Karine Nordstrand

Karine Nordstrand
Styreleder
Board member
Karine Nordstrand
Styreperiode: september 2016 – mai 2019 Lege. Har jobbet for Leger Uten Grenser i Den demokratiske republikken Kongo, Haiti, Indonesia og Hellas.