Haiti

Foto: Joffrey Monnier

Haiti


Politisk ustabilitet, konflikter og naturkatastrofer har ført til at Haiti er det fattigste landet på den vestlige halvkule. 

Hjem > Land > Haiti

Leger Uten Grenser fortsetter sitt arbeid i landet, og det trengs større investeringer fra både det offentlige og internasjonale givere for å møte de økende utfordringene.

Fra en lovende start som den første selvstendige nasjonen i Latin-Amerika og Karibien i 1804, har Haiti vært hjemsøkt av politisk vold og naturkatastrofer i det 21 århundre. Leger Uten Grenser jobbet for første gang på Haiti i 1991.

Hovedarbeidet består i å bistå de som ikke har tilgang til landets helsetjenester, håndtere epidemier og naturkatastrofer. Helsevesenet på Haiti sliter med å møte haitiernes mest grunnleggende behov, som traumebehandling og mor-barn-helsehjelp.  

Mens en del av befolkningen kan kjøpe helsetjenester av private klinikker, står en stor del av befolkningen uten tilgang til helsehjelp.

Medisinske fasiliteter er underbemannet og mangler midler til å dekke driftskostnader og kjøpe tilstrekkelig med medisinsk utstyr. Leger Uten Grenser fortsetter å fylle kritiske hull i helsetilbudet – de fleste etter jordskjelvet i 2010.

Les Leger Uten Grensers siste nyheter fra Haiti

Vårt arbeid på Haiti i 2016

Medisinsk hjelp for kvinner

Seksuell- og kjønnsbasert vold er en oversett krise på Haiti. I mai 2015 åpnet Leger Uten Grenser Pran Men’m -klinikken. Her tilbyr vi assistansen som kreves i løpet av de 72 første timene etter et overgrep. Det tilbys også medisinsk og psykisk hjelp over lengre tid.

I 2016 utførte Leger Uten Grenser 787 konsultasjone,r hvorav 438 var unge kvinner og jenter under 18 år, ved Pran Men’m-klinikken.

I nabolaget Delmas 33 i Port-au-Prince  har Leger Uten Grenser senteret Référence des Urgences en Obstétrique (DRUO). Mor-barnklinikken ble grunnlagt i 2011 og behandler gravide med komplikasjoner slik som svangerskapsforgiftning, blødninger og kompliserte fødsler.  

I 2016 utførte Leger Uten Grenser senteret DRUO:

  • 19.077 konsultasjoner
  • 5594 assisterte fødsler
  • 2498 babyer var innlagt på prematuravdelingen

Helsetilbud i Port-au-Prince

Et stort antall haitiere bor i overfylte, usikre områder, hvor ulykker i hjemmet er vanlig. Vold, inkludert seksuell vold, er et offentlig helseproblem, men helsetjenester som legevakt er sjeldne.  

Leger Uten Grenser driver blant annet en brannskadeenhet i Drouillard sykehus. Dette har blitt den nasjonale enheten som brannskadde pasienter henvises til.

Nesten halvparten av dem (43 %) er under fem år gamle.  

I 2016 utførte Leger Uten Grenser på Drouillard sykehus:

  • 801 pasienter hvorav 630 fikk avansert kirurgi
  • 14.030 fysioterapikonsultasjoner
  • 1773 psykologkonsultasjoner  

I Tabarre, nord i hovedstaden Port-au-Prince, driver Leger Uten Grenser sykehuset Nap Kenbe. Sykehuset hadde en stor økning i pasienter i 2016, siden gjentatte streiker ved de offentlige sykehusene fratok mange pasienter  tilgang på gratis medisinsk behandling. Det 121-sengs sykeshuset Nap Kenbe tilbyr kirurgi og traumebehandling.  Vi tilbyr også fysioterapi og sosial og psykisk støtte under rehabilitering.

I 2016 utførte Leger Uten Grenser på Nap Kenbe sykehuset:

  • 15.228 pasienter behandlet på akuttavdelingen
  • 8088 mottok kirurgiske behandling i de fire operasjonssalene

På Leger Uten Grensers ti år gamle Martissant-klinikk ligger i et slumområde som er sterkt preget av vold. Klinikken tilbyr akuttbehandling 24 timer i døgnet. På klinikken stabiliseres pasienter til de blir overført til spesialistbehandling.  

I 2016 behandlet Leger Uten Grenser 52.344 pasienter på Martissant-klinikken.

Den pågående koleraepidemien

Syv år etter at sykdommen kolera kom til Haiti, er sykdommen fremdeles en stor bekymring for landet. I 2016 behandlet Leger Uten Grenser 2615 kolerapasienter.

Mange av disse ble smittet i kjølvannet av orkanen Matthew og fikk behandling av Leger Uten Grenser i lokalsamfunnet.  

I tillegg bygde Leger Uten Grenser kolerasentre og ga bistand til sykehusene slik at de kunne håndtere pasientene. Vi har fremdeles to sentre i Delmas i samarbeid med helsemyndighetene, samt Leger Uten Grensers egen klinikk Figaro.

Leger Uten Grenser fortsetter arbeidet med å overvåke sykdommens utberedelse og har kort responstid ved utbrudd.

Akutt respons etter orkanen Matthew

4. oktober 2015 traff orkanen Matthew Haiti. Flere hundre ble meldt omkommet, det nøyaktige dødstallet er usikkert. Nasjonale myndigheter meldte like etter katastrofen at 1,4 millioner mennesker trengte nødhjelp.

Etter orkanen Matthew fokuserte Leger Uten Grenser de hardest rammede områdene sør i landet.  Vi støttet  Port-à-Piment sykeshuset og drev mobile klinikker. Vi behandlet 17.537 pasienter, 478 av disse ble behandlet for kolera.  

Leger Uten Grenser reparerte 26 vannkilder og fraktet inn over ti millioner liter rent vann. I utilgjengelige fjellområder fraktet vi inn bygningsmaterialer til 9500 familier og vaksinerte 14.000 mennesker.

Jordskjelvet i 2010

Et jordskjelv med styrke 7.0 rammet hovedstaden Port-au-Prince i januar 2010. Mellom 46.000 og 316.000 mennesker mistet livet.

Det er stor usikkerhet rundt dødstallene, siden det ikke har vært en god oversikt over hvor mange som bor i landet. 1,5 millioner mennesker hadde ikke lenger noe sted å bo.

Leger Uten Grenser fortsetter å fylle kritiske hull i helsetilbudet – de fleste etter jordskjelvet i 2010.

VIDEO: Det ruinerte helsevesenet i Haiti var én av de ti glemte krisene i 2015. 

 


 

 HVORFOR ER VI PÅ HAITI 
 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen