Gynekolog / Fødselslege

Foto: Tetiana Gaviuk/Leger Uten Grenser

Gynekolog / Fødselslege


Som gynekolog / fødselslege for Leger Uten Grenser vil du arbeide i et av våre mange prosjekter hvor vi har fokus på reproduktiv helse.

Hjem > Jobb for oss > Gynekolog / Fødselslege

Som fødselslege / gynekolog jobber du tett med andre helsearbeidere, og særlig med avdelingsjordmor. Du kan forvente å utføre både akutt - og planlagt OB/GYN-kirurgi, håndtere fødselskomplikasjoner som instrument-assisterte fødsler og håndtere post-operativ oppfølging i samarbeid med anestesilege. 
Du vil også jobbe med opplæring og veiledning av ansatte på kirurgiavdelingen og jordmødre. 

Fordi vi ofte jobber i krevende settinger i områder med dårlig infrastruktur og manglede helsevesen kan de kliniske ferdighetene dine bli satt på prøve. Ofte kan du være den eneste gynekologen i et prosjekt, og derfor være en uunnværlig ressurs hvis det oppstår fødselskomplikasjoner. Du må være forberedt på at det diagnostiske utstyret og fasilitetene i operasjonssalen vil være begrenset; det er ikke engang sikkert du vil ha tilgang til verken røntgen eller ultralyd.

Ansvarsområder:

 • Utføre både akutt - og planlagt OB/GYN-kirurgi
 • Håndtere fødselskomplikasjoner
 • Håndtere post-operativ oppfølging i samarbeid med en anestesilege
 • Opplæring og støtte til både ansatte på kirurgisk avdeling og jordmødre

Mer informasjon: Last ned brosjyre Hvordan jobber det kirugiske teamet? eller les feltblogg skrevet av gynekolog Séverine Caluwaerts på msf.org.


Kvalifikasjoner:

 • Må oppfylle de grunnleggende kriteriene vi har for alle potensielle feltarbeidere
 • Lege med fullført spesialisering i gynekologi
 • Villig til å følge Leger Uten Grensers behandlingsprotokoller (som vil kunne variere fra det du er vant til) 
 • Tilgjengelig for oppdrag som varer mellom 6 uker til 6 måneder, avhengig av konteksten (etter et førsteoppdrag på rundt tre måneder)
 • Villig til å forplikte seg i inntil 6 måneder. Flere prosjekter innebærer en betydelig komponent med opplæring og kompetanseoverføring, og derfor finnes det noen lengre oppdrag

Merk

Søkere innen gynekologi må fylle ut et skjema for ferdighetsvurdering i tillegg til de vanlige søknadskravene. Kandidatens CV og spørreskjema vil bli vurdert og validert av en teknisk rådgiver innen gynekologi. Dette vil foretas før du blir kalt inn til et eventuelt intervju. 

Her finner du mer utdypende informasjon om dette. 

I videon under kan du se gynekolog Anca fortelle om sin erfaring fra fødselssykehuset vårt i Khost i Afghanistan.

 

I videoen under kan du se gynekolog Séverine Caluwaerts fra fødselssykehuset vårt i Khost i Afghanistan.

 

Grunnleggende kriterier for alle potensielle feltarbeidere uavhengig av profil 

 • Forpliktelse og forståelse av Leger Uten Grensers grunnprinsipperetiske retningslinjer og Charter
 • Kunnskap om Leger Uten Grensers arbeid og om humanitær sektor generelt
 • Minimum to års yrkeserfaring etter fullført utdanning
 • Erfaring med å veilede, lære opp og å lede andre 
 • Evne til å fungere i et flerkulturelt- og tverrfaglig team
 • Evne til å organisere, prioritere og til å ta initiativ
 • Villig til å ta personlig risiko ved å arbeide i potensielt ustabile omgivelser
 • Internasjonal reiseerfaring og/eller arbeidserfaring fra ressursfattige land
 • Evne til å takle stress
 • Tilgjengelig for oppdrag som varer mellom 6-12 måneder. Unntak gjelder for gynekologer, anestesileger og kirurger som bør være tilgjengelig 6 uker til 6 måneder, avhengig av konteksten (etter et førsteoppdrag på rundt tre måneder)
 • Perioden du er tilgjengelig for oppdrag må være fleksibel (Les mer på spørsmål og svar «Tilgjengelighet og oppdragsvarighet»)
 • Personer med medisinsk bakgrunn må ha gyldig autorisasjon (ikke nødvendigvis norsk)
 • Plettfri vandel (Les mer under spørsmål og svar)

Det er en fordel om du har:

 • Språkferdigheter – spesielt fransk og arabisk – på mellomnivå B1 eller høyere. Spansk, portugisisk og russisk kan også være nyttig i mindre grad
 • Interesse for og/eller erfaring med internasjonale humanitære spørsmål, internasjonale relasjoner, antropologi og lignende
 • Tidligere felterfaring i en lignende rolle i en frivillig organisasjon

Vi tilbyr og dekker:

 • Lønn etter Leger Uten Grensers internasjonale lønnspolicy, minimum 24 095 NOK brutto/måned, basert på stilling og erfaring
 • Dagpenger i felt (sum varierer fra prosjekt til prosjekt) 
 • Refusjon av nødvendige vaksinasjoner
 • Nødvendige visa og arbeidstillatelser
 • Betalt ferie, 25 dager hvert år, 30 dager hvis du har en kontrakt på et 12-måneders oppdrag
 • Pensjonsinnskudd 4 %
 • Bosted under feltoppdraget
 • Tur-retur transport
 • Medisinsk forsikring, uføreforsikring og livsforsikring
 • Psykososial oppfølging før, under og etter oppdrag

Se denne videoen om hvordan det er å jobbe i felt for Leger Uten Grenser før du søker:

 

Ønsker du å jobbe som gynekolog / fødselslege? Søk her

Er det noe mer du lurer på? 

Her finner du ofte stilte spørsmål og svar om feltarbeid, ellers kan du sende en e-post til rekruttering@legerutengrenser.no

 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen