Foto: Leger Uten Grenser
Hjem > Nyheter > Krisen rundt Tsjadsjøen: Hva gjør Leger Uten Grenser?
Nyheter

Krisen rundt Tsjadsjøen: Hva gjør Leger Uten Grenser?

28.07.2016 | Oppdatert 01.11.2017
        

Siden 2014 har volden spredt seg fra det nord-østlige Nigeria til Kamerun, Tsjad og Niger.

Tusenvis av skoler har måttet stenge, statlige tjenester er ikke tilgjengelige og det er vanskelig å drive jordbruk. I tillegg til dette angripes sykehus og klinikker, noe som fører til at helsearbeidere må flykte. Mer enn 2,7 millioner mennesker er fordrevne og på flukt fra sine hjem. I Nigeria alene er mer enn 2,2 millioner mennesker internt fordrevne. 

Til sammen står nå 3,8 millioner mennesker i fare for å sulte.

Krisen forverrer den allerede ustabile situasjonen i området. Menneskene ved Tsjadsjøen var i utgangspunktet ekstremt sårbare. De har nå et akutt behov for mat, drikkevann, husly, helsehjelp, beskyttelse og utdannelse.

Her er en oversikt over hva Leger Uten Grenser gjør: 

Nigeria:

Helsesituasjonen i Borno-regionen er kritisk. Minst 500 000 mennesker er enten fordrevet eller avskåret i enklaver utenfor delstatshovedstaden Maiduguri. Disse menneskene har et akutt behov for mat, medisinsk hjelp, drikkevann og husly.

Leger Uten Grenser har arbeidet i Maiduguri i Borno regionen siden august 2014. Organisasjonen driver to klinikker, et ernæringssenter og et helsesenter i en leir og tilbyr medisinske konsultasjoner. De siste månedene har Leger Uten Grenser også utviklet et storskala prosjekt for å sikre tilgang til vann og akseptable hygienevilkår i leirene i Maiduguri. Det utføres også epidemiologisk overvåkning av leirens befolkning.

I 2015 gjennomførte Leger Uten Grenser 116 300 medisinske konsultasjoner, 1330 assisterte fødsler og behandlet 6000 underernærte barn.

Tsjad:

Mot slutten av 2015 og begynnelsen av 2016 førte voldelige angrep av Boko Haram til en masseforflytning av mennesker i områdene rundt Tsjadsjøen. 111 000 mennesker er fordrevet i Tsjad alene. Dette inkluderer rundt 7000 flyktninger, hvor 5000 har bodd i Dar Es Salam leiren siden starten av 2016. 

Selv om volden og de store folkeforflytningene i området har gått ned er det fortsatt store behov. Menneskene som har bosatt seg i regionen har mistet både livsgrunnlag og eiendeler. De har derfor et akutt behov for hjelp.  

I løpet av de første månedene i 2016 gjennomførte Leger Uten Grenser mer enn 50 000 konsultasjoner ved hjelp av mobile klinikker i området. Diaré og luftveisinfeksjoner som følge av dårlige boforhold representerer de største helsemessige utfordringene. Underernæring er også et problem.

Niger:

I følge offentlige kilder har mer enn 280 000 mennesker søkt tilflukt i Diffa-regionen, sør i Niger. Dette som følge av vedvarende vold og konflikt i området. Dette tallet inkluderer også nigerianske flyktninger, nigerske returnerte og de internt fordrevne i Diffa. 

Sikkerhetssituasjon i landet er fremdeles kritisk. Den Nigerske regjeringen har erklært unntakstilstand, og den er fortsatt gjeldende. I starten av juni flyktet over 70 000 mennesker etter angrepene i byen Bosso. 

I mai og juni ble det gjennomført over 4500 medisinske konsultasjoner ved Leger Uten Grensers helsesentre, mobile klinikker og sykehus. I hovedsak dreier det seg om luftveisinfeksjoner, øyeinfeksjoner og malaria. I juni har det blitt gjennomført mer enn 50 fødsler og over 850 svangerskapskonsultasjoner. 1960 barn har også blitt vaksinert ved helsesentre som støttes av Leger Uten Grenser.

I juli ble det også gjennomført en vaksinekampanje mot meslinger i byene Diffa og Chetimari. Målet var å nå 40 000 barn under 5 år.

Mer i denne seksjonen  
Nyheter fra felt
Land
Sykdommer og helse
Flyktninger
Naturkatastrofer
Krig og konflikt
Foto: Leger Uten Grenser
Hjem > Nyheter > Krisen rundt Tsjadsjøen: Hva gjør Leger Uten Grenser?
Nyheter

Krisen rundt Tsjadsjøen: Hva gjør Leger Uten Grenser?

28.07.2016 | Oppdatert 01.11.2017
        

Siden 2014 har volden spredt seg fra det nord-østlige Nigeria til Kamerun, Tsjad og Niger.

Tusenvis av skoler har måttet stenge, statlige tjenester er ikke tilgjengelige og det er vanskelig å drive jordbruk. I tillegg til dette angripes sykehus og klinikker, noe som fører til at helsearbeidere må flykte. Mer enn 2,7 millioner mennesker er fordrevne og på flukt fra sine hjem. I Nigeria alene er mer enn 2,2 millioner mennesker internt fordrevne. 

Til sammen står nå 3,8 millioner mennesker i fare for å sulte.

Krisen forverrer den allerede ustabile situasjonen i området. Menneskene ved Tsjadsjøen var i utgangspunktet ekstremt sårbare. De har nå et akutt behov for mat, drikkevann, husly, helsehjelp, beskyttelse og utdannelse.

Her er en oversikt over hva Leger Uten Grenser gjør: 

Nigeria:

Helsesituasjonen i Borno-regionen er kritisk. Minst 500 000 mennesker er enten fordrevet eller avskåret i enklaver utenfor delstatshovedstaden Maiduguri. Disse menneskene har et akutt behov for mat, medisinsk hjelp, drikkevann og husly.

Leger Uten Grenser har arbeidet i Maiduguri i Borno regionen siden august 2014. Organisasjonen driver to klinikker, et ernæringssenter og et helsesenter i en leir og tilbyr medisinske konsultasjoner. De siste månedene har Leger Uten Grenser også utviklet et storskala prosjekt for å sikre tilgang til vann og akseptable hygienevilkår i leirene i Maiduguri. Det utføres også epidemiologisk overvåkning av leirens befolkning.

I 2015 gjennomførte Leger Uten Grenser 116 300 medisinske konsultasjoner, 1330 assisterte fødsler og behandlet 6000 underernærte barn.

Tsjad:

Mot slutten av 2015 og begynnelsen av 2016 førte voldelige angrep av Boko Haram til en masseforflytning av mennesker i områdene rundt Tsjadsjøen. 111 000 mennesker er fordrevet i Tsjad alene. Dette inkluderer rundt 7000 flyktninger, hvor 5000 har bodd i Dar Es Salam leiren siden starten av 2016. 

Selv om volden og de store folkeforflytningene i området har gått ned er det fortsatt store behov. Menneskene som har bosatt seg i regionen har mistet både livsgrunnlag og eiendeler. De har derfor et akutt behov for hjelp.  

I løpet av de første månedene i 2016 gjennomførte Leger Uten Grenser mer enn 50 000 konsultasjoner ved hjelp av mobile klinikker i området. Diaré og luftveisinfeksjoner som følge av dårlige boforhold representerer de største helsemessige utfordringene. Underernæring er også et problem.

Niger:

I følge offentlige kilder har mer enn 280 000 mennesker søkt tilflukt i Diffa-regionen, sør i Niger. Dette som følge av vedvarende vold og konflikt i området. Dette tallet inkluderer også nigerianske flyktninger, nigerske returnerte og de internt fordrevne i Diffa. 

Sikkerhetssituasjon i landet er fremdeles kritisk. Den Nigerske regjeringen har erklært unntakstilstand, og den er fortsatt gjeldende. I starten av juni flyktet over 70 000 mennesker etter angrepene i byen Bosso. 

I mai og juni ble det gjennomført over 4500 medisinske konsultasjoner ved Leger Uten Grensers helsesentre, mobile klinikker og sykehus. I hovedsak dreier det seg om luftveisinfeksjoner, øyeinfeksjoner og malaria. I juni har det blitt gjennomført mer enn 50 fødsler og over 850 svangerskapskonsultasjoner. 1960 barn har også blitt vaksinert ved helsesentre som støttes av Leger Uten Grenser.

I juli ble det også gjennomført en vaksinekampanje mot meslinger i byene Diffa og Chetimari. Målet var å nå 40 000 barn under 5 år.

 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen