Helseveileder

Foto: Leger Uten Grenser/Rob Verrecchia

Helseveileder


Helsepromotører har en direkte link til samfunnene utenfor veggene til våre sykehus.

Hjem > Jobb for oss > Helseveileder

Du vil være en del av det medisinske teamet og være ansvarlig for å koordinere informasjons- og opplæringskampanjer for å støtte helsefremmende aktiviteter. Eksempelvis: promotering av medisinske tjenester, opplæring i hygiene, informasjon om temaer knyttet til mor-barn helse, underernæring, malaria, aids, ebola, osv. Du vil kunne jobbe i felt under en krisesituasjon (vaksinasjonskampanje, underernæring, kolera) eller sendes til et langvarig prosjekt (HIV/AIDS, tuberkulose, malaria osv.).

Leger Uten Grenser sine helseveileder jobber i en rekke sammenhenger:

 • Nødsituasjoner (naturlige og menneskeskapte katastrofer)
 • Langvarige og pågående kriser
 • Med ekskluderte og marginaliserte befolkninger (overlevende av seksuell vold, ofre fra vold, minoriteter, innvandring, etc.)
 • Integrering av nye medisinske komponenter i etablerte medisinske strukturer (HIV/AIDS, TB, HEP C, ebola, etc.)

 

En helseveiler holder et informasjonsmøte om forebygging og behandling av malaria under et besøk med mobil klinikk i landsbyen Kondavai på grensen mellom Telangan og Chhattisgarh.  Photo: Unkown/MSF

 

Ansvarsområder:

 • Koordinere aktiviteter, for å støtte medisinske prosjekter; Dette kan være å promotere medisinske tjenester, promotering av hygiene, informasjon om tematikk knyttet til mors helse, underernæring, malaria, HIV/AIDS, ebola og så videre
 • Definere og oppdatere HP strategier og lignende aktiviteter gjennom et årlig prosjekt og en budsjettplan (objektiver, målgruppe, kampanjer, budskap, aktiviteter, osv.)
 • Analysere og forstå lokal oppførsel og/eller praksiser for å tilpasse helse aktiviteter til målgruppen (støtte sosial kartlegging, bruk av spesifikke verktøy for å måle og følge opp aktiviteter)
 • Promotere MSF sine tjenester i henhold til MSF sine prinsipper, protokoller og standarder med mål om å øke kunnskapen til målgruppen i relasjon til helsen deres 
 • Vurdere og tilpasse materialer i forhold til prosjektets behov
 • Samarbeide med andre relevante aktører for å forbedre kampanjer
 • Koordinering, trening og opplæring av HP temaet gjennom aktiviteter som rekrutering, definere jobbskrivelser, kapasitetsbygging, briefing/de-briefing og evaluering av ansatte.
 • Bli vant med protokoller for seksuell- og kjønnsbasert vold og sikre deres utøvelse (dvs. forhold til å henvise ofre til det medisinske teamet for behandling).


Kvalifikasjoner:

 • Master i antropologi, sosiologi eller i helsefremmende arbeid
 • 2 års relevant arbeids erfaring, for eksempel fra helsefremmende arbeid, helseforebyggende arbeid, sosialarbeid, samfunnsmobilisering.

Lengden på oppdragene: 

 • 6 til 12 måneder 

 

 

Grunnleggende kriterier for alle potensielle feltarbeidere uavhengig av profil 

 • Forståelse for Leger Uten Grensers grunnprinsipper
 • Kunnskap om Leger Uten Grensers arbeid og om humanitær sektor generelt
 • Minimum to års yrkeserfaring etter fullført utdanning
 • Erfaring med å veilede, lære opp og lede andre 
 • Evne til å fungere i et flerkulturelt- og tverrfaglig team
 • Evne til å organisere, prioritere og ta initiativ
 • Villighet til å ta personlig risiko ved å arbeide i potensielt ustabile omgivelser
 • Internasjonal reiseerfaring og/eller arbeidserfaring fra ressursfattige land
 • Evne til å takle stress
 • Mulighet for å arbeide i felt i minst 6 til 12 måneder for første oppdrag i felt. Unntak gjelder for gynekologer, anestesileger og kirurger
 • Perioden du er tilgjengelig for oppdrag må være fleksibel (se Spørsmål og svar «Tilgjengelighet og oppdragsvarighet» for mer informasjon)
 • Personer med medisinsk bakgrunn må ha gyldig autorisasjon (ikke nødvendigvis norsk)
 • Plettfri vandel


Ønskelige tilleggskriterier

 • Språkkunnskaper er en fordel – spesielt fransk og arabisk – på mellomnivå B1 eller høyere. Spansk, portugisisk og russisk kan også være nyttig
 • Interesse for og/eller erfaring med internasjonale humanitære spørsmål, internasjonale relasjoner, antropologi og lignende
 • Tidligere felterfaring i en lignende rolle i en frivillig organisasjon

Vi tilbyr og dekker:

 • Refusjon av nødvendige vaksinasjoner
 • Nødvendige visa og arbeidstillatelser
 • Lønn etter Leger Uten Grensers internasjonale lønnspolicy, minimum 24 095 NOK brutto/måned, basert på stilling og erfaring
 • Dagpenger i felt (sum varierer fra prosjekt til prosjekt)
 • Betalt ferie, 25 dager hvert år, 30 dager hvis du har en kontrakt på et tolvmåneders oppdrag.
 • Pensjonsinnskudd 4%
 • Innkvartering under feltoppdraget
 • Tur-retur transport
 • Medisinsk forsikring, uføreforsikring og livsforsikring
 • Psykologisk oppfølging etter oppdrag


Ønsker du å jobbe som Helseveileder? Søk her

Mer informasjon? Send en e-post til rekruttering@legerutengrenser.no

 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen