Sør-Sudan

Foto: Frederik Noy

Sør-Sudan


I Sør-Sudan gir vi akutt helsehjelp til de som er rammet av konflikt og vold, behandler pasienter mot sykdommer, gir svangerskapshelsehjelp og vaksinerer. 

Hjem > Land > Sør-Sudan
15.06.2017 | Oppdatert 18.08.2020
        

Hva er situasjonen? 

Sør-Sudan ble opprettet i 2011 og grenser til Sudan, Etiopia, Uganda, Kenya, Den demokratiske republikken Kongo og Den sentralafrikanske republikk.

I 2013 brøt det ut en svært voldelig borgerkrig som rammet landet hardt. Siden har det brutt ut kamper mellom rivaliserende grupper og væpnede grupper. Flere ganger har sivile blitt utsatt for vold og angrep. På tross av løfte om fred det siste året har det vært flere alvorlige angrep mot sivile.

Les mer: Sivile angrepet i ekstrem voldsuke i Sør-Sudan

Mange lever i avsidesliggende områder med begrenset tilgang til helsehjelp. Ifølge FN er 1,6 på flukt i eget land og 2,2 millioner har flyktet fra Sør-Sudan siden landet ble opprettet. Det er store helsebehov og vi har omfattende helseprosjekter flere steder i landet. 

Feltbrev: Psykolog Siri jobbet med tidligere barnesoldater i Sør-Sudan

Artikkelen fortsetter under bildet

Vann- og sanitærkoordinator Adrian Mahama demomstrerer hvordan man skal bruke minnbund og gir opplæring til helsearbeidere på et sykehus i Juba etter korona-pandemien brøt ut.
Foto: Gabriele François Casini

 

Hva gjør Leger Uten Grenser

Leger Uten Grenser startet å jobbe for første gang i de områdene som i dag ligger i Sør-Sudan i 1983. I dag jobber vi blant annet med akuttkirurgi, svangerskapshelse, behandling av sykdommer og ga i 2019 mental helsehjelp til tidligere barnesoldater. Vi driver også prosjekter for de mange menneskene på flukt og jobber i to av FNs beskyttelsesleirer for sivile.

Vi støtter også opp helsemyndighetene når det kommer til korona-responsen og har blant annet gitt opplæring til helsearbeidere og satt opp hådnvasker i i Juba, støttet opp byggingen av isolasjonsenheter og et behandlingsenter i landet. 

I 2019 utførte vi blant annet over én million pasientkonsultasjoner, behandlet 292.100 mennesker mot malaria og assisterte ved 14.100 fødsler. Vi vaksinerte også 61.000 barn under et meslingutbrudd.

Feltbrev: Jordmor Christer forteller om oppdraget sitt i Pibor i Sør-Sudan

Artikkelen fortsetter under bildet

 

MALAKAL: Det er store humanitære behov for internt fordrevne flyktningener i Malakal beskyttelsesleir for sivile. Leiren er satt opp av FN og skulle være midlertidig beskyttelse for de som måtte flykte fra 
vold og konflikt i 2013. Men fremdeles bor det i dag rundt 29.000 sør-sudanere her under svært vanskelige forhold. Foto: Raul Fernandez Sanchez/Leger Uten Grenser

 

Flom og ødeleggelser 

I juli 2019 måtte vi rykke ut etter kraftig flom. Nesten én million mennesker ble rammet og tusener av mennesker ble internt fordrevet. Det gjorde at vi hadde flere mobile klinikker og jobbet med å gjenoppbygge vann og sanitæranlegg.

Artikkelen fortsetter etter bildet

BENTIU: Evita Looijen er sykepleier på intensivavdelingen i Leger Uten Grensers sykehus i Bentiu.  Foto: Rogier Jaarsma

 

Helsehjelp i FNs beskyttelseleirer for sivile 

For flere år siden ble det opprettet flere beskytttelseleirer for sivile i Sør-Sudan på allerede eksisterende FN-baser. Veldig mange mennesker søkte tilflukt på disse basene på grunn av harde kamper og vold etter at borgerkrigen startet. Disse leirene gir en viss beskyttelse for sårbare mennesker, men det er fremdeles dårlige boforhold og store helsebehov. 

Den største beskyttelsleiren ligger i Bentiu hvor de dårlige boforholdene har ført til et enormt behov for mental helsehjelp og behandling av voldsskader. Leger Uten Grenser har kapasitet til 160 innlagte pasienter på sykehuset vårt i leiren, og tilbyr kirurgi, og spesialistbehandling for nyfødte og kompliserte fødsler.

I Malakal-leiren bor det rundt 29.00 mennesker. Her har Leger Uten Grenser en klinikk med plass til 40 innlagte pasienter hvor vi blant annet gir akutt helsehjelp, tuberkulosebehandling, kala-azar behandling, hivbehandling og mental helsehjelp. 

Teamene våre dokumenterte et kritisk høyt antall mennesker som forsøkte å ta selvmord i denne leiren i 2018. Det var klare tegn på at dette hang sammen med at de hadde bodd i leiren i altfor lang tid, uten arbeid og med en svært usikker fremtid i vente. Vi jobbet også i Malakal by hvor vi ga de samme helsetjenestene som i leiren, i tillegg til nyfødt-,svangerskaps- og fødselshjelp. 

Det er rundt 1, 5 millioner internt fordrevne I Sør-Sudan og 300.000 sudanske flyktninger. I tillegg til å jobbe i FNs beskyttelsesleirer jobber vi også med å gi helsehjelp til mennesker på flukt i Sør-Sudan i Mundri, Lankien, Yida, Yei, Leer, Old Fangak og Doro- leiren in Maban.

Les mer: Selvmordsforsøk og selvskading i beskyttelsesleir for sivile i Malakal

Artikkelen fortsetter etter bildet

ELVELANGS: Leger Uten Grenser har team om bord på båter langs en elv i Akobo for å kunne tilby helsehjelp til avsidesliggende områder langs elven. Foto: Frederic Noy

 

Mor- og barnhelse

På det statelige sykehuset Awell drev vi barne-, nyfødt- og mødreavdelingene, brannskaddenheten, akuttmottaket og intensivavdelingen, i tillegg til et ernæringssenter. 
I september var kapasiteten på mødreavdelingen sprengt, og i løpet av året assisterte teamene våre ved 5275 fødsler, inkludert 174 keisersnitt. 

På Lankien-sykehuset vårt, med kapasitet til 80 innlagte pasienter, jobbet vi med nyfødt- og svangerskap- og fødselshelse, i tillegg til ernæring og behandling av ofre for seksualisert vold. Det er også pasienter som får behandling for sykdommer som tuberkulose, hiv og kala-azar. 

Artikkelen fortsetter etter bildet

LANKIEN: Nyangar Phar (6) ble skutt i foten og ble operert på Leger Uten Grensers klinikk i Lankien,
men måtte dessverre amputere foten fordi skadene var så omfattende. Foto: Dominic Nahr

 

Arbeidet vårt i Abyei Special Administrative Area (ASAA)

I Agok ble renoveringen av sykehuset vårt ferdig i 2018. Dette er det eneste med spesialisert helsetilbud i Agok - et omstridt område mellom Sudan og Sør-Sudan.

VIDEO: Se videoen av lille Pilivit (3) og kampen mot underernæring. 

 

 

 HVORFOR ER VI I SØR-SUDAN 
 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen