrevne gjennom mobile klinikker

Artikkelen fortsetter etter bildet

LANKIEN: Nyangar Phar (6) ble skutt i foten og ble operert på Leger Uten Grensers klinikk i Lankien, men måtte dessverre amputere foten fordi skadene var så omfattende.
Foto: Dominic Nahr

 

Greater Bahr el Ghazal-regionen


Etter at andre organisasjoner startet med å gi helsehjelp i Wau bestemte vi oss for å avslutte arbeidet vårt på mobile klinikker i området i mars 2017.  
Leger Uten Grenser driver fortsatt barne- og mødrehelseavdelingene ved det statlige sykehuset i Aweil, hvor de fleste pasientene ble behandlet for malaria. 

Leger Uten Grenser støtter også fem klinikker i området med testing og behandling av malaria under regntiden. 

Abyei Special Administrative Area

I Agok driver Leger Uten Grenser det eneste sykehuset med kapasitet til å henvise pasienter til andre sykehus, samtidig som vi tilbyr grunnleggende helsehjelp for de rundt 140.000 menneskene som bor i området. Dette innebærer blant annet kirurgitjenester, og på grunn av økte behov for spesialhelsetjenester jobber Leger Uten Grenser også med å rehabilitere og utvide sykehuset. Den nye sykehusfløyen skal stå ferdig i 2018 og vil ha kapasitet til 140 innlagte pasienter.

Artikkelen fortsetter etter bildet

AWEIL: Når spedbarn og barn ankommer, blir de først screenet; medisinske assistenter noterer ned deres personlig informasjon, i tilleg til å avhøre mødrene om grunnen til de kom. Foto: Jean-Christophe Nougaret 

 

Helshjelp til sudanske flyktninger i Sør-Sudan

Leger Uten Grenser fortsetter å jobbe i leire for sudanske flyktninger i Yida, hvor vi driver et ernæringssenter og en barnehelseavdeling, samt gir hiv- og tuberkulosebehandling. 

I Doro har Leger Uten Grenser bygget et nytt sykehus som bidrar til å forbedre pasientbehandling og infeksjonskontroll. Teamene våre gjennomførte også en omfattende vaksinasjonskampanje i området, i tillegg til insektsspray-aktiviteter for å forebygge malaria. Leger Uten Grenser vaksinerte og behandlet flere enn 21.000 sør-sudanere bosatt i Maban og har nylig utvidet tilbudet til de som bor i nærliggende områder kontrollert av opposisjonsstyrker. 
 

VIDEO: Se videoen av lille Pilivit (3) og kampen mot underernæring. 

 

 

 HVORFOR ER VI I SØR-SUDAN 
 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen