Helsepromotør/Antropolog

Foto: Leger Uten Grenser/Rob Verrecchia

Helsepromotør/Antropolog


Helsepromotører har en direkte link til samfunnene utenfor veggene til våre sykehus.

Hjem > Jobb for oss > Helsepromotør/Antropolog

Du vil være en del av det medisinske teamet og være ansvarlig for å koordinere informasjons- og opplæringskampanjer for å støtte helsefremmende aktiviteter. Eksempelvis: promotering av medisinske tjenester, opplæring i hygiene, informasjon om temaer knyttet til mor-barn helse, underernæring, malaria, aids, ebola, osv. Du vil kunne jobbe i felt under en krisesituasjon (vaksinasjonskampanje, underernæring, kolera) eller sendes til et langvarig prosjekt (HIV/AIDS, tuberkulose, malaria osv.).

Leger Uten Grenser sine helsepromotører jobber i en rekke sammenhenger:

 • Nødsituasjoner (naturlige og menneskeskapte katastrofer)
   
 • Langvarige og pågående kriser
   
 • Med ekskluderte og marginaliserte befolkninger (overlevende av seksuell vold, ofre fra vold, minoriteter, innvandring, etc.)
   
 • Integrering av nye medisinske komponenter i etablerte medisinske strukturer (HIV/AIDS, TB, HEP C, ebola, etc.)

 

En helsepromotør holder et informasjonsmøte om forebygging og behandling av malaria under et besøk med mobil klinikk i landsbyen Kondavai på grensen mellom Telangan og Chhattisgarh.  Photo: Unkown/MSF


Kvalifikasjoner:

 • Master i antropologi, sosiologi eller i helsefremmende arbeid

 • 2 års relevant arbeids erfaring, for eksempel fra helsefremmende arbeid, helseforebyggende arbeid, sosialarbeid, samfunnsmobilisering.

Lengden på oppdragene: 

 • 6 til 12 måneder 

 

 

Grunnleggende kriterier for alle potensielle feltarbeidere uavhengig av profil 

 • Forståelse for Leger Uten Grensers grunnprinsipper
   
 • Kunnskap om Leger Uten Grensers arbeid og om humanitær sektor generelt
   
 • Minimum to års yrkeserfaring etter fullført utdanning
   
 • Erfaring med å veilede, lære opp og lede andre 
   
 • Evne til å fungere i et flerkulturelt- og tverrfaglig team
   
 • Evne til å organisere, prioritere og ta initiativ
   
 • Villighet til å ta personlig risiko ved å arbeide i potensielt ustabile omgivelser
   
 • Internasjonal reiseerfaring og/eller arbeidserfaring fra ressursfattige land
   
 • Evne til å takle stress
   
 • Mulighet for å arbeide i felt i minst 6 til 12 måneder for første oppdrag i felt. Unntak gjelder for gynekologer, anestesileger og kirurger
   
 • Perioden du er tilgjengelig for oppdrag må være fleksibel (se Spørsmål og svar «Tilgjengelighet og oppdragsvarighet» for mer informasjon)
   
 • Personer med medisinsk bakgrunn må ha gyldig autorisasjon (ikke nødvendigvis norsk)
   
 • Plettfri vandel


Ønskelige tilleggskriterier

 • Språkkunnskaper er en fordel – spesielt fransk og arabisk – på mellomnivå B1 eller høyere. Spansk, portugisisk og russisk kan også være nyttig
   
 • Interesse for og/eller erfaring med internasjonale humanitære spørsmål, internasjonale relasjoner, antropologi og lignende
   
 • Tidligere felterfaring i en lignende rolle i en frivillig organisasjon


Ønsker du å jobbe som helsepromotør? Søk her

 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen