Psykiater

Foto: Leger Uten Grenser / Alessandro Penso

Psykiater


De fleste av oppdragene består av både en klinisk (individuelt og gruppebasert) og samfunnsbasert komponent, og krever en tilnærming i skjæringspunktet mellom medisin, psykologi og sosiale aspekter.  

Hjem > Jobb for oss > Psykiater

Leger Uten Grenser sine psykiatere jobber i en rekke sammenhenger:  

 • Nødsituasjoner (naturlige og menneskeskapte katastrofer) 
 • Langvarig og pågående kriser 
 • Med ekskluderte og marginaliserte befolkninger (overlevende av seksuell vold, ofre for vold, minoriteter, innvandrere etc.)
 • Integrering av nye medisinske komponenter i etablerte medisinske strukturer (HIV/AIDS, TB, HEP C, hemoragisk feber, etc.)

Som psykiater vil din rolle være å foreslå, implementere og forbedre behandlingen til pasienter som lider med psykiske helseproblemer på en måte som er tilpasset den lokale konteksten og kulturen. En betydelig del av arbeidet ditt vil være å koordinere de ulike aktivitetene som foregår i prosjektet, samt å rekruttere og lære opp lokale medarbeidere innen psykisk helsearbeid. Å tilpasse verktøyene etter lokale kulturelle behov/kontekster vil være også være viktig. De fleste av oppdragene består av både en klinisk (individuelt og gruppebasert) og samfunnsbasert komponent. Dette krever en tilnærming i skjæringspunktet mellom medisin, psykologi og sosiale aspekter.  

Ansvarsområder:

 • Administrere aktiviteter innen psykisk helse for et helt sykehus / prosjekt
 • Gi omsorg og hjelp til ofre for seksuell vold
 • Sikre at aktiviteter for pasienter innen psykisk helse utføres med regelmessige oppfølging
 • Administrere, opplære og veilede ansatte innen psykisk helse
 • Sørg for at ansatte innen psykisk helse forblir nøytrale under arbeidet, uavhengig av personlige følelser / tro
 • Sørg for at språktolkere lærer passende og riktig terminologi og oppførsel
 • Identifiser målgruppen av befolkningen sine behov for støtte knyttet til mental helse og planlegg en mental helse strategi utefra dette
 • Kartlegg detaljer om eksisterende tjenester innen psykisk helse, inkludert andre frivillige organisasjoner, samfunnsgrupper og offentlige helsetjenester
 • Sørg for at avdelingen for psykisk helse deltar i rådgivning, samt forebygging av overføring fra foreldre til barn (PPTCT), og frivillig rådgivning og testing av aktiviteter når det trengs
 • Sikre at psykiatriske pasienter mottar riktig behandling, inkludert psykotropisk medisinering og psykososial støtte, enten innenfor et MSF-program eller via en alternativ ressurs
 • Sikre implementeringen av alle MSF standarder for psykiske helse protokoller og prosedyrer
 • Ansvar for tilgang til og administrasjon av psykofarmaka
 • Fokus på sammenheng mellom psykisk og somatisk helse

Kvalifikasjoner:

 • Lege med spesialisering i psykiatri
 • Minimum 2 års klinisk erfaring fra et tverrfaglig miljø med behandling av pasienter med psykoterapeutiske metoder og/eller rådgivningsmetoder 
 • Erfaring med en rekke psykoterapeutiske metoder/tilnærminger som systemisk, kognitiv/atferd, psykodynamisk, klientsentrert
 • Erfaring med psykiske problemer forbundet med minst ett av følgende områder: traumer, posttraumatisk stresslidelse, seksualisert vold, HIV/AIDS, TB eller annen kronisk sykdom
 • Erfaring i å utvikle psyko-pedagogiske verktøy og/eller kurs/verktøy som kan brukes i opplæringsøyemed 

Ønskede tilleggskvalifikasjoner: 

 • Kompetanse til å diagnostisere og behandle psykiatriske pasienter
 • Erfaring med traumatiserte migranter, internt fordrevne og/eller flyktninger
 • Erfaring med korttidsterapi
 • Erfaring med psykisk helsevern til voksne, ungdom og barn
 • Erfaring med rådgivning på individ-, familie- og gruppenivå
 • Erfaring med psykososiale felleskaps/lokalsamfunnsbaserte prosjekter
 • Erfaring med å tilpasse anerkjente og aksepterte terapeutiske teknikker etter lokale kulturelle kontekster
 • Erfaring med pasientopplæring i hvordan leve med kronisk sykdom

Lengden på oppdragene:  

 • 6 til 12 måneder  

Merk

Søkere innen psykisk helse må fylle ut et skjema for ferdighetsvurdering i tillegg til de vanlige søknadskravene. CV’en og spørreskjemaet til kandidaten vil bli vurdert og validert av en teknisk rådgiver innen psykisk helse fra Leger Uten Grenser i forkant av et eventuelt intervju. 

Grunnleggende kriterier for alle potensielle feltarbeidere uavhengig av profil 

 • Forståelse for Leger Uten Grensers grunnprinsipper
 • Kunnskap om Leger Uten Grensers arbeid og om humanitær sektor generelt
 • Minimum to års yrkeserfaring etter fullført utdanning
 • Erfaring med å veilede, lære opp og lede andre 
 • Evne til å fungere i et flerkulturelt- og tverrfaglig team
 • Evne til å organisere, prioritere og ta initiativ
 • Villighet til å ta personlig risiko ved å arbeide i potensielt ustabile omgivelser
 • Internasjonal reiseerfaring og/eller arbeidserfaring fra ressursfattige land
 • Evne til å takle stress
 • Mulighet for å arbeide i felt i minst 6 til 12 måneder for første oppdrag i felt. Unntak gjelder for gynekologer, anestesileger og kirurger
 • Perioden du er tilgjengelig for oppdrag må være fleksible (se Spørsmål og svar «Tilgjengelighet og oppdragsvarighet» for mer informasjon)
 • Personer med medisinsk bakgrunn må ha gyldig autorisasjon (ikke nødvendigvis norsk)
 • Plettfri vandel

Ønskelige tilleggskriterier:

 • Språkkunnskaper er en fordel – spesielt fransk og arabisk – på mellomnivå B1 eller høyere. Spansk, portugisisk og russisk kan også være nyttig i mindre grad
 • Interesse for og/eller erfaring med internasjonale humanitære spørsmål, internasjonale relasjoner, antropologi og lignende
 • Tidligere felterfaring i en lignende rolle i en frivillig organisasjon

Vi tilbyr og dekker:

 • Lønn fra 17 589 NOK i mnd. + dagpenger i felt (varierer fra prosjekt til prosjekt)
 • Refusjon av nødvendige vaksinasjoner
 • Nødvendige visa og arbeidstillatelser
 • Norske rettigheter når du er ute på oppdrag
 • Økning i lønn etter 12 måneder i felt, og deretter med jevne mellomrom på en måte som reflekterer faglig kompetanse, tidligere erfaring og økende ansvarsnivå.
 • Betalt ferie, 25 dager hvert år, 30 dager hvis du har en kontrakt på et tolvmåneders oppdrag.
 • Pensjonsinnskudd 4%
 • Innkvartering under feltoppdraget
 • Tur-retur transport
 • Medisinsk forsikring, uføreforsikring og livsforsikring
 • Psykologisk oppfølging etter oppdrag

 

 

 

Ønsker du å jobbe som psykiater? Søk her

Mer informasjon? Send en e-post til rekruttering@legerutengrenser.no

 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen