how to build a website for free

EN FJERDEDEL AV ALLE
SENTRALAFRIKANERE ER PÅ FLUKT


Vold og harde kamper i Den sentralafrikanske republikk har nå spredd seg til store deler av landet. Stadig flere sivile rammes av den blodige borgerkrigen.  

I Den sentralafrikanske republikk har vold, konflikt og politisk uro pågått sammenhengende siden slutten av 2012. Siden 2014 har fire fredsavtaler blitt inngått og brutt, og størstedelen av landet er kontrollert av væpnede grupper.


De harde kampene sprer seg nå til områder som tidligere ikke har vært rammet av konflikten på flere år. Særlig er det alvorlig at det i april igjen oppsto harde kamper i hovedstaden Bangui.


Flesteparten av landets innbyggere har svært dårlig tilgang til helsehjelp, noe som fører til at alt for mange dør av sykdommer som malaria, luftveisinfeksjoner og diaré. Slike sykdommer kan enkelt behandles hvis man har tilgang til helsehjelp og medisiner.


Det nasjonale helsesystemet i landet var svakt, og er nå i oppløsning på grunn av konflikten. Rundt ett av tre sykehus og klinikker har blitt skadet på grunn av konflikten, og det er kun én lege per 100.000 innbyggere.


Gjentatte angrep på humanitære organisasjoner, hjelpearbeidere, sykehus, ambulanser og pasienter gjør situasjonen enda verre.
687398

på flukt i eget land
i Den sentralafrikanske republikk
(FN)

568572

sentralafrikanere har flyktet
til nabolandene
(FN)

På flukt fra vold og drap

Over en halv million sentralafrikanere har flyktet fra konflikten til nabolandene, de aller fleste til Kamerun, Den demokratiske republikken Kongo og Tsjad. I tillegg er nesten 700.000 mennesker på flukt i eget land.


Flere pasienter kan fortelle grusomme historier om at de flykter fra påtente landsbyer, plyndring, vold, overgrep og drap. Mot slutten av 2017 behandlet Leger Uten Grenser langt flere voldsskader enn året før.


Historier pasientene våre forteller tyder på at volden mot sivile skjer oftere og er mer ekstrem enn på flere år.


Flere landsbyer har blitt til spøkelsesbyer på grunn av at mennesker har flyktet fra harde kamper og vold mellom rivaliserende grupper. Det gjør også at flere humanitærorganisasjoner er nødt til å trekke seg ut av områder, noe som fører til at de som ikke kan flykte mister tilgang på humanitærhjelp.


Den ustabile situasjonen, og de mange væpnede gruppene, gjør også at mange er redde for å oppsøke helsehjelp i frykt for å bli angrepet på veien. Flesteparten av befolkningen bor i avsidesliggende områder, og mangel på veier og transportmidler gjør at man kun kan komme seg til sykehus og klinikker til fots.
Her blir et av barna til Madeleine (40) vaksinert på et helsesenter Leger Uten Grenser støtter i Paoua. Madeleine måtte flykte med sine 15 barn fra landsbyen Pende i oktober i 2017 på grunn av angrep fra væpnede grupper. De søkte tilflukt i en tom bygning ved siden av helsesenteret. Etter at hun hørte at en kvinne var blitt drept i nærheten av landsbyen hennes, har hun mistet håp om å dra tilbake. Siden begynnelsen av desember i fjor har flere enn 70.000 mennesker flyktet fra volden og kampene mellom ulike væpnende grupper fra området Ouham-Pende, og mange søker tilflukt hos vertsfamilier eller i tomme bygninger i Paoua. Foto: Alexis Huguet

En pasient blir gjort klar for operasjon å fjerne en kule. Han ble skutt da hæren sammen med FN-styrkene kom i sammenstøt med lokale væpnede grupper i hovedstaden Bangui i vår.
Foto: Florent Vergnes/AFP 

Mangler medisiner, sykehus og helsepersonell

Det offentlige helsesystemet i Den sentralafrikanske republikk er veldig svakt og det er få leger, jordmødre og sykepleiere. Det er vanlig at sykehusene går tomme for medisiner og forsyningslinjene er ustabile.


Kun én av fire hivpasienter i landet er i behandling, noe som gjør at flere tusen mennesker dør av aids hvert år. Feltarbeiderne våre kan fortelle at medisinmangel fører til at de ser langt flere alvorlige syke aidspasienter enn før, og at mange mister livet på sykehuset fordi de oppsøker helsehjelp for sent. På grunn av dødsfall knyttet til hiv og aids, ble 100.000 barn under 17 år foreldreløse i 2016 ifølge UNAIDS.


Landet har også en av verdens høyeste barne- og mødredødelighet, og siden 2012 har spedbarnsdødeligheten mer enn doblet seg. Malaria er en av de ledende årsakene til at barn under fem år mister livet, en sykdom som kan behandles hvis man har tilgang til helsehjelp.


Rundt 80 prosent av befolkningen mangler tilgang til ordentlig toalett, og syv av ti har ikke tilgang til rent vann, noe som øker risikoen for både utvikling og spredning av sykdommer.


Halvparten av kvinnene føder hjemme uten kvalifisert helsehjelp, noe som øker helserisikoen for både mor og barn. For de kvinnene som føder på et sykehus eller en klinikk, er det sjeldent at en lege er til stede.


Det er rundt 1000 sykehus og klinikker i landet, 200 av disse er totalt eller delvis ødelagt. Den økende volden fører også til at sykehus og helsearbeidere blir utsatt for ran og plyndring, og vaksinasjonskampanjer blir utsatt på grunn av usikkerhet. Mange velger også å ikke oppsøke helsehjelp i frykt for å bli angrepet på veiene.


Christelle (24)

Batangafo 

– Den første kulen traff en 13 år gammel jente. Jeg kastet meg på bakken, men én av kulene traff meg i ankelen. Rett etter ble et to-tre år gammelt barn som sto bak en vegg på sykehuset truffet. Barnet døde momentant, forteller 24 år gamle Christelle som ble behandlet for en skuddskade i Batangafo. Hun er én av 16.000 mennesker som siden juli i fjor søkte tilflukt på Leger Uten Grensers sykehus i Batangafo etter at kampene og volden eskalerte i området. Flere har fått husene sine brent ned og vært vitne til drap på naboer og familie. Foto: Natacha Buhler/Leger Uten Grenser

Leonard (33)

Betoko

Leonard Gangbe (33) er fra Betoko og ble skutt i ansiktet da væpnede menn forsøkte å stjele oksen hans. Dagen før angrepet hadde han flyktet med familien sin fordi det foregikk kamper mellom rivaliserende grupper i landsbyen hans. Han fikk behandling av Leger Uten Grenser i Pauoa. Foto: Alexis Huguetn

Angrep på sykehus

Tidligere har sykehus og klinikker vært et sted hvor mennesker kunne være trygge. Tusenvis av familier søkte tilflukt på sykehusområdene til Leger Uten Grenser i månedsvis av gangen, men nå er ikke dette lenger trygt.


I løpet av 2017 har ambulanser blitt angrepet og tvunget til å stoppe med sårede pasienter, det har vært skyteepisoder inne og utenfor sykehus, og pasienter har blitt tvunget ut av sykesenger og regelrett henrettet.


I Bangassou har vold- og sikkerhetssituasjonen blitt så farlig at Leger Uten Grenser ble nødt til å ta den vanskelige avgjørelsen om å trekke oss ut av prosjektet midlertidig. Vi ble tvunget til å etterlate pasienter som var avhengige av medisinsk helsehjelp for å overleve.


I 2017 var det gjennomsnittlig tre angrep i måneden mot Leger Uten Grensers helsepersonell, sykehus, klinikker eller kjøretøy i Den Sentralafrikanske republikk, til sammen nesten 40 hendelser på ett år.


Flere andre humanitærorganisasjoner kan rapportere om lignende situasjoner og et økende antall angrep de siste årene. Dette gjorde Den sentralafrikanske republikk til et av de farligste landene i verden for hjelpearbeidere i 2017.


Ifølge FN ble det rapportert om 390 angrep på hjelpearbeidere i 2017 og starten av 2018, hvor 15 hjelpearbeidere ble drept.Hva er glemt?


Konflikten i Den sentralafrikanske republikk har lenge vært en av verdens glemte humanitære kriser. Konflikten forverres og har nå spredd seg til nesten hele landet.


Gjentatte angrep på humanitærhjelp gjør at mange organisasjoner velger å trekke seg ut av landet eller blir inne i basene sine, noe som fører til at mange mister eller får begrenset tilgang på humanitærhjelp.


Situasjonen i landet har altfor lenge vært en av de største humanitære krisene i verden, men fremdeles får landets innbyggere nesten ingen oppmerksomhet.


Norge og andre giverland må sammen med internasjonale aktører sørge for å rette mer oppmerksomhet mot det som foregår i landet, og at det investeres i det nødvendige hjelpearbeidet som sivilbefolkningen er helt avhengige av.


Noen uker etter at dette bildet ble tatt tok to bevæpnede menn seg inn på sykehuset i Zemio. De to mennene truet en familie på sykehuset hvor en av familiemedlemmene var innlagt på sykehuset. Moren som holdt barnet sitt, og to andre familiemedlemmer, forsøkte å søke tilflukt da de to mennene begynte å skyte mot dem. Den lille jenta ble truffet i hodet og døde umiddelbart. En ansatt i Leger Uten Grenser ble vitne til den grusomme hendelsen. Dette viser hvor alvorlig den økende volden mot sivile er i landet, og den manglende respekten væpnede grupper har for sykehus, helsestasjoner og sivilbefolkningen. Foto: Josh Rosenstein/MSF

Her fikk Destin (15) behandling mot kuttskader i brystet da han havnet mellom kamper fra to væpnende grupper i Gambo i juli i fjor. Han overlevde ved å spille død og greide etterpå å komme seg til sykehuset i Bangassou hvor han fikk behandling av Leger Uten Grenser. I slutten av 2017 ble sykehuset utsatt for et svært grovt ran av maskerte menn og måtte evakuere prosjektet og etterlate pasienter. Angrep mot sivile og humanitærhjelp er dessverre ikke uvanlig i flere områder i Den sentralafrikanske republikk. Foto: Natacha Buhler/MSF.

“I løpet av det siste året har vi behandlet pasienter for skuddsår, knivstikk, vold, brannskader og voldtekt. I 2017 har vi vært vitne til like brutal vold mot sivilbefolkningen som jeg så da jeg jobbet her i de første månedene av borgerkrigen i 2013-2014. Den sentralafrikanske republikk er i dag en av verdens farligste konfliktsoner. For fire år siden var det en full krigssituasjon, som siden bedret seg. Men i mars i år forverret situasjonene seg betraktelig, og i dag er det aktive kamper og konflikt mellom forskjellige væpna grupperinger i 14 av de 17 provinsene. Det er likevel viktig å huske at på at midt i alt det grusomme, er dette også et vakkert land der folk er like glade i landet sitt som jeg er i mitt.”

Hva gjør Leger Uten Grenser? 

Leger Uten Grenser har vært til stede i Den sentralafrikanske republikk siden 1997 og sørger for medisinsk nødhjelp til de som befinner seg i de mest utsatte områdene hvor tilgang på helsehjelp mangler. I tillegg til i hovedstaden Bangui, har vi prosjekter i 10 provinser: Batangafo og Kabo, Boguila og Bossangoa (Ouham), Paoua (Ouham-Pendé), Carnot og Berbérati (Mambéré-Kadéï), Bangassou (Mbomou), Zémio (Haut-Mbomou), Bambari (Ouaka), Bria (Haute-Kotto), Alindao (Basse-Kotto), Ndele (Bamingui-Bangoran), Mbaïki (Lobaye).

Vi jobber med alt fra grunnleggende helsehjelp til mor-barn-helse, vaksinering, kirurgi, malaria, tuberkulose til hiv-behandling. Alt det medisinske nødhjelpsarbeidet Leger Uten Grenser gjør i Den sentralafrikanske republikk er finansiert gjennom private givere.

Her ser du barnelege Maria Muller går på runde på nyfødtavdelingen på Castor-sykehuset i Bangui. Rundt halvparten av kvinner som opplever kompliserte fødsler i hovedstaden blir referert til Castor-sykehuset, som har den største mødreavdelingen i landet. Foto: Borja Ruiz Rodriguez/MSF

Talsperson, Lindis Hurum

Lindis Hurum har vært feltarbeider i Leger Uten Grenser i over ti år og vært på oppdrag i over elleve land. Hun har vært på to oppdrag i Den sentralafrikanske republikk i Bangui og Bangassou. I 2016 ga hun ut boken «Det finnes ingen de andre, det er bare oss», hvor hun skriver om opplevelsene sine i felt. Her skriver hun om da hun jobbet med nødhjelpsarbeid på Middelhavet, under ebolaepidemien i Liberia, etter jordskjelvet på Haiti, og en dramatisk jul i Mboko-leiren i Den sentralafrikanske republikk. Foto: Samuel Hanryon/MSF

Leger Uten Grensers arbeid i Den sentralafrikanske republikk i 2017

748600

pasientkonsultsjoner

444600

pasienter behandlet
for malaria 

63800

barn vaksinert mot
meslinger 

Del denne siden

Engasjer deg!

Bli med og skap endring!

Støtt oss

Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest,
uavhengig av politikk og myndigheter.

Bli feltarbeider

Vi trenger både medisinske og ikke-medisinske
feltarbeidere til våre prosjekter.

Følg Leger Uten Grenser