Foto: Leger Uten Grenser / Corinne Baker
Hjem > Nyheter > Sør-Sudan: Responderer på kolerautbrudd
Nyheter

Sør-Sudan: Responderer på kolerautbrudd

26.05.2014

Leger Uten Grenser responderte på kolerautbruddet med en gang, og organiserte donasjoner av viktig utstyr for å støtte opp under de sørsudanske helsemyndighetenes arbeid.

Mistenkte tilfeller andre steder i landet venter nå på laboratoriebekreftelse. 

Nødhjelpsteam fra Leger Uten Grenser kjemper mot klokka for å begrense utbruddet.

Teamene har allerede satt opp et senter for behandling av kolera, og er samtidig på leting etter egnede steder for flere slike sentre.

Samtidig gir Leger Uten Grenser informasjon om smitte gjennom opplysningskampanjer og organiserer koleravaksinering i leirer for internt fordrevne.

Vanskelige forhold

– Vi har hatt fire måneder med intens konflikt, så forholdene er prekære i mange flyktningleirer, og regntiden blir bare verre. Vi er bekymret over hvilke effekter kolerasykdommen kan få, sier Leger Uten Grensers landansvarlig i Sør-Sudan, Brian P. Moller.

Den siste uken har Leger Uten Grenser sørget for nødvendige forsyninger til flere klinikker i Juba, og særlig Juba Teaching Hospital, som for øyeblikket er det eneste kolerabehandlingssenteret i byen.

Organisasjonen har fått på plass kolerasenger, testutstyr, samt klorin- og saltløsninger. Leger Uten Grenser har også sendt klinikere med koleraerfaring, samt en vann- og sanitærekspert for å støtte sykehusets stab.

– Kolera kan behandles enkelt og effektivt hvis det oppdages tidlig nok. Leger Uten Grensers prioritet er å sikre rask og effektiv respons for å begrense utbruddet så mye som mulig. Vi jobber både med behandling av pasienter og med forebyggende tiltak, sier Moller.

Samtidig har team fra Leger Uten Grenser bygget et kolerabehandlingssenter med 50 sengeplasser i Gudele-distriktet, et av de områdene som har blitt hardest rammet av utbruddet. Dette senteret kom i drift i helgen, med kapasitet til å utvide til 100 sengeplasser om nødvendig.

Leger Uten Grenser planlegger også å åpne andre lignende sentre i hovedstaden for å øke behandlingskapasiteten i de kommende ukene. I flyktningleirene i Juba, der Leger Uten Grenser har gitt helsetilbud siden desember, har hjelpearbeiderne allerede funnet ut hvor de skal sette opp behandlingssentre dersom det skulle dukke opp kolerautbrudd der.

I flere stater i de øvrige delene av landet, hvor det har blitt rapportert om tilfeller av kolera, er Leger Uten Grenser på plass for å behandle smittede.

Mange allerede vaksinert

I flyktningleiren i Malakal, i Øvre Nil-staten, har Leger Uten Grenser allerede et kolerabehandlingssenter, etter å ha vaksinert 17.000 mennesker mot sykdommen der i april og mai i år.

I den samme staten har Leger Uten Grenser sendt et kriseteam til Kaka, for å komme nærmere situasjonen i en lokal klinikk, og for lettere å kunne nå ut med utstyr og forsyninger.

Organisasjonen opprettholder beredskap i området i tilfelle kolerautbrudd.

Leger Uten Grenser gir assistanse til et pågående koleravaksineringsprogram i flyktningleiren i Bentiu og refordeler utstyr i tilfelle utbruddet skulle eskalere.  

I flyktningleiren Lakes State i Minkamman, har Leger Uten Grenser gitt assistanse til rundt 80.000 flyktninger siden desember, og kjørt en koleravaksineringskampanje.

Kampanjen er rettet mot flyktninger som har gått glipp av tidligere vaksineringskampanjer dette året.

Vaksinen må settes i to omganger for at den skal være effektiv, selv da gir den bare rundt 65 prosent sjanse for beskyttelse mot sykdommen.

Den er likevel en av få metoder, i tillegg å forbedre leveforhold, vann- og sanitærtilgang, som kan gi et sårbart samfunn en bedre sjanse til å unngå utbrudd av kolera.

Dehydrering

Leger Uten Grenser skaffer 500.000 liter klorinert vann hver dag i denne flyktningleiren, noe som er svært viktig for å redusere spredningen av sykdommen.

Teamene i leiren er klare til å sette opp en isolasjonsavdeling med 20 senger og et kolerabehandlingssenter, hvis et utbrudd skulle komme.

Kolera er en akutt indre infeksjon som skyldes bakterien Vibrio cholerae, som finnes i urene fohold med dårlige sanitærmuligheter. Diaré og oppkast fører til alvorlig dehydrering, og i verste fall død.

Kolera kan enkelt og effektivt behandles så fremt behandlingen starter tidlig nok.

Behandlingen går ut på å erstatte vannet og elektrolyttene pasienten har mistet, som kalium og sodium, ved å gi pasienten hydreringsløsninger som tas oralt, eller i mer alvorlige tilfeller, intravenøst.

Leger Uten Grenser i Sør-Sudan 

Organisasjonen har gitt medisinsk nødhjelp i det nåværende Sør-Sudan, i mer enn 30 år.

Etter at urolighetene brøt ut i Juba den 15. desember 2013, og deretter i flere andre områder av landet, har Leger Uten Grenser trappet opp kapasiteten for å raskt respondere på medisinske behov i det kriserammede landet.

I de første fem månedene av krisen har Leger Uten Grenser gjennomført mer enn 270.000 pasientkonsultasjoner, hvorav mer enn 110.000 var barn under fem år.

I tillegg har Leger Uten Grenser hatt nesten 11.000 innleggelser, hvor over halvparten var barn under fem år.

Teamene i Sør-Sudan har gjennomført mer enn 2000 store operasjoner, behandlet 2300 mennesker for krigsskader og hjulpet nesten 6400 kvinner i barsel.

Leger Uten Grenser har team som jobber med 22 forskjellige prosjekter i ni av ti stater i Sør-Sudan.

Disse arbeider med grunnleggende helsehjelp, ernæring, operasjoner, vaksinasjoner og forbedringer av vann- og sanitærforhold.

Les mer om: Kolera, Sør-Sudan

Mer i denne seksjonen  
Nyheter fra felt
Land
Sykdommer og helse
Flyktninger
Naturkatastrofer
Krig og konflikt
Foto: Leger Uten Grenser / Corinne Baker
Hjem > Nyheter > Sør-Sudan: Responderer på kolerautbrudd
Nyheter

Sør-Sudan: Responderer på kolerautbrudd

26.05.2014

Leger Uten Grenser responderte på kolerautbruddet med en gang, og organiserte donasjoner av viktig utstyr for å støtte opp under de sørsudanske helsemyndighetenes arbeid.

Mistenkte tilfeller andre steder i landet venter nå på laboratoriebekreftelse. 

Nødhjelpsteam fra Leger Uten Grenser kjemper mot klokka for å begrense utbruddet.

Teamene har allerede satt opp et senter for behandling av kolera, og er samtidig på leting etter egnede steder for flere slike sentre.

Samtidig gir Leger Uten Grenser informasjon om smitte gjennom opplysningskampanjer og organiserer koleravaksinering i leirer for internt fordrevne.

Vanskelige forhold

– Vi har hatt fire måneder med intens konflikt, så forholdene er prekære i mange flyktningleirer, og regntiden blir bare verre. Vi er bekymret over hvilke effekter kolerasykdommen kan få, sier Leger Uten Grensers landansvarlig i Sør-Sudan, Brian P. Moller.

Den siste uken har Leger Uten Grenser sørget for nødvendige forsyninger til flere klinikker i Juba, og særlig Juba Teaching Hospital, som for øyeblikket er det eneste kolerabehandlingssenteret i byen.

Organisasjonen har fått på plass kolerasenger, testutstyr, samt klorin- og saltløsninger. Leger Uten Grenser har også sendt klinikere med koleraerfaring, samt en vann- og sanitærekspert for å støtte sykehusets stab.

– Kolera kan behandles enkelt og effektivt hvis det oppdages tidlig nok. Leger Uten Grensers prioritet er å sikre rask og effektiv respons for å begrense utbruddet så mye som mulig. Vi jobber både med behandling av pasienter og med forebyggende tiltak, sier Moller.

Samtidig har team fra Leger Uten Grenser bygget et kolerabehandlingssenter med 50 sengeplasser i Gudele-distriktet, et av de områdene som har blitt hardest rammet av utbruddet. Dette senteret kom i drift i helgen, med kapasitet til å utvide til 100 sengeplasser om nødvendig.

Leger Uten Grenser planlegger også å åpne andre lignende sentre i hovedstaden for å øke behandlingskapasiteten i de kommende ukene. I flyktningleirene i Juba, der Leger Uten Grenser har gitt helsetilbud siden desember, har hjelpearbeiderne allerede funnet ut hvor de skal sette opp behandlingssentre dersom det skulle dukke opp kolerautbrudd der.

I flere stater i de øvrige delene av landet, hvor det har blitt rapportert om tilfeller av kolera, er Leger Uten Grenser på plass for å behandle smittede.

Mange allerede vaksinert

I flyktningleiren i Malakal, i Øvre Nil-staten, har Leger Uten Grenser allerede et kolerabehandlingssenter, etter å ha vaksinert 17.000 mennesker mot sykdommen der i april og mai i år.

I den samme staten har Leger Uten Grenser sendt et kriseteam til Kaka, for å komme nærmere situasjonen i en lokal klinikk, og for lettere å kunne nå ut med utstyr og forsyninger.

Organisasjonen opprettholder beredskap i området i tilfelle kolerautbrudd.

Leger Uten Grenser gir assistanse til et pågående koleravaksineringsprogram i flyktningleiren i Bentiu og refordeler utstyr i tilfelle utbruddet skulle eskalere.  

I flyktningleiren Lakes State i Minkamman, har Leger Uten Grenser gitt assistanse til rundt 80.000 flyktninger siden desember, og kjørt en koleravaksineringskampanje.

Kampanjen er rettet mot flyktninger som har gått glipp av tidligere vaksineringskampanjer dette året.

Vaksinen må settes i to omganger for at den skal være effektiv, selv da gir den bare rundt 65 prosent sjanse for beskyttelse mot sykdommen.

Den er likevel en av få metoder, i tillegg å forbedre leveforhold, vann- og sanitærtilgang, som kan gi et sårbart samfunn en bedre sjanse til å unngå utbrudd av kolera.

Dehydrering

Leger Uten Grenser skaffer 500.000 liter klorinert vann hver dag i denne flyktningleiren, noe som er svært viktig for å redusere spredningen av sykdommen.

Teamene i leiren er klare til å sette opp en isolasjonsavdeling med 20 senger og et kolerabehandlingssenter, hvis et utbrudd skulle komme.

Kolera er en akutt indre infeksjon som skyldes bakterien Vibrio cholerae, som finnes i urene fohold med dårlige sanitærmuligheter. Diaré og oppkast fører til alvorlig dehydrering, og i verste fall død.

Kolera kan enkelt og effektivt behandles så fremt behandlingen starter tidlig nok.

Behandlingen går ut på å erstatte vannet og elektrolyttene pasienten har mistet, som kalium og sodium, ved å gi pasienten hydreringsløsninger som tas oralt, eller i mer alvorlige tilfeller, intravenøst.

Leger Uten Grenser i Sør-Sudan 

Organisasjonen har gitt medisinsk nødhjelp i det nåværende Sør-Sudan, i mer enn 30 år.

Etter at urolighetene brøt ut i Juba den 15. desember 2013, og deretter i flere andre områder av landet, har Leger Uten Grenser trappet opp kapasiteten for å raskt respondere på medisinske behov i det kriserammede landet.

I de første fem månedene av krisen har Leger Uten Grenser gjennomført mer enn 270.000 pasientkonsultasjoner, hvorav mer enn 110.000 var barn under fem år.

I tillegg har Leger Uten Grenser hatt nesten 11.000 innleggelser, hvor over halvparten var barn under fem år.

Teamene i Sør-Sudan har gjennomført mer enn 2000 store operasjoner, behandlet 2300 mennesker for krigsskader og hjulpet nesten 6400 kvinner i barsel.

Leger Uten Grenser har team som jobber med 22 forskjellige prosjekter i ni av ti stater i Sør-Sudan.

Disse arbeider med grunnleggende helsehjelp, ernæring, operasjoner, vaksinasjoner og forbedringer av vann- og sanitærforhold.

Les mer om: Kolera, Sør-Sudan

 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen