Haiti

Foto: Foto: Johan Lolos

Haiti


Vi jobber blant annet med kirurgi, mor-barn-helse og behandler ofre for seksualisert vold i Haiti. 

Hjem > Land > Haiti
Oppdatert 06.10.2020

Dette er situasjonen

Den lille øystaten ble i 2010 rammet av et stort jordskjelv med katastrofale følger. Hundretusener av mennesker mistet livet og millioner ble internt fordrevne. Jordskjelvet førte til massive ødeleggelser, og det allerede svake helsesystemet ble ytterligere svekket. 

Leger Uten Grenser hadde allerede jobbet i landet i 19 år, og mistet 12 ansatte på den katastrofale dagen. Ødeleggelsene og tap av menneskeliv var overveldende. Leger Uten Grenser sin akuttrespons etter jordskjelvet og i den påfølgende koleraepidemien som også rammet landet noen måneder senere er fortsatt det mest omfattende i vår historie.

Den økonomiske og politiske krisen de siste årene har forverret situasjonen. Det har ført stor frustrasjon og voldelige protester og sammenstøt. 

Hver dag behandler Leger Uten Grenser pasienter med voldsskader.

Glemt krise 2020: Haiti: Ti år etter jordskjelvet

Artikkelen fortsetter under bildet

Svært mange av pasientene som oppsøker oss har voldsskader. Her fra et venterom i Port-au-Prince. Foto: eger Uten Grenser / Johan Lolos

 

Får ikke helsehjelp i tide

I store deler av 2019 var det en såkalt shut down i landet. Gater ble stengt og barrikadert med brennende bildekk, kabler og store hindringer ble satt opp over natten.

Dette gjorde at ambulanser, helsepersonell, medisinsk utstyr og ikke minst pasienter ikke kom frem til sykehus og klinikker. 

Flere sykehus og klinikker mangler også mye, både medisiner, oksygen, blod og helsearbeidere.

Mange av innbyggerne har heller ikke råd til medisiner eller behandling. De siste årene har medisinprisene skutt i været på grunn av inflasjon. 

Medias søkelys etter jordskjelvet er borte og dagliglivet til innbyggerne i Haiti blir vanskeligere og vanskeligere på grunn av inflasjon, mangel på økonomiske muligheter og vold.

Korona-viruset nådde også Haiti for alvor i sommer og tusenvis ble smittet på kort tid. Nå er smittetallene gått nedover og så langt ikke blitt en akutt krise. Det er likevel slik at situasjonen må følges nøye og man må ta høyde for mørketall på grunn av lav testkapasitet. Haiti er et fattig land hvor det er store helsebehov som ikke blir dekket.  

Rapport 2019: Slik er situasjonen i Haiti ti år etter jorskjelvet 

Artikkelen fortsetter under videoen hvor Lindis Hurum forteller om sine felterfaringer fra Haiti. 

 

10 år etter jordskjelvet

I dag, ti år etter, befinner Haiti seg i en alvorlig økonomisk og politisk krise. I tillegg til svært høy inflasjon som gjør en allerede ressurssvak befolkning enda mer sårbar, peker rapporten til Leger Uten Grenser på de spesielt store konsekvensene dette har for tilgang til helsehjelp for befolkningen. Mange sykehus og klinikker mangler alt, både medisiner, oksygen, blod og helsearbeidere. 

Les mer:  Politisk uro, økonomisk krise og et helsevesen på randen av kollaps 

Vårt arbeid 

Leger Uten Grenser startet å jobbe for første gang i Haiti i 1991, og i dag har vi fire prosjekter i landet, inkludert i hovedstaden, Port-au-Prince. Her jobber vi med å gi grunnleggende helsehjelp, brannskader, voldsskader, kirurgi, mor-barn-helse og behandler ofre for seksualisert og kjønnsbasert vold.

I 2019 behandlet vi blant annet 2860 pasienter med voldsskader og 880 mennesker som var utsatt for seksualisert vold. Vi har også bistått covid-19-responsen i landet. 

Artikkelen fortsetter under bildet
Dette barnet ble født på sykehuset vårt i Port-á-Piment rett etter at bildet ble tatt. Både mor og barn hadde det bra. For de som får komplikasjoner i forbindelse
med svangerskap og fødsel må de bli henvist til offentlig sykehus som ligger 1-3 timer unna. Foto: Leger Uten Grenser / Johan Lolos
 

 

Politisk uro, økonomisk krise og et helsevesen på randen av kollaps 

I store deler av 2019 var det en såkalt shut down i landet. Gater ble stengt og barrikadert med brennende hjul, kabler og store hindringer ble satt opp over natten. Dette gjorde at ambulanser, helsepersonell, medisinsk utstyr og ikke minst pasienter ikke kom frem til sykehus og klinikker. 

I 2019 kom det hver måned inn rundt 2450 pasienter på et av Leger Uten Grensers helsesentre i Port-au-Prince. Ti prosent hadde skuddskader, dype sår, kutt eller andre voldsskader. Brannskadesykehuset til Leger Uten Grenser i hovedstaden opplevde også en økning i antall pasienter med alvorlige brannskader i september 2019. Et annet prosjekt vi driver i byen for ofre for seksualisert og kjønnsbasert vold hadde en nedgang av pasienter, fordi det rett og slett var for farlig å komme seg til senteret.  

I avsidesliggende områder så man også tydelig hvordan situasjonen påvirker tilgang til helsehjelp. Vi har i flere år støttet opp akutt helsehjelp og mødrehelsehjelp. Vi sliter nå med å finne åpne sykehus for alvorlig skadde pasienter som trenger sykehusinnleggelse. Hovedsykehuset i det sørlige distriktet i Port-a-Piment og blodbanken har vært stengt siden oktober 2019 etter at sykehuset ble plyndret. Det kan derfor ta opp til fem timer før vi får fraktet enkelte pasienter til nærmeste åpne sykehus. 

Les Leger Uten Grensers siste nyheter fra Haiti

Artikkelen fortsetter under bildet

Charles ble brannskadet etter at han tente en fyrstikk uvitende om at propangasskannen inne i huset hans ikke hadde vært lukket ordentlig. Charles fikk behandling av Leger Uten Grenser og hadde vært innlagt i ti dager når dette bildet ble tatt.
Bare i september 2019 ble 46 pasienter behandlet på dette sykehuset på grunn av tilsvarende ulykker. Foto: Leger Uten Grenser /Caroline Frechard

 

Gjenåpnet sykehus i Tabarre

På grunn av den alvorlige situasjonen har Leger Uten Grenser gjenåpnet sykehuset vårt i Tabarre i hovedstaden. De første fem ukene var hele 574 pasienter innom sykehuset, 150 av disse var livstruende skadd – 54 prosent var skuddskader. Dette døgnåpne sykehuset er det eneste i landet som har kirurgisk kapasitet. Vi støtter også helsemyndighetene ved å donere medisinsk utstyr, rehabilitere avdelinger og opplæring av helsearbeidere. Vi støtter også opp sykehus i Port Salut og ti andre helsesentre i landet. 

Artikkelen fortsetter under bildet

Gravide kvinner med komplikasjoner har ofte problemer med å få spesialisert helsehjelp. Den urolige situasjonen i landet de siste årene har også gjort dette verre flere steder.
Foto: Leger Uten Grenser/Johan Lolos

 

Behandling av ofre for seksualisert vold

Seksualisert vold er et stort problem på Haiti og svært underrapporert. I hovestaden gir vi både akutt helsehjelp og mentalhelsehjelp for ofre for seksulisert vold i Delmas 33 nabolag. 

Mot sin vilje - seksualisert vold på Haiti

VIDEO: Det ruinerte helsevesenet i Haiti var én av de ti glemte krisene i 2015. 

 


 

 HVORFOR ER VI PÅ HAITI 
 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen