Foto: Leger Uten Grenser
Hjem > Nyheter > USA må umiddelbart stanse deportasjoner til Latin-Amerika
Nyheter

USA må umiddelbart stanse deportasjoner til Latin-Amerika

06.05.2020 | Oppdatert 08.05.2020
        

– Til tross for risikoen for smitte og konsekvensene for folks helse, har USA fortsatt å organisere flyreiser for å deportere migranter og asylsøkere til sine opprinnelsesland, de fleste med skjøre helsesystemer, sier Marc Bosch, koordinator for Leger Uten Grenser i Latin-Amerika.

Mexico gjennomfører også deportasjoner og frivillig hjemtransport for migranter som vil tilbake til hjemlandet. Totalt har USA og Mexico returnert minst 6.500 guatemalere, 5.000 hondurere og 1.600 Salvadoranere mellom mars og midten av april *.

Siden slutten av mars har Trump-administrasjonen stengt USAs grense for asylsøkere, noe som gjør situasjonen enda farligere for mennesker som flykter fra usikre forhold: Hvis de blir deportert, risikerer de å møte en virkelighet preget av både vold og covid-19.

Sentre må stenge etter smitte

Leger Uten Grenser har allerede sett de alvorlige konsekvensene av deportasjoner under pandemien. Et av sentrene hvor vi jobber i Nuevo Lareda (i Tamaulipas i Mexico) måtte stenge etter at 15 personer ble smittet med covid-19. Det ble de etter å ha vært i kontakt med personer som hadde blitt deportert fra USA.

–  Situasjonen i Nuevo Laredo viser hvordan de pågående deportasjonene fra USA kan sette utallige andre mennesker i fare. Den amerikanske regjeringen gjør dette til tross for at landet har det høyeste smittetallet i hele verden, sier Sergio Martín, koordinator for Leger Uten Grenser i Mexico.

– Det viser også hvor viktig det er at sentre har tilstrekkelig med ressurser til å tilpasse seg den nye situasjonen med smittefare, legger han til.

Korona-viruset: Slik jobber vi i land verden over

Artikkelen fortsetter under bildet

Leger Uten Grenser trapper opp sine aktiviteter i leirer for migranter og asylsøkere nordøst i Mexico. Covid-19 har gjort situasjonen enda vanskeligere for mennesker på flukt. Her fra leiren i Matamoros,  Foto: Arlette Blanco/Leger Uten Grenser

 

Flest smittetilfeller i Mexico

Stengingen av oppholdssentre for migranter, som har skjedd i hele Mexico siden starten av utbruddet, har begrenset migranter og asylsøkeres muligheter til å beskytte seg mot covid-19 og deres tilgang til grunnleggende tjenester. Som en del av krisetiltakene mot koronaviruset har USA besluttet å utvise alle migranter enten de er varetektsfengslet eller søker om asyl ved grensen til Mexico.

Det finnes ingen form for system for karantene eller isolasjon for deporterte pasienter, og situasjonen er spesielt kritisk i de nordlige byene. I tillegg til å være notorisk farlig, med en sterk konsentrasjon av systematisk vold mot migranter, rapporterer disse byene nå om flest smittetilfeller i hele landet. Det på grunn av nærheten til USA og de store folkebevegelsene i området.

Leger Uten Grenser vil snart begynne aktiviteter i Tijuana, som grenser til San Diego, der helsevesenet er på randen til kollaps på grunn av det høye antallet covid-19-tilfeller.

Rapport: To av tre migranter i Sentral-Amerika har opplevd drap eller kidnapping av et familiemedlem

Deporterte i Guatemala og Haiti testet positivt

Deportasjonene har ikke bare kritiske konsekvenser for Mexico. Guatemalas president har stanset deportasjonsfly til landet etter at de fraktet med seg syke. På Haiti har også nylige deporterte fra USA testet positivt for viruset.

– De fleste landene som de deporterte er sendt til, har skjøre helsesystemer. Ethvert tiltak som bidrar til regional spredning av sykdommen eller til å sette mennesker i fare, må stoppes umiddelbart, sier Martin.

– Honduras, El Salvador, Guatemala og Haiti har svært begrenset kapasitet for testing, overvåking, behandling og begrenset forsyning av medisinsk utstyr som respiratorer. Et stort utbrudd av covid-19 kan være katastrofalt.

Artikkelen fortsetter under bildet

Mange migranter har blitt utsatt for vold på ruten som går over Mexicos sørlige grense. Bildet er fra havnebyen Veracruz i desember 2018, der vi har bistått ankomne migranter. Foto: Christina Simons/Leger Uten Grenser

 

Høy smitterisiko i overfylte fengsler

Folk som skal deporteres fra USA blir ofte holdt i interneringssentre i flere uker eller til og med måneder. Disse og andre fengselsanlegg i USA har blitt en grobunn for den aggressive spredningen av viruset. Leger Uten Grenser har bedt amerikanske myndigheter om å løslate personer fra interneringssentre for å dempe smitten.

Leger Uten Grenser oppfordret også den regjeringen i Mexico til å stenge sine interneringssentre etter et opprør i slutten av mars, der en guatemalansk statsborger mistet livet. De internerte protesterte mot trange og tettbefolkede forhold og mangel på informasjon og tiltak for forebygging av covid-19.

Mexico må også sørge for at prosessen med frivillig hjemsendelse av migranter – til El Salvador, Honduras eller andre land – gjennomføres med nødvendige sikkerhetstiltak for å forhindre spredning av sykdommen.

– I El Salvador blir deporterte migranter plassert i egne karantenesentre der forholdene er langt dårligere enn for andre innbyggere som returnerer fra utenlandsopphold, sier Stéphane Foulon, koordinator for Leger Uten Grenser i El Salvador.

– Selv om helsehjelp er sikret, lever de ofte under trange og uhygieniske forhold. Rett og slett fordi strømmen av deporterte migranter fra USA er konstant, fortsetter hun.

Leger Uten Grenser tilpasser sine aktiviteter til covid-19-situasjonen i Mexico, Guatemala, Honduras, El Salvador og Haiti, så vel som i USA, og i andre land i Latin-Amerika hvor vi vanligvis er til stede.

Les mer om vårt arbeid i Mexico her

* https://www.crisisgroup.org/es/latin-america-caribbean/central-america/guatemala/deportation-and-disease-central-americas-covid-19-dilemmas

Leger Uten Grenser jobber etter de humanitære prinsippene: uavhengighet, nøytralitet og upartiskhet. Fordi alle liv er like mye verdt.

Mer i denne seksjonen  
Nyheter fra felt
Land
Sykdommer og helse
Flyktninger
Naturkatastrofer
Krig og konflikt
Foto: Leger Uten Grenser
Hjem > Nyheter > USA må umiddelbart stanse deportasjoner til Latin-Amerika
Nyheter

USA må umiddelbart stanse deportasjoner til Latin-Amerika

06.05.2020 | Oppdatert 08.05.2020
        

– Til tross for risikoen for smitte og konsekvensene for folks helse, har USA fortsatt å organisere flyreiser for å deportere migranter og asylsøkere til sine opprinnelsesland, de fleste med skjøre helsesystemer, sier Marc Bosch, koordinator for Leger Uten Grenser i Latin-Amerika.

Mexico gjennomfører også deportasjoner og frivillig hjemtransport for migranter som vil tilbake til hjemlandet. Totalt har USA og Mexico returnert minst 6.500 guatemalere, 5.000 hondurere og 1.600 Salvadoranere mellom mars og midten av april *.

Siden slutten av mars har Trump-administrasjonen stengt USAs grense for asylsøkere, noe som gjør situasjonen enda farligere for mennesker som flykter fra usikre forhold: Hvis de blir deportert, risikerer de å møte en virkelighet preget av både vold og covid-19.

Sentre må stenge etter smitte

Leger Uten Grenser har allerede sett de alvorlige konsekvensene av deportasjoner under pandemien. Et av sentrene hvor vi jobber i Nuevo Lareda (i Tamaulipas i Mexico) måtte stenge etter at 15 personer ble smittet med covid-19. Det ble de etter å ha vært i kontakt med personer som hadde blitt deportert fra USA.

–  Situasjonen i Nuevo Laredo viser hvordan de pågående deportasjonene fra USA kan sette utallige andre mennesker i fare. Den amerikanske regjeringen gjør dette til tross for at landet har det høyeste smittetallet i hele verden, sier Sergio Martín, koordinator for Leger Uten Grenser i Mexico.

– Det viser også hvor viktig det er at sentre har tilstrekkelig med ressurser til å tilpasse seg den nye situasjonen med smittefare, legger han til.

Korona-viruset: Slik jobber vi i land verden over

Artikkelen fortsetter under bildet

Leger Uten Grenser trapper opp sine aktiviteter i leirer for migranter og asylsøkere nordøst i Mexico. Covid-19 har gjort situasjonen enda vanskeligere for mennesker på flukt. Her fra leiren i Matamoros,  Foto: Arlette Blanco/Leger Uten Grenser

 

Flest smittetilfeller i Mexico

Stengingen av oppholdssentre for migranter, som har skjedd i hele Mexico siden starten av utbruddet, har begrenset migranter og asylsøkeres muligheter til å beskytte seg mot covid-19 og deres tilgang til grunnleggende tjenester. Som en del av krisetiltakene mot koronaviruset har USA besluttet å utvise alle migranter enten de er varetektsfengslet eller søker om asyl ved grensen til Mexico.

Det finnes ingen form for system for karantene eller isolasjon for deporterte pasienter, og situasjonen er spesielt kritisk i de nordlige byene. I tillegg til å være notorisk farlig, med en sterk konsentrasjon av systematisk vold mot migranter, rapporterer disse byene nå om flest smittetilfeller i hele landet. Det på grunn av nærheten til USA og de store folkebevegelsene i området.

Leger Uten Grenser vil snart begynne aktiviteter i Tijuana, som grenser til San Diego, der helsevesenet er på randen til kollaps på grunn av det høye antallet covid-19-tilfeller.

Rapport: To av tre migranter i Sentral-Amerika har opplevd drap eller kidnapping av et familiemedlem

Deporterte i Guatemala og Haiti testet positivt

Deportasjonene har ikke bare kritiske konsekvenser for Mexico. Guatemalas president har stanset deportasjonsfly til landet etter at de fraktet med seg syke. På Haiti har også nylige deporterte fra USA testet positivt for viruset.

– De fleste landene som de deporterte er sendt til, har skjøre helsesystemer. Ethvert tiltak som bidrar til regional spredning av sykdommen eller til å sette mennesker i fare, må stoppes umiddelbart, sier Martin.

– Honduras, El Salvador, Guatemala og Haiti har svært begrenset kapasitet for testing, overvåking, behandling og begrenset forsyning av medisinsk utstyr som respiratorer. Et stort utbrudd av covid-19 kan være katastrofalt.

Artikkelen fortsetter under bildet

Mange migranter har blitt utsatt for vold på ruten som går over Mexicos sørlige grense. Bildet er fra havnebyen Veracruz i desember 2018, der vi har bistått ankomne migranter. Foto: Christina Simons/Leger Uten Grenser

 

Høy smitterisiko i overfylte fengsler

Folk som skal deporteres fra USA blir ofte holdt i interneringssentre i flere uker eller til og med måneder. Disse og andre fengselsanlegg i USA har blitt en grobunn for den aggressive spredningen av viruset. Leger Uten Grenser har bedt amerikanske myndigheter om å løslate personer fra interneringssentre for å dempe smitten.

Leger Uten Grenser oppfordret også den regjeringen i Mexico til å stenge sine interneringssentre etter et opprør i slutten av mars, der en guatemalansk statsborger mistet livet. De internerte protesterte mot trange og tettbefolkede forhold og mangel på informasjon og tiltak for forebygging av covid-19.

Mexico må også sørge for at prosessen med frivillig hjemsendelse av migranter – til El Salvador, Honduras eller andre land – gjennomføres med nødvendige sikkerhetstiltak for å forhindre spredning av sykdommen.

– I El Salvador blir deporterte migranter plassert i egne karantenesentre der forholdene er langt dårligere enn for andre innbyggere som returnerer fra utenlandsopphold, sier Stéphane Foulon, koordinator for Leger Uten Grenser i El Salvador.

– Selv om helsehjelp er sikret, lever de ofte under trange og uhygieniske forhold. Rett og slett fordi strømmen av deporterte migranter fra USA er konstant, fortsetter hun.

Leger Uten Grenser tilpasser sine aktiviteter til covid-19-situasjonen i Mexico, Guatemala, Honduras, El Salvador og Haiti, så vel som i USA, og i andre land i Latin-Amerika hvor vi vanligvis er til stede.

Les mer om vårt arbeid i Mexico her

* https://www.crisisgroup.org/es/latin-america-caribbean/central-america/guatemala/deportation-and-disease-central-americas-covid-19-dilemmas

Leger Uten Grenser jobber etter de humanitære prinsippene: uavhengighet, nøytralitet og upartiskhet. Fordi alle liv er like mye verdt.

 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen