Sør-Sudan

Foto: Frederik Noy

Sør-Sudan


Sivilbefolkningen lider fremdeles etter fem år med konflikt i Sør-Sudan. To millioner mennesker har flyktet til nabolandene, og to millioner er på flukt i eget land.  

Hjem > Land > Sør-Sudan
15.06.2017 | Oppdatert 25.09.2019
        

Rundt halvparten av landets innbyggere har ikke god nok tilgang til helsehjelp og ikke-statelige organisasjoner står for rundt 80 prosent av alle helsetjenestene i landet.  

Leger Uten Grenser startet å jobbe for første gang i de områdene som i dag ligger i Sør-Sudan i 1983. Vi jobber blant annet med akuttkirurgi, fødsler, behandling av sykdommer og gir mental helsehjelp til tidligere barnesoldater. Vi driver også prosjekter for internt fordrevne og jobber i to av FNs beskyttelsesleirer for sivile. 

I 2018 utførte vi blant annet over én million pasientkonsultasjoner, behandlet 276.400 mennesker mot malaria og assisterte ved 14.300 fødsler. 

Jordmor Christer forteller om oppdraget sitt i Pibor i Sør-Sudan

Vårt arbeid i Sør-Sudan i 2018 

Artikkelen fortsetter under bildet

KOLERABEHANDLING: Mary (3) sitter på fanget til moren Santina på kolerabehandlingssenteret i Juba, Sør-Sudan. Foto: Adriane Ohanesian

Arbeid med tidligere barnesoldater

Det er dessverre altfor mange tidligere barnesoldater i Sør-Sudan, og det er viktig at disse barna får hjelp til å komme tilbake til samfunnet. I februar 2018 satte vi opp et pilot-prosjekt hvor vi tilbyr helsehjelp og mental helsehjelp til tidligere barnesoldater. I 2018 fikk 949 barn hjelp gjennom dette prosjektet i Yambio. 

Feltbrev: Psykolog Siri jobbet med tidligere barnesoldater i Sør-Sudan

 

Artikkelen fortsetter etter bildet

BENTIU: Evita Looijen er sykepleier på intensivavdelingen i Leger Uten Grensers sykehus i Bentiu.  Foto: Rogier Jaarsma

 

Helsehjelp i FNs beskyttelseleirer for sivile 

For fem år siden ble det opprettet flere beskytttelseleirer for sivile i Sør-Sudan på allerede eksisterende FN-baser. Veldig mange mennesker søkte tilflukt på disse basene på grunn av harde kamper og vold etter at borgerkrigen startet. Disse leirene gir en viss beskyttelse for sårbare mennesker, men det er fremdeles dårlige boforhold og store behov. 

Den største beskyttelsleiren ligger i Bentiu hvor de dårlige boforholdene har ført til et enormt behov for mental helsehjelp og helsehjelp for voldsskader. Leger Uten Grenser har kapasitet til 160 innlagte pasienter på sykehuset vårt i leiren, og er de eneste som tilbyr kirurgi, og spesialistbehandling for nyfødte og kompliserte fødsler. I 2018 behandlet vi også 398 ofre for seksualisert og kjønnsbasert vold. Nesten en tredjedel av disse pasientene kom til klinikken vår i perioden etter et angrep på jenter og kvinner i Rubkona i november 2018. 

Vi satte også opp seks helseposter for malariabehandling hvor 38.000 pasienter fikk behandling i 2018.

I Malakal-leiren bor det rundt 29.00 mennesker. Her har Leger Uten Grenser en klinikk med plass til 40 innlagte pasienter hvor vi blant annet gir akutt helsehjelp, tuberkulosebehandling, kala-azar behandling, hivbehandling og mental helsehjelp. 

Teamene våre dokumenterte et kritisk høyt antall mennesker som forsøkte å ta selvmord i denne leiren i 2018. Det var klare tegn på at dette hang sammen med at de hadde bodd i leiren i altfor lang tid, uten arbeid og med en svært usikker fremtid i vente. Vi jobbet også i Malakal by hvor vi ga de samme helsetjenestene som i leiren, i tillegg til nyfødt-,svangerskaps- og fødselshjelp. 

Selvmordsforsøk og selvskading i beskyttelsesleir for sivile i Malakal

Artikkelen fortsetter etter bildet

ELVELANGS: Leger Uten Grenser har team om bord på båter langs en elv i Akobo for å kunne tilby helsehjelp til avsidesliggende områder langs elven. Foto: Frederic Noy

 

Mor- og barnhelse

På det statelige sykehuset Awell drev vi barne-, nyfødt- og mødreavdelingene, brannskaddenheten, akuttmottaket og intensivavdelingen, i tillegg til et ernæringssenter. 
I september var kapasiteten på mødreavdelingen sprengt, og i løpet av året assisterte teamene våre ved 5275 fødsler, inkludert 174 keisersnitt. 

På Lankien-sykehuset vårt, med kapasitet til 80 innlagte pasienter, jobbet vi med nyfødt- og svangerskap- og fødselshelse, i tillegg til ernæring og behandling av ofre for seksualisert vold. Det er også pasienter som får behandling for sykdommer som tuberkulose, hiv og kala-azar. 

Artikkelen fortsetter etter bildet

MALAKAL: Det er store humanitære behov for internt fordrevne flyktningener i Malakal beskyttelsesleir for sivile. Leiren er satt opp av FN og skulle være midlertidig beskyttelse for de som måtte flykte fra 
vold og konflikt i 2013. Men fremdeles bor det i dag rundt 29.000 sør-sudanere her under svært vanskelige forhold. Foto: Raul Fernandez Sanchez/Leger Uten Grenser

 

Helsehjelp for internt fordrevne og mennesker i avsidesliggende lokalsamfunn

Old Fangak ligger avsidesliggende til nord i landet. Her var Leger Uten Grenser de eneste som ga spesialisthelsehjelp til de mange internt fordrevne som holder til i dette området. Teamene våre hadde også båter med mobile klinikker og sørget for at pasienter ble henvist videre til sykehus om nødvendig. Vi hadde også ulike helseposter i avsidesliggende områder rundt Lankien og Pieri. 

Etter at volden forverret seg i Ulang, startet vi opp et akutthelsehjelpprosjekt på en lokal helsestasjon. Her henviste vi pasienter videre etter behov til Malakal og Juba. 

Vi jobbet også i Aburoc hvor vi støttet et helsesenter med plass til 12 innlagte pasienter. Her ga vi akutthelsehjelp, behandlet ofre for seksualisert vold, og behandlet sykdommer som diaré og malaria. 

Sør i landet støttet vi et senter som ga grunnleggende helsehjelp i Yei til de mange internt fordrevne menneskene og lokalsamfunnene. Vi støttet også barneavdelingen på det statelige sykehuset. 

I Pibor hadde vi team på tre helsesentre, inklusive ett som utførte kirurgi. I byen Mundri støttet vi byens helsesenter og hadde helseposter i avsidesliggende områder rundt byen. 

I desember 2018 overleverte vi de mobile klinikkene våre i Akobo, og et helsesenter vi hadde bygget i Kier, til andre organisasjoner. 

Gjennom arbeidet vårt med å nå mennesker i avsidesliggende områder uten tilgang til annen helsehjelp ga teamene våre behandling til flere enn 50.00 pasienter. Flere hundre mennesker ble også henvist til andre klinikker og sykehus mot slutten av 2017 og ut i 2018. 

Artikkelen fortsetter etter bildet

LANKIEN: Nyangar Phar (6) ble skutt i foten og ble operert på Leger Uten Grensers klinikk i Lankien, men måtte dessverre amputere foten fordi skadene var så omfattende.
Foto: Dominic Nahr

 

Rykket ut under sykdomsutbrudd

I 2018 behandlet vi 37.000 mennesker for malaria gjennom prosjektene våre i Lankien. Vi trappet opp også malariabehandling på Aweil-sykehuset under høysesongen for malaria. I tillegg støttet vi helsemyndighetene med å vaksinere nesten 23.000 barn under et meslingutbrudd, og nesten 200.000 gjennom en koleravaksine-kampanje i Juba.  

Helsehjelp til sudanske flyktninger

I og rundt Maban gir vi helsehjelp til sudanske flyktninger og lokalsamfunn gjennom prosjektene våre i Doro flyktningleiren og på Bunji-sykehuset. Vi hadde også en klinikk med plass til 15 innlagte pasienter i Yida, men overleverte dette prosjektet til andre organisasjoner i mai 2018. 

Arbeidet vårt i Abyei Special Administrative Area (ASAA)

I Agok ble renoveringen av sykehuset vårt ferdig i 2018. Dette er det eneste med sekundærhelsetilbud i Agok - et omstridt område mellom Sudan og Sør-Sudan.

Vi ga også flere enn 25.000 mennesker malariabehandling i 23 landsbyer mellom juni og desember. Uvanlig mye regn førte til store flommer og vi hadde derfor mobile team som bisto de som ble rammet sør i regionen. 

Artikkelen fortsetter etter bildet

AWEIL: På det statelige sykehuset Awell drev vi barne-, nyfødt- og mødreavdelingene, brannskaddenheten,
akuttmottaket og intensivavdelingen,i tillegg til et ernæringssenter. Foto: Jean-Christophe Nougaret 

Angrep på helsehjelp 

I april ble ett av våre mobile team i Mundri utsatt for væpnet ran. Det førte til at vi måtte midlertidig stanse prosjektene våre i flere uker. I Maban ble Leger Uten Grensers kontor også utsatt for et voldelig angrep, noe som førte til midlertidig stans av de fleste helsetjenestene våre i området. Disse prosjektene ble startet opp igjen i midten av september. 

I Mayendit og Leer flyktet tusenvis av sivile inn i skogs- og sumpområder etter voldelige sammenstøt i april og mai. Våre klinikker ble også rammet av kampene, og plyndret. Men vi fortsatte å nå pasienter gjennom mobile klinikker. 

Sør-Sudan: Leger Uten Grenser stanser midlertidig medisinsk aktivitet i Maban etter angrep

VIDEO: Se videoen av lille Pilivit (3) og kampen mot underernæring. 

 

 

 HVORFOR ER VI I SØR-SUDAN 
 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen