Foto: Leger Uten Grenser / Lynzy Billing
Hjem > Nyheter > Leger Uten Grenser fordømmer kvinneforbud i Afghanistan
Nyheter

Leger Uten Grenser fordømmer kvinneforbud i Afghanistan

03.01.2023
        

Taliban har stadig innført nye restriksjoner for kvinner i Afghanistan, og sist ut er et forbud mot at kvinner får jobbe for ikke-statlige organisasjoner. Forbudet kommer kort tid etter at departementet for høyere utdanning kunngjorde at kvinner ikke skal få studere ved private eller offentlige universiteter.

Leger Uten Grenser fordømmer det islamske emiratets beslutninger som fjerner kvinnene fra det sosiale livet i Afghanistan.

– Over 51 prosent av helsearbeiderne våre er kvinner. Vi snakker om nesten 900 leger, sykepleiere og andre helsearbeidere, som hver dag jobber for å gi tusenvis av afghanere best mulig hjelp. Leger Uten Grensers aktiviteter kunne ikke eksistert uten dem, sier Filipe Ribeiro, Leger Uten Grensers landrepresentant i Afghanistan.

Leger Uten Grensers kvinnelige ansatte er inntil videre ikke rammet av denne nye beslutningen, og fortsetter derfor å gi livreddende helsehjelp hver eneste dag.

Kan bli umulig å få helsehjelp

I et land der store deler av befolkningen er avhengig av humanitær hjelp, og hvor mange lever i fattigdom grunnet en skyhøy arbeidsledighet, spiller kvinnelige arbeidere en kritisk rolle i å gi humanitær hjelp og helsehjelp. Ingen organisasjon, verken stor eller liten, kan gi bistand til samfunn preget av nød uten kvinners deltakelse.

Dette nye forbudet vil ramme sårbare mennesker hardest, slik som kvinnelige pasienter og barn. For dem vil det bli enda vanskeligere, om ikke umulig, å oppsøke helsehjelp.

Leger Uten Grenser fortsetter imidlertid å jobbe som før forbudet kom, ettersom våre kvinnelige kolleger kan jobbe uhindret i helsefasilitetene som driftes av Leger Uten Grenser og helsemyndighetene.

Dette må ikke endres. Å forby kvinner fra å jobbe vil også hindre kvinner i å få tilgang til helsetjenester.

– Over 90 prosent av helsearbeiderne på fødselssykehuset vårt i Khost er kvinner. De bistår ved 1800 fødsler hver eneste måned. Hvis denne nye politikken iverksettes fullt ut, vil flere mødre møte på flere og kanskje umulige barrierer for å få hjelp i forbindelse med svangerskap og etter fødsel. De kommer ikke til å ha noen steder å gå, sier Ribeiro.

– Vi trenger flere kvinnelige leger, ikke færre

Jenter er fra før utestengt fra videregående skoler, og i desember kom beslutningen om å nekte kvinner å gå på universiteter. Dette vil utvilsomt forverre situasjonen på sikt.

– Helsevesenet i Afghanistan sliter med å møte folks grunnleggende behov. Hvis pasienter ikke kan få behandling i dag, hva vil da skje i fremtiden når halvparten av alle potensielle medisinstudenter ikke får studere? spør Ribeiro.

– I Khost er det allerede utfordrende for oss å besette alle nødvendige stillinger, inkludert gynekologer, som det er ekstremt få av i hele regionen. Vi trenger flere kvinnelige leger, ikke færre, sier han.

Å ekskludere kvinner på denne måten, strider mot alle prinsipper om humanitet og medisinsk etikk.

– Hvis kvinner blir forhindret fra å jobbe på helseinstitusjoner, og hvis kvinner bare kan behandles av kvinner, vil det praktisk talt være umulig for dem å få tilgang til helsehjelp. Som et resultat vil ingen av dem som skal gi helsehjelp, inkludert Leger Uten Grenser, kunne gi medisinsk hjelp i Afghanistan, avslutter Ribeiro.

For at grunnleggende tjenester skal være tilgjengelige for alle kjønn, må de gis av alle kjønn. Det er grunnen til at Leger Uten Grenser fortsetter å gi helsehjelp til de som trenger det, ved å opprettholde våre nåværende team som de er.

Vårt arbeid i Afghanistan

Leger Uten Grenser driver syv prosjekter i Helmand, Kunduz, Herat, Khost, Kabul, Kandahar og Bamiyan med et spesielt fokus på sekundære helsetjenester. Vi har over 1700 helsearbeidere i landet, og av dem er 894 kvinner og 835 menn.

I 2022 gjennomførte vi over 250.000 polikliniske konsultasjoner og hadde 42.000 pasienter innlagt. Vi tok imot 71.000 på akuttmottakene våre, gjennomførte 11.000 kirurgiske inngrep og bistod ved 35.000 fødsler. Vi hadde over 12.000 barn på ernæringsprogrammer, behandlet 9.500 pasienter med meslinger og gjennomførte over 22.000 tuberkulose-konsultasjoner.

 

* Bildet i toppen av saken viser sykepleier Aziza Khushal som gjennomfører en konsultasjon på Leger Uten Grensers tuberkulose-sykehus i Kandahar i Afghanistan.

Les mer om: Afghanistan

Mer i denne seksjonen  
Nyheter fra felt
Land
Sykdommer og helse
Flyktninger
Naturkatastrofer
Krig og konflikt
Foto: Leger Uten Grenser / Lynzy Billing
Hjem > Nyheter > Leger Uten Grenser fordømmer kvinneforbud i Afghanistan
Nyheter

Leger Uten Grenser fordømmer kvinneforbud i Afghanistan

03.01.2023
        

Taliban har stadig innført nye restriksjoner for kvinner i Afghanistan, og sist ut er et forbud mot at kvinner får jobbe for ikke-statlige organisasjoner. Forbudet kommer kort tid etter at departementet for høyere utdanning kunngjorde at kvinner ikke skal få studere ved private eller offentlige universiteter.

Leger Uten Grenser fordømmer det islamske emiratets beslutninger som fjerner kvinnene fra det sosiale livet i Afghanistan.

– Over 51 prosent av helsearbeiderne våre er kvinner. Vi snakker om nesten 900 leger, sykepleiere og andre helsearbeidere, som hver dag jobber for å gi tusenvis av afghanere best mulig hjelp. Leger Uten Grensers aktiviteter kunne ikke eksistert uten dem, sier Filipe Ribeiro, Leger Uten Grensers landrepresentant i Afghanistan.

Leger Uten Grensers kvinnelige ansatte er inntil videre ikke rammet av denne nye beslutningen, og fortsetter derfor å gi livreddende helsehjelp hver eneste dag.

Kan bli umulig å få helsehjelp

I et land der store deler av befolkningen er avhengig av humanitær hjelp, og hvor mange lever i fattigdom grunnet en skyhøy arbeidsledighet, spiller kvinnelige arbeidere en kritisk rolle i å gi humanitær hjelp og helsehjelp. Ingen organisasjon, verken stor eller liten, kan gi bistand til samfunn preget av nød uten kvinners deltakelse.

Dette nye forbudet vil ramme sårbare mennesker hardest, slik som kvinnelige pasienter og barn. For dem vil det bli enda vanskeligere, om ikke umulig, å oppsøke helsehjelp.

Leger Uten Grenser fortsetter imidlertid å jobbe som før forbudet kom, ettersom våre kvinnelige kolleger kan jobbe uhindret i helsefasilitetene som driftes av Leger Uten Grenser og helsemyndighetene.

Dette må ikke endres. Å forby kvinner fra å jobbe vil også hindre kvinner i å få tilgang til helsetjenester.

– Over 90 prosent av helsearbeiderne på fødselssykehuset vårt i Khost er kvinner. De bistår ved 1800 fødsler hver eneste måned. Hvis denne nye politikken iverksettes fullt ut, vil flere mødre møte på flere og kanskje umulige barrierer for å få hjelp i forbindelse med svangerskap og etter fødsel. De kommer ikke til å ha noen steder å gå, sier Ribeiro.

– Vi trenger flere kvinnelige leger, ikke færre

Jenter er fra før utestengt fra videregående skoler, og i desember kom beslutningen om å nekte kvinner å gå på universiteter. Dette vil utvilsomt forverre situasjonen på sikt.

– Helsevesenet i Afghanistan sliter med å møte folks grunnleggende behov. Hvis pasienter ikke kan få behandling i dag, hva vil da skje i fremtiden når halvparten av alle potensielle medisinstudenter ikke får studere? spør Ribeiro.

– I Khost er det allerede utfordrende for oss å besette alle nødvendige stillinger, inkludert gynekologer, som det er ekstremt få av i hele regionen. Vi trenger flere kvinnelige leger, ikke færre, sier han.

Å ekskludere kvinner på denne måten, strider mot alle prinsipper om humanitet og medisinsk etikk.

– Hvis kvinner blir forhindret fra å jobbe på helseinstitusjoner, og hvis kvinner bare kan behandles av kvinner, vil det praktisk talt være umulig for dem å få tilgang til helsehjelp. Som et resultat vil ingen av dem som skal gi helsehjelp, inkludert Leger Uten Grenser, kunne gi medisinsk hjelp i Afghanistan, avslutter Ribeiro.

For at grunnleggende tjenester skal være tilgjengelige for alle kjønn, må de gis av alle kjønn. Det er grunnen til at Leger Uten Grenser fortsetter å gi helsehjelp til de som trenger det, ved å opprettholde våre nåværende team som de er.

Vårt arbeid i Afghanistan

Leger Uten Grenser driver syv prosjekter i Helmand, Kunduz, Herat, Khost, Kabul, Kandahar og Bamiyan med et spesielt fokus på sekundære helsetjenester. Vi har over 1700 helsearbeidere i landet, og av dem er 894 kvinner og 835 menn.

I 2022 gjennomførte vi over 250.000 polikliniske konsultasjoner og hadde 42.000 pasienter innlagt. Vi tok imot 71.000 på akuttmottakene våre, gjennomførte 11.000 kirurgiske inngrep og bistod ved 35.000 fødsler. Vi hadde over 12.000 barn på ernæringsprogrammer, behandlet 9.500 pasienter med meslinger og gjennomførte over 22.000 tuberkulose-konsultasjoner.

 

* Bildet i toppen av saken viser sykepleier Aziza Khushal som gjennomfører en konsultasjon på Leger Uten Grensers tuberkulose-sykehus i Kandahar i Afghanistan.

Les mer om: Afghanistan

 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen