Psykiater

Foto: Leger Uten Grenser / Alessandro Penso

Psykiater


De fleste av oppdragene består av både en klinisk (individuelt og gruppebasert) og samfunnsbasert komponent, og krever en tilnærming i skjæringspunktet mellom medisin, psykologi og sosiale aspekter.  

Hjem > Jobb for oss > Psykiater

Leger Uten Grenser sine psykiatere jobber i en rekke sammenhenger:  

 • Nødsituasjoner (naturlige og menneskeskapte katastrofer) 
   
 • Langvarig og pågående kriser 
   
 • Med ekskluderte og marginaliserte befolkninger (overlevende av seksuell vold, ofre for vold, minoriteter, innvandrere etc.)
   
 • Integrering av nye medisinske komponenter i etablerte medisinske strukturer (HIV/AIDS, TB, HEP C, hemoragisk feber, etc.)

De fleste av oppdragene består av både en klinisk (individuelt og gruppebasert) og samfunnsbasert komponent. Dette krever en tilnærming i skjæringspunktet mellom medisin, psykologi og sosiale aspekter.  

Som psykiater vil din rolle være å foreslå, implementere og forbedre behandlingen til pasienter som lider med psykiske helseproblemer på en måte som er tilpasset den lokale konteksten og kulturen. 
En betydelig del av arbeidet ditt vil være å koordinere de ulike aktivitetene som foregår i prosjektet, samt å rekruttere og lære opp lokale medarbeidere innen psykisk helsearbeid. Å tilpasse verktøyene etter lokale kulturelle behov/kontekster vil være også være viktig.

Kvalifikasjoner:

 • Lege med spesialisering i psykiatri
   
 • Minimum 2 års klinisk erfaring fra et tverrfaglig miljø med behandling av pasienter med psykoterapeutiske metoder og/eller rådgivningsmetoder 
   
 • Erfaring med en rekke psykoterapeutiske metoder/tilnærminger som systemisk, kognitiv/atferd, psykodynamisk, klientsentrert
   
 • Erfaring med psykiske problemer forbundet med minst ett av følgende områder: traumer, posttraumatisk stresslidelse, seksualisert vold, HIV/AIDS, TB eller annen kronisk sykdom
   
 • Erfaring i å utvikle psyko-pedagogiske verktøy og/eller kurs/verktøy som kan brukes i opplæringsøyemed 

Ønskede tilleggskvalifikasjoner: 

 • Kompetanse til å diagnostisere og behandle psykiatriske pasienter
   
 • Erfaring med traumatiserte migranter, internt fordrevne og/eller flyktninger
   
 • Erfaring med korttidsterapi
   
 • Erfaring med psykisk helsevern til voksne, ungdom og barn
   
 • Erfaring med rådgivning på individ-, familie- og gruppenivå
   
 • Erfaring med psykososiale felleskaps/lokalsamfunnsbaserte prosjekter
   
 • Erfaring med å tilpasse anerkjente og aksepterte terapeutiske teknikker etter lokale kulturelle kontekster
   
 • Erfaring med pasientopplæring i hvordan leve med kronisk sykdom

Lengden på oppdragene:  

 • 6 til 12 måneder  

Merk

Søkere innen psykisk helse må fylle ut et skjema for ferdighetsvurdering i tillegg til de vanlige søknadskravene. CV’en og spørreskjemaet til kandidaten vil bli vurdert og validert av en teknisk rådgiver innen psykisk helse fra Leger Uten Grenser i forkant av et eventuelt intervju. 

Grunnleggende kriterier for alle potensielle feltarbeidere uavhengig av profil 

 • Forståelse for Leger Uten Grensers grunnprinsipper
   
 • Kunnskap om Leger Uten Grensers arbeid og om humanitær sektor generelt
   
 • Minimum to års yrkeserfaring etter fullført utdanning
   
 • Erfaring med å veilede, lære opp og lede andre 
   
 • Evne til å fungere i et flerkulturelt- og tverrfaglig team
   
 • Evne til å organisere, prioritere og ta initiativ
   
 • Villighet til å ta personlig risiko ved å arbeide i potensielt ustabile omgivelser
   
 • Internasjonal reiseerfaring og/eller arbeidserfaring fra ressursfattige land
   
 • Evne til å takle stress
   
 • Mulighet for å arbeide i felt i minst 6 til 12 måneder for første oppdrag i felt. Unntak gjelder for gynekologer, anestesileger og kirurger
   
 • Perioden du er tilgjengelig for oppdrag må være fleksible (se Spørsmål og svar «Tilgjengelighet og oppdragsvarighet» for mer informasjon)
   
 • Personer med medisinsk bakgrunn må ha gyldig autorisasjon (ikke nødvendigvis norsk)
   
 • Plettfri vandel

Ønskelige tilleggskriterier

 • Språkkunnskaper er en fordel – spesielt fransk og arabisk – på mellomnivå B1 eller høyere. Spansk, portugisisk og russisk kan også være nyttig i mindre grad
   
 • Interesse for og/eller erfaring med internasjonale humanitære spørsmål, internasjonale relasjoner, antropologi og lignende
   
 • Tidligere felterfaring i en lignende rolle i en frivillig organisasjon
   

Ønsker du å jobbe som psykiater? Søk her

 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen