Haiti

Foto: Joffrey Monnier

Haiti


Politisk ustabilitet, konflikter og naturkatastrofer har ført til at Haiti er det fattigste landet på den vestlige halvkule. 

Hjem > Land > Haiti
Oppdatert 12.10.2018

Leger Uten Grensers prosjekter i Haiti 2017Leger Uten Grenser fortsetter sitt arbeid i landet, og det trengs større investeringer fra både det offentlige og internasjonale givere for å møte de økende utfordringene.

Fra en lovende start som den første selvstendige nasjonen i Latin-Amerika og Karibien i 1804, har Haiti vært hjemsøkt av politisk vold og naturkatastrofer i det 21 århundre. Leger Uten Grenser jobbet for første gang på Haiti i 1991.

Hovedarbeidet består i å bistå de som ikke har tilgang til landets helsetjenester, håndtere epidemier og naturkatastrofer. Helsevesenet på Haiti sliter med å møte haitiernes mest grunnleggende behov, som traumebehandling og mor-barn-helsehjelp.  

Mens en del av befolkningen kan kjøpe helsetjenester av private klinikker, står en stor del av befolkningen uten tilgang til helsehjelp.

Medisinske fasiliteter er underbemannet og mangler midler til å dekke driftskostnader og kjøpe tilstrekkelig med medisinsk utstyr. Leger Uten Grenser fortsetter å fylle kritiske hull i helsetilbudet – de fleste etter jordskjelvet i 2010.

Les Leger Uten Grensers siste nyheter fra Haiti

Behandling mot alvorlige brannskader nær Cité Soleil

Drouillard-senteret ligger rett ved Cité Soleil-slummen, og er den eneste klinikken i landet som har spesialisert seg på brannskadebehandling. Dette er et stort helseproblem på Haiti og gjelder særlig landets hjemløse. På senteret jobber vi med kirurgi, bandasjering, smertelindring, fysioterapi, psykisk helse og infeksjonskontroll. I 2017 ble det utført flere enn 1300 akuttkonsultasjoner og flere enn 700 pasienter ble innlagt. Rundt halvparten av pasientene er barn under fem år som har blitt skadet i ulykker.

De fleste av pasientene som oppsøker Drouillard-senteret kommer fra Port au-Prince, men det kommer også pasienter fra utkantstrøk, samt pasienter som har blitt henvist fra sykehus i andre deler av landet.
Leger Uten Grenser driver i tillegg med opplæring av helsearbeidere, og har startet byggingen av et nytt sykehus som skal få plass til 40 innlagte pasienter.

Mor- og barnehelsehjelp

Leger Uten Grenser har 176 sengeplasser for pasienter med livstruende svangerskapskomplikasjoner på Centre de Référence d´Urgences Obstétricales (CRUO). Klinikken behandler også premature barn og nyfødte med puste- eller spisevansker. I 2017 assisterte Leger Uten Grenser ved 4864 fødsler hvor 1870 var keisersnitt. CRUO-klinikken skal etter planen stenge i løpet av 2018.  

Traumebehandling

Leger Uten Grensers sykehus i Tabarre har spesialisert seg på traumebehandling og gir ofre for trafikkulykker og skuddskader kirurgi og fysioterapi. I 2017 ble det utført 6539 kirurgiske inngrep på dette sykehuset, som etter planen skal stenge ned i midten av 2019. Her har også Leger Uten Grenser drevet opplæring av helsepersonell.

Behandling av ofre for seksualisert og kjønnsbasert vold

Veldig mange unge mennesker på Haiti, særlig jenter og kvinner, opplever seksualisert- og kjønnsbasert vold vold og det mangler helsetjenester nok for å dekke de store behovene.
Dette er særlig tilfelle i hovedstaden, Port-au-Prince og her driver Leger Uten Grenser Men’m-klinikken som gir medisinsk og mentalhelsehjelp for de som har blitt utsatt for vold og overgrep.  
I 2017 behandlet vi 769 pasienter på Men´m-klinikken.

Martissan-slummen i Port au-Prince.

Den nest største slummen på Haiti er Martissa, og her driver Leger Uten Grenser et døgnåpent helsesenter. Her ble det utført 35.800 pasientkonsultasjoner og flere enn 2000 pasienter ble innlagt i løpet av 2017.
Vi jobbet også med å bedre vann- og sanitærforholdene i slummen for å forsøke å minimere spredning av kolera og økningen av Aedes-mygg. Aedes mygg er bærere av dengue, zika og chikungunya-virus.

Nødrespons på sykdomsutbrudd

Leger Uten Grenser behandlet i 2017 pasienter mot kolera i Martissant-slummen og på CRUO-sykehuset, i tillegg til å støtte helsemyndighetene med epidemiovervåking. I etterkant av orkanen Matthew som rammet Haiti i slutten av 2016 vaksinerte vi også mot kolera.

Helsehjelp i Port-á-Piment i Sud-regionen

Port-á-Piment ligger helt vest i landet og er det nyeste prosjektet til Leger Uten Grenser på Haiti. Dette er et avsidesliggende område som ble hardt rammet av orkanen Matthew. Her støtter Leger Uten Grenser det lokale helsesenteret, hovedsakelig på svangerskapsavdelingen. Etter at Leger Uten Grenser startet å jobbe på helsesenteret er det nå fire ganger så mange fødsler enn det som var før.

 

VIDEO: Det ruinerte helsevesenet i Haiti var én av de ti glemte krisene i 2015. 

 


 

 HVORFOR ER VI PÅ HAITI 
 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen