how to make your own website for free

MESLINGER: 20 MILLIONER BARNELIV SPART SIDEN ÅR 2000

I dag blir 8 av 10 barn i verden under ett år vaksinert mot meslinger. Over 20 millioner barneliv har blitt spart på grunn av effektiv og billig vaksine.

Mellom 2000 og 2016 regner Verdens helseorganisasjon at meslingdødsfall har blitt redusert med hele 84 prosent, og i 2016 døde det færre av meslinger enn noe annet år etter at man startet å kartlegge sykdommen.


Takket være økt fokus, ressurser, store vaksinasjonskampanjer og godt samarbeid mellom ulike aktører har man økt vaksinedekningen og dermed spart millioner av barn for lidelse og død.


Meslingvaksinen er i dag en av de billigste og mest produserte vaksinene i verden. Dette gjør at flere land kan ta vaksinen inn i sine nasjonale helseprogram og på den måten beskytte millioner av barn.  85

prosent av alle barn under ett år
vaksinert mot meslinger i 2016
(WHO)

240000

millioner liv spart
på grunn av vaksine
(WHO)

1

dollar koster det å vaksinere
ett barn mot meslinger (WHO)

Millioner av liv beskyttet gjennom vaksine

I 1954 samlet John F.Enders og lege Thomas C.Peebles blodprøver fra meslingpasienter under et meslingutbrudd i Boston i USA. Her ønsket de å isolere meslingviruset i studentenes blod slik at de kunne lage en vaksine.


Det skulle likevel ta over ti år før vaksinen ble utviklet da John Enders sammen med kollegaer lagde og fikk godkjent meslingvaksinen for bruk i 1963.


Fem år senere kom en ny forbedret meslingvaksine utviklet av Maurice Hillemann og hans kollegaer på markedet, og det er denne vaksinen som er vanligst å bruke i dag. Ofte gis meslingvaksinen sammen med vaksiner mot røde hunder og kusma.

Leger Uten Grenser har vært med på flere store vaksinasjonskampanjer hvor alt fra titusener til opp til én million barn har blitt vaksinert mot meslinger. Her ser du bildet fra en stor vaksinajonskampanje Leger Uten Grenser var med på i Den demokratiske republikken Kongo i fjor. I samarbeid med helsemyndighetene vaksinerte Leger Uten Grenser rundt én million barn mot sykdommen. Det krever mye logistikkarbeid under slike vaksinasjonskampanjer, og for å nå ut til sårbare grupper mennesker i avsideliggende områder må man ofte bruke motorsykler for å nå frem. Her gir Jules Kazedi instrukser til sine kolleager i Monga i Bas-Uele-provinsen i DR Kongo før de skal reise ut. Foto: Diana Zeyneb Alhindawi

A-vitamin-tilskudd er bra for immunforsvaret og brukes ofte i behandling av meslinger. I tillegg til å gi barn meslingvaksiner gir Leger Uten Grenser A-vitamin-tilskudd til en ung gutt i Sør-Sudan for at kroppen bedre skal takle blant annet diaré, meslinger og akutte luftveisinfeksjonssykdommer. Foto: William Davies

Meslingdødsfall redusert med 85 prosent siden 2000

Før meslingvaksinen kom på markedet i 1963 var det store meslingepidemier som førte til millioner av dødsfall, særlig blant små barn. Etter at vaksinen ble innført har dette endret seg dramatisk.


Fra over én halv million dødsfall i 2000 til i underkant av 90.000 i 2016. For første gang siden man startet å kartlegge sykdommen er dødsfallene under 100.000 per år.


Ved hjelp av store vaksinasjonskampanjer regner man nå med at 85 prosent av alle barn under fem år i verden ble vaksinert i 2016.


En vaksinasjonskampanje krever mye logistikkarbeid, og kan være en utfordrende prosess fordi vaksinen krever nedkjøling.

Likevel er prisen på vaksinen så lav at man får utført store vaksinekampanjer som dekker store landområder. På den måten kan man vaksinere titusener av barn bare på en velfungerende vaksinasjonskampanje.


I 2017 vaksinerte Leger Uten Grenser over to millioner barn mot den livsfarlige sykdommen. Bare i Den demokratiske republikken Kongo vaksinerte vi, i samarbeid med helsemyndighetene i landet og andre aktører, over én million mennesker på ni måneder.


For å være best mulig beskyttet skal barn ha to doser av meslingvaksinen. Den første settes fra ni-måneders alder. I 2016 fikk 85 prosent av alle barn under ett år første dose og 64 prosent andre dose.


Verdens helseorganisasjon estimerer at rundt 5,5 milliarder meslingvaksiner har blitt gitt siden år 2000.Koko med datteren Kioto

Dr Kongo

Kioto hadde høy feber, røde øyne og rennende nese da hun ankom Kibombo-sykehuset i Den demokratiske republikken Kongo. I tillegg hadde Kioto et rødt utslett, noe som gjorde at legen fort skjønte at hun hadde meslinger. Moren som allerede hadde mistet et barn til meslinger oppsøkte helsehjelp i tide, og Kioto fikk behandling og ble frisk. DR Kongo har opplevd flere store meslingutbrudd , og i 2017 var Leger Uten Grenser med på å vaksinere over én million barn mot sykdommen i samarbeid med lokale helsemyndigheter. Foto: Candida Lobes Foto: Candida Lobes

Mwayuma

DR Kongo

Mwayuma tok med seg sønnen sin til Kindu-sykehuset i Meniema-provinsen da han ble syk av meslinger i mars 2017. Hun fortalte Leger Uten Grenser at hun kjente til sykdommen, men at det var første gang et av barna hennes hadde fått sykdommen. Hun fortalte at da landsbyen deres ble rammet av meslinger, så var det mange som brukte tradisjonell medisin og at dette førte til at mange barn døde. De som oppsøkte helsehjelp overlevede, og derfor tok Mwayuma med seg sønnen sin til et helsesenter. Her tok Leger Uten Grensers mobile team dem med til sykehuset hvor han fikk behandling. Foto: Candida Lobes/Leger Uten Grenserng. Foto: Candida Lobes/MSF

Jeg har selv sett hva som kan skje når barn ikke er vaksinerte og det offentlige helsetilbudet er utilstrekkelig fra oppdraget mitt i Pakistan i fjor. Vi måtte på kort varsel åpne et behandlingssenter på grunn av et meslingutbrudd i den utilfredsstillende vaksinerte befolkningen. Vi tok i løpet av noen uker imot 390 barn med smerter, høy feber, utslett, luftveisinfeksjoner, diaré, dehydrering og underernæring. 68% av disse barna hadde aldri blitt vaksinert. 7 av de små barna døde i klinikken hos oss, og en ung jente fikk en alvorlig hjerneskade av hjernebetennelsen, som hun vil plages med resten av livet sitt. Det var forferdelig å se all lidelsen som så enkelt kunne vært unngått om barna bare hadde vært vaksinert. Vaksiner redder liv. 

Fremdeles dør nesten 90.000 barn årlig


På tross av fremgangen må kampen mot sykdommen fortsette. I 2016 døde nesten 90.000 barn. Over ni av ti dødsfall skjer i fattige land som har svake helsesystemer. Fremdeles er millioner av barn ikke vaksinert mot sykdommen, og mange av disse er vanskelig å nå på grunn av konflikt, krise eller fordi de bor i avsideliggende områder.


Meslinger er særlig alvorlig når det rammer barn, gravide, underernærte, mennesker med A-vitamin-mangel, eller mennesker som har andre sykdommer som svekker immunforsvaret — som hiv/aids. Når folk blir tvunget på flukt og lever tett under dårlige boforhold, er faren for smitte stor hvis ikke flest mulig er vaksinert.


Det er ofte dårlige vann- og sanitærforhold i flyktningleirer, noe som igjen øker risikoen for smitte av sykdommer og alvorlige forløp med komplikasjoner.


Meslingutbrudd opptrer ofte etter naturkatastrofer eller andre sykdomsepidemier. Blant annet opplevde alle de tre verst rammede ebola-landene, Sierra Leone, Liberia og Guinea, meslingutbrudd etter ebolakrisen.


Dette er fordi rutinevaksinasjoner ble utsatt på grunn av frykt for å få ebola-viruset. Ettervirkningene av lav vaksinedekning får ringvirkninger i flere år fremover. Guinea ble sist rammet av et meslingutbrudd i 2017, to år etter at ebolaepidimien var over.


For å forhindre nye utbrudd må 95 prosent av befolkningen være immunisert mot viruset. Da oppnår man flokkimmunitet. Derfor er vaksinasjon av barn helt sentralt for å holde sykdommen i sjakk. Det er livsviktig at man fortsetter å sørge for å utføre vaksinasjonskampanjer, og spesielt at man når ut til barna som lever i fattige land.


Det må settes inn ressurser og bistand til de landene som fremdeles sliter med meslingutbrudd. Man må støtte opp og bistå de nasjonale helsesystemene slik at flest mulig barn kan bli beskyttet mot den dødelige sykdommen.


Det er gjort store fremskritt i å forebygge smitte, redusere antall tilfeller og få dødeligheten ned, men fremdeles har vi langt igjen til vi er i mål.Hva gjør Leger Uten Grenser

Hva gjør Leger Uten Grenser ? 

Leger Uten Grenser var med på å vaksinere over to millioner barn mot meslinger i 2016. Leger Uten Grenser vaksiner ofte barn under meslingutbrudd og gjennom rutinevaksinasjonskampanjer. Fordi meslinger er svært smittsomt prioriterer Leger Uten Grenser å vaksinere barn i flyktningleirer, i avsidesliggende områder med begrenset tilgang til helsehjelp, eller barn i kriser og konflikt eller etter naturkatastrofer. Ofte jobber Leger Uten Grenser i samarbeid med lokale helsemyndigheter eller andre aktører for å få på plass store vaksinasjonskampanjer som kan dekke store områder med titusener av barn. Blant annet vaksinerte Leger Uten Grenser over én million barn bare i DR Kongo i samarbeid med helsemyndighetene i landet i fjor. 

Her ser du en liten gutt få meslingvaksine under en kjempestor vaksinekampenje Leger Uten Grenser gjorde sammen med helsemyndighetene i DR Kongo i 2017. Over en million barn ble vaksinert. Foto: MSF-SPAIN


Talsperson, Fride Bysveen Lier

Fride (t.v) er lege og har vært på oppdrag for Leger Uten Grenser i Timergara i Pakistan hvor hun var vitne til de alvorlige konsekvensene for barn som ikker vaksinerte mot meslinger. Timergara ligger i et avsideliggende område i landet på grensen til Afganistan hvor det er begrenset tilgang på helsehjelp og hvor vaksinedekningen er lav. På bildet ser du Fride sammen med gynekolog Tilde fra oppdraget deres i Pakistan. Foto: Privat.

Del denne siden

Engasjer deg!

Bli med og skap endring!

Støtt oss

Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest,
uavhengig av politikk og myndigheter.

Bli feltarbeider

Vi trenger både medisinske og ikke-medisinske
feltarbeidere til våre prosjekter.

Følg Leger Uten Grenser