Foto: Leger Uten Grenser
Hjem > Nyheter > Fem ting du må vite om flomkatastrofen i Pakistan
Nyheter

Fem ting du må vite om flomkatastrofen i Pakistan

02.09.2022 | Oppdatert 06.09.2022
        

Over 70 prosent av Pakistan er oversvømt, og flommen har også skapt store ødeleggelser. Flere enn 1000 mennesker har mistet livet og over 1500 mennesker har blitt skadet. Her kan du lese mer om situasjonen i landet, samt hvordan teamene våre responderer. 

1. Flere enn én million hus har blitt ødelagt eller skadet 

Mange mennesker har mistet hjemmene sine og laget seg midlertidige hjem langs eller ved veiene. Andre bor nå ved elvebredder. I Balutsjistan-provinsen har 31 av 33 distrikter blitt hardt rammet av flommen. Teamene våre, inkludert ansatte som selv har mistet hjemmene sine, jobber med å gi grunnleggende helsehjelp til mennesker som har samlet seg lang veiene eller på skoler.  

I Dera Murad Jamali jobber teamene våre med å gi rent drikkevann til internt fordrevne som har søkt tilflukt i leirer eller på skoler. Foto: Leger Uten Grenser

 

2. Tilgang til rent vann, mat og husly er de største behovene nå 

Mange veier har blitt fullstendig oversvømt. Som følge av dette reduseres tilgangen på mat og andre forsyninger. Det er store behov for rent vann og sanitærfasiliteter for å forhindre sykdomsutbrudd. Det er forventet at man vil se en økning i vektorbårne sykdommer, altså sykdommer som ofte smitter via insekter, som for eksempel denguefeber og malaria. Teamene våre jobber nå med å kartlegge behovene og planlegge responsen.

Kan du støtte vårt arbeid i Pakistan?
Vipps ditt bidrag til 2188

3. Vi har behandlet pasienter med luftveisinfeksjoner, feber, hudsykdommer og diaré 

Vi har startet mobile klinikker i Dera Murad Jamali-distriktet i Balutsjistan-provinsen. Her gir vi grunnleggende helsehjelp, driver informasjonsarbeid og henviser pasienter til sykehus. De fleste pasientene vi har behandlet har hatt luftveisinfeksjoner, feber, hudsykdommer og diaré. Vi undersøker også barn for underernæring ved de mobile klinikkene.

Vi deler ut nødhjelpsartikler til familier som har søkt tilflukt i utkanten av Quetta-distriktet i Balutsjistan-provinsen. Foto: Leger Uten Grenser

 

4. Humanitære organisasjoner og andre aktører må oppskalere responsen raskt 

Det er estimert at rundt 50 til 60 prosent av hus som er laget av gjørme i provinsene Sindh, Punjab og Khyber Pakhtunkhwa, har blitt ødelagt av flommen. Det er stort behov for rent drikkevann, hygieneartikler og helsehjelp for å unngå spredning av hudsykdommer og diaré.  

Det var først utfordrende å nå frem, men nå er teamene våre til stede i Dadu-distriktet i Sindh-provinsen. De jobber nå med å kartlegge behovene og forberede vår respons i områdene der de fordrevne har søkt tilflukt. Vi forbereder oss også på mulige sykdomsutbrudd.  

Vi jobber også med å kartlegge behovene i Dera Ghazi Khan- og Rajanpur-distriktene i Punjab-provinsen, og i Charsadda og Nowshehra i Khyber Pakhtunkhwa-provinsen.  

5. Tiltak må iversettes for å beskytte befolkningen 

Langsiktige tiltak må iversekttes for å beskytte den rammede befolkningen som nå befinner seg i utsatte områder. Det er estimert at over 33 millioner mennesker er rammet av flommen. Humanitære organisasjoner og andre må oppskalere responsen.

Les mer om vårt arbeid i Pakistan.

Leger Uten Grenser jobber etter de humanitære prinsippene: uavhengighet, nøytralitet og upartiskhet. Fordi alle liv er like mye verdt.

Les mer om: Pakistan, Naturkatastrofer

Mer i denne seksjonen  
Nyheter fra felt
Land
Sykdommer og helse
Flyktninger
Naturkatastrofer
Krig og konflikt
Foto: Leger Uten Grenser
Hjem > Nyheter > Fem ting du må vite om flomkatastrofen i Pakistan
Nyheter

Fem ting du må vite om flomkatastrofen i Pakistan

02.09.2022 | Oppdatert 06.09.2022
        

Over 70 prosent av Pakistan er oversvømt, og flommen har også skapt store ødeleggelser. Flere enn 1000 mennesker har mistet livet og over 1500 mennesker har blitt skadet. Her kan du lese mer om situasjonen i landet, samt hvordan teamene våre responderer. 

1. Flere enn én million hus har blitt ødelagt eller skadet 

Mange mennesker har mistet hjemmene sine og laget seg midlertidige hjem langs eller ved veiene. Andre bor nå ved elvebredder. I Balutsjistan-provinsen har 31 av 33 distrikter blitt hardt rammet av flommen. Teamene våre, inkludert ansatte som selv har mistet hjemmene sine, jobber med å gi grunnleggende helsehjelp til mennesker som har samlet seg lang veiene eller på skoler.  

I Dera Murad Jamali jobber teamene våre med å gi rent drikkevann til internt fordrevne som har søkt tilflukt i leirer eller på skoler. Foto: Leger Uten Grenser

 

2. Tilgang til rent vann, mat og husly er de største behovene nå 

Mange veier har blitt fullstendig oversvømt. Som følge av dette reduseres tilgangen på mat og andre forsyninger. Det er store behov for rent vann og sanitærfasiliteter for å forhindre sykdomsutbrudd. Det er forventet at man vil se en økning i vektorbårne sykdommer, altså sykdommer som ofte smitter via insekter, som for eksempel denguefeber og malaria. Teamene våre jobber nå med å kartlegge behovene og planlegge responsen.

Kan du støtte vårt arbeid i Pakistan?
Vipps ditt bidrag til 2188

3. Vi har behandlet pasienter med luftveisinfeksjoner, feber, hudsykdommer og diaré 

Vi har startet mobile klinikker i Dera Murad Jamali-distriktet i Balutsjistan-provinsen. Her gir vi grunnleggende helsehjelp, driver informasjonsarbeid og henviser pasienter til sykehus. De fleste pasientene vi har behandlet har hatt luftveisinfeksjoner, feber, hudsykdommer og diaré. Vi undersøker også barn for underernæring ved de mobile klinikkene.

Vi deler ut nødhjelpsartikler til familier som har søkt tilflukt i utkanten av Quetta-distriktet i Balutsjistan-provinsen. Foto: Leger Uten Grenser

 

4. Humanitære organisasjoner og andre aktører må oppskalere responsen raskt 

Det er estimert at rundt 50 til 60 prosent av hus som er laget av gjørme i provinsene Sindh, Punjab og Khyber Pakhtunkhwa, har blitt ødelagt av flommen. Det er stort behov for rent drikkevann, hygieneartikler og helsehjelp for å unngå spredning av hudsykdommer og diaré.  

Det var først utfordrende å nå frem, men nå er teamene våre til stede i Dadu-distriktet i Sindh-provinsen. De jobber nå med å kartlegge behovene og forberede vår respons i områdene der de fordrevne har søkt tilflukt. Vi forbereder oss også på mulige sykdomsutbrudd.  

Vi jobber også med å kartlegge behovene i Dera Ghazi Khan- og Rajanpur-distriktene i Punjab-provinsen, og i Charsadda og Nowshehra i Khyber Pakhtunkhwa-provinsen.  

5. Tiltak må iversettes for å beskytte befolkningen 

Langsiktige tiltak må iversekttes for å beskytte den rammede befolkningen som nå befinner seg i utsatte områder. Det er estimert at over 33 millioner mennesker er rammet av flommen. Humanitære organisasjoner og andre må oppskalere responsen.

Les mer om vårt arbeid i Pakistan.

Leger Uten Grenser jobber etter de humanitære prinsippene: uavhengighet, nøytralitet og upartiskhet. Fordi alle liv er like mye verdt.

Les mer om: Pakistan, Naturkatastrofer

 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen