Gynekolog / Fødselslege

Foto: Peter Bräunig

Gynekolog / Fødselslege


Som gynekolog / fødselslege for Leger Uten Grenser vil du arbeide i et av våre mange prosjekter hvor vi har fokus på reproduktiv helse.

Hjem > Jobb for oss > Gynekolog / Fødselslege

Du kan forvente å utføre både akutt - og planlagt OB/GYN-kirurgi, håndtere fødselskomplikasjoner som instrument-assisterte fødsler, håndtere postoperativ oppfølging i samarbeid med anestesilege, samt lære opp og støtte både kirurgisk ansatte og jordmødre. De kliniske ferdighetene og rådsnarheten vil bli satt på prøve fordi helsevesenets infrastruktur på stedene der vi arbeider kan være i ruiner. Du vil ofte være den eneste gynekologen i prosjektet og dermed en uunnværlig ressurs når det gjelder fødselskomplikasjoner. Du må være forberedt på at det diagnostiske utstyret og fasilitetene i operasjonssalen vil være begrenset; det er ikke engang sikkert du vil ha tilgang til verken røntgen eller ultralyd. 

Ansvarsområder:

 • Utføre både akutt - og planlagt OB/GYN-kirurgi
 • Håndtere fødselskomplikasjoner
 • Håndtere postoperativ oppfølging i samarbeid med en anestesilege
 • Opplæring og støtte av både kirurgisk ansatte og jordmødre

Les mer om å være del av det kirurgiske teamet her.  


Kvalifikasjoner: 

 • Samsvar med de grunnleggende kriteriene vi har for alle potensielle feltarbeidere
 • Lege med fullført spesialisering i gynekologi
 • Villig til å følge Leger Uten Grensers behandlingsprotokoller (som vil kunne variere fra det du er vant til) 
 • Tilgjengelig for feltarbeid i minimum 4 uker, etter et første oppdrag på rundt tre måneder

Ønskede tilleggskvalifikasjoner

 • Villig til å forplikte seg i inntil 6 måneder. Flere prosjekter innebærer en betydelig komponent med opplæring og kompetanseoverføring, og derfor finnes det noen lengre oppdrag

Merk

Søkere innen gynekologi må fylle ut et skjema for ferdighetsvurdering i tillegg til de vanlige søknadskravene. Kandidatens CV og spørreskjema vil bli vurdert og validert av en teknisk rådgiver innen gynekologi. Dette vil foretas før eventuelt intervju, av en ansatt i Leger Uten Grenser.

Ønsker du utdypende informasjon kan du lese mer her.

Video av Séverine Caluwaerts fra et av våre prosjekter i Afghanistan.  Séverine er gynekologisk fagansvarlig ved hovedkontoret for Timurgara.

 

Grunnleggende kriterier for alle potensielle feltarbeidere uavhengig av profil:

 • Forståelse for Leger Uten Grensers grunnprinsipper
 • Kunnskap om Leger Uten Grensers arbeid og om humanitær sektor generelt
 • Minimum to års yrkeserfaring etter fullført utdanning
 • Erfaring med å veilede, lære opp og å lede andre 
 • Evne til å fungere i et flerkulturelt- og tverrfaglig team
 • Evne til å organisere, prioritere og til å ta initiativ
 • Villighet til å ta personlig risiko ved å arbeide i potensielt ustabile omgivelser
 • Internasjonal reiseerfaring og/eller arbeidserfaring fra ressursfattige land
 • Evne til å takle stress
 • Mulighet for å arbeide i felt i minst 6 til 12 måneder for første oppdrag i felt. Unntak gjelder for gynekologer, anestesileger og kirurger.
 • Perioden du er tilgjengelig for oppdrag må være fleksible (se Spørsmål og svar «Tilgjengelighet og oppdragsvarighet» for mer informasjon)
 • Personer med medisinsk bakgrunn må ha gyldig autorisasjon (ikke nødvendigvis norsk)
 • Plettfri vandel

Ønskelige tilleggskriterier:

 • Språkkunnskaper er en fordel – spesielt fransk og arabisk – på mellomnivå B1 eller høyere. Spansk, portugisisk og russisk kan også være nyttig
 • Interesse for og/eller erfaring med internasjonale humanitære spørsmål, internasjonale relasjoner, antropologi og lignende
 • Tidligere felterfaring i en lignende rolle i en frivillig organisasjon

Vi tilbyr og dekker:

 • Lønn fra 17 589 i mnd. + dagpenger i felt (varierer fra prosjekt til prosjekt)
 • Refusjon av nødvendige vaksinasjoner
 • Nødvendige visa og arbeidstillatelser
 • Norske rettigheter når du er ute på oppdrag
 • Økning i lønn etter 12 måneder i felt, og deretter med jevne mellomrom på en måte som reflekterer faglig kompetanse, tidligere erfaring og økende ansvarsnivå.
 • Betalt ferie, 25 dager hvert år, 30 dager hvis du har en kontrakt på et tolvmåneders oppdrag.
 • Pensjonsinnskudd 4%
 • Innkvartering under feltoppdraget
 • Tur-retur transport
 • Medisinsk forsikring, uføreforsikring og livsforsikring
 • Psykologisk oppfølging etter oppdrag

Ønsker du å jobbe som gynekolog/fødselslege? Søk her

Mer informasjon? Send en e-post til rekruttering@legerutengrenser.no

 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen