Psykiater

Foto: Leger Uten Grenser / Alessandro Penso

Psykiater


De fleste av oppdragene består av både en klinisk (individuelt og gruppebasert) og samfunnsbasert komponent, og krever en tilnærming i skjæringspunktet mellom medisin, psykologi og sosiale aspekter.  

Hjem > Jobb for oss > Psykiater

Som psykiater kan du jobbe i prosjekter hvor vi behandler ofre for seksualisert vold eller mennesker som har blitt rammet av krig, konflikt eller naturkatastrofer. Det kan også være å måtte jobbe mot sårbare grupper og bli sendt til akutte eller kroniske kriser. Du kan koordinere et støtteprogram for mennesker som lever med hiv/aids og/eller tuberkulose, eller arbeide med mennesker på flukt. Jobben kan også innebære integrering av nye medisinske komponenter i etablerte medisinske strukturer innen sykdommer som hiv/aids, tuberkulose, hemoragisk feber og lignende.

Som psykiater vil din rolle være å foreslå, implementere og forbedre behandlingen til pasienter med psykiske helseproblemer på en måte som er tilpasset den lokale konteksten og kulturen. En stor del av arbeidet ditt vil være å koordinere de ulike aktivitetene som foregår i prosjektet, samt å rekruttere og jobbe med opplæring og veiledning av lokale medarbeidere innen psykisk helsearbeid.

Det er viktig å tilpasse verktøyene etter lokale kulturelle behov/kontekster. De fleste av oppdragene består både av en klinisk (individuelt og gruppebasert) og samfunnsbasert komponent. Dette krever en tilnærming i skjæringspunktet mellom medisin, psykologi og sosiale aspekter.  

Ansvarsområder:

 • Administrere aktiviteter innen psykisk helse for et helt sykehus eller i et prosjekt
 • Gi omsorg og hjelp til ofre for seksualisert vold
 • Sikre at aktiviteter for pasienter innen psykisk helse utføres med regelmessige oppfølging
 • Administrere, opplære og veilede kollegaer innen psykisk helse
 • Sørge for at ansatte innen psykisk helse forblir nøytrale under arbeidet, uavhengig av personlige følelser / tro
 • Sørge for å bistå tolker slik at de bruker passende og riktig terminologi og tilnærming til pasientene
 • Identifisere behov i befolkningsmålgruppen for å gi støtte knyttet til mental helse og planlegge en strategi utefra dette
 • Kartlegge detaljer om eksisterende tjenester innen psykisk helse, inkludert andre frivillige organisasjoner, andre aktører og offentlige helsetjenester
 • Sørge for at avdelingen for psykisk helse deltar i rådgivning, samt forebygging av overføring fra foreldre til barn (PPTCT), og frivillig rådgivning og testing av aktiviteter etter behov
 • Sikre at psykiatriske pasienter får riktig behandling, inkludert psykotropisk medisinering og psykososial støtte, enten innenfor et Leger Uten Grenser-program eller via f.eks en lokal helseaktør eller en annen organisasjon
 • Sikre implementeringen av alle Leger Uten Grensers standarder for psykisk helse protokoller og prosedyrer
 • Ansvar for tilgang til og administrasjon av psykofarmaka
 • Fokus på sammenheng mellom psykisk og somatisk helse

Kvalifikasjoner:

 • Lege med spesialisering i psykiatri
 • Minimum 2 års klinisk erfaring fra et tverrfaglig miljø med behandling av pasienter med psykoterapeutiske metoder og/eller rådgivningsmetoder 
 • Erfaring med en rekke psykoterapeutiske metoder/tilnærminger som systemisk, kognitiv/atferd, psykodynamisk, klientsentrert
 • Erfaring med psykiske problemer forbundet med minst ett av følgende områder: traumer, posttraumatisk stresslidelse, seksualisert vold, hiv/aids, tuberkulose eller annen kronisk sykdom
 • Erfaring i å utvikle psyko-pedagogiske verktøy og/eller kurs/verktøy som kan brukes i opplæringsøyemed 

Det er en fordel om du har: 

 • Kompetanse til å diagnostisere og behandle psykiatriske pasienter
 • Erfaring med traumatiserte migranter, internt fordrevne og/eller flyktninger
 • Erfaring med korttidsterapi
 • Erfaring med psykisk helsevern til voksne, ungdom og barn
 • Erfaring med rådgivning på individ-, familie- og gruppenivå
 • Erfaring med psykososiale felleskaps/lokalsamfunnsbaserte prosjekter
 • Erfaring med å tilpasse anerkjente og aksepterte terapeutiske teknikker etter lokale kulturelle kontekster
 • Erfaring med pasientopplæring i hvordan leve med kronisk sykdom

Lengden på oppdragene:  

 • 6 til 12 måneder

Merk:

Søkere innen psykisk helse må fylle ut et skjema for ferdighetsvurdering i tillegg til de vanlige søknadskravene. CV’en og spørreskjemaet til kandidaten vil bli vurdert og validert av en teknisk rådgiver innen psykisk helse fra Leger Uten Grenser i forkant av et eventuelt intervju. 

Grunnleggende kriterier for alle potensielle feltarbeidere uavhengig av profil 

 • Forpliktelse og forståelse av Leger Uten Grensers grunnprinsipperetiske retningslinjer og Charter
 • Kunnskap om Leger Uten Grensers arbeid og om humanitær sektor generelt
 • Minimum to års yrkeserfaring etter fullført utdanning
 • Erfaring med å veilede, lære opp og å lede andre 
 • Evne til å fungere i et flerkulturelt- og tverrfaglig team
 • Evne til å organisere, prioritere og til å ta initiativ
 • Villig til å ta personlig risiko ved å arbeide i potensielt ustabile omgivelser
 • Internasjonal reiseerfaring og/eller arbeidserfaring fra ressursfattige land
 • Evne til å takle stress
 • Mulighet for å arbeide i felt i minst seks til 12 måneder for første oppdrag i felt. Unntak gjelder for gynekologer, anestesileger og kirurger
 • Perioden du er tilgjengelig for oppdrag må være fleksibel (Les mer på spørsmål og svar «Tilgjengelighet og oppdragsvarighet»)
 • Personer med medisinsk bakgrunn må ha gyldig autorisasjon (ikke nødvendigvis norsk)
 • Plettfri vandel (Les mer om dette under spørsmål og svar)

Det er også en fordel om du har:

 • Språkferdigheter – spesielt fransk og arabisk – på mellomnivå B1 eller høyere. Spansk, portugisisk og russisk kan også være nyttig i mindre grad
 • Interesse for og/eller erfaring med internasjonale humanitære spørsmål, internasjonale relasjoner, antropologi og lignende
 • Tidligere felterfaring i en lignende rolle i en frivillig organisasjon

Vi tilbyr og dekker:

 • Lønn etter Leger Uten Grensers internasjonale lønnspolicy, minimum 24 095 NOK brutto/måned, basert på stilling og erfaring
 • Dagpenger i felt (sum varierer fra prosjekt til prosjekt) 
 • Refusjon av nødvendige vaksinasjoner
 • Nødvendige visa og arbeidstillatelser
 • Betalt ferie, 25 dager hvert år, 30 dager hvis du har en kontrakt på et 12-måneders oppdrag
 • Pensjonsinnskudd 4 %
 • Bosted under feltoppdraget
 • Tur-retur transport
 • Medisinsk forsikring, uføreforsikring og livsforsikring
 • Psykososial oppfølging før, under og etter oppdrag

Se denne videoen om hvordan det er å jobbe i felt før du søker. 

 

ØNSKER DU Å JOBBE SOM PSYKIATER? SØK HER

Er det noe mer du lurer på?

Her finner du ofte stilte spørsmål og svar om feltarbeid, ellers kan du sende en e-post til rekruttering@legerutengrenser.no

 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen