Niger

Foto: Leger Uten Grenser / Louise Annaud

Niger


I Niger jobber Leger Uten Grenser primært med å forsøke å redusere barnedødeligheten i tillegg til at vi gir helsehjelp til flyktninger og internt fordrevne og rykker ut under sykdomsutbrudd. 

Hjem > Land > Niger
Oppdatert 03.04.2019

Uran er landets viktigste eksportartikkel og inntektskilde, men er offer for lavere pris og mindre etterspørsel. Landbruket er truet av tørke.

En konsekvens av dette er utbredt underernæring hos barn som topper seg under «sultgapet», en periode mellom høsting av avlinger i mai og september når husholdningers matlagre går tomme og ikke dekker næringsbehov.

Sultgapet faller sammen med regntiden og spredning av malariabærende mygg, en dødelig kombinasjon for små barn: et underernært barn er mer utsatt for sykdommer som malaria og et sykt barn har større sannsynlighet for å bli underernært.

I 2017 vaksinerte vi blant annet 596.800 mot hjernehinnebetennelse, behandlet 112.300 pasienter mot malaria og hadde 38.900 pasienter behandlet på ernæringssentre. 

Les: Leger Uten Grensers siste nyheter fra Niger

 

Vårt arbeid i 2017

Epidemirespons

Når det brøt ut hepatitt E i Diffa-regionen i april 2017 startet Leger Uten Grenser en rekke tiltak for å kontrollere utbruddet. Vi jobbet på 224 steder, arbeidet med vannsikkerhet og delte ut pakker med hygieneartikler som såpe, hansker og kjøkkenutstyr. Gjennom helseinformasjonskampanjer om forebygging av sykdommen nådde vi flere enn 200.000 mennesker. Teamene våre støttet også behandling av hepatitt E på sykehus og helsesentre, og opprettet en intensivavdeling på en mor- og barneklinikk i Diffa for å behandle gravide kvinner som led av komplikasjoner som følge av sykdommen. Totalt fikk 350 kvinner behandling på denne avdelingen i 2017.

Niger opplevde også enda et utbrudd av meningitt C (hjernehinnebetennelse) i 2017. Mellom mars og juni jobbet Leger Uten Grenser med helsedepartementet hvor rundt 464.000 mennesker ble vaksinert mot hjernehinnebetennelse i de verst rammede områdene: Niamey, Tillabéri, Dosso, Tahoua og Maradi.

Artikkelen fortsetter etter bildet

MOR-BARN HELSE: Fala Malele ankom helsesenteret for to dager siden sammen med datteren hennes på 23 måneder, Hawa kaka, etter å ha blitt henvist av Leger Uten Grensers team i Garin Wazam. 

Diffa-regionen

Befolkningen i Diffa-regionen, på grensen til Nigeria, fortsetter å lide på grunn voldelige sammenstøt mellom væpnede opposisjonsgrupper i Nigeria og de ulike militærstyrkene i regionen. Leger Uten Grenser samarbeider med helsedepartementet for å gi humanitærhjelp, medisinsk hjelp og mental helsehjelp til lokalsamfunn og internt fordrevne. Vi ga også opplæring i krisesituasjonsrespons.

I 2017 arbeidet vi på hovedsykehuset for mødre og barn i Diffa, distriktssykehusene Nguigmi og Mainé-Soroa, samt ved flere helsesenter og helseposter i distriktene Diffa, Nguigmi og Bosso. Siden juni 2017 har team drevet mobile klinikker i avsidesliggende områder i regionen for å behandle internt fordrevne som ble rammet av vold, samt at vi ga helsehjelp til den nomadiske befolkningen.

Leger Uten Grenser begynte å arbeide i Mainé-Soroa-distriktet i 2017, hvor vi ga helsehjelp til de som bor mellom Niger og Yunusari Local Government Area området i Yobe Staten, Nigeria. Våre ansatte drev mobile klinikker og henviste pasienter som blant annet trengte kirurgi videre til Mainé-Soroa sykehuset.

Teamene våre opprettet også såkalte «lytterom» i landsbyene Assaga og Chetimari for å gi råd og medisinsk hjelp til kvinner angående seksual- og reproduktive helse. Leger Uten Grenser jobbet også med helseinformajonsarbeid i regionen med fokus på malaria, diaré, luftveisinfeksjoner og screening for underernæring.

På grunn av det omfattede nivået av vold- og traumer som folk i regionen har opplevd, ga Leger Uten Grenser psykososial behandling til verstskapsamfunn og internt fordrevne. Til sammen ble det gjennomført 15.742 individuelle konsultasjoner og 2534 gruppesamtaler i 2017.

I regionen har også Leger Uten Grenser gjennomført flere enn 300.000 medisinske pasientkonsultasjoner og assistert ved flere enn 5300 fødsler i 2017.

Artikkelen fortsetter etter bildet

DIFFA BY: Kaka Wali er 20 år gammel. Kaka ble utskrevet fra sykehuset for to uker siden. Her er hun på sin faste oppfølgingstime, hvor hun får en medisinsk konsultasjon med Dr. Camara Broulaye. Mai (2017), ble hun innlagt på intensivavdelingen, på grunn av store komplikasjoner forårsaket av hepatitt E. Hun mistet barnet sitt mens hun lå i koma. I tillegg til medisinsk oppfølging, får også Kaka mental helsehjelp. Foto: Sarah Pierre

Zinder-regionen

Leger Uten Grenser har jobbet i Magaria siden 2005, og i 2017 fortsatte vi å øke kapasiteten til barneavdelingen på Magaria-distriktssykehus ved å både ha egne ansatte og vi drev opplæring av helsearbeidere. Mellom juni og desember, da antall innleggelser for underernæring og malaria økte, hadde barneavdelingen kapasitet til 600 innleggelser hvor det i 2017 ble lagt inn 15.000 barn under fem år.

Vi hadde også feltarbeidere på seks helsesentre og én helsepost som ga grunnleggende helsetjenester til barn og henviste pasienter videre etter behov. 

Vi opprettet også observasjonsenheter på helsesentrene i Dantchiao og Magaria, hvor pasientene ble stabilisert før de ble henvist videre om nødvendig, til barneavdelingen på sykehuset i Magaria.

I det nærliggende distriktet Dungass åpnet Leger Uten Grenser en barneavdeling med plass til 200 innleggelser under underernæring- og malariasesongen for andre året på rad. Leger Uten Grenser har også jobbet ved fem utenforliggende helsesentre og på to helseposter. 

I mars 2017 overleverte vi barneavdelingen, på det nasjonale sykehuset samt et poliklinisk ernæringssenter i Zinder-byen til lokale myndigheter og Røde Kors etter 12 år. 

Artikkelen fortsetter etter bildet

MALARIA: Hasba, er tre år gammel og ble innlagt på sykehuset Magaria på grunn av malaria med nevrologiske komplikasjoner og anemi. Dette er deres siste dag på den pediatriske avdelingen før de kan dra hjem. Familien kommer fra en landsby rundt 20 kilometer fra sykehuset. Foto: Sarah Pierre

Maradi-regionen

Leger Uten Grenser fortsetter med vårt barnehelseprosjekt hvor vi ønsker å redusere barnedødeligheten, særlig når det kommer til underernæring og malaria, i Madarounfa-distriktet. Mødre kommer også med barna sine over grensen fra Nigeria for å oppsøke prosjektet som ble opprettet i 2001. 

Her gir gi behandling av alvorlig underernæring, malaria og andre sykdommer som rammer barn under fem år ved distriktssykehuset, og vi gir poliklinisk behandling for alvorlig underernæring uten komplikasjoner i fem områder i Madarounfa.

Leger Uten Grensers helsearbeidere er aktive i over 40 landsbyer under malariasesongen for å sikre tidlig påvisning og behandling av ukompliserte tilfeller av malaria, samt screening for underernæring. Leger Uten Grenser oppskalerte dette arbeidet i 2017, noe som har resultert i en 25 prosent reduksjon av innleggelser for alvorlig kompliserte malariatilfeller ved de klinikkene vi støtter. Totalt ble 14.486 barn i Madarounfa-distriktet behandlet for alvorlig underernæring i 2017.

Se bildene: En dag på Leger Uten Grensers barneavdeling i Niger

Artikkelen fortsetter etter bildet

APRIL 2017: Vaksinasjonskampanje mot Meningitis i Niamey-regionen. En sykepleier for Leger Uten Grenser forbereder en vaksine. Foto: Sarah Pierre

Tahoua-regionen

Leger Uten Grenser arbeider på Madaoua-distriktssykehus, der vi driver et ernæringssenter, samt har barne- og nyfødtavdelinger. Sykehuset har en kapasitet på 400 senger i de verste malaria- og underernæringsesongene. 

Flere enn 14.500 barn under fem år ble behandlet ved Madaoua-sykehuset i 2017. 

Leger Uten Grenser støttet også sykehusets nyfødtavdeling samt assisterte fødsler. I tillegg til dette så begynte Leger Uten Grenser å jobbe ved en ny nyfødtavdeling på Sabon-Guida helsesenteret. Her ble flere enn 3700 fødsler assistert i 2017.

Vi fortsetter også arbeidet vårt med å overvåke helsesituasjonen til barn under to år i Tama-området i Bouza-distriktet. Her vaksinerte vi blant annet 254.00 barn mot meslinger i 2017. 
 

VIDEO: Hør Kyrre Lind fortelle om da Kavlifondet støttet vaksinetest i Niger

 

Pasienthistorie

Fanta Meleram (30) flyktet fra Nord-Nigeria da landsbyen hennes ble angrepet. Hun fant tilfluktssted i Diffa-regionen.

– Jeg tok sønnen min med til helsesenteret i dag fordi han er underernært. Jeg har vært her så han kan få behandling med terapeutisk mat (Ready to use therapeutic food, RUTF). Dette helsesenteret er fantastisk, for når vi kommer med barna våre eller blir syke selv, så blir vi tatt vare på gratis. Da Boko Haram angrep, dro vi fra Malanfatori raskt og i total panikk. Noen av barna lyktes i å flykte med oss, men andre ble igjen, og noen kvinner mistet ektemennene sine under flukten. De forfulgte oss til vi lyktes i å krysse Komadougou elven for å komme til Niger. Vi ankom tomhendte og ektemennene våre jobber ikke. Det er vanskelig å finne mat og det er svært vanskelig å leve under disse forholdene. Noen ganger gir staten oss hjelp, og det er en lettelse. 
 


 

 HVORFOR ER VI I NIGER 
 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen