Én av tre gravide kvinner i verden har vært gjennom dette.

Stigma, tabu og skam gjør at mange ikke tør å oppsøke helsehjelp.

«DET DER ER TYPISKE ETSESKADER ETTER FORSØK PÅ ABORT MED KJEMIKALIER. JEG HAR SETT DET FØR»

Men det er først og fremst kvinner i lav- og mellominntektsland som dør eller får livslange komplikasjoner.

– Mot oss i gangen kommer en gjennomsvett far med datteren i armene sine. Faren er tungpustet etter å ha båret den medtatte jenta opp den lange, bratte bakken til sykehuset. Hun kan ikke være mer enn 16 år gammel, og det mørkerøde skjørtet hennes henger like slapt over armen til faren som leggene og de bare føttene hennes.

Jenta har så vondt i underlivet at hun ikke klarer å stå på beina. Faren forteller at han ikke vet hva som har skjedd med henne. Han forteller at Amina* bare gråter, men at hun ikke vil fortelle noen hva som er galt. Men hun gråter ikke nå. Hun ser ikke på oss og sier ingenting. Hun kryper bare sammen og gjemmer ansiktet sitt i armkroken til faren.

Jeg ber den bekymrede faren om å følge etter meg inn på undersøkelsesrommet, men vi ber ham om å vente utenfor mens jeg og Louise undersøker datteren hans.

Louise spør henne forsiktig om hva som har skjedd med henne. Hun vil ikke svare. Hun sier ikke et eneste ord. Hun vil verken snakke eller se på oss. Etter en stund, fremdeles med ansiktet snudd vekk, nikker hun samtykkende til at jeg kan få undersøke henne nedentil. 

Louise tar Aminas hånd i sin og stryker henne forsiktig over hånden mens hun snakker beroligende til henne. Jeg drar frem krakken, setter meg i fotenden av undersøkelsesbenken, løfter opp det mørkerøde skjørtet og starter undersøkelsen. Det jeg ser er uvirkelig.

Hele livmorhalsen og skjeden hennes er som et stort åpent brannsår. Jeg har aldri sett noe lignende før. Jeg ber Louise om å bytte plass med meg. Hun bruker ikke mange sekunder på undersøkelsen før hun sier: «Det der er typiske etseskader etter forsøk på abort med kjemikalier. Jeg har sett det før.» 

Utrygg abort er en livsfarlig, akutt helsekrise som må få mer oppmerksomhet.

Publisert 08.mars 2023

– Kollegaen min Louise spør henne forsiktig om hva som har skjedd. Hun svarer ikke, hun sier ingenting. Hun vil verken snakke eller se på oss. Etter en stund, fremdeles med ansiktet snudd vekk, nikker hun samtykkende til at jeg kan få undersøke henne nedentil.

Louise tar Aminas hånd i sin og stryker henne forsiktig over håndbaken mens hun snakker beroligende til henne. Jeg drar frem krakken, setter meg i fotenden av undersøkelsesbenken, løfter opp det mørkerøde skjørtet og starter underlivsundersøkelsen. Det jeg ser har jeg ingen forklaring på. Hele livmorhalsen og skjeden hennes er som et stort åpent brannsår. Jeg har aldri sett noe lignende før. Jeg ber Louise om å bytte plass med meg. Hun bruker ikke mange sekunder på undersøkelsen før hun sier: «Det der er typiske etseskader etter forsøk på abort med kjemikalier. Jeg har sett det før.»

Utrygg abort er en av de fem største årsakene til mødredødelighet i verden, men det er samtidig den årsaken som enklest kan forebygges.

Kompriment3.jpg

Jordmor Elin Erland har altfor mange ganger vært vitne til de forferdelige konsekvensene av utrygg abort.

– Frustrerende at folk ikke vet om denne katastrofen.

Sissel Roksvåg jobbet i verdens største flyktningleir:

Restriktive regler, manglende tilgang til helsehjelp, stigma og skam tvinger kvinner til et kynisk og utrygt marked.

Trygge abortpiller kan for mange være vanskelig å få tak i, og mange blir lurt til å kjøpe farlige piller uten effekt. Foto: Davide Scalenghe

Double-click to edit text

Textile, Sleeve, Finger

En av tre kvinner i verden som har vært gravide, har tatt en abort. Nesten halvparten blir gjennomført under utrygge forhold.

Millioner av kvinner risikerer livet sitt når trygg abort ikke er mulig.

Kanskje noen vil selge henne abortpiller hun verken har råd til eller kjenner virkningen av?

Kanskje hun prøver noen abortfremkallende urter eller finner en lang, skarp gjenstand å stikke inn i livmoren?

Eller kanskje hun gjør som pasienten til Elin; fører kjemikalier inn i skjeden, i håp om at det kan fremkalle en abort.

– Det er dessverre mange useriøse aktører som skor seg på disse kvinnenes fortvilelse.

– Tenk deg en situasjon der det å risikere livet eller få livsvarige komplikasjoner virker som et langt bedre alternativ enn det å skulle fullføre et svangerskap.

– Dette er virkeligheten til mange av de kvinnene jeg har møtt som jordmor på oppdrag for Leger Uten Grenser, forteller Elin.

Nesten alle utrygge aborter finner sted i lav- og mellominntektsland i Afrika, Latin-Amerika og Asia. Hele 97 prosent.

Hvert år dør minst 22.000 kvinner av utrygg abort, men på grunn av underrapportering regner man med at dødstallene er mye høyere.

Det illegale markedet

Det er få land som har totalforbud mot abort, men mange har restriksjoner, som gjør at kvinner kun kan ta abort hvis kvinnens liv står i fare.

I 2017 gjeninnførte USAs president et vedtak som satte tusenvis av kvinners liv og helse i fare. Vedtaket stanset amerikansk statlig støtte til organisasjoner som arbeidet, utførte, informerte eller veiledet rundt trygg aborter.

Det førte til at organisasjoner som jobbet med andre store helseutfordringer som malaria, barnehelse og hiv ikke mottok støtte dersom de samtidig informerte eller jobbet med trygg abort. Heldigvis ble den reversert da Joe Biden ble president.

Men på samme tid er vi vitne til at tilgang til trygg abort er under trussel flere steder i USA.

Det er sterke bevis for at selv om et land har strenge abortlover vil ikke det føre til at færre tar abort.

Det eneste vi vet med sikkerhet, er at det vil føre til mer unødig lidelse og flere dødsfall.

Lover og restriksjoner: en trussel mot kvinnehelse

Vil du støtte vårt arbeid med kvinnehelse?

Vipps 150,- til 2199

1

1

0

millioner får komplikasjoner knyttet til utrygg abort

dør som følge av utrygg abort hvert år

21900

av alle verdens aborter er utrygge

0

Stigma og skam

Mange føler enorm skam eller opplever stigmatisering knyttet til abort. Leger Uten Grenser møter pasienter med behov for abort over hele verden –  i land som Colombia, Hellas, Mosambik og Sør-Afrika. Gifte, ugifte, godt utdannede i urbane områder eller de med mindre utdannelse fra avsidesliggende områder. Kvinner med barn, og kvinner uten barn. 

Noen blir gravide etter å ha blitt voldtatt, og noen forteller at de har blitt presset til svangerskap. Andre har rett og slett ikke god nok økonomi eller føler seg ikke i stand til å ta vare på et barn alene.

Dette kan være fordi de er på flukt eller befinner seg i en humanitær krise.

En akutt medisinsk krise

– Tenk deg at du er på flukt i et konfliktfylt område, du har kommet bort fra ektemannen din og vet ikke lenger om han er i live. Underveis møter du en barndomsvenn som gir deg omsorg og beskyttelse under den farlige flukten.

Et øyeblikks lidenskap resulterer i et svangerskap du oppdager omtrent samtidig som du får høre at mannen din er i live og at han leter etter deg, forteller Elin som refererer til en historie fra virkeligheten.  

I dette tilfellet fortalte kvinnen at hvis mannen hennes oppdaget det, var hun redd han ville drepe henne fordi hun hadde vært utro. 

– Det akutte kan oppstå senere – enten at kvinnen blir straffet,
eller at hun får utført en abort på andre, utrygge måter. Det er
dette vi må forholde oss til, de livsfarlige konsekvensene, forteller Elin.  

– Å avslå hennes bønn om hjelp til å avslutte svangerskapet på en trygg måte, er i praksis ofte det samme som å vite at jeg må behandle kvinnen senere for skader som følge av utrygg abort. Skal jeg vente på at hun kommer tilbake med komplikasjoner, og håpe at hun ikke kommer for sent? 

Risikoen er nemlig stor for at hun vil nøle med å oppsøke helsehjelp der hun tidligere har blitt avvist. Faren for at hun skal dø uten helsehjelp er derfor høyst reell.

Hva gjør Leger Uten Grenser? 

Leger Uten Grenser jobber alltid ut ifra medisinske behov, og vi vet at utrygge aborter kan føre til forferdelige lidelser og i verste fall død. 

Hvert år behandler vi flere enn 20.000 kvinner for abortrelaterte komplikasjoner.

Kvinnehelse er noe vi jobber med i nesten alle land vi er til stede i. Det innebærer blant annet helseinformasjon, prevensjonsveiledning og behandling av abortrelaterte komplikasjoner. Leger Uten Grenser tilbyr trygg abort der vi kan og dersom kvinnens liv står i fare, men vi vil aldri oppfordre, eller langt mindre tvinge noen, til å avslutte et svangerskap.

Vi jobber for at trygg abort skal være en del av et helhetlig kvinnehelsetilbud, men dette er utfordrende. Abort er sensitivt i mange land, og hvert land har ulik kontekst. Det er mange hensyn å ta i henhold til sikkerhet for våre pasienter og ansatte i felt, men vi jobber for å kunne tilby trygg abort der det er behov og mulighet.

Les mer om vårt arbeid med trygg abort

HELSEINFORMASJON: Lite informasjon og kunnskap rundt abort og familieplanleggings fører til  flere uønskede svangerskap, flere utrygge aborter, flere dødsfall og høyere tilfeller av seksuelt overførbare sykdommer.

Manglende informasjon og kunnskap rundt prevensjon og abort fører til flere uønskede svangerskap, flere utrygge aborter og flere dødsfall.

– Hvordan er det for deg å møte kvinner i slike fortvilte situasjoner?  

– Jeg har sett kvinner med etseskader i underlivet, store blødninger og livstruende infeksjoner. For meg som jordmor er det helt uakseptabelt at kvinner skal lide og risikere å dø på grunn av alvorlige komplikasjoner som medisinsk sett er enkle å forebygge. 

Jeg ser det som en medisinsk plikt å gjøre det som er til det beste for pasientene - for kvinnenes liv og helse. 

Kompriment3.jpg

Akkurat nå trenger Leger Uten Grenser flere gynekologer og jordmødre. Er det deg? Les mer på legerutengrenser.no.

– Hvordan kan vi hjelpe kvinner i denne situasjonen?   

– I tillegg til å gi helsehjelp må vi våge å snakke om det og erkjenne de alvorlige konsekvensene av utrygg abort. Slik er vi med på å bryte ned tabu, stigma og skam. 

Utrygg abort er en av de fem største årsakene til mødredødelighet i verden i dag. Medisinsk sett er det den enkleste dødsårsaken å gjøre noe med, og paradoksalt nok er det der man ser minst fremskritt.

– Leger Uten Grenser setter alltid pasienten først, og trenger økonomisk støtte slik at vi kan fortsette å gi kvinner livreddende, gratis og trygg helsehjelp.

(Kilder: Leger Uten Grenser, WHO og Guttmacher Institute)

Rectangle, Gesture, Font

Leger Uten Grenser er en nøytral, uavhengig og upartisk medisinsk hjelpeorganisasjon som redder liv og lindrer nød. Vi hjelper dem som trenger det mest – uansett hvem, uansett hvor, uansett hvorfor.


Kontakt
Giverservice: 21 04 24 52
epost@legerutengrenser.no
Åpningstid: 09 - 16 (man - fre)

legerutengrenser.no

Postadresse
Postboks 8813 Youngstorget
0028 Oslo

Org.nr.: NO 977 097 495