Psykiater

Foto: Leger Uten Grenser / Alessandro Penso

Psykiater


De fleste av oppdragene består av både en klinisk (individuelt og gruppebasert) og samfunnsbasert komponent, og krever en tilnærming i skjæringspunktet mellom medisin, psykologi og sosiale aspekter.  

Hjem > Jobb for oss > Psykiater

Som psykiater kan du jobbe i prosjekter hvor vi behandler ofre for seksualisert vold eller mennesker som har blitt rammet av krig eller konflikt eller etter naturkatastrofer. Du kan koordinere et støtteprogram for mennesker som lever med hiv/aids og/eller tuberkulose, eller arbeide med mennesker på flukt. 

Som psykiater kan du jobbe i: 

 • Nødsituasjoner (naturlige og menneskeskapte katastrofer) 
 • Langvarig og pågående kriser 
 • Med ekskluderte og marginaliserte befolkninger (overlevende av seksuell vold, ofre for vold, minoriteter, innvandrere etc.)
 • Integrering av nye medisinske komponenter i etablerte medisinske strukturer (HIV/AIDS, TB, HEP C, hemoragisk feber, etc.)

Som psykiater vil din rolle være å foreslå, implementere og forbedre behandlingen til pasienter som lider med psykiske helseproblemer på en måte som er tilpasset den lokale konteksten og kulturen. En betydelig del av arbeidet ditt vil være å koordinere de ulike aktivitetene som foregår i prosjektet, samt å rekruttere og lære opp lokale medarbeidere innen psykisk helsearbeid. Å tilpasse verktøyene etter lokale kulturelle behov/kontekster vil være også være viktig. De fleste av oppdragene består av både en klinisk (individuelt og gruppebasert) og samfunnsbasert komponent. Dette krever en tilnærming i skjæringspunktet mellom medisin, psykologi og sosiale aspekter.  

Ansvarsområder:

 • Administrere aktiviteter innen psykisk helse for et helt sykehus / prosjekt
 • Gi omsorg og hjelp til ofre for seksuell vold
 • Sikre at aktiviteter for pasienter innen psykisk helse utføres med regelmessige oppfølging
 • Administrere, opplære og veilede ansatte innen psykisk helse
 • Sørg for at ansatte innen psykisk helse forblir nøytrale under arbeidet, uavhengig av personlige følelser / tro
 • Sørg for at språktolkere lærer passende og riktig terminologi og oppførsel
 • Identifiser målgruppen av befolkningen sine behov for støtte knyttet til mental helse og planlegg en mental helse strategi utefra dette
 • Kartlegg detaljer om eksisterende tjenester innen psykisk helse, inkludert andre frivillige organisasjoner, samfunnsgrupper og offentlige helsetjenester
 • Sørg for at avdelingen for psykisk helse deltar i rådgivning, samt forebygging av overføring fra foreldre til barn (PPTCT), og frivillig rådgivning og testing av aktiviteter når det trengs
 • Sikre at psykiatriske pasienter mottar riktig behandling, inkludert psykotropisk medisinering og psykososial støtte, enten innenfor et MSF-program eller via en alternativ ressurs
 • Sikre implementeringen av alle MSF standarder for psykiske helse protokoller og prosedyrer
 • Ansvar for tilgang til og administrasjon av psykofarmaka
 • Fokus på sammenheng mellom psykisk og somatisk helse

Kvalifikasjoner:

 • Lege med spesialisering i psykiatri
 • Minimum 2 års klinisk erfaring fra et tverrfaglig miljø med behandling av pasienter med psykoterapeutiske metoder og/eller rådgivningsmetoder 
 • Erfaring med en rekke psykoterapeutiske metoder/tilnærminger som systemisk, kognitiv/atferd, psykodynamisk, klientsentrert
 • Erfaring med psykiske problemer forbundet med minst ett av følgende områder: traumer, posttraumatisk stresslidelse, seksualisert vold, HIV/AIDS, TB eller annen kronisk sykdom
 • Erfaring i å utvikle psyko-pedagogiske verktøy og/eller kurs/verktøy som kan brukes i opplæringsøyemed 

Ønskede tilleggskvalifikasjoner: 

 • Kompetanse til å diagnostisere og behandle psykiatriske pasienter
 • Erfaring med traumatiserte migranter, internt fordrevne og/eller flyktninger
 • Erfaring med korttidsterapi
 • Erfaring med psykisk helsevern til voksne, ungdom og barn
 • Erfaring med rådgivning på individ-, familie- og gruppenivå
 • Erfaring med psykososiale felleskaps/lokalsamfunnsbaserte prosjekter
 • Erfaring med å tilpasse anerkjente og aksepterte terapeutiske teknikker etter lokale kulturelle kontekster
 • Erfaring med pasientopplæring i hvordan leve med kronisk sykdom

Lengden på oppdragene:  

 • 6 til 12 måneder

Merk: Tilleggskrav for søkere innen psykisk helse

Søkere innen psykisk helse må fylle ut et skjema for ferdighetsvurdering i tillegg til de vanlige søknadskravene. CV’en og spørreskjemaet til kandidaten vil bli vurdert og validert av en teknisk rådgiver innen psykisk helse fra Leger Uten Grenser i forkant av et eventuelt intervju. 

Grunnleggende kriterier for alle potensielle feltarbeidere uavhengig av profil 

 • Forpliktelse og forståelse av Leger Uten Grensers grunnprinsipperetiske retningslinjer og Charter
 • Kunnskap om Leger Uten Grensers arbeid og om humanitær sektor generelt
 • Minimum to års yrkeserfaring etter fullført utdanning
 • Erfaring med å veilede, lære opp og å lede andre 
 • Evne til å fungere i et flerkulturelt- og tverrfaglig team
 • Evne til å organisere, prioritere og til å ta initiativ
 • Villig til å ta personlig risiko ved å arbeide i potensielt ustabile omgivelser
 • Internasjonal reiseerfaring og/eller arbeidserfaring fra ressursfattige land
 • Evne til å takle stress
 • Mulighet for å arbeide i felt i minst seks til 12 måneder for første oppdrag i felt. Unntak gjelder for gynekologer, anestesileger og kirurger
 • Perioden du er tilgjengelig for oppdrag må være fleksibel (Les mer på spørsmål og svar «Tilgjengelighet og oppdragsvarighet»)
 • Personer med medisinsk bakgrunn må ha gyldig autorisasjon (ikke nødvendigvis norsk)
 • Plettfri vandel (Les mer om dette under spørsmål og svar)

Det er også en fordel om du har:

 • Språkferdigheter – spesielt fransk og arabisk – på mellomnivå B1 eller høyere. Spansk, portugisisk og russisk kan også være nyttig i mindre grad
 • Interesse for og/eller erfaring med internasjonale humanitære spørsmål, internasjonale relasjoner, antropologi og lignende
 • Tidligere felterfaring i en lignende rolle i en frivillig organisasjon

Vi tilbyr og dekker:

 • Lønn fra 17.589 NOK i mnd. + dagpenger i felt (varierer fra prosjekt til prosjekt)
 • Refusjon av nødvendige vaksinasjoner
 • Nødvendige visa og arbeidstillatelser
 • Lønnsøkning etter 12 måneder i felt, og deretter med jevne mellomrom på en måte som reflekterer faglig kompetanse, tidligere erfaring og økende ansvarsnivå
 • Betalt ferie, 25 dager hvert år, 30 dager hvis du har en kontrakt på et 12-måneders oppdrag
 • Pensjonsinnskudd 4 %
 • Bosted under feltoppdraget
 • Tur-retur transport
 • Medisinsk forsikring, uføreforsikring og livsforsikring
 • Psykososial oppfølging før, under og etter oppdrag

Se denne videoen om hvordan det er å jobbe i felt før du søker. 

 

ØNSKER DU Å JOBBE SOM PSYKIATER? SØK HER

Er det noe mer du lurer på?

Her finner du ofte stilte spørsmål og svar om feltarbeid, ellers kan du sende en e-post til rekruttering@legerutengrenser.no

 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen